Zeemeeuw » Specials » Eigenwoningforfait berekenen

Eigenwoningforfait 2019, 2020, 2021 en 2022

Eigenwoningforfait 2019, 2020, 2021 en 2022 Het eigenwoningforfait s wat u als huurwaardeforfait aan inkomen moet bijtellen bij uw aangifte inkomstenbelasting. De hoogte van het eigenwoningforfait hangt direct af van de WOZ-waarde van uw huis. Een hoger forfait betekent meer belasting betalen. Als u door de bijtelling in een hogere belastingschijf komt, betaalt u nog meer. Afhankelijk van het jaar, gaat u meer eigenwoningforfait betalen. Het percentage gaat dan wel in 2019, 2020 en 2021 omlaag, maat woningen worden steeds duurder. In 2019, 2020 en 2021 betaalt u toch meer voor uw woning, doordat de huizenprijzen zijn gestegen. Hoe berekent u uw eigenwoningforfait?

Wat betekent het eigenwoningforfait voor u?

De hoogte van het eigenwoningforfait is belangrijk voor wat u aan belasting over uw inkomen moet betalen. Het is een bijtelling bij uw inkomen. De belastingdienst is immers van mening dat u het betalen van huur uitspaart en uw huis dus een huurwaarde heeft. Gek maar, waar. Vroeger heette dit eigenwoningforfait het huurwaardeforfait.

Hoogte eigenwoningforfait 2019

De hoogte van het eigenwoningforfait is direct gerelateerd aan de WOZ-waarde van uw woning. Er zijn meerdere belastingschijven, afhankelijk van de waarde van uw woning. Voor 2019 ziet dat er zo uit:

Hoogte eigenwoningforfait 2019:

- 12.500 Geen bijtelling
12.500 25.000 0,25 procent bijtelling
25.000 50.000 0,35 procent bijtelling
50.000 75.000 0,50 procent bijtelling
75.000 1.080.000 0,65 procent bijtelling
1.080.000 - 7.020 plus 2,35 procent bijtelling van de waarde die hoger is dan 1.080.000 euro

Wie een huis heeft tot ruim 1 miljoen euro moet tot 0,65 % bijtellen ofwel ruim 7.000 euro en dat is veel. Maar wie een nog duurder huis heeft, gaat over een deel van de waarde zelfs 2,35% van de WOZ-waarde betalen en dat is dus nog veel meer.

Minder hypotheekrenteaftrek aangifte inkomstenbelasting

Een hoge WOZ-waarde betekent een hoog eigenwoningforfait en dus dat u veel minder hypotheekrente mag aftrekken dan u wellicht dacht. U mag namelijk niet de totale hypotheekrente aftrekken, maar het saldo van betaalde hypotheekrente en dit eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait betekent minder hypotheekrenteaftrek.

Als de waarde naar uw mening te hoog is, kunt u het beste zo snel mogelijk bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde.

WOZ-waarde 2020 en 2021

De laatste jaren bepaalt de gemeente jaarlijks de waarde van uw huis, de WOZ-waarde. De beschikking rolt meest eind februari in de brievenbus met de WOZ-waarde en de OZB die u moet betalen. Ook al blijft het percentage eigenwoningforfait gelijk of dat het iets, dan nog kan het zo zijn dat toch meer bijtelling hebt doordat de WOZ-waarde stijgt. U kunt uw huurwaardeforfait 2020 zelf berekenen, hetzelfde geldt uiteraard voor 2021 en 2022:

Zeemeeuw ©
Aanslag onroerend goed (WOZ 2021 en OZB): maak bezwaar

Aanslag onroerend goed (WOZ 2021 en OZB): maak bezwaar

Kansrijk een WOZ-bezwaar in 2023 indienen? Bespaar zo geld. De WOZ waarde valt vaak hoger uit dan verwacht en deze te hoge waarde werkt dan in vele belastingen door. Hebt u ook de nieuwe aanslag onroe…
WOZ-waarde 2020 en 2021 openbaar door WOZ-waardeloket

WOZ-waarde 2020 en 2021 openbaar door WOZ-waardeloket

De WOZ-waarde 2020 en 2021 gaan omhoog en die cijfers van de WOZ zijn, zodra de gemeenten de beschikkingen hebben verstuurd, volledig openbaar. Zo weet u zo ook de waarde van de woning van de buren. U…
Eigenwoningforfait 2019

Eigenwoningforfait 2019

Met de publicatie van de Miljoenennota 2019 op Prinsjesdag werd ook het eigenwoningforfait 2019 bekend. Door de hogere WOZ-waarde gaat u mogelijk weer meer belasting op de eigen woning betalen, ook al…
Eigenwoningforfait 2018

Eigenwoningforfait 2018

Het eigenwoningforfait 2018 stijgt in euro's, omdat de huizenprijzen zijn gestegen, maar daalt als percentage ten opzichte van 2017. Wie een eigen woning bezit, betaalt met het eigenwoningforfait een…
Huurwaardeforfait 2020

