Zeemeeuw » Specials » Zorgverzekering 2021

Zorgverzekering 2020 en 2021: veranderingen en zorgpremie

Zorgverzekering 2020 en 2021: veranderingen en zorgpremie Wat gaat u voor uw zorgverzekering 2020 en 2021 betalen? Wat wordt de zorgpremie in 2020, uw verplicht eigen risico wordt 385 euro in 2021. Kiest u voor een aanvullende zorgpolis of niet? Bovendien kunt u kiezen voor een verhoogd vrijwillig eigen risico of een budgetpolis. De zorgpremie kan dan in veel gevallen goedkoper, maar u loopt dan wel meer risico dat als u ziek wordt, u in 2020 ook meer zelf moet betalen. Hoe ziet het nieuwe basispakket 2020 en 2021 eruit?

Zorgverzekering 2020 en 2021 afsluiten, nu overstappen of niet?

Elk jaar stappen vele Nederlanders over naar een andere zorgverzekering. Op zoek naar een goedkope zorgpremie of op zoek naar een zorgverzekeraar die meer bevalt of meer vergoedt. Elk jaar moet u zich eigenlijk weer afvragen of het niet beter is om over te stappen. Overstappen kan u veel geld schelen en vermindert veel ergernis. Doe dit alles zorgvuldig, want u wilt niet tegelijkertijd tweemaal betalen omdat de oude polis per ongeluk toch niet is opgezegd. Ook in in 2020 kunt u overstappen naar een andere zorgverzekering (2021).

Zorgpolis 2020 en 2021, de veranderingen

Het kabinet wil graag besparen op de zorgkosten en die besparing is niet altijd in uw voordeel. Het is in uw voordeel als u geen ziektes of kwalen hebt of verwacht, maar chronisch zieken bijvoorbeeld hebben die keuze niet. Er kan u de mogelijkheid worden geboden om een lager verplicht eigen risico in rekening te brengen als u de vrije artsenkeuze volledig verlaat. Of dat voor u echt voordelig is, hangt volledig af van uw individuele situatie, wens en uw gezondheid.

Zorgpremie 2020 en 2021 omhoog

De zorgpremie 2020 stijgt en bij sommige aanbieders is sprake van een forse stijging. Andere verzekeraars verhogen niet of nauwelijks de zorgpremie voor de basisverzekering, maar verhogen die voor een aanvullende zorgverzekering. Uw zorgpremie kunt u verder verlagen door te kiezen voor een budgetpolis of te kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Misschien wilt u van uw aanvullende zorgverzekering af omdat het basispakket voor u onvoldoende dekking biedt of sluit u die juist over naar een ander. Wel of niet een tandartsverzekering afsluiten in 2020 en 2021? Wel of niet een verhoogd eigen risico in 2021? De keuze is aan u. Veel verzekeraars verhogen voor 2020 de zorgpremie en dat zal in 2021 waarschijnlijk ook zo zijn.

Hoeveel zorgpremie 2020 en 2021 betalen?

De nieuwe zorgpremies 2021 zijn nog niet bekend. DSW is weer de eerste aanbieder die zijn nieuwe zorgpremie bekend maakte, de premie is fors hoger in 2021. Het verplicht eigen risico 2021 is gelijk zijn aan dat uit 2020, 385 euro.

Zeemeeuw ©
Aanvullende zorgverzekering 2021

Aanvullende zorgverzekering 2021

Een aanvullende zorgverzekering is in 2021 niet verplicht, maar kan verstandig zijn als u ook zorg nodig hebt die niet in de basisverzekering zit. Vergelijk voordat u een aanvullende zorgverzekering a…
Acceptatie zorgverzekering 2021 verplicht?

Acceptatie zorgverzekering 2021 verplicht?

Bij de aanmelding voor een zorgverzekering is er in 2021 doet zich de vraag voor of een verzekeraar verplicht is om u aan te nemen. Is er een acceptatieplicht, ook voor de aanvullende verzekering? Als…
Basisverzekering 2020 uitgebreid

Basisverzekering 2020 uitgebreid

De basisverzekering 2020 wordt per 1 januari 2020 uitgebreid. Er gaan geen behandelingen uit de basisverzekering die ook in 2019 in het pakket zaten, wel is er bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe behandel…
Basisverzekering 2021: waaruit kiezen?

