Zeemeeuw » Specials » Aangifte 2020

Aangifte 2020 inkomstenbelasting

Aangifte 2020 inkomstenbelasting De aangifte 2020 in 2021 voor de inkomstenbelasting en de aftrekposten bepalen of u over 2020 belasting moet bijbetalen of dat u geld terugkrijgt. De belastingaangifte 2020 is ook bepalend voor het inkomen waaraan de toeslagen zoals de zorgtoeslag getoetst worden. Ook hier kan de aangifte 2020 een gedeeltelijke terugbetaling van de toeslagen betekenen.

Het belastingformulier inkomstenbelasting 2020


Belastingaangifte 2020 invullen

De aangifte 2020 voor de inkomstenbelasting is weer een precies werkje om te voorkomen dat u geld moet bijbetalen of toeslagen terug moet betalen. Bekijk daarom hier hoe u het beste uw belastingformulier kunt invullen. een digitale belastingopgave mag natuurlijk ook:

Aangifte 2020 doen

Als u voor 8 mei 2021 belastingaangifte doet (een week later dan normaal in verband met de computerstoringen bij de Belastingdienst), krijgt u voor 1 juli meestal een belastingaanslag. Dit is een voorlopige aanslag die later nog kan bijgesteld. Bij de belastingaanslag wordt uitgelegd hoe uw inkomen is opgebouwd en hoeveel belasting u over 2020 moet betalen. Uw toetsingsinkomen is daarbij van cruciaal belang voor de verschillende toeslagen.

Aftrekposten 2020

Er zijn vele aftrekposten waarvoor u in aanmerking kunt komen. De belangrijkste betreffen:

Alle aftrekposten 2020

Alle aftrekposten kunnen voor u interessant zijn. In veel gevallen hebt u de mogelijkheid om uw hypotheekrente af te trekken, de zorgkosten, maar ook giften en alimentatiekosten.

Zeemeeuw ©
Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Welke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2023 en 2024? Let op de tijdslijn van de belastingaangifte en begin op tijd met uw gegevens te verzamele…
De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht

De Belastingdienst en de fiscale bewaarplicht

Ruim niet te snel uw papieren, rekeningen, bonnen en kwitanties op, zeker niet die van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst verplicht u namelijk om uw gegevens lange tijd te bewaren. Ondernemers…
Arbeidskorting 2019 omhoog

Arbeidskorting 2019 omhoog

De arbeidskorting 2019 gaat omhoog, maar niet voor iedereen. Personen met een hoger inkomen, meer dan modaal, krijgen te maken met een steilere afbouw van de arbeidskorting en zullen daardoor meer ink…
Belastingaangifte en verkoop woning in 2020 of 2021

Belastingaangifte en verkoop woning in 2020 of 2021

Stel u verkoopt uw woning in 2020 of 2021, dan heeft dat mogelijk allerlei fiscale gevolgen. Wat betekent de verkoop van uw woning voor uw belastingaangifte 2020 en 2021? Belangrijk is dan om te weten…
Navordering en naheffing Belastingdienst

Navordering en naheffing Belastingdienst

Hebt u ook een navorderingsaanslag over 2022 ontvangen? Ook als u uw inkomstenbelasting al lang hebt betaald, kan de Belastingdienst u een navordering of naheffing als belastingaanslag sturen. Daar bo…
Aftrek rijksmonument 2018, 2019 en 2020 inkomstenbelasting

Aftrek rijksmonument 2018, 2019 en 2020 inkomstenbelasting

Voor een rijksmonument kunt u in 2018 onder voorwaarden allerlei onderhoudskosten aftrekken. In 2019 en 2020 is daar een subsidieregeling voor in de plaats gekomen. Hoeveel bedraagt de fiscale aftrek…
Eigenwoningforfait 2019

Eigenwoningforfait 2019

Met de publicatie van de Miljoenennota 2019 op Prinsjesdag werd ook het eigenwoningforfait 2019 bekend. Door de hogere WOZ-waarde gaat u mogelijk weer meer belasting op de eigen woning betalen, ook al…
Hypotheek in 2021 (wat zijn de regels)

