Zeemeeuw » Specials » Erfenis verdelen
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Erfenis en nalatenschap

Erfenis en nalatenschap Alles over een erfenis. Erfenissen kosten erfgenamen in 2017, maar ook in 2018 en 2019, veel erfbelasting en successierechten. Maar u hoeft een erfenis niet te aanvaarden. Wat gebeurt er bij overlijden met de nalatenschap als er schulden zijn of als er geen testament is? Wat is de wettelijke verdeling bij erfenis en nalatenschap? Wie is erfgenaam in het erfrecht? Hoe slim geld schenken met minder belasting over een schenking of gift. Let op de nieuwe wet schenk- en erfbelasting sinds 2010 en de erfenis van een huis. Ook die heeft gevolgen voor uw successierechten in 2017, 2018 en 2019 en de waarde van het vruchtgebruik.

Alles over de erfenis

Via deze special vindt u alle informatie over een erfenis:
  • De verdeling;
  • Waardering vruchtgebruik en belasting;
  • Erfenis en schulden;
  • Een testament opstellen: er zijn vele redenen om een testament op te stellen;
  • De erfgenamen;
  • De erfbelasting en successierechten;
  • De aangifte erfbelasting.

Waardering vruchtgebruik en belasting

U kunt een huis erven met recht van vruchtgebruik. Dan is er een waarde voor het blote eigendom en het vruchtgebruik afzonderlijk vast te stellen. Dit is belangrijk voor uw belastingaangifte erfbelasting: vruchtgebruik 2017 en 2018: welke waarde woning invullen?

Erfenis verdelen, wel of geen testament laten opmaken, welke redenen voor een testament?

Een testament biedt u de mogelijkheid om goed te regelen wat er met uw nalatenschap en erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen wie volgens u wat moet erven en kunt u iemand ook wat extra's nalaten. Maakt u geen testament, dan gelden de standaard regels van het Burgerlijk Wetboek. Dat is jammer wanneer er wat te verdelen is en u duidelijke gedachten heeft omtrent de verdeling. Bovendien kijkt bij een erfenis de Belastingdienst nadrukkelijk met u mee. Niet om u te helpen bij het maken van keuzes, maar om straks de erfbelasting te kunnen incasseren.

Erf geen schulden bij de verdeling

Als erfgenaam kunt u een erfenis verwerpen. Voordat u de notaris laat weten dat u akkoord gaat met een erfenis die vrijvalt, doet u er altijd goed aan om te bekijken of de schulden het vermogen niet overstijgen. In dat geval bent u zodra u een erfenis onvoorwaardelijk accepteert en aanvaardt, namelijk zelf verantwoordelijk geworden voor de schulden van de erflater. Erf geen schulden. Ik leg uit hierin wat u wel moet doen. U kunt in sommige gevallen beter een erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden:

Legitieme portie, kind onterven en wettelijk erfdeel

Ook als u als biologische vader een kind als erfgenaam wilt onterven, houdt deze het recht op zijn legitieme portie. Hoe groot die legitieme portie is en wat het betekent leest u in:

Een legaat krijgen

Via een testament kunt u een legaat nalaten, een legaat is schuld ten laste van de erfenis die uitbetaald moet worden. Maar wat als de erfenis te klein is of het legaat te groot. Hoe krijgt u dan uw legaat uitbetaald?

Erven van een stiefmoeder of stiefvader

Hoe de regels in elkaar zitten voor een erfenis van uw stiefmoeder of stiefvader leest u in wie erft van een stiefmoeder en stiefvader?

Schenken en erven

Ook het schenken en het doen van een gift zijn aan bepaalde regels onderhevig. Slim schenken in 2017 en 2018 kan veel belasting schelen, zeker nu sinds 2010 de tarieven voor erven en schenken veranderen. Waarom zouden erven onnodig veel belasting betalen als dat niet nodig is? Schenken tijdens uw leven betekent straks minder erfbelasting betalen. Bovendien is een slimme gift aan een ANBI instelling voor u een fiscale aftrekpost.

