Zeemeeuw » Specials » Belasting 2020
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Veranderingen en wijzigingen belastingen 2020

Veranderingen en wijzigingen belastingen 2020 Meerdere veranderingen en wijzigingen zijn voorzien voor de belastingen 2020. Zo zullen de tarieven inkomstenbelasting in 2020 dalen, op weg naar een tweetaks in 2021. Dalende belastingtarieven in de inkomstenbelasting betekenen niet dat iedereen een belastingvoordeel zal hebben. Meer zaken zijn van invloed op uw koopkracht, zoals uw groei in salaris en de inflatie. De heffingskortingen veranderen, de kosten voor de eigen woning kunnen omhoog gaan. Ook in de fiscale aftrekposten worden een aantal wijzigingen aangebracht. De aflosboete stijgt verder in 2020. Gaat u erop vooruit of niet?

Minder belasting betalen in 2020?


Lagere tarieven inkomstenbelasting 2020 en 2021

In 2021 hebben we in Nederland een tweetaks, dat wil zeggen twee belastingschijven en twee belastingtarieven in de inkomstenbelasting. Alleen zij die recht hebben op AOW zullen in 2021 ook nog een derde belastingschijf hebben met een tarief van 18,65%. Op weg naar deze tweetaks zal het tarief in de inkomstenbelasting in 2020 verder omlaag gaan naar 37,5% en 50,6% (voorlopige cijfers). De heffingskortingen veranderen nagenoeg niet voor de lagere inkomens, voor de hogere inkomens is sprake van een versnelde afbouw. Ook de aanrechtsubsidie gaat omlaag. De overdraagbaarheid van bepaalde heffingskortingen neemt af en daarmee de belastingkortingen in 2020.

Aftrekposten leveren minder geld op in 2020

Wie het hoge tarief in de inkomstenbelasting betaalt (50,6% in 2020) zal merken dat de fiscale aftrekposten minder opleveren. Dit komt doordat het tarief waartegen de belastingteruggave wordt berekend daalt. Dit proces was al enige jaren gaande bij de hypotheekrenteaftrek waarbij het aftrekpercentage jaarlijks met 0,5% daalde, maar zal vanaf 2020 voor alle persoonsgebonden uitgaven gaan gelden. Voor alle persoonsgebonden uitgaven is in 2020 de maximale aftrek tegen 46%.

De eigen woning in 2020

Wie in 2020 een eigen woning heeft krijgt met een aantal veranderingen te maken. Het percentage van het eigenwoningforfait daalt met 0,05%, maar de WOZ-waarde van uw woning stijgt. Wat per saldo het effect voor u is in euro's is afhankelijk van de waardestijging van uw woning. De maximale hypotheekrenteaftrek daalt naar 46%. Wie geen of een geringe eigenwoningschuld (hypotheek) heeft, zal meer eigenwoningforfait bij zijn inkomen moeten bijtellen. Over uw bijtelling, ook wel aflosboete genoemd, betaalt u inkomstenbelasting.

Energiebelasting en overstappen van energieleverancier

De energiebelasting maakt een groot deel van de energierekening uit, toch kan overstappen van energieleverancier in 2020 een slimme zet zijn. De energieprijzen zijn immers fors gedaald en energieleveranciers heten u welkom met een welkomstbonus. Twee grote voordelen voor wie minder voor zijn energie wil betalen.

Gaat u er door lagere belastingen op vooruit in 2020?

Fiscaal is er veel gaande. Dat bepaalde tarieven van belastingen omlaag gaan is positief voor uw portemonnee. Daar staan wel lastenverzwaringen tegenover. Hogere inkomen zullen een lagere opbrengst van hun aftrekposten hebben, bepaalde heffingskortingen kunnen omlaag gaan en de kosten van een eigen woning kunnen verder stijgen. Het kabinet Rutte 3 heeft lagere energielasten toegezegd voor 2020, maar of dat ook werkelijk gaat gebeuren is nog even afwachten. Voor de elektrische auto gaat de bijtelling in 2020 omhoog.