Huurwaardeforfait 2020

Het huurwaardeforfait 2020 is met de gestegen woningprijzen een forse bijtelling bij uw inkomen in 2020. Hoe hoger het huurwaardeforfait, hoe lager uw hypotheekrenteaftrek en fiscaal voordeel zijn. Al…
Eigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomen

Eigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomen

Het eigenwoningforfait 2021 is een belasting op uw woning die u geld kost bij de inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait daalt in 2021, maar als u dit forfait bekijkt in samenhang met de Wet Hillen…
Huurwaardeforfait 2021

Huurwaardeforfait 2021

Het huurwaardeforfait 2021 is een extra belasting op uw woning en wordt daarom ook wel eigenwoningforfait genoemd. Het huurwaardeforfait is nog steeds niet afgeschaft, in tegendeel. Het huurwaardeforf…
Mantelzorgwoning in de tuin en de WOZ waarde

Mantelzorgwoning in de tuin en de WOZ waarde

Een mantelzorgwoning in uw tuin plaatsen als zorgwoning is volgens het Besluit Omgevingsrecht BOR vergunningvrij toegestaan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De vraag is wat dat betekent voor d…
Eigenwoningforfait 2022

Eigenwoningforfait 2022

Het eigenwoningforfait 2022 en 2023 is een dure eigenhuis-belasting. Bezit u een eigen woning dan is het eigenwoningforfait een bijtelling bij uw inkomen en daarover betaalt u natuurlijk belasting. Be…
Effect van een lagere WOZ-waarde

Effect van een lagere WOZ-waarde

U kunt in 2020 en 2021 ook bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde voor uw eigen woning en dat is maar goed ook want een te lage WOZ-waarde heeft ook nadelen. Wat merkt u van een lagere WOZ-waarde…
Prognose en verwachting huizenprijzen en woningmarkt 2022

Prognose en verwachting huizenprijzen en woningmarkt 2022

Wat gaat de woningmarkt in 2022 doen en wat is de prognose voor de huizenprijzen 2022? De woningmarkt is in veel gebieden van Nederland gespannen In. Cruciaal is de lage hypotheekrente, onderliggend z…
Het eigenwoningforfait 2020 en 2021 - aanslag onroerend goed

Het eigenwoningforfait 2020 en 2021 - aanslag onroerend goed

Het eigenwoningforfait 2021 en 2022 is een forse bijtelling bij uw inkomen. De hoogte van dit forfait hangt direct af van de WOZ waarde van uw eigen woning. Het eigenwoningforfait is procentueel gedaa…
Eigenwoningforfait betekent minder hypotheekrenteaftrek

Eigenwoningforfait betekent minder hypotheekrenteaftrek

Door een hogere eigenwoningforfait (huurwaardeforfait) minder hypotheekrenteaftrek: uw hypotheekrente minus eigenwoningforfait is het fiscaal voordeel. Uw totale hypotheekrente aftrekken van de belast…
WOZ waarde 2020 en ozb 2020

WOZ waarde 2020 en ozb 2020

Let op de nieuwe WOZ 2020 en 2021 plus beschikking van de gemeente en onderneem zo nodig snel actie. Elk jaar ontvangen we in het voorjaar de nieuwe aanslag voor de onroerende zaakbelasting OZB. Meest…
Executiewaarde of overwaarde, onderwaarde en woz-waarde

Executiewaarde of overwaarde, onderwaarde en woz-waarde

Wat is uw huis nu echt waard in 2022 en 2023, wat is de waarde en de overwaarde? Wat is de executiewaarde of overwaarde van uw woning? Hoeveel hypotheek kunt u krijgen door het opnemen en benutten van…
Huis kopen in 2020: een eigen woning met nieuwe regels

Huis kopen in 2020: een eigen woning met nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 2020 en de financiering van een eigen woning (leennormen en hypotheeknormen). De huizenprijzen zijn vanaf 2019 verder gestegen, wat de WOZ-waarde en…
Eigenwoningforfait 2020

Eigenwoningforfait 2020

Het eigenwoningforfait 2020 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen woning 2020. Het is een extra belasting voor wie een eigen woning heeft en door di…
Huurwaardeforfait 2019 berekenen

Huurwaardeforfait 2019 berekenen

Het huurwaardeforfait 2019 is een bijtelling bij uw inkomen 2019 als u een eigen woning hebt. Alsof u niet al genoeg inkomstenbelasting betaalt en genoeg belasting over uw eigen woning, wordt de waard…
Huurwaardeforfait 2018 berekenen

Huurwaardeforfait 2018 berekenen

Voor uw eigen woning betaalt u in 2018 ook een huurwaardeforfait. Het huurwaardeforfait behoort tot de woonlasten. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw huis en daarover betaalt u niet alleen de be…
Huurwaardeforfait 2022

Huurwaardeforfait 2022

Het huurwaardeforfait 2022 betekent in veel gevallen meer belasting betalen voor het bezit van een eigen woning. Als u een eigen woning bezit, rekent de Belastingdienst uw woning een bepaalde huurwaar…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 25-12-2011, laatst gewijzigd op 07-02-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.