Zeemeeuw » Specials » Erfpacht en erfpachtcanon

Erfpacht en erfpachtcanon fiscaal aftrekbaar

Erfpacht en erfpachtcanon fiscaal aftrekbaar Erfpacht komt nog veel voor in 2020 en 2021 en de erfpachtcanon kost u jaarlijks veel geld. De erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting, maar u loopt het risico dat als de erfpacht niet is afgekocht de erfpacht fors omhoog gaat. Als uw huis staat op grond met particulier erfpacht, is het zeer lastig om een hypotheek af te sluiten. Gelukkig gelden hiervoor nu nieuwe regels en criteria.

Een huis met erfpacht kopen

Wie een huis gaat kopen, moet nadenken of hij een huis wil kopen op eigen grond of met erfpacht. Een huis met erfpacht is vaak een stuk goedkoper, maar heeft ook allerlei nadelen:
  • Als de erfpacht niet eeuwig is afgekocht, kan de erfpacht fors worden verhoogd;
  • Bij particuliere erfpacht is het bijna onmogelijk om een goede hypotheek voor uw huis te vinden.

Erfpacht afkopen, erfpacht fiscaal aftrekbaar

En dus moet u maar eens nadenken of u uw erfpacht en erfpachtcanon niet wilt afkopen. De erfpachtcanon is weliswaar aftrekbaar van uw inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting, maar betekent altijd een extra uitgave. Een uitgave die ook fors kan oplopen.

Wie een woning op erfpacht heeft doet er goed aan om eens na te denken over de afkoop van erfpacht, wat is erfpacht en moet u erfpacht afkopen?

Particuliere erfpacht, nieuwe criteria en regels 2020 en 2021 voor een hypotheek

In veel gevallen is de grond in het bezit van een overheid en huurt u ook van de overheid. Meestal is dat uw gemeente. Maar ook particuliere erfpacht is mogelijk. Banken hebben echter vooral moeite met een huis met particuliere erfpacht, omdat in de praktijk blijkt dat de regels niet transparant zijn en doordat blijkt dat de eigenaar van het huis onverwacht te maken kan krijgen met veel hogere kosten door verhoging van de erfpacht. Daarom doen de banken al enige tijd zeer moeilijk over de financiering bij particuliere erfpacht. Om toch ook deze huiseigenaren tegemoet te komen, hebben de banken enkele criteria opgesteld. Als aan die criteria is voldaan, wordt u niet meer automatisch van financiering uitgesloten.

Belangrijk dus die particuliere erfpacht 2020 en 2021 en de nieuwe criteria van banken.

Zeemeeuw ©
Wat is erfpacht en moet je erfpacht afkopen

Wat is erfpacht en moet je erfpacht afkopen

Veel huizen in Nederland staan niet op eigen grond, maar op grond met erfpacht. Wat is erfpacht? De grond wordt bij erfpacht gehuurd van de grondeigenaar, vaak de gemeente. U doet er misschien goed aa…
Particuliere erfpacht 2020 en 2021, nieuwe criteria

Particuliere erfpacht 2020 en 2021, nieuwe criteria

Voor een huis met particuliere erfpacht kan het in 2020, 2021 en 2022 moeilijker om een hypotheek te krijgen. Dit wordt langzamerhand anders volgens de banken. Ook met een particuliere erfpacht kan do…
Bouwkavel kopen: wat betekent dat fiscaal?

Bouwkavel kopen: wat betekent dat fiscaal?

Wat zijn de fiscale gevolgen van het kopen van een bouwkavel in 2023? Kunt u de hypotheekrente aftrekken, betaalt u hierover inkomstenbelasting? Moet u over een bouwkavel onroerend goed belasting beta…
Erfpacht en de Wet Hillen als aftrekpost eigenwoningschuld

Erfpacht en de Wet Hillen als aftrekpost eigenwoningschuld

Wat is aftrekbaar? Wie in 2022 of 2023 weinig hypotheek op zijn huis heeft, kan met de aangepaste Wet Hillen zijn hypotheek voordelig aflossen en zo geld verdienen via de aftrekpost geen of geringe ei…
Eigen woning: belastingtarieven 2020 en 2021

Eigen woning: belastingtarieven 2020 en 2021

Een eigen woning kost geld. In 2020 en 2021 stellen de gemeenten wederom voor uw huis de WOZ waarde (waarde onroerende zaken) vast. Op basis daarvan betaalt u waarschijnlijk in 2020 en 2021 meer belas…
Belastingaangifte 2021: belasting ontwijken over 2020

Belastingaangifte 2021: belasting ontwijken over 2020

Door in 2021 uw belastingaangifte slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2020. Let op de aftrekposten 2020. Belasting op uw spaargeld 2020 en vermogen, maar ook de ink…
Huis kopen in 2020: een eigen woning met nieuwe regels

Huis kopen in 2020: een eigen woning met nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 2020 en de financiering van een eigen woning (leennormen en hypotheeknormen). De huizenprijzen zijn vanaf 2019 verder gestegen, wat de WOZ-waarde en…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 21-10-2011, laatst gewijzigd op 14-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.