Hypotheek in 2021 (wat zijn de regels)

Weer zijn er nieuwe regels voor een hypotheek op de eigen woning in 2021. Dit kan betekenen dat u minder geld kunt lenen en minder hypotheek zult krijgen. Meevallers zijn de hoge garantie van de Natio…
Hypotheekrenteaftrek 2022 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2022 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2022 wordt verder beperkt, verlaagd en versoberd voor hogere inkomens, voor bestaande hypotheken en voor nieuwe hypotheken. Wie bij zijn belastingaangifte inkomstenbelasting ve…
Belasting vermogen minderjarig kind (BEM clausule)

Belasting vermogen minderjarig kind (BEM clausule)

Wie betaalt belasting over het vermogen van een minderjarig kind, de ouders? Hoe kan de BEM clausule u in 2022 en 2023 helpen om belastingvrij te sparen? Wat is de BEM clausule eigenlijk en hoeveel ve…
Aftrek studiekosten 2020 en 2021

Aftrek studiekosten 2020 en 2021

U kunt u in 2020 en 2021 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte studiekosten van de Belastingdienst terugkrijgen, in 2022 is dat afgelopen. Komt u…
Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgaven

Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgaven

De studiekosten en scholingsuitgaven die zijn gemaakt in 2018, 2019 en 2020 kunnen fiscaal aftrekbaar zijn, eventuele studiekosten in 2022 niet meer. Stel uw studie dus niet te lang uit, maar haal hem…
Belastingaangifte en bitcoins 2020 en 2021

Belastingaangifte en bitcoins 2020 en 2021

Belasting betalen over bitcoins in 2021, 2022 en 2023? De tijd dat u voor een paar honderd euro een bitcoin (BTC) kon kopen lijkt voorbij. Medio november 2020 was de bitcoin meer dan 16.000 dollar waa…
Betaal legaal minder belasting op spaargeld en vermogen

Betaal legaal minder belasting op spaargeld en vermogen

Geen of minder belasting betalen over het vermogen in box 3 is voor veel mensen in 2019, 2020 en 2021 mogelijk, maar niet iedereen maakt er voldoende gebruik van. Wie meer vermogen heeft dan de vrijst…
Algemene heffingskorting 2019

Algemene heffingskorting 2019

De algemene heffingskorting 2019 gaat omhoog, een meevaller in de loon- en inkomstenbelasting die het kabinet Rutte al in het Regeerakkoord aankondigde. Doordat de algemene heffingskorting inkomensafh…
Belastingaangifte 2020 - spaargeld en ander vermogen

Belastingaangifte 2020 - spaargeld en ander vermogen

Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 in 2021 let de Belastingdienst goed op het opgegeven spaargeld en vermogen in box 3. Over het bedrag boven de vrijstellingen in box 3 betaalt u de verm…
Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021

Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021

Alimentatie in 2020, 2021 of 2022 en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner zijn mogelijk een aparte aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, een recht voor de betalende par…
Belastingaangifte 2021: belasting ontwijken over 2020

Belastingaangifte 2021: belasting ontwijken over 2020

Door in 2021 uw belastingaangifte slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2020. Let op de aftrekposten 2020. Belasting op uw spaargeld 2020 en vermogen, maar ook de ink…
De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

Digitaal belastingaangifte doen in 2024 over 2023 is eenvoudiger dan ooit. De Belastingdienst heeft een prettige service voor de belastingbetalers. Dit is de door de Belastingdienst vooraf ingevulde a…
Banken en belasting willen uw vakantiegeld 2021 en 2022

Banken en belasting willen uw vakantiegeld 2021 en 2022

In de maand mei krijgt u in 2022 en 2023 uw vakantiegeld, vakantie uitkering en vakantietoeslag extra uitbetaald. Hoeveel en hoeveel netto na belasting, is het weer minder netto? Het vakantiegeld is 8…
Aftrek hypotheekrente 2020 omlaag: de veranderingen

