Zeemeeuw » Specials » Toeslagen belastingdienst

Toeslagen Belastingdienst aanvragen in 2020 en 2021

Toeslagen Belastingdienst aanvragen in 2020 en 2021 De vier toeslagen van de Belastingdienst zijn niet vrij van bezuinigingen. Dus gaan de zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget regelmatig omlaag en worden de eisen aangescherpt. Profiteer er nu nog van en vraag de toeslag aan waar u recht op hebt. Bekijk ook wie uw toeslagpartner is in 2020 en 2021.

Toeslagen van de Belastingdienst

Vele miljarden euro's zijn gemoeid met de de toeslagen van de Belastingdienst. De toeslagen zijn voor veel huishoudens ook erg belangrijk om hun uitgaven te kunnen betalen. Toch is de verwachting dat de hoogte van de bedragen omlaag zal gaan. Misschien niet voor iedereen maar toch een groot aantal mensen. Zo niet, dan brengt de bezuiniging te weinig geld op.

Toeslag aanvragen bij de Belastingdienst

Vraag de toeslag aan zolang dat nog kan. Nog een voordeel van nu aanvragen is dat u zeer waarschijnlijk ook volgend jaar weer in aanmerking komt, want wie zich eenmaal heeft aangemeld en een toeslag heeft, hoeft zich voor een nieuw jaar niet opnieuw op te geven.

De zorgtoeslag 2020

De premies van de zorg en ook uw basisverzekering stijgen in 2020. Het eigen risico blijft 385 euro. Een deel van de premiestijgingen zullen worden vergoed via een hogere zorgtoeslag.

De huurtoeslag 2020

Huren is niet goedkoop in ons land. Als uw kale huur niet te hoog is, maar wel te hoog voor uw inkomen kunt u voor de huurtoeslag in aanmerking komen. Blijft u onder de maximale huurgrens, dan kunt u in aanmerking komen voor de huurtoeslag. De inkomensgrenzen worden in 2020 opgerekt waardoor bij een hoge huur meer mensen huurtoeslag kunnen krijgen.

Kinderopvangtoeslag 2020

We zijn allemaal gewend geraakt aan de luxe van de kinderopvang. Die luxe was vooral ook mogelijk door de hoeveel subsidie die de overheid gaf en de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is sterk verhoogd en ook 2020 lijkt een goed jaar voor de kinderopvangtoeslag te worden.

Kindgebonden budget 2020

Wie kinderen heeft, weet hoe duur kinderen in hun levensonderhoud zijn. Als u kinderbijslag ontvangt, komt u zeer waarschijnlijk ook in aanmerking voor het kindgebonden budget. Alleenstaande ouders hebben vaak ook bij een hoger inkomen nog recht op de alleenstaande oudertoeslag die onderdeel vormt van het kgb.

Wie is mijn toeslagpartner in 2020?

Bij de toeslagen wordt gekeken naar het gezamenlijke toetsingsinkomen. Gezamenlijk wil in de meeste gevallen zeggen van u en uw toeslag partner. Maar het kan, bijvoorbeeld bij de huurtoeslag, ook een mede bewoner zijn. Tsja, wie is uw toeslagpartner in 2020?

Zeemeeuw ©
Huurtoeslag 2021 en vermogen 2021

Huurtoeslag 2021 en vermogen 2021

Hebt u in 2021 niet te veel vermogen, een niet zo hoog inkomen, maar betaalt u wel een hoge huur? Vraag dan de huurtoeslag 2021 aan als opvolger van de individuele huursubsidie. Als u een te hoge kale…
Kindgebonden budget 2021: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Kindgebonden budget 2021: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Het kindgebonden budget 2021 (kgb) is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinderen. Op hoeveel kindgebonden budget hebt u in 2021 recht, bijvoorbeeld rec…
Extra toeslag alleenstaande ouder tot een paar duizend euro

