Zeemeeuw » Specials » Erfenis verdelen

Erfenis en nalatenschap

Erfenis en nalatenschap Alles over een erfenis. Erfenissen kosten erfgenamen in 2020 en 2021, veel erfbelasting en successierechten. Maar u hoeft een erfenis niet te aanvaarden. Wat gebeurt er bij overlijden met de nalatenschap als er schulden zijn of als er geen testament is? Wat is de wettelijke verdeling bij erfenis en nalatenschap? Wie is erfgenaam in het erfrecht? Hoe slim geld schenken met minder belasting over een schenking of gift. Let op de gevolgen van de wet schenk- en erfbelasting voor de erfenis van een huis. Ook die heeft gevolgen voor uw successierechten in 2020 en 2021 en de waarde van het vruchtgebruik. Een levenstestament kan erg nuttig zijn als u iemand een volmacht wilt geven tijdens uw leven.

Wat er allemaal speelt bij de afhandeling van een erfenis


Alles over de erfenis

Via deze special vindt u alle informatie over een erfenis:
  • De verdeling.
  • Waardering vruchtgebruik en belasting.
  • Erfenis en schulden.
  • Checklist om een testament op te stellen: er zijn vele redenen om een testament te laten maken bij de notaris.
  • De erfgenamen (wie zijn dat).
  • De erfbelasting en successierechten (hoeveel moet er aan de fiscus worden betaald)
  • De aangifte erfbelasting.

Waardering vruchtgebruik en belasting

U kunt een huis erven met recht van vruchtgebruik. Dan is er een waarde voor het blote eigendom en het vruchtgebruik afzonderlijk vast te stellen. Dit is belangrijk voor uw belastingaangifte erfbelasting: vruchtgebruik 2020 en 2021: welke waarde woning invullen?

Erfenis verdelen, wel of geen testament laten opmaken, welke redenen voor een testament?

Een testament biedt u de mogelijkheid om goed te regelen wat er met uw nalatenschap en erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen wie volgens u wat moet erven en kunt u iemand ook wat extra's nalaten. Maakt u geen testament, dan gelden de standaard regels van het Burgerlijk Wetboek. Dat is jammer wanneer er wat te verdelen is en u duidelijke gedachten heeft omtrent de verdeling. Bovendien kijkt bij een erfenis de Belastingdienst nadrukkelijk met u mee. Niet om u te helpen bij het maken van keuzes, maar om straks de erfbelasting te kunnen incasseren.

Erf geen schulden bij de verdeling

Als erfgenaam kunt u een erfenis verwerpen. Voordat u de notaris laat weten dat u akkoord gaat met een erfenis die vrijvalt, doet u er altijd goed aan om te bekijken of de schulden het vermogen niet overstijgen. In dat geval bent u zodra u een erfenis onvoorwaardelijk accepteert en aanvaardt, namelijk zelf verantwoordelijk geworden voor de schulden van de erflater. Erf geen schulden. Ik leg uit hierin wat u wel moet doen. U kunt in sommige gevallen beter een erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden:

Legitieme portie, kind onterven en wettelijk erfdeel

Ook als u als biologische vader een kind als erfgenaam wilt onterven, houdt deze het recht op zijn legitieme portie. Hoe groot die legitieme portie is en wat het betekent leest u in:

Een legaat krijgen

Via een testament kunt u een legaat nalaten, een legaat is schuld ten laste van de erfenis die uitbetaald moet worden. Maar wat als de erfenis te klein is of het legaat te groot. Hoe krijgt u dan uw legaat uitbetaald?

Erven van een stiefmoeder of stiefvader

Hoe de regels in elkaar zitten voor een erfenis van uw stiefmoeder of stiefvader leest u in wie erft van een stiefmoeder en stiefvader?

Schenken en erven

Ook het schenken en het doen van een gift zijn aan bepaalde regels onderhevig. Slim schenken in 2020 en 2021 kan veel belasting schelen, de tarieven en vrijstellingen voor erven en schenken veranderen elk jaar maar blijven een aanslag op de portemonnee. Waarom zouden erven onnodig veel belasting betalen als dat niet nodig is? Schenken tijdens uw leven betekent straks minder erfbelasting betalen. Bovendien is een slimme gift aan een ANBI instelling voor u een fiscale aftrekpost.

Tarieven erfbelasting 2020 en 2021 plus de vrijstellingen

De tarieven en belastingschijven 2020 voor de erfbelasting vindt u in de categorie erfbelasting 2020, vrijstellingen, tarieven, successierechten. Regelmatig behoort ook belastingvrij schenken tot de mogelijkheden in 2020 en 2021.

Zeemeeuw ©
Erf geen schulden: erfenis

Erf geen schulden: erfenis

Pas op voor schulden bij een erfenis in 2023 en neem dus uw maatregelen. Schulden erven van een overledene: schulden komen in de nalatenschap. Stel u bent erfgenaam, maar u kent de financiële positie…
Nieuw Europees erfrecht: Europese Erfrechtverordening

Nieuw Europees erfrecht: Europese Erfrechtverordening

Wat zijn bij een buitenlandse erfenis voor u de gevolgen van het nieuw Europese erfrecht, de EU erfrechtverordening? Wat regelt deze Europese Erfrechtverordening voor de afhandeling van een buitenland…
Hoe kan mijn gehandicapte kind het beste erven?