Zeemeeuw ©
Aftrek studiekosten 2020 en 2021

Aftrek studiekosten 2020 en 2021

U kunt u in 2020 en 2021 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte studiekosten van de Belastingdienst terugkrijgen, in 2022 is dat afgelopen. Komt u…
Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon 2020

Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon 2020

Vanaf 1 juli 2020 gelden nieuwe en hogere bedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon, WML 2020. Wie 21 jaar is, heeft recht op het volledige wettelijk minimumloon. Wat verdien je…
De Belastingdienst & hoe hoog is de kansspelbelasting 2020

De Belastingdienst & hoe hoog is de kansspelbelasting 2020

De Belastingdienst is overal en de kansspelbelasting ook. Wint u bij een spel als Miljoenenjacht een enorm bedrag of een kleiner bedrag met de EK-poule dan moet u bijna een derde aan de Belastingdiens…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Aanrechtsubsidie 2020 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2020 minstverdienende partner

Als u weinig tot geen inkomen hebt, kunt u recht hebben op de aanrechtsubsidie, voluit de algemene heffingskorting minstverdienende partner. Deze heffingskorting daalt in 2020 als u na 31 december 196…
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Het tweeschijvenstelsel wordt al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieven en belastingschijven van de inkomstenbelasting 2020 zou het jaar 2020 een tussenjaar zijn op weg naar…
Belastingdienst & tweede huis in het buitenland

Belastingdienst & tweede huis in het buitenland

Hoe is uw tweede huis fiscaal belast voor de inkomstenbelasting? Elk jaar kondigt de Belastingdienst aan waarop ze de belastingaangifte extra zullen controleren. Het tweede huis en zwart geld of vermo…
Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020

Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2020 en 1 juli 2020, wat verandert er in 2020? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersnorm. Dat…
Hondenbelasting afgeschaft in 2020?

Hondenbelasting afgeschaft in 2020?

Hebt u een hond, dan is de kans groot dat u hondenbelasting moet betalen in 2020. De Hoge Raad concludeerde in 2013 al dat het heffen van hondenbelasting geen discriminatie van burgers is en vernietig…
Wijzigingen kinderbijslag 2018, 2019 en 2020

Wijzigingen kinderbijslag 2018, 2019 en 2020

Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2018, 2019 en 2020 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 janu…
Fiscaal partnerschap 2019 & 2020

Fiscaal partnerschap 2019 & 2020

Fiscaal partnerschap reikt verder dan getrouwd zijn, geregistreerd zijn als partners en gezamenlijk belastingaangifte doen. U kunt in 2019 en 2020 ook met een broer of zus fiscale partners zijn. U kun…
Vrijwilligerswerk 2020 en de belasting of bijstandsuitkering

Vrijwilligerswerk 2020 en de belasting of bijstandsuitkering

Veel mensen doen in 2019 en 2020 vrijwilligerswerk en krijgen daarvoor een bepaalde vergoeding of zien hier juist vanaf. Wat betekent een bijstandsuitkering in combinatie met vrijwilligerswerk en vrij…
Algemene heffingskorting 2020

Algemene heffingskorting 2020

De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 meer dan ongeveer 30.000 aan inkomen heeft, gaat er al op achteruit. U hebt dan…
Alle aftrekbare kosten eigen woning 2019 en 2020

Alle aftrekbare kosten eigen woning 2019 en 2020

Wat zijn in 2019 en 2020 de aftrekposten voor de eigen woning, box 1? Wat kost een eigen woning in 2019 en 2020 u, wat zijn kosten koper en wat zijn de fiscaal aftrekbare kosten? Welke aankoopkosten v…
Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetes

Verkeersboete 2020: snelheidovertreding en boetes

De verkeersboetes 2020 gaan omhoog. Te hard gereden met de auto, een snelheidsovertreding buiten de bebouwde kom als prent, een bekeuring en verkeersboete gaan u in 2020 veel geld kosten. De boetes in…
Vanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelasting

Vanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelasting

Het kabinet Rutte 3 wil twee belastingschijven in de inkomstenbelasting voor wie nog geen recht heeft op AOW en drie belastingschijven voor wie wel recht heeft op AOW. Dit nieuwe stelsel van de Belast…
Belastingen - moet ik over kunst en antiek belasting betalen

Belastingen - moet ik over kunst en antiek belasting betalen

Hoeveel belasting en btw betaalt u over kunst en antiek in 2019 en 2020? Kunst en antiek kunnen een vermogen waard zijn, maar valt kunst en antiek in 2019 en 2020 wel onder uw vermogen in box 3 van de…
Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2019-2020

Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2019-2020

Voor het woon-werkverkeer kan een werknemer een eigen fiets gebruiken, maar ook een fiets van de zaak, een leasefiets. De werkgever mag de kosten van een fiets fiscaal onderbrengen in de vrije ruimte…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020

Met een kind dat eind 2019 en in het bijzonder op 1 januari 2020 jonger is dan 12 jaar hebt u in 2020 recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de iack 2020 ofwel kinderkorting genaamd. Een…
Hoogte heffingskortingen 2020

Hoogte heffingskortingen 2020

Zes heffingskortingen zijn er nog in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die wordt verrekend met het loon en salaris per maand, maar de definitieve afreke…
De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht

De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht

Ruim in 2020 niet te snel uw papieren, rekeningen, bonnen en kwitanties op, zeker niet die van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst verplicht u namelijk om uw gegevens lange tijd te bewaren. Onde…
Inkomstenbelasting en loterij in 2019 en 2020

Inkomstenbelasting en loterij in 2019 en 2020

Stel u wint een grote prijs in de loterij, dan is de kans groot dat u daardoor veel inkomstenbelasting moet betalen. Soms is een prijs in de loterij voor u belastingvrij omdat de organisator van de lo…
Zelfstandigenaftrek 2020 en MKB-winstvrijstelling

Zelfstandigenaftrek 2020 en MKB-winstvrijstelling

Hoeveel zal de zelfstandigenaftrek 2020 en MKB-winstvrijstelling 2020 bedragen, nu enkele politieke partijen willen morrelen aan deze voordelen van zzp'ers en ondernemers? Nederland heeft ongeveer één…
Huurwaardeforfait 2020

Huurwaardeforfait 2020

Het huurwaardeforfait 2020 is met de gestegen woningprijzen een forse bijtelling bij uw inkomen in 2020. Hoe hoger het huurwaardeforfait, hoe lager uw hypotheekrenteaftrek en fiscaal voordeel zijn. Al…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met een inkomen in de tweede en derde belastingschijf vanaf circa 36.000 euro. Jaarl…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

De fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020 leidt in veel gevallen tot een lagere belastingteruggave dan in 2019. Het belastingpercentage waartegen u uw kosten kunt aftrekken daalt immers. Toch z…
Nieuwe kleineondernemersregeling 2020: de btw-aangifte

Nieuwe kleineondernemersregeling 2020: de btw-aangifte

In 2019 en 2020 kunt u zich aanmelden voor de nieuwe kleineondernemersregeling 2020. Die nieuwe regeling is een ontheffing en scheelt de kleine ondernemer fors in de administratieve verplichtingen. Wa…
Banken en belasting willen uw vakantiegeld 2019 en 2020

Banken en belasting willen uw vakantiegeld 2019 en 2020

In de maand mei krijgt u in 2019 en 2020 uw vakantiegeld, vakantie uitkering en vakantietoeslag extra uitbetaald. Hoeveel en hoeveel netto na belasting, is het in 2019 en 2020 weer minder netto? Het v…
Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

De zorgtoeslag 2020 stijgt ten opzichte van 2019. Wat verandert in de zorgtoeslag 2020, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen in de zorgtoeslagtabel 2020? Vraag de zorgtoeslag 2020 op tijd…
Levensloopregeling 2020 en levensloopverlofkorting

Levensloopregeling 2020 en levensloopverlofkorting

De levensloopregeling is in 2012 vervallen voor nieuwe toetreders, maar wie in daarvoor al spaarde met de spaarloonregeling, kan het nog niet opgenomen levenslooptegoed in 2020 opnemen. De levensloopv…
Arbeidskorting 2020 omhoog

Arbeidskorting 2020 omhoog

De maximale arbeidskorting 2020 gaat omhoog ten opzichte van 2019. Zo wil het kabinet werken en loon uit arbeid stimuleren. De arbeidskorting wordt uitgebreid met een extra schijf waarin de arbeidskor…
Groene lening en subsidie energiebesparing is fiscaal slim