Tarieven erfbelasting 2018 en 2019 plus de vrijstellingen

De tarieven en belastingschijven 2017 voor de erfbelasting vindt u in de categorie erfbelasting 2017, vrijstellingen, tarieven, successierechten. Regelmatig behoort ook belastingvrij schenken tot de mogelijkheden in 2017, 2018 en 2019.

Zeemeeuw ©
Belastingvrij schenken 2017 & 2018 en 2019

Belastingvrij schenken 2017 & 2018 en 2019

Belastingvrij schenken is ook in 2017, 2018 en 2019 zeer de moeite waard. De schenkingsbelasting 2017 en schenkbelasting 2018 en 2019 zijn hoog, zie de tips voor belastingvrij schenken. De ontvanger b…
Schenken op papier  voordelen en nadelen

Schenken op papier voordelen en nadelen

Schenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2017 of 2018 kiezen voor een schenking op papier. Schenken op papier is hetzelfde als een schenking onder schu…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?

Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?

Hoeveel geld erf ik in 2016, 2017 of 2018 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te overlijden? Hoe is een erfenis van een oom of tante wettelijk in het erfrecht ge…
Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testament

Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testament

De verdeling van een erfenis is fors anders met of zonder testament in 2017 en 2018. De verdeling van erfenis en nalatenschap is als er een testament is opgesteld niet meer gelijk aan de wettelijke ve…
Erfenis en de rekening van de overledene

Erfenis en de rekening van de overledene

De regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is wat er gebeurt met de bankrekening en rekening van de overledene. Kunt u nog bij…
Belastingvrij erven 2017 & 2018

Belastingvrij erven 2017 & 2018

Belastingvrij erven in 2016 en 2017, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successierechten? Belastingvrij erven in 2017 of 2018 is voor betrokkenen veel aantrekke…
Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?

Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?

Wat een kind erft van een ouder of ouders en hoe groot dit kindsdeel is, is vooral afhankelijk van de vraag of er een testament is opgemaakt of dat alleen het wettelijk erfrecht geldt. Dit bepaalt of…
Beneficiair erven: nadelen?

Beneficiair erven: nadelen?

Beneficiair erven kan u in 2018 veel geld besparen en bescherming bieden tegen schuldeisers. Wees voorzichtig: u hoeft niet akkoord te gaan met een erfenis zonder te weten waaruit de erfenis bestaat.…
Wie erft van stiefmoeder en stiefvader?

Wie erft van stiefmoeder en stiefvader?

Wie erft van een stiefmoeder, schoonmoeder, schoonvader of stiefvader als die komen te overlijden? Wie is nog erfgenaam als er een langstlevende is en er geen testament is opgesteld? Hoe wordt de erfe…
Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Slim schenken in 2015 en 2016 of 2017, met de warme hand schenken en zo de erfenis verkleinen, hoe doet u dat? Een grote schenking aan uw kind kan met slim gebruik maken van de vrijstellingen bij het…
Belastingaangifte erfenis broer en zus

Belastingaangifte erfenis broer en zus

Hebt u een erfenis van vrijgezelle broer of zus? Als u van een broer of zus een erfenis krijgt, moet in de meeste gevallen ook belastingaangifte worden gedaan, al dan niet met de hulp van een boekhoud…
Geen verklaring van erfrecht of executele meer nodig

Geen verklaring van erfrecht of executele meer nodig

De regels voor een verklaring van erfrecht zijn veranderd. In 2017 en 2018 kunt u daarom eerder en eenvoudiger bij de bankrekening van de overledene. Vaak was een verklaring van erfrecht nodig. Dat be…
Tweetrapsmaking en tweetrapstestament voordeliger

Tweetrapsmaking en tweetrapstestament voordeliger

Wat is een tweetrapstestament? Een tweetrapstestament 2017 en 2018 of de turbo versie van een testament is vaak voordelig en heeft vooral fiscale voordelen. Het tweetrapsmaking testament of tweetrapst…
Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

De legitieme portie is niet hetzelfde als kindsdeel. Sommige mensen zijn zo teleurgesteld in hun erfgenamen, dat ze hen het liefste zouden onterven. Kan dat en wat betekent dat voor de legitieme porti…
Wie als erfgenaam en erfgenamen

Wie als erfgenaam en erfgenamen

Wie erft volgens de wet erfrecht uw vermogen en nalatenschap? Wie erf van u wanneer er geen testament is opgesteld? Wie is dus uw erfgenaam of zijn de erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht. Kan bi…
Huwelijk en erfbelasting betalen

Huwelijk en erfbelasting betalen

Met een algehele gemeenschap van goederen kunt u erfbelasting besparen. Het erfdeel van een partner is in een huwelijk anders wanneer er in gemeenschap van goederen is getrouwd of als er huwelijkse vo…
Vader of moeder hertrouwt: wie krijgt de erfenis, welk kind?