Extra toeslag alleenstaande ouder tot een paar duizend euro

Een alleenstaande ouder kan recht hebben op een extra toeslag voor alleenstaande ouders die verwerkt zit in het kindgebonden budget. Als een alleenstaande ouder studeert, kan deze recht hebben op de e…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Kinderkorting 2020 is belastingvrij

Kinderkorting 2020 is belastingvrij

De kinderkorting is in de praktijk een belastingvrije toeslag voor ouders en alleenstaande ouders. Hebt u recht op kinderbijslag en is uw inkomen niet te hoog, dan hebt u recht op deze kinderkorting.…
Toetsingsinkomen 2020 en 2021 berekenen

Toetsingsinkomen 2020 en 2021 berekenen

De hoogte van het toetsingsinkomen 2020 en 2021 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag in 2020 en 2021 en het berekenen van de hoogte van de toeslag. Zowel bij een aanvraag voor de zorgto…
Wijzigingen kinderbijslag 2019, 2020 en 2021

Wijzigingen kinderbijslag 2019, 2020 en 2021

Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2019, 2020 en 2021 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 juli…
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021

Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021

Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2020 of 2021 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfenis ontvangt of ander extra vermogen hebt gekregen? Betekent het ontvangen van een erfen…
Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?

Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?

Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2019, 2020 of 2021 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslagpartner, dan wordt in 2020 eerste instantie gekeken naar het gezamenlijke inkome…
Kinderopvangtoeslag 2021: kinderopvangtoeslagtabel 2021

Kinderopvangtoeslag 2021: kinderopvangtoeslagtabel 2021

Door de kindertoeslagenaffaire bij de Belastingdienst waarbij veel mensen ten onrechte als fraudeur werden bestempeld en financieel benadeeld, ligt het voor de hand dat de uitbetaling van de kinderopv…
Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

De zorgtoeslag 2020 stijgt ten opzichte van 2019. Wat verandert in de zorgtoeslag 2020, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen in de zorgtoeslagtabel 2020? Vraag de zorgtoeslag 2020 op tijd…
Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?

Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?

Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2020 en 2021 van belastingen en belastingschuld, kan dat? In welke gevallen is het kwijt schelden van belasting mogelijk? Niet…
Alle toeslagen 2021

Alle toeslagen 2021

Op welke toeslagen hebt u recht in 2021? U kunt in 2021 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, de kinderopvangto…
Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020

Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020

Als u in 2020 gebruik maakt van de kinderopvang, hebt u zeer waarschijnlijk recht op de kinderopvangtoeslag. Deze kinderopvangtoeslag is qua bedrag afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. In 2020 wo…
Berekening zorgtoeslag 2021

Berekening zorgtoeslag 2021

Hoeveel zorgtoeslag 2021 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2021 kunt u eenvoudig zelf met een rekenmachine doen. Met deze proefberekening weet u direct op hoeveel geld u recht hebt…
Zorgtoeslag 2020 en 2021 buitenland

Zorgtoeslag 2020 en 2021 buitenland

Recht op zorgtoeslag in het buitenland? Wie in het buitenland woont, kan in 2020 en 2021 gewoon en legaal in aanmerking komen voor de zorgtoeslag. Hoeveel u aan zorgtoeslag krijgt, hangt ondermeer af…
Belastingdienst en corona: de belastingmaatregelen

Belastingdienst en corona: de belastingmaatregelen

Vanwege corona in 2020 heeft de Belastingdienst meerdere belastingmaatregelen genomen die het leven voor de particulier en het bedrijfsleven wat eenvoudiger kunnen maken. Het gaat om sommige belasting…
Zorgtoeslag - wijzigingen en voorwaarden

Zorgtoeslag - wijzigingen en voorwaarden

De zorgtoeslag is een voorschot. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen, het eigen toetsingsinkomen, en dat van uw toeslagpartner. Ook een student met alleen studiefinanciering heeft r…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt u in 2019 recht, hoeveel toeslag komt erbij? De stijging van de kinderopvangtoe…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 12-08-2011, laatst gewijzigd op 06-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.