Zeemeeuw » Specials » Kind onterven

Kind onterven en legitieme portie

Kind onterven en legitieme portie Ouders kunnen hun kind of hun kinderen onterven door een testament op te maken bij de notaris. Wat betekent onterving financieel voor uw kind en wat is de legitieme portie waarop kinderen een beroep kunnen doen? Wat betekent een onterving juridisch? Zeker als de relatie tussen een ouder en een kind niet goed is, komt onterving van een kind regelmatig voor. Ken daarbij uw rechten. Deze special over de onterving van kinderen, zoon, dochter, echtgenoot, schoonzoon, echtgenote of schoondochter helpt u daarbij. Een kind onterven kan de langstlevende beschermen tegen erfbelasting.

Onterving kind of kinderen

Een kind is wettelijk gezien de eerste in de rij van erfgenamen van een ouder, dit naast de langstlevende echtgenoot of echtgenote. Een kind krijgt bij het overlijden van een ouder recht op een kindsdeel van diens nalatenschap. Dit kindsdeel is niet direct opeisbaar als de overledene nog een gehuwde partner heeft of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. In dat geval is het kindsdeel een vordering op de langstlevende partner die pas beschikbaar komt wanneer deze laatste ook komt te overlijden. Maar een ouder kan een wettig kind ook onterven door een testament op te stellen met een onterving clausule daarin:

Wettelijk onterven van kinderen en de gevolgen daarvan

Of kinderen worden onterfd wordt pas duidelijk na het overlijden, wanneer het testament bekend wordt. Maar toch komt een onterving vaak niet uit de lucht vallen. Dikwijls was er dan sprake van en slechte onderlinge relatie of heeft de erflater tijdens zijn leven wel eens met een onterving gedreigd. Vervelend is het wel want de gevolgen van onterving kunnen groot zijn. Een onterfd kind is namelijk geen erfgenaam en heeft geen wettelijk recht meer op goederen uit de boedel. Die mooie klok, waar al vaak naar is gekeken is niet voor wie onterfd is. Wel een deel van de waarde van de klok. Dat laatste is mogelijk, omdat een onterfd kind een beroep kan doen op zijn legitieme portie. De legitieme portie is een geldbedrag ter waarde van de helft van het wettelijke erfdeel:

Maar een kind kan een onterving ook zo laten en geen beroep doen op zijn legitieme portie. Er is geen plicht, en het recht vervalt na vijf jaar automatisch. Deze aanpak vindt vooral plaats als de relatie zo slecht was dat men niets meer met de nalatenschap te maken wil hebben en het wel goed vindt zo. De berekening van de legitieme portie is een exercitie op zich waarbij ook rekening wordt gehouden met de schenkingen die tijdens het leven zijn gedaan.

Echtgenoot of echtgenote onterven

Overigens kunt u ook een echtgenoot onterven. Ook dit gaat met een testament. Het grote verschil met het onterven van een kind of kinderen is dat een echtgenoot of echtgenote geen recht heeft op een legitieme portie.

Schoondochter en schoonzoon onterven

Via via kan uw nalatenschap bij de schoonzoon of schoondochter terecht komen. Welnu, ook dat kunt u eenvoudig voorkomen:

Onterving van de ouders

Andersom is ook mogelijk, niet dat een ouder een kind onterft maar een kind een ouder onterft. Als een kind van u zelf geen kinderen heeft en niet wil dat u als vader of moeder van hem erft, dan zal dit kind een testament moeten laten opstellen waarin dit geregeld wordt. Wie kinderloos komt te overlijden kan vele erfgenamen hebben, ook personen die u niet als erfgenaam wilt hebben. In dat geval zult u dus naar de notaris moeten gaan voor een testament. Uiteraard moet uw kind wel minimaal 18 jaar oud zijn.

Zeemeeuw ©
Onterven van zoon en dochter

Onterven van zoon en dochter

Uw kind onterven? Het onterven van een zoon en dochter heeft als groot voordeel dat de langstlevende partner in de meeste gevallen minder successierechten hoeft te betalen. De langstlevende betaalt im…
Onterven van vader, moeder, broer, zus of beide ouders

Onterven van vader, moeder, broer, zus of beide ouders

Hoe uw vader, moeder of beide ouders onterven? De onterving van een ouder speelt waarschijnlijk niet als u ook zelf een kind hebt, want dan is die is uw erfgenaam. Maar in alle andere gevallen kunnen…
Erfenis verwerpen

Erfenis verwerpen

Een erfenis verwerpen met een akte van verwerping en daarmee de nalatenschap niet zuiver aanvaarden of de erfenis beneficiair aanvaarden en deze op een later moment weigeren, is vaak een verstandige b…
Waarom een testament opstellen

Waarom een testament opstellen

Waarom een testament in 2023 of 2024 opstellen of testament maken, wat staat erin? Vele redenen zijn aanwezig, zeker twaalf. Voornaamste reden en argument kan zijn dat als u geen testament laat maken,…
Kind onterven zonder testament, notaris, kan dat?

Kind onterven zonder testament, notaris, kan dat?

Een kind onterven of uw kinderen onterven, doet u dat met een testament of kan dit ook zonder een notaris? Via de onterving clausule in een testament kunt u iedereen onterven. U kunt de erfenis van ee…
Wat is bij overlijden de legitieme portie

Wat is bij overlijden de legitieme portie

Wat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven door de ouders als uw grootouders nog leven, maar uw ouders al zijn overleden? W…
Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)

Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)

Een uitsluitingsclausule in uw testament of bij een schenking opnemen? Dat doet u omdat u wilt voorkomen dat uw erfenis of schenking automatisch ook naar uw schoonzoon of schoondochter gaat na een sch…
Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

De legitieme portie is niet hetzelfde als kindsdeel. Sommige mensen zijn zo teleurgesteld in hun erfgenamen, dat ze hen het liefste zouden onterven. Kan dat en wat betekent dat voor de legitieme porti…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 16-05-2013, laatst gewijzigd op 14-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.