Groene lening en subsidie energiebesparing is fiscaal slim

In 2020 investeren in energiebesparing voor de eigen woning is niet alleen zuinig maar ook fiscaal slim. U kunt in 2020 tot 15.000 euro subsidie krijgen via de nieuwe Subsidie energiebesparing eigen h…
Vermogensrendementsheffing 2018, 2019 en 2020

Vermogensrendementsheffing 2018, 2019 en 2020

U wilt de vermogensrendementsheffing 2018, 2019 of 2020 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting betaalt u belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen en moet u dus afrekenen met de B…
Alleenstaande (ouder) en de Belastingdienst

Alleenstaande (ouder) en de Belastingdienst

Een alleenstaande en een alleenstaande ouder hebben het financieel vaak moeilijk, omdat er geen fiscale partner is waarop u kunt terugvallen. De alleenstaande ouderkorting bestaat in 2020 niet meer, d…
Extra toeslag alleenstaande ouder tot een paar duizend euro

Extra toeslag alleenstaande ouder tot een paar duizend euro

Een alleenstaande ouder kan recht hebben op een extra toeslag voor alleenstaande ouders die verwerkt zit in het kindgebonden budget. Als een alleenstaande ouder studeert, kan deze recht hebben op de e…
Ouderschapsverlof 2020 en 2021 is onbetaald

Ouderschapsverlof 2020 en 2021 is onbetaald

Wie in 2020 of 2021 ouderschapsverlof opneemt, staat in zijn recht maar doet dit meestal voor eigen rekening. Onbetaald dus. Ook hebt u geen recht op een ouderschapsverlofkorting of andere fiscaal voo…
Eigenwoningforfait 2020

Eigenwoningforfait 2020

Het eigenwoningforfait 2020 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen woning 2020. Het is een extra belasting voor wie een eigen woning heeft en door di…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering van deze autobelasting is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrisc…
Hoe krijg je als particulier belasting terug in 2020?

Hoe krijg je als particulier belasting terug in 2020?

Je krijgt als particulier in 2020 alleen maar belasting van de Belastingdienst terug als je erom vraagt en er recht op hebt. Als je op een teruggave van belastinggeld recht hebt, maar geen geld terug…
Extra pensioen opbouwen en pensioenakkoord 2020

Extra pensioen opbouwen en pensioenakkoord 2020

Een pensioenakkoord 2020 is hard nodig om kortingen op het pensioen te voorkomen en de AOW-leeftijd minder hard te laten stijgen. Zover is het helaas nog niet. U wilt extra sparen voor uw pensioen (pe…
Vennootschapsbelasting 2019, 2020 daalt. Tarief box 2 stijgt

Vennootschapsbelasting 2019, 2020 daalt. Tarief box 2 stijgt

Dat de vennootschapsbelasting in 2019 en 2020 daalt, is gunstig voor ondernemers en iedereen met vermogen in box 2 als men vennootschapsplichtig is en winstbelasting moet betalen. De vennootschapsbela…
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2019-2020

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2019-2020

De Bos-belasting is het verhoogde belastingtarief voor wie 65 jaar of ouder is, recht heeft op AOW en ook nog eens is geboren na 1946. Dezelfde heffing heet ook wel de houdbaarheidsbijdrage. Dat betek…
Vergoeding aardbevingsschade Groningen en Belastingdienst

Vergoeding aardbevingsschade Groningen en Belastingdienst

Stel u hebt aardbevingsschade door de gaswinning in Groningen en u krijgt hiervoor een vergoeding, hoeveel belasting moet u daarover in 2019 en 2020 betalen of is de vergoeding bij aardbevingsschade b…
Recht op arbeidskorting: hoeveel is dat?

Recht op arbeidskorting: hoeveel is dat?

U kunt als particulier maar ook als ondernemer recht hebben op de arbeidskorting zodra u een inkomen hebt uit tegenwoordige arbeid hebt. De arbeidskorting komt in mindering op de te betalen loonbelast…
Ook een consumptieve lening geeft fiscaal voordeel

Ook een consumptieve lening geeft fiscaal voordeel

Geld lenen betekent ook minder belasting betalen doordat schulden aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte. Bij de fiscaal aftrekbare rente denkt bijna iedereen alleen aan de hypotheekrenteaftrek. Maa…
Recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een loonheffingskorting, een korting waardoor u minder belasting betaalt. Hebt u er ook recht op? Het belastingvoordeel voor ouders kan aardig oplopen en d…
Marginaal belastingtarief vermogen naar 135 procent in 2020