Vader of moeder hertrouwt: wie krijgt de erfenis, welk kind?

Wanneer vader of moeder opnieuw trouwt, kan dit direct gevolgen hebben voor de erfenis van een kind. Een kind is wettelijk erfgenaam, maar bij een tweede huwelijk van een ouder komt er een nieuwe part…
Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)

Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)

Een huis erven met een schuld? Een hypotheek of restschuld is altijd een mogelijk gevaar bij een erfenis. Een huis erven met een schuld en onderwaarde komt dan ook regelmatig voor zonder dat de erfgen…
Erf geen schulden: erfenis

Erf geen schulden: erfenis

Pas op voor schulden bij een erfenis in 2017 en 2018 en neem dus uw maatregelen. Schulden erven van een overledene: schulden komen in de nalatenschap. Stel u bent erfgenaam, maar u kent de financiële…
Wanneer partner voor de erfbelasting?

Wanneer partner voor de erfbelasting?

Voor de hoogte van de erfbelasting maakt het een groot verschil of jullie partners zijn of niet. Overlijdt een partner, dan is de vrijstelling voor de erfbelasting veel hoger dan wanneer een broer of…
Erfenis en nalatenschap 2007 - 2013, 2014 de belastingdienst

Erfenis en nalatenschap 2007 - 2013, 2014 de belastingdienst

Erfenis en nalatenschap 2013 of 2014, successierechten betalen in 2015 of 2016, erfrecht, kindsdeel, vruchtgebruik 2013 en 2014 en belastingdienst. Over een erfenis moeten belasting en successierechte…
Waarom een testament opstellen

Waarom een testament opstellen

Waarom een testament in 2018 of 2019 opstellen of testament maken? Vele redenen zijn aanwezig, ik geef er bijvoorbeeld al twaalf. Voornaamste reden en argument kan zijn dat als u geen testament laat m…
Onterven van zoon en dochter

Onterven van zoon en dochter

Uw kind onterven in 2017 of 2018? Het onterven van een zoon en dochter heeft als groot voordeel dat de langstlevende partner in de meeste gevallen minder successierechten hoeft te betalen. De langstle…
Checklist testament en nalatenschap

Checklist testament en nalatenschap

U kunt een testament maken voor uw nalatenschap, een bestaand testament herroepen of een testament vernieuwen. Wat moet u hiervoor nog allemaal regelen, waarop moet u letten? Gebruik onderstaande chec…
Uitstel erfbelasting 2017 of 2018 aanvragen

Uitstel erfbelasting 2017 of 2018 aanvragen

U wilt uitstel van de belastingaangifte erfbelasting aanvragen bij de Belastingdienst en uitstel van betaling aanvragen, maar kan dat dan ook? Als de erfenis van een overledene hoofdzakelijk bestaat u…
Nieuw Europees erfrecht: Europese Erfrechtverordening

Nieuw Europees erfrecht: Europese Erfrechtverordening

Wat zijn bij een buitenlandse erfenis voor u de gevolgen van het nieuw Europese erfrecht, de EU erfrechtverordening, in 2017, 2018 en 2019? Wat regelt deze Europese Erfrechtverordening voor de afhande…
Fiscale waarde erfenis of schenking: waardebepaling

Fiscale waarde erfenis of schenking: waardebepaling

Stel, u krijgt een erfenis of ontvangt een schenking. De kans is dan groot dat u erfbelasting of schenkbelasting moet betalen. Als u een bepaald geldbedrag krijgt, dan is de fiscale waarde direct held…
Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)

Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)

Een uitsluitingsclausule in uw testament of bij een schenking opnemen? Dat doet u omdat u wilt voorkomen dat uw erfenis of schenking automatisch ook naar uw schoonzoon of schoondochter gaat na een sch…
Overwaarde benutten via de omkeerhypotheek

Overwaarde benutten via de omkeerhypotheek

Benut de overwaarde, maar hoe? De omkeerhypotheek 2018 en 2019, omgekeerde hypotheek of opeethypotheek genoemd, is een krediethypotheek. Zo benut de overwaarde van uw huis met de omkeerhypotheek, bijv…
Hoe kan mijn gehandicapte kind het beste erven?