Basisverzekering 2021: waaruit kiezen?

De basisverzekering zorg 2021 is wettelijk voor iedereen in Nederland verplicht en gelijk, iedereen heeft tenminste recht op het basispakket voor de zorg. Uit welke verzekeringen kunt u kiezen en is e…
Berekening zorgtoeslag 2021

Berekening zorgtoeslag 2021

Hoeveel zorgtoeslag 2021 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2021 kunt u eenvoudig zelf met een rekenmachine doen. Met deze proefberekening weet u direct op hoeveel geld u recht hebt…
Bijdrageplichtig inkomen zorg berekenen

Bijdrageplichtig inkomen zorg berekenen

U kunt zelf uw bijdrageplichtig inkomen 2020 en 2021 voor de zorg berekenen en zo bepalen wat uw eigen bijdrage voor zorg met verblijf Wlz (AWBZ) of uw eigen bijdrage zorg zonder verblijf thuis Wmo za…
CAK: premie 2021 omhoog (wanbetaler Zorginstituut Nederland)

CAK: premie 2021 omhoog (wanbetaler Zorginstituut Nederland)

Is de premie zorgverzekering niet op tijd betaald en achterstand in betalen? Dan komt het Zorginstituut Nederland ZIN in actie met inning en boete. Deze CVZ premie is in 2020 en 2021 hoog. Iedereen is…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van welke hulpmiddelen, reiskosten ziekenbezoek en behandelingen zijn de kosten een fi…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

De fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020 leidt in veel gevallen tot een lagere belastingteruggave dan in 2019. Het belastingpercentage waartegen u uw kosten kunt aftrekken daalt immers. Toch z…
Griepprik 2020 - 2021: vergoeding en samenstelling

Griepprik 2020 - 2021: vergoeding en samenstelling

Ook in het griepseizoen 2020-2021 zal de griepprik veelvuldig door de huisarts worden toegediend en misschien is er dan een vaccin tegen corona. Moet u de griepprik 2020 en 2021 dan zelf betalen of be…
Hogere zorgtoeslag 2021 bij laag inkomen

Hogere zorgtoeslag 2021 bij laag inkomen

De zorgtoeslag 2021 is een inkomensafhankelijke regeling. Dat betekent dat wie een relatief laag inkomen heeft meer zorgtoeslag krijgt dan personen met een hoger inkomen. Wat zijn de voorwaarden voor…
Hoogte eigen risico zorgverzekering 2020 en 2021

Hoogte eigen risico zorgverzekering 2020 en 2021

De hoogte van het verplicht eigen risico voor een zorgverzekering is in 2020 en 2021 gelijk aan 385 euro, terwijl de zorgpremie voor de basisverzekering zorg waarschijnlijk stijgt. Gelukkig hoeft u ni…
Korting collectieve zorgverzekering 2021

Korting collectieve zorgverzekering 2021

Door een collectieve zorgverzekering af te sluiten kunt u een extra korting krijgen op de zorgpremie 2021. Werkgevers, sportverenigingen en andere organisaties kunnen een collectieve zorgverzekering a…
Kosten huisarts 2020 en 2021: wie betaalt wat?

Kosten huisarts 2020 en 2021: wie betaalt wat?

Hoe worden de kosten van een huisarts door u betaald in 2020? Wie in 2020 of 2021 op consult gaat bij de huisarts zal geen rekening krijgen, want de vergoeding loopt direct via het basispakket van uw…
Medicijnen 2020: eigen bijdrage tot  250

Medicijnen 2020: eigen bijdrage tot 250

De eigen bijdrage medicijnen en geneesmiddelen is maximaal 250 euro in 2020, een meevaller. De basisverzekering 2020 maakt dit mogelijk. De gecombineerde leefstijlinterventie wordt betaald uit de basi…
Overstappen zorgverzekering 2021

Overstappen zorgverzekering 2021

Als de premie zorgverzekering 2021 omlaag gaat of minder hard stijgt door het overstappen naar een andere verzekering, zult u dan ook overstappen in 2020? Naar schatting stappen jaarlijks ongeveer 1,5…
Snel verzekering afsluiten bij Hema