Marginaal belastingtarief vermogen naar 135 procent in 2020

Als u een tweede woning hebt of ander vermogen, kan het zo zijn dat u in 2018, 2019 en 2020 juist meer vermogensbelasting gaat betalen. Wie meer dan 103.643 vermogen in box 3 heeft, gaat over elke eur…
Kinderkorting 2020 is belastingvrij

Kinderkorting 2020 is belastingvrij

De kinderkorting is in de praktijk een belastingvrije toeslag voor ouders en alleenstaande ouders. Hebt u recht op kinderbijslag en is uw inkomen niet te hoog, dan hebt u recht op deze kinderkorting.…
Huis kopen in 2020: een eigen woning met nieuwe regels

Huis kopen in 2020: een eigen woning met nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 2020 en de financiering van een eigen woning (leennormen en hypotheeknormen). De huizenprijzen zijn vanaf 2019 verder gestegen, wat de WOZ-waarde en…
WOZ-waarde 2020 omhoog

WOZ-waarde 2020 omhoog

De WOZ-waarde 2020 is in de meeste gevallen hoger dan de WOZ-waarde 2019. Zoveel is duidelijk nu de huizenprijzen ook in 2019 verder stijgen. Dan nog kan de geschatte waarde in 2020 door de gemeente n…
De hypotheekrente van uw kind betalen

De hypotheekrente van uw kind betalen

Een ouder kan ervoor kiezen om de hypotheekrente van de woning van een kind te betalen. Voor een aantal maanden, een maand misschien. Ouders kunnen zo een kind financieel ondersteunen. Vaak staan oude…
Gift aan een goed doel met ANBI-status in 2019 en 2020

Gift aan een goed doel met ANBI-status in 2019 en 2020

U wilt in 2019 of 2020 een gift doen. U denk eraan om geld te schenken aan een goed doel, jaarlijks een bedrag of een bedrag ineens. Dan zijn er vele goede doelen waaruit u kunt kiezen. Als u kiest vo…
WOZ-waarde 2019 en 2020 openbaar door WOZ-waardeloket

WOZ-waarde 2019 en 2020 openbaar door WOZ-waardeloket

De WOZ-waarde 2018, 2019 en 2020 gaan omhoog en die cijfers van de WOZ zijn, zodra de gemeenten de beschikkingen hebben verstuurd, volledig openbaar. Zo weet u zo ook de waarde van de woning van de bu…
Belastingkorting 2019 en 2020 omlaag

Belastingkorting 2019 en 2020 omlaag

Uw belastingkorting in 2019 en 2020 bestaat uit twee delen: uw aftrekposten en de heffingskortingen. Uw aftrekposten leveren in 2019 en 2020 minder op, omdat de belastingtarieven omlaag gaan. Maar ook…
Recht op de aanrechtsubsidie minstverdienende partner

Recht op de aanrechtsubsidie minstverdienende partner

De aanrechtsubsidie is hetzelfde als de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner. Deze korting is het recht van de minst verdienende partner op een interessante belastingteruggave va…
Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?

Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?

Wie in 2019 meer spaargeld heeft dan ruim 30.000 euro, betaalt in Nederland een spaarbelasting van 0,6 tot 1,6 procent. Omdat de rente tegelijkertijd laag is, zal dit door velen als een strafrente op…
Belastingdienst en corona: de belastingmaatregelen

Belastingdienst en corona: de belastingmaatregelen

Vanwege corona in 2020 heeft de Belastingdienst meerdere belastingmaatregelen genomen die het leven voor de particulier en het bedrijfsleven wat eenvoudiger moeten maken. Het gaat om sommige belasting…
Minder belasting bij middeling van inkomen

Minder belasting bij middeling van inkomen

Middeling van inkomen is dan de oplossing voor een groot belastingvoordeel. Krijgt u een ontslagvergoeding en dus extra inkomen in 2018, 2019 of 2020? Betaal minder inkomstenbelasting aan de Belasting…
Eigen woning: belastingtarieven 2019 en 2020

