Zeemeeuw » Specials » Zorgverzekering 2014
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Zorgverzekering 2014, zorgpremie 2014 en zorgtoeslag

Zorgverzekering 2014, zorgpremie 2014 en zorgtoeslag De zorgverzekering 2014 wordt toch niet verder inkomensafhankelijk gemaakt, ook het eigen risico in de zorg niet. De zorgtoeslag 2014 wordt toch niet afgeschaft, maar verlaagd. De zorg wordt duurder, aftrekposten verdwijnen. Uw zorgpremie kon oplopen tot 6000 euro per jaar, plus een hoger inkomensafhankelijk eigen risico. Nu wordt dit op u verhaald via de inkomstenbelasting 2014-2017. De maatregelen zijn met het herfstakkoord weer iets afgezwakt. In 2015 gaat de zorgpremie verder omhoog.

Zorgtoeslag 2014 afgeschaft neen, omlaag ja

In het regeerakkoord wordt in 2014 de zorgtoeslag afgeschaft en keert een beetje het oude zorgstelsel uit 2006 terug. De zorgpremies worden verder inkomensafhankelijk gemaakt. Eigenlijk waren de premies al inkomensafhankelijk, omdat alleen de lagere inkomens een zorgtoeslag kregen, maar in 2014, 2015 en latere jaren zou dat nog veel duidelijker zijn geworden. Wie een hoger inkomen heeft, betaalt meer voor zijn zorg, maar ook anders gaat de zorgtoeslag 2014 omlaag.

Zorgverzekering 2014 en zorgpremie 2014

Als de zorgtoeslag wordt afgeschaft, wordt daarmee de zorgverzekering 2014 niet per se anders. U gaat soms meer en soms minder betalen dan nu, maar het recht op een gelijke basisverzekering 2014, dat onafhankelijk is van het inkomen, blijft bestaan. Wel zal de basisverzekering naar verwachting kleiner worden, waardoor voor iedereen de zorg duurder zal worden. Dat betekent ook dat het belangrijker dan ooit wordt om de zorgpremies goed te vergelijken en over te stappen naar een andere verzekeraar als die voor ongeveer het zelfde geld of goedkoper dezelfde dekking biedt. Er is veel keuze, zie bijvoorbeeld:

Verplicht eigen risico 2014

Het verplicht eigen risico bedraagt in 2014 360 euro en wordt deels met een extra zorgtoeslag gecompenseerd voor de lagere inkomens. De inkomensafhankelijkheid van dit risico gaat niet door. Een inkomensafhankelijk eigen risico in 2014 zou iedereen direct in de portemonnee voelen als meevaller dan wel tegenvaller. Het verplicht eigen risico zou in die inmiddels afgeschoten missie minimaal 180 euro bedragen (een meevaller), maar oplopen tot maar liefst 595 euro in 2014 en 2015 voor hogere inkomens (een tegenvaller). Een bezoek aan de spoedeisende eerste hulp gaat u als het zonder verwijzing is van een huisarts wel 50 euro kosten. Zie voor een toelichting op de zorgpremie 2013 het artikel: verplicht eigen risico 2013 en de zorgpremie 2013.

Aanvullende zorgverzekering 2014 en de zorgpremie

De zorgtoeslag wordt gegeven om het basispakket zorg voor u betaalbaar te maken, maar heeft verder geen relatie met de zorgpremie voor een aanvullende verzekering. Verwacht wordt in 2014 een lager premie voor de basisverzekering, maar een hogere zorgpremie voor de aanvullende verzekering.

Zorgpremie 2015 en zorgverzekering 2015

De zorgpremie gaat door overheveling van de AWBZ weer omhoog. U gaat in 2015 weer meer betalen: zorgpremie 2015 stijgt.

Toptarief inkomstenbelasting 2014, 2015 volgens het regeerakkoord

Het was de bedoeling dat de belastingtarieven geleidelijk zouden worden verlaagd met langere belastingschijven vanaf 2014. Wie weinig aftrekposten heeft en jonger is dan 65 jaar kan er dan op vooruit gaan: toptarief loonbelasting en inkomstenbelasting. Maar die plannen zijn inmiddels ook gewijzigd. Het inmiddels bijgestelde regeerakkoord leidt de volgende bijstelling van de inkomstenbelasting 2014 en heffingskortingen: inkomstenbelasting 2014, belastingtarieven en schijven.

Koopkrachteffecten inkomensafhankelijke premie 2014 waren te groot

Uw koopkracht gaat bij een inkomensafhankelijke premie in vele gevallen fors omlaag:
  • Gedacht werd aan een nominale zorgpremie van 255 euro voor iedereen en de rest naar inkomen. De inkomensafhankelijke zorgpremie wordt geheven vanaf het wettelijk minimumloon inclusief vakantiegeld tot tweemaal modaal (pagina 59 regeerakkoord). In 2017 zou de nominale premie 400 euro bedragen (pagina 22 van het regeerakkoord).
  • Nu bedraagt de zorgpremie voor de basisverzekering nog 1280 euro per jaar. Wie nu 70 euro per maand aan zorgtoeslag krijgt omdat hij een laag inkomen heeft, betaalt in 2012 nog netto 440 euro per jaar.

