Zeemeeuw » Specials » Toeslagpartner

Toeslagpartner of fiscaal partner zijn, de verschillen

Toeslagpartner of fiscaal partner zijn, de verschillen Bij de aanvraag van een toeslag is belangrijk of u toeslagpartner bent of een toeslagpartner hebt. Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting bekijkt de Belastingdienst of u een fiscaal partner hebt en of er sprake is van fiscaal partnerschap. Maar wat zijn de verschillen tussen een fiscaal partner en een toeslagpartner in 2020, 2021 of 2022?

Fiscaal partner en fiscaal partnerschap

Een belangrijke bepaling is dat u, als u samen met uw partner een samenlevingscontract hebt opgesteld dat niet notarieel is vastgesteld of samenwoont zonder samenlevingscontract, ook niet kunt kiezen voor een fiscaal partnerschap. Het begrip kiezen voor is alleen soms nog weggelegd voor wie gedurende het jaar trouwt of gedurende het jaar een geregistreerd partnerschap aangaat. Zij kunnen namelijk ervoor kiezen om het hele jaar elkaars fiscale partner te zijn. Maar dat is niet in alle gevallen zo. Als u al per 1 januari samenwoonde op hetzelfde adres, wordt u automatisch bij huwelijk of geregistreerd partnerschap voor het hele jaar elkaars fiscale partner.

Toeslagpartner zorgtoeslag 2020, 2021 en 2021 en de huurtoeslag

Het begrip toeslagpartner speelt een belangrijke rol bij de bepaling van de hoogte van uw toeslag. Dat komt doordat de Belastingdienst bij de bepaling van de hoogte van de toeslagen primair kijkt naar het gezamenlijke inkomen van u en uw toeslagpartner. Als u een toeslagpartner hebt, zal in veel gevallen de toeslag lager zijn of kan het gebeuren dat het gezamenlijke inkomen te hoog is om nog een toeslag te krijgen. Het simpele is dat uw fiscale partner, als hij op hetzelfde adres als u is ingeschreven in het GBA, automatisch ook uw toeslagpartner is. Het ingewikkelde is dat iemand uw toeslagpartner kan zijn, zonder dat dezelfde persoon ook uw fiscaal partner is. Als u het precies wilt weten voor uw situatie, leest u ook:

Hoe hoog is mijn toetsingsinkomen en wat is het toetsingsinkomen?

Als u weet of u een toeslagpartner hebt, moet u nog bepalen hoe hoog het toetsingsinkomen is. Ook het toetsingsinkomen is een begrip dat we niet bij de belastingaangifte inkomstenbelasting kennen, maar alleen bij de toeslagen. Vaak kan bij het berekenen van het toetsingsinkomen 2018, 2019 of 2020 het loonstrookje als uitgangspunt gelden, maar nog vaker is het toch nog even plussen en minnen, omdat er een bonus zal worden uitgedeeld of omdat de situatie gedurende het jaar nog zal veranderen.

Toetsingsinkomen berekenen

Vaak kunt u zelf een eerste som maken en zo de hoogte van uw toetsingsinkomen berekenen om te zien of het aanvragen van een zorgtoeslag of huurtoeslag wel zinvol is. Het u een partner, dan telt het inkomen van uw partner ook mee.

Zeemeeuw ©
Huurverhoging 2020 en 2021 inkomensafhankelijk

Huurverhoging 2020 en 2021 inkomensafhankelijk

In 2022 zijn er twee inkomensgrenzen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. De maximale huurverhoging liep op tot 5,1 procent in 2020, in 2021 konden scheefwoners een nog hogere huur krijgen. He…
Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?

Wanneer eindigt een fiscaal partnerschap?

Wanneer stopt uw fiscaal partnerschap in 2023? Vaak is de vraag of personen elkaars fiscale partners zijn, maar ook wanneer een fiscaal partnerschap eindigt. Partners gaan uit elkaar, er is sprake van…
Fiscaal partnerschap 2019 & 2020

Fiscaal partnerschap 2019 & 2020

Fiscaal partnerschap reikt verder dan getrouwd zijn, geregistreerd zijn als partners en gezamenlijk belastingaangifte doen. U kunt in 2019 en 2020 ook met een broer of zus fiscale partners zijn. U kun…
Fiscale toeslagen: nieuw belastingstelsel komt eraan?

Fiscale toeslagen: nieuw belastingstelsel komt eraan?

Welke fiscale toeslagen zijn er in 2020 nog en hoe kan een nieuw belastingstelsel zonder toeslagen eruit zien? Wat zijn de gevolgen van een hervorming in 2021 of 2022? Voor de vier inkomensafhankelijk…
Kindgebonden budget 2021: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Kindgebonden budget 2021: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Het kindgebonden budget 2021 (kgb) is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinderen. Op hoeveel kindgebonden budget hebt u in 2021 recht, bijvoorbeeld rec…
Huurtoeslag 2020 & 2021 en betaaldata

Huurtoeslag 2020 & 2021 en betaaldata

Hoeveel huurtoeslag 2020, 2021 en 2022, de bedragen? Tot 1 september 2022 kunt u nog huurtoeslag over 2021 aanvragen. Misschien verliest u uw recht op huurtoeslag door meer vermogen dan de vrijstellin…
Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)

Geld terug van de Belastingdienst 2020 en 2021 (tips)

Belastingtips voor de belastingteruggave 2020, 2021 en 2022 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particulier geld terug krijgt van de Belastingdienst. Geld terug van de fiscus is niet al…
Kinderkorting 2020 is belastingvrij

Kinderkorting 2020 is belastingvrij

De kinderkorting is in de praktijk een belastingvrije toeslag voor ouders en alleenstaande ouders. Hebt u recht op kinderbijslag en is uw inkomen niet te hoog, dan hebt u recht op deze kinderkorting.…
Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?

Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?

Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2020, 2021 of 2022 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslagpartner, dan wordt in 2022 eerste instantie gekeken naar het gezamenlijke inkome…
Alle toeslagen 2021

Alle toeslagen 2021

Op welke toeslagen hebt u recht in 2021? U kunt in 2021 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, de kinderopvangto…
Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

De zorgtoeslag 2020 stijgt ten opzichte van 2019. Wat verandert in de zorgtoeslag 2020, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen in de zorgtoeslagtabel 2020? Vraag de zorgtoeslag 2020 op tijd…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Toetsingsinkomen 2020 en 2021 berekenen

Toetsingsinkomen 2020 en 2021 berekenen

De hoogte van het toetsingsinkomen 2021, 2022 en 2023 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag in 2021, 2022 en 2023 en het berekenen van de hoogte van de toeslag. Zowel bij een aanvraag vo…
Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020

Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020

De hoogte van de huurtoeslag 2020 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw inkomen en uw vermogen. Deze vermogenstoets werd in 2012 ingevoerd. Ook als u n…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 24-10-2011, laatst gewijzigd op 07-02-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.