Hoe kan mijn gehandicapte kind het beste erven?

Ouders met een verstandelijk gehandicapt kind vragen zich af hoe hun kind straks het beste kan erven. Een gehandicapt kind is wettelijk gezien erfgenaam en bij eigen overlijden straks ook erflater van…
Beneficiair erven: nadelen?

Beneficiair erven: nadelen?

Beneficiair erven kan u in 2023 veel geld besparen en bescherming bieden tegen schuldeisers. Wees voorzichtig: u hoeft niet akkoord te gaan met een erfenis zonder te weten waaruit de erfenis bestaat.…
Geen verklaring van erfrecht of executele meer nodig

Geen verklaring van erfrecht of executele meer nodig

De regels voor een verklaring van erfrecht zijn veranderd. In 2022 en 2023 kunt u daarom eerder en eenvoudiger bij de bankrekening van de overledene. Vaak was een verklaring van erfrecht nodig. Dat be…
Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

De legitieme portie is niet hetzelfde als kindsdeel. Sommige mensen zijn zo teleurgesteld in hun erfgenamen, dat ze hen het liefste zouden onterven. Kan dat en wat betekent dat voor de legitieme porti…
Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?

Hoeveel erf ik van een oom, tante, suikeroom, broer of zus?

Hoeveel geld erf ik in 2022 netto na belasting als bijvoorbeeld mijn oom, tante, een broer of zus komt te overlijden? Hoe is een erfenis van een oom of tante wettelijk in het erfrecht geregeld en hoev…
Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)

Huis erven met restschuld of hypotheek (verwerpen)

Een huis erven met een schuld in 2021 of 2022? Een hypotheek of restschuld is altijd een mogelijk gevaar bij een erfenis. Een huis erven met een schuld en onderwaarde komt dan ook regelmatig voor zond…
Van wie krijg ik een erfenis?

Van wie krijg ik een erfenis?

Hebt u ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn uw rechten? U kunt in feite van iedereen een erfenis krijgen. U kunt zelfs erven van Bi…
U hebt te veel erfbelasting betaald (Hoge Raad)

U hebt te veel erfbelasting betaald (Hoge Raad)

Advocaat-generaal Robert IJzerman adviseert de Hoge Raad om de successiewet als discriminerend te zien. Dat betekent in navolging van de rechtbank in Breda dat u erfbelasting terugkrijgt vanaf 2010 al…
Onterven van zoon en dochter

Onterven van zoon en dochter

Uw kind onterven? Het onterven van een zoon en dochter heeft als groot voordeel dat de langstlevende partner in de meeste gevallen minder successierechten hoeft te betalen. De langstlevende betaalt im…
Belastingaangifte erfenis broer en zus

Belastingaangifte erfenis broer en zus

Hebt u een erfenis van vrijgezelle broer of zus? Als u van een broer of zus een erfenis krijgt, moet in de meeste gevallen ook belastingaangifte worden gedaan, al dan niet met de hulp van een boekhoud…
Spaardeposito opnemen bij overlijden

Spaardeposito opnemen bij overlijden

Bij het overlijden van de rekeninghouder van een spaarrekening of spaardeposito gaat de rekening met spaardeposito in beginsel als erfenis over naar de erfgenamen, maar kunnen die dan direct het spaar…
Erfenis jong kind: bewind

Erfenis jong kind: bewind

Erfenis en bewind bij een minderjarig, hoe werkt dit testamentair bewind? Wie jonge kinderen heeft, doet er goed aan om in het testament een bewind over de erfenis vast te leggen. Kies bij een testame…
Overlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30-dagenclausule

Overlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30-dagenclausule

Het kan gebeuren dat twee personen vlak na elkaar komen te overlijden. De volgorde van overlijden heeft volgens het wettelijk erfrecht directe gevolgen voor de afhandeling van de erfenis en erfgenaam.…
Testament en echtscheiding: erfenis toch naar de ex?

Testament en echtscheiding: erfenis toch naar de ex?

Stel u en uw partner hebben een paar jaar geleden bij een notaris een testament voor jullie nalatenschap laten opstellen, waarin jullie de verdeling van de erfenis onderling regelen. Stel ook dat jull…
Legaat is groter dan de erfenis, wat nu?

Legaat is groter dan de erfenis, wat nu?

Met een legaat kunt u ervoor zorgen dat een bepaalde persoon, personen of organisatie een (extra) deel van de erfenis krijgt. Zo kunt u met een legaat ervoor zorgen dat een bepaald bedrag naar de klei…
Fiscale waarde erfenis of schenking: waardebepaling

Fiscale waarde erfenis of schenking: waardebepaling

Stel, u krijgt een erfenis of ontvangt een schenking. De kans is dan groot dat u erfbelasting of schenkbelasting moet betalen. Als u een bepaald geldbedrag krijgt, dan is de