Zeemeeuw » Specials » Koopsompolis

Koopsompolis en lijfrentepolis afsluiten of afkopen in 2021

Koopsompolis en lijfrentepolis afsluiten of afkopen in 2021 Met een koopsompolis, lijfrente banksparen of lijfrentepolis spaart u voor een extra inkomen. Dit is een extra inkomen voor als u eerder wilt stoppen met werken of als u door een pensioengat of pensioenbreuk straks geld tekort komt. De fiscaal aantrekkelijke koopsom zet u straks om in een lijfrente, maar hoe kiest u dan de beste lijfrente uit? U kunt uw lijfrenteverzekering ook in 2021 voortijdig afkopen, bijvoorbeeld als u geld nodig hebt of bij een scheiding. Vraag altijd voldoende offertes aan bij banken en verzekeraars.

Extra inkomen voor later en graag fiscaal slim

Als u extra inkomen voor later wilt, kunt u uit een aantal mogelijkheden kiezen:
  • U spaart op een spaarrekening op spaardeposito;
  • U sluit een koopsompolis of lijfrentepolis af: lijfrente of banksparen?
  • U gaat zelf beleggen op de beurs.

In deze special gaat het om de koopsompolis en lijfrentepolis.

Wat is een koopsompolis of lijfrentepolis?

Een koopsom of koopsompolis is een kapitaalverzekering bij een verzekeraar of een gelijksoortige variant bij een bank. Bij de verzekeraar zit er een verzekering aan vast, bij het banksparen niet. Kenmerkend voor een koopsompolis is dat u eenmalig een bepaalde koopsom betaalt. Vandaar ook de naamgeving. Bij een lijfrentepolis legt u regelmatig premies in om zo geleidelijk te zorgen voor de opbouw van extra kapitaal voor later.

Koopsom, lijfrente, lijfrente banksparen en de Belastingdienst

Als u een pensioengat of pensioenbreuk hebt, kunt u de premies die u betaalt om via een koopsompolis of lijfrentepolis extra pensioen op te bouwen fiscaal aftrekken. Daar staat tegenover dat u op het moment van uitbetaling van uw lijfrente, over de uitkering belasting moet betalen. Voor veel mensen is de uitkering op een moment dat ze minder inkomen hebben en dus minder belasting hoeven te betalen dan op het moment van de belastingaftrek. Daar zit dan ook het fiscale voordeel.

Hoeveel premies u fiscaal mag aftrekken, hangt af van uw jaarruimte:

Het hoogste rendement op een koopsompolis of lijfrentepolis

De manier om het hoogste rendement uit uw polis te halen is gaan shoppen bij vele banken en verzekeraars. De verschillen kunnen onderling spectaculair zijn. Wie automatisch blijft bij de bank of verzekeraar waar de polis is afgesloten, doet zichzelf dus tekort.

Betaling lijfrente in 2021 (verzekering of banksparen) uitstellen of afkopen

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u de uitbetaling van de lijfrente wilt uitstellen. Bijvoorbeeld, omdat u het geld nog niet nodig hebt of omdat u de rente te laag vindt. In dat geval kunt u in de meeste gevallen uitstel aanvragen. Het voordeel is van het uitgesteld betalen van lijfrente is dat in de tussentijd uw kapitaal verder aangroeit. Bovendien gaan de belastingtarieven de komende jaren omlaag, waardoor u netto meer zult overhouden.

Contraverzekering afsluiten

Als u een lijfrentepolis aanschaft bij een verzekeringsmaatschappij afsluit, is een contraverzekering zeker de moeite van het overwegen waard. De extra premie is vaak niet hoog en u weet dan zeker dat uw koopsom volledig zal worden uitbetaald.

Zeemeeuw ©
Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2020 en 2021

Berekening jaarruimte aftrek inkomstenbelasting 2020 en 2021

Bereken uw pensioentekort, de jaarruimte 2020 en 2021 en het fiscale voordeel dat zo zo hebt aan lijfrenteaftrek. Uw lijfrenteaftrek 2020 is gebaseerd op uw jaarruimte 2020 plus de reserveringsruimte…
Afkoop lijfrente 2020: de minimumwaarderingsregel afgeschaft

Afkoop lijfrente 2020: de minimumwaarderingsregel afgeschaft

In veel gevallen is de afkoop van lijfrente een dure zaak, maar toch is de afkoop van een lijfrentepolis iets voordeliger geworden. Dit komt doordat de minimumwaarderingsregel van de Belastingdienst v…
Vrijgekomen lijfrente en de Belastingdienst