Snel verzekering afsluiten bij Hema

Je kunt bij Hema online snel allerlei verzekeringen afsluiten, vaak zijn er ook acties en kortingen als je meerdere verzekeringen bij Hema afsluit. Woning, fiets, auto, zorg en nog meer. Hema is hierm…
Tandartsverzekering? Tandartstarieven 2020 en 2021

Tandartsverzekering? Tandartstarieven 2020 en 2021

De tarieven van tandarts en orthodontist gaan omhoog, wat betaalt u in 2020 en 2021 voor de behandeling van een tandarts? Even waren de tandartstarieven volledig vrij, totdat de overheid heeft ingegre…
Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2020

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2020

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een opvolger van de Wtcg. De Wtcg had een groter bereik en was bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten. De tegemoetkoming arbeidsongeschikten wordt door…
Verplicht eigen risico 2020 en de zorgpremie 2020

Verplicht eigen risico 2020 en de zorgpremie 2020

De hoogte van het verplicht eigen risico in 2020 is 385 euro, evenveel als in 2019 en 2021. In 2020 betaalt u naar verwachting een hogere zorgpremie. Het eigen risico geldt niet voor uw kinderen tot a…
Vrije artsenkeuze en lager eigen risico 2021

Vrije artsenkeuze en lager eigen risico 2021

Bij uw zorgverzekering 2021 staat u voor de keuze of u een vrije artsenkeuze wilt en hoe hoog uw eigen risico in de zorg mag zijn. Een zorgverzekering met vrije artsenkeuze is in 2021 vaak duurder, ma…
Vrijwillig eigen risico 2021 verhogen: bereken uw korting

Vrijwillig eigen risico 2021 verhogen: bereken uw korting

Een zorgverzekering 2021 afsluiten met een hoger eigen risico en grotere korting, minder betalen voor uw zorgverzekering 2021? Ook in 2021 levert een hoger vrijwillig risico u geld en voordeel op, maa…
Waarborgfonds Zorgsector, voorkomen van faillissement

Waarborgfonds Zorgsector, voorkomen van faillissement

Van de totale langlopende financiering is circa 50% gegarandeerd en geborgd door het Waarborgfonds Zorgsector WFZ, circa 50% niet. Zoals meer sectoren heeft ook de Zorgsector een Waarborgfonds. Dit fo…
Wilt u de Thuiszorg betalen met uw Persoonsgebonden Budget?

Wilt u de Thuiszorg betalen met uw Persoonsgebonden Budget?

Let op uw persoonsgebonden budget. Zorgverlening kan in natura of via een persoonsgebonden budget, pgb. Steeds meer zien zorgverleners liever dat u kiest voor het pgb. Maar dit budget is niet onuitput…
Zorg buitenland: zorgverzekering en reisverzekering

Zorg buitenland: zorgverzekering en reisverzekering

Gaat u op vakantie, let dan op uw zorgverzekering voor de medische kosten in het buitenland, de verzekerde zorg en de werelddekking. De spoedeisende hulp is gedekt in het buitenland, maar de zorgverze…
Zorgpremies 2020 - 2021: het eigen risico en de jaarbetaling

Zorgpremies 2020 - 2021: het eigen risico en de jaarbetaling

U kunt op de zorgpremies en de inkomstenbelasting besparen door een hoger eigen risico en door de betaling van de zorgpremies in één keer te doen (jaarbetaling in plaats van maandelijkse betaling). He…
Zorgtoeslag na scheiding

Zorgtoeslag na scheiding

Wanneer kunt u bij een echtscheiding zelf een zorgtoeslag aanvragen en hoeveel zorgtoeslag krijgt u dan? Een scheiding heeft gevolgen voor de zorgtoeslag en andere toeslagen zoals de huurtoeslag. Als…
Zorgverzekering Hema 2021

Zorgverzekering Hema 2021

Ook de Hema heeft voor 2021 een goedkope zorgverzekering in de aanbieding. Niet zomaar een basisverzekering, maar een verzekering met een zeer lage zorgpremie, zonder medische selectie en uitgevoerd d…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 16-06-2015, laatst gewijzigd op 22-09-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.