Aftrek hypotheekrente 2020 omlaag: de veranderingen

De hypotheekrenteaftrek 2020 is om een aantal redenen relatief laag. Fiscale ingrepen, een lage hypotheekrente en de aflossingsplicht kosten u geld. De hypotheekrenteaftrek is zeer bepalend voor de ho…
Belastingaangifte 2020 invullen: tips belastingaangifte

Belastingaangifte 2020 invullen: tips belastingaangifte

Iedereen die meer dan 47 euro belasting verschuldigd is of 16 euro terugkrijgt van de Belastingdienst moet in beginsel belastingaangifte inkomstenbelasting doen over het in 2019 ontvangen loon, inkome…
Rijksmonument: de fiscale aftrek en subsidies

Rijksmonument: de fiscale aftrek en subsidies

Koopt u een Rijksmonument, dan profiteert u mogelijk ook van de fiscale voordelen en subsidies die horen bij een monumentenpand. U betaalt wel overdrachtsbelasting. De regelingen en mogelijkheden vers…
Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021

Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2020, 2021 of 2022 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2020

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2020

Let bij uw belastingaangifte 2020 en de voorlopige aanslag 2020 vooral ook goed op de aftrekbare specifieke ziektekosten en zorgkosten. Vaak is deze aftrek een flinke fiscale aftrekpost. Het gaat fisc…
Belastingaangifte 2020 en 2021 inkomstenbelasting

Belastingaangifte 2020 en 2021 inkomstenbelasting

U moet uw belastingaangifte 2021 inkomstenbelasting (inkomen 2021) uiterlijk op 1 mei 2022 indienen bij de Belastingdienst, de belastingaangifte 2020 op 1 mei 2021. Een uitstel van de belastingaangift…
Belastingaangifte 2020: de verzuimboete en heffingsrente

Belastingaangifte 2020: de verzuimboete en heffingsrente

Wie te laat zijn belastingaangifte inkomstenbelasting doet, kan ook over 2021 en 2022 van de Belastingdienst een hoge verzuimboete en heffingsrente of belastingrente krijgen. Dien dus uw belastingaang…
DigiD machtiging belastingaangifte 2020 inkomstenbelasting

DigiD machtiging belastingaangifte 2020 inkomstenbelasting

Gaat u ook digitaal belastingaangifte voorjaar 2021 over het jaar 2020? U kunt met DigiD ook iemand anders machtigen om uw digitale aangifte inkomstenbelasting te doen. U kunt een ander ook machtigen…
Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2020 en 2021

Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2020 en 2021

De fiscale aftrekposten 2021 en 2022 particulier zijn erg belangrijk voor uw belastingaangifte 2021 en belastingaangifte 2022 inkomstenbelasting. Uw belastingaangifte 2021 doet u uiterlijk 1 mei 2022…
Uitstel belastingaangifte 2021 (controleer gegevens)

Uitstel belastingaangifte 2021 (controleer gegevens)

U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2024 over aanslagjaar 2023. Wie 1 mei 2024 voor zijn aangifte inkomstenbelasting als deadline niet haalt, kan bij de fiscus uitstel van de belastingaangifte aa…
Actieve informatieplicht Belastingdienst

Actieve informatieplicht Belastingdienst

U hebt in 2023 en 2024 als belastingplichtige een wettelijke actieve informatieplicht naar de Belastingdienst toe. Als u weet of had kunnen weten dat uw belastingaangifte niet juist is, hebt u de plic…
Vermogen overhevelen naar partner (belastingaangifte 2021)

Vermogen overhevelen naar partner (belastingaangifte 2021)

In uw belastingaangifte 2021 en 2022 kunt u een deel van uw vermogen overhevelen naar uw fiscale partner. U raakt daarmee geen vermogen kwijt, maar verdeelt in de belastingaangifte inkomstenbelasting…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 11-01-2012, laatst gewijzigd op 05-03-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.