Eigen woning: belastingtarieven 2019 en 2020

Een eigen woning kost geld. In 2019 en 2020 stellen de gemeenten wederom voor uw huis de WOZ waarde (waarde onroerende zaken) vast. Op basis daarvan betaalt u waarschijnlijk in 2019 en 2020 meer belas…
Te veel arbeidskorting 2020 gekregen  hoogte en voorwaarden

Te veel arbeidskorting 2020 gekregen hoogte en voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor de arbeidskorting 2020 en waar hebt u recht op? Dit is belangrijk om te weten, want als u te veel arbeidskorting hebt gekregen, zult u een deel moeten terugbetalen aan de…
Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2020

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2020

Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gaat u afsluiten en hoe hoog wordt dan de premie? Voor ondernemers en vooral zelfstandigen is in 2020 een goede en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzek…
Overlijdensrisicoverzekering en de Belastingdienst

Overlijdensrisicoverzekering en de Belastingdienst

Wat betekent een overlijdensrisicoverzekering ORV voor de inkomstenbelasting 2019 en 2020, uw belastingaangifte en de erfbelasting? U wilt een inkomensachteruitgang na uw overlijden bij uw partner ver…
Heffingsrente 2019 en 2020 is nu belastingrente 2019, 2020

Heffingsrente 2019 en 2020 is nu belastingrente 2019, 2020

Wat is belastingrente en hoeveel betaalt u in 2018, 2019 en 2020? Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente vervallen en spreken we voortaan over belastingrente en door de coronacrisis is de belastingr…
Berekening ouderschapsverlof

Berekening ouderschapsverlof

Als ouder wilt u graag weten op hoeveel ouderschapsverlof u recht hebt. Hoe berekent u die, bijvoorbeeld als u in een jaar minder of juist meer gaat werken? Uiteraard moet u aan een aantal voorwaarden…
Arbeidskorting 2021 omhoog

Arbeidskorting 2021 omhoog

De arbeidskorting 2021 gaat velen met een arbeidsinkomen omhoog. De arbeidskorting is een fiscale meevaller, een heffingskorting, die tot doel heeft om het werken fiscaal aantrekkelijker te maken. Het…
Recht op de algemene heffingskorting

Recht op de algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige in Nederland heeft recht op de algemene heffingskorting. Deze algemene loonheffingskorting is niet voor iedereen even hoog en kan niet altijd worden uitbetaald. Bij de hoogte…
Zorgpremie 2020 stijgt, zorgtoeslag 2020 omhoog

Zorgpremie 2020 stijgt, zorgtoeslag 2020 omhoog

Wat doet de zorgtoeslag 2020, hoe werkt die? De zorgpremie 2020 stijgt om een aantal gevallen in 2020 als u niet overstapt, ook voor de kwetsbare groepen. De stijgende zorgtoeslag zorgt voor (enige) c…
VAR verdwijnt: nieuwe opdrachtgeversverklaring 2020 of 2021

VAR verdwijnt: nieuwe opdrachtgeversverklaring 2020 of 2021

De VAR verklaring verdwijnt in zijn huidige vorm. Ook de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is geen succes gebleken. Daarom staat in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 dat er ee…
Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021

Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021

Met de zelfstandigenaftrek 2021 verlaagt u de belastbare winst en met de fiscale oudedagsreserve FOR 2021 verschuift u een deel van de belastbare winst naar de toekomst. De zelfstandigenaftrek gaat om…
Bezwaar maken tegen de Belastingdienst

Bezwaar maken tegen de Belastingdienst

Bent u het oneens met een belastingaanslag of fiscale boete van de Belastingdienst? U kunt dan over 2019 en 2020 bezwaar maken tegen een belastingaanslag of heffing van de Belastingdienst met een schr…
Het belastingplan 2020 op hoofdlijnen

Het belastingplan 2020 op hoofdlijnen

Het Belastingplan 2020 bevat de belastingmaatregelen voor 2020, met soms een vooruitblik naar 2021. In totaal gaat het om ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Opvallend is dat het t…
Overstappen van energieleverancier: zo werkt dat

Overstappen van energieleverancier: zo werkt dat

Overstappen van energieleverancier is eenvoudig in 2020 en kan tot een forse besparing leiden. Bovendien kunt u een hoge welkomstkorting krijgen die met de energierekening wordt verrekend. Met oversta…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 24-05-2019, laatst gewijzigd op 10-07-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!