Om het plaatje kloppend te krijgen zou het leeuwendeel van de totaal op te brengen zorgpremies van de hogere inkomens moeten komen. Dat zijn veelal de inkomens die al geen zorgtoeslag kregen en dus met een forse stijging te maken zullen krijgen. Er wordt om de gedachten te bepalen gesproken over een inkomensafhankelijk deel van 11,1% waar dan 4% belastingverlaging tegenover zou staan, van 42% naar 38%. Dat betekent dat de zorgpremie ongeveer kan oplopen tot 6000 euro per jaar ofwel 500 euro per maand. Bovendien kan uw verplicht eigen risico in 2014 oplopen tot 585 euro. Voor lagere inkomens is dat 180 euro respectievelijk 350 euro. Zie hier de nieuwe bedragen voor de zorgpremie 2014 per maand, waarbij u betaalt per persoonlijk inkomen en niet per gezinsinkomen:

bruto maandinkomen 2014maandelijkse zorgpremie 2014, afgeronde bedragen
1500 euro27 euro
2000 euro86 euro
2500 euro146 euro
3000 euro205 euro
3500 euro265 euro
4000 euro326 euro
4500 euro385 euro
5000 euro440 euro
5500 euro480 euro
6000 euro480 euro

Zeker, uw koopkracht gaat door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag.

In het regeerakkoord werd bovendien nog uitgegaan van een inkomensafhankelijk eigen risico. Maar ook die gaat niet door:

Inkomensafhankelijk verplicht eigen risico 2014

inkomen per jaareigen risico
tot 14.000 euro150 euro
14.000 euro tot 31.000 euro350 euro
boven 31.000 euro595 euro

Aftrek ziektekosten verdwijnt in 2014 deels

Een meevaller. De aftrek ziektekosten en specifieke zorgkosten verdwijnt in 2014 gedeeltelijk en niet meer geheel zoals nog in het Regeerakkoord stond:

De volledige afschaffing van de aftrekpost zorgkosten 2014 stond in het regeerakkoord maar is met het Herfstakkoord in oktober 2013 deels teruggedraaid. Er is wel sprake van een versobering van deze fiscale aftrek.

Slot

Het is tot slot wel de vraag hoe lang al deze plannen stand houden, want tot nu toe zijn ze voortdurend veranderd zoals u merkt.

Zeemeeuw ©
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven in 2019 en voor wie AOW heeft drie belastingschijven. De veranderingen in de belastingtarieven inkomstenbelasting 2019 merkt u door de belastingwijziging direct op uw loonstrook…
Vergoeding griepprik 2017

Vergoeding griepprik 2017

Ook in het griepseizoen 2016-2017 zal de griepprik veelvuldig door de huisarts worden toegediend. Moet u de griepprik 2017 dan zelf betalen of bent u daarvoor verzekerd? Wat kost een griepprik, wat is…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

De aftrekbare specifieke zorgkosten en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog, deze fiscale regeling in de inkomstenbelasting is niet gedeeltelijk afgeschaft. Maar niet alles is aftrekba…
Betaaldata zorgtoeslag 2017 en 2018

Betaaldata zorgtoeslag 2017 en 2018

Wat zijn de betaaldata voor de zorgtoeslag 2017 en 2018, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2017 en zorgtoeslag 2018 zijn belangrijke bedragen geworden en daarom wil iedereen de betaaldata van d…
Hoogte eigen risico zorgverzekering 2018 - 2019

Hoogte eigen risico zorgverzekering 2018 - 2019

De hoogte van het verplicht eigen risico voor een zorgverzekering wordt in 2018 en 2019 gelijk aan 385 euro, terwijl de zorgpremie voor de basisverzekering zorg waarschijnlijk stijgt. Gelukkig hoeft u…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

De fiscale aftrek specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt volgens het regeerakkoord, maar dat is met het herfstakkoord van 11 oktober 2013 grotendeels achterhaald. Zorgkosten zijn ook in 2014 fiscaal aft…
Zorgverzekering Hema 2018

Zorgverzekering Hema 2018

Ook de Hema heeft voor 2017 en 2018 een zorgverzekering in de aanbieding. Niet zomaar een basisverzekering, maar een verzekering met een zeer lage zorgpremie, zonder medische selectie en uitgevoerd do…
Student verdient geld met zorgtoeslag 2017 of 2018 (Besured)

Student verdient geld met zorgtoeslag 2017 of 2018 (Besured)