Hoe kan mijn gehandicapte kind het beste erven?

Ouders met een verstandelijk gehandicapt kind vragen zich af hoe hun kind straks het beste kan erven. Een gehandicapt kind is wettelijk gezien erfgenaam en bij eigen overlijden straks ook erflater van…
Banken & slapende rekeningen

Banken & slapende rekeningen

Let op met een slapende rekening of slapende rekeningen bij een bank. Een rekening bij de bank wordt een slapende rekening als er lange tijd geen gebruik van is gemaakt. Welke stappen kunt u onderneme…
Bankzaken na overlijden

Bankzaken na overlijden

Onderschat als erfgenaam nooit de vele bankzaken en geldzaken die u nog moet regelen na iemands overlijden. Denk aan de hypotheek, de betaalrekening, een lopende lening, de spaarrekening, verzekeringe…
Legaat is groter dan de erfenis, wat nu?

Legaat is groter dan de erfenis, wat nu?

Met een legaat kunt u ervoor zorgen dat een bepaalde persoon, personen of organisatie een (extra) deel van de erfenis krijgt. Zo kunt u met een legaat ervoor zorgen dat een bepaald bedrag naar de klei…
Spaardeposito opnemen bij overlijden

Spaardeposito opnemen bij overlijden

Bij het overlijden van de rekeninghouder van een spaarrekening of spaardeposito gaat de rekening met spaardeposito in beginsel als erfenis over naar de erfgenamen, maar kunnen die dan direct het spaar…
Schenkingsplan maken en estate planning

Schenkingsplan maken en estate planning

Niemand wil als zijn erfenis onnodig veel geld aan de belastingdienst nalaten. De erflater niet en de erfgenaam niet. Om te voorkomen dat de erfgenaam of erfgenamen in de toekomst te veel erfbelasting…
Een niet-erkend kind als erfgenaam (biologische) vader?

Een niet-erkend kind als erfgenaam (biologische) vader?

Soms duikt na het overlijden van een broer een niet-erkend kind op. Uw broer heeft nooit iets laten weten van een buitenechtelijk kind en u vertrouwt het dus niet. Het niet-erkende kind beweert bij ho…
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waarde

Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waarde

Hebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2017 of 2018 volgens het laatste erfrecht en schenkingsrecht? Deze waardering is aan een aant…
Van wie krijg ik een erfenis?

Van wie krijg ik een erfenis?

Hebt u in 2018 ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn uw rechten? U kunt in feite van iedereen een erfenis krijgen. U kunt zelfs erve…
Erfenis jong kind: bewind

Erfenis jong kind: bewind

Erfenis en bewind bij een minderjarig, hoe werkt dit testamentair bewind? Wie jonge kinderen heeft, doet er goed aan om in het testament een bewind over de erfenis vast te leggen. Kies bij een testame…
U hebt te veel erfbelasting betaald (Hoge Raad)

U hebt te veel erfbelasting betaald (Hoge Raad)

Advocaat-generaal Robert IJzerman adviseert de Hoge Raad om de successiewet als discriminerend te zien. Dat betekent in navolging van de rechtbank in Breda dat u erfbelasting terugkrijgt vanaf 2010 al…
Testament en echtscheiding: erfenis toch naar de ex?

Testament en echtscheiding: erfenis toch naar de ex?

Stel u en uw partner hebben een paar jaar geleden bij een notaris een testament voor jullie nalatenschap laten opstellen, waarin jullie de verdeling van de erfenis onderling regelen. Stel ook dat jull…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 05-12-2010, laatst gewijzigd op 22-11-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!