Vrijgekomen lijfrente en de Belastingdienst

Voorkom met de saldomethode dat de Belastingdienst onnodig veel belasting heft op uw extra inkomen uit de premievrij vrijgekomen lijfrente, uw lijfrenteverzekering, polis of koopsompolis. U hebt hierv…
Lijfrente, wat zijn de mogelijkheden bij lijfrente

Lijfrente, wat zijn de mogelijkheden bij lijfrente

Voor wie enige tijd geleden een lijfrenteverzekering heeft afgesloten, komt het moment van uitbetaling van de uitkering van de lijfrente steeds dichterbij. Laat u de lijfrente direct uitbetalen in 202…
Mijn pensioenoverzicht via het nationaal pensioenregister

Mijn pensioenoverzicht via het nationaal pensioenregister

Met mijn pensioenoverzicht online ziet u hoe hoog uw opgebouwde pensioen is en hoeveel AOW en pensioen u hebt opgebouwd. Bekijk eenvoudig uw pensioenoverzicht online met dit nationaal pensioenregister…
Levensloopregeling 2020 en levensloopverlofkorting

Levensloopregeling 2020 en levensloopverlofkorting

De levensloopregeling is in 2012 vervallen voor nieuwe toetreders, maar wie in daarvoor al spaarde met de spaarloonregeling, kan het nog niet opgenomen levenslooptegoed in 2020 opnemen. De levensloopv…
Pensioen & een pensioenbreuk en pensioengat repareren

Pensioen & een pensioenbreuk en pensioengat repareren

Uw pensioen repareren, hebt u ook een AOW-gat, een pensioenbreuk of een pensioengat in 2020 of 2021? Een AOW gat door de latere AOW raakt in 2020 en 2021 veel mensen. Wat kunt u doen als er een pensio…
Lijfrente uitkeren: bank of een verzekering

Lijfrente uitkeren: bank of een verzekering

Lijfrente banksparen of een lijfrentepolis afsluiten? De uitkering en aankoop van een lijfrente kan niet alleen bij een verzekeringsmaatschappij maar ook bancair ofwel via een bank. Ook bij een bank k…
Banksparen in 2021

Banksparen in 2021

Wat is er met banksparen nog mogelijk in 2021? Wie al een hypotheek had op basis van banksparen of zijn gouden handdruk had geregel met banksparen, kan daarmee doorgaan. Voor nieuwe aanvragen zijn de…
Lijfrente of banksparen?

Lijfrente of banksparen?

Lijfrenteverzekering of lijfrente banksparen, wat zijn de verschillen? Sparen voor een extra inkomen en kapitaal kunt u doen met een verzekeringspolis met lijfrente of via banksparen voor een extra le…
Rente banksparen 2020

Rente banksparen 2020

Banksparen voor een pensioen is populair en banksparen is in 2020 tegen een lage rente bij vele banken mogelijk. Voor uw pensioen, een hypotheek of gouden handdruk. U hebt allerlei fiscale voordelen e…
Extra pensioen opbouwen en pensioenakkoord 2020

Extra pensioen opbouwen en pensioenakkoord 2020

Een pensioenakkoord 2020 is hard nodig om kortingen op het pensioen te voorkomen en de AOW-leeftijd minder hard te laten stijgen. Zover is het helaas nog niet. U wilt extra sparen voor uw pensioen (pe…
Spaarbank & uitvoerder Loyalis is nu ook spaarbank

Spaarbank & uitvoerder Loyalis is nu ook spaarbank

Het ABP beheert zeer grote bedragen aan pensioengeld. De uitvoerder van het ABP, Loyalis, ontpopt zich inmiddels met Loyalis Ideaal Sparen als spaarbank voor particuliere spaarders. Een nog hogere ren…
Lijfrente & uitgesteld betalen van lijfrente

Lijfrente & uitgesteld betalen van lijfrente

Uitgesteld betalen van lijfrente of juist niet? Als de rente omhoog gaat, is dat gunstig voor de hoogte van uw vrijgekomen en vrijvallende lijfrente. Maar als de rente daalt in 2020 en 2021, wat kunt…
Contraverzekering afsluiten bij lijfrente

Contraverzekering afsluiten bij lijfrente

Stel u hebt jaren premies betaald en wilt het opgebouwde kapitaal maandelijks laten uitkeren met een lijfrente-uitkering. Vergeet bij een lijfrente de contraverzekering niet. Een contraverzekering kos…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 21-10-2011, laatst gewijzigd op 14-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.