Een student kan verdienen met de maandelijkse zorgtoeslag. Tot wel 300 euro in 2017 en 2018. De zorgtoeslag krijgt u tot een bepaald inkomen. De zorgtoeslag is dus inkomensafhankelijk, maar niet afhan…
Zorgpremies 2014 - 2015 en alles over het eigen risico

Zorgpremies 2014 - 2015 en alles over het eigen risico

Het verplicht eigen risico in de zorg gaat steeds verder omhoog. In 2009 kregen we een verplicht eigen risico van 150. In 2012 was dit eigen risico 220 en in 2013 350 euro. U mag ook nog een vrijw…
Zorgverzekering studenten 2018

Zorgverzekering studenten 2018

Studenten willen een goedkope zorgverzekering voor 2017 en 2018 kunnen afsluiten en hebben het meestal niet breed. Gelukkig is er een zorgverzekering speciaal voor studenten en kun je een hoger eigen…
Zorgtoeslag 2013 - wijzigingen

Zorgtoeslag 2013 - wijzigingen

Vraag uw zorgtoeslag 2013 aan zodra u een zorgpolis hebt. Let op de wijzigingen en veranderingen in 2013, de hoogte, voorwaarden en de uitbetalingsdata 2013. De premies voor de zorgverzekering 2013 en…
Zorgpremie 2015 stijgt, zorgtoeslag 2015 omlaag?

Zorgpremie 2015 stijgt, zorgtoeslag 2015 omlaag?

Wat doet de zorgtoeslag 2015, hoe werkt die? De zorgpremie 2015 stijgt fors (114 euro extra), ook voor de kwetsbare groepen, omdat Staatssecretaris van Rijn voor 2,5 miljard aan AWBZ-zorg naar de verz…
Basisverzekering 2014

Basisverzekering 2014

De basisverzekering 2014 is bekend. Wat zijn de veranderingen in 2014? Dit basispakket van uw zorgverzekering 2014 wordt niet kleiner ten opzichte van 2013. Er gaan geen behandelingen uit de basisverz…
Berekening zorgtoeslag 2014

Berekening zorgtoeslag 2014

Hoeveel zorgtoeslag 2014 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2014 kunt u eenvoudig zelf met een rekenmachine doen. Met deze proefberekening weet u direct op hoeveel geld u recht hebt…
Zorgtoeslag 2014 omlaag

Zorgtoeslag 2014 omlaag

De zorgtoeslag 2014 (18 jaar of ouder) gaat fors omlaag. Uw zorgpremie 2014 is immers ook lager dan in 2013. Zie hier de hoogte van de zorgtoeslag 2014 en de voorwaarden. Het regeerakkoord is op een p…
Overstappen zorgverzekering in 2017

Overstappen zorgverzekering in 2017

Als de premie zorgverzekering 2018 omlaag gaat door het overstappen naar een andere verzekering, zult u dan ook overstappen in 2017? Naar schatting stappen jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen mensen over n…
Verplicht eigen risico 2017 en de zorgpremie 2017

Verplicht eigen risico 2017 en de zorgpremie 2017

De hoogte van het verplicht eigen risico in 2017 is 385 euro, evenveel is als in 2016. Vaak zult u in 2017 iets meer zorgpremie. Er wordt door het kabinet een hogere zorgpremie berekend van gemiddeld…
Goedkoopste premie zorgverzekering 2014 en zorgpremie 2013

Goedkoopste premie zorgverzekering 2014 en zorgpremie 2013

Let op de premie zorgverzekering 2014 en de veranderingen in de zorgverzekering 2014. Besparen op de premie zorgverzekering 2013 en de 2014 kan door de premies goed te vergelijken. De zorgpremie 2013…
Tegemoetkoming Wtcg 2013 - 2014 inkomensafhankelijk

Tegemoetkoming Wtcg 2013 - 2014 inkomensafhankelijk

Chronisch zieken maken door hun ziekte veel extra kosten, ook voor fysiotherapie in 2012, 2013 en 2014. De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Wtcg 2012 en Wtcg 2013 zijn inkomensafhankel…
Acceptatie zorgverzekering 2018

Acceptatie zorgverzekering 2018

De verplichte acceptatie voor een zorgverzekering geldt niet voor een aanvullende verzekering. Bij de aanmelding voor een zorgverzekering is er in 2017 en 2018 alleen een acceptatieplicht voor verzeke…
Vrijwillig eigen risico 2017 en 2018 verhogen

Vrijwillig eigen risico 2017 en 2018 verhogen

Een zorgverzekering 2017 of 2018 afsluiten met een hoger eigen risico? Ook in 2017 en 2018 levert een hoger vrijwillig risico u geld op, maar niet bij elke verzekeraar is de premiekorting die u krijgt…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 27-10-2012, laatst gewijzigd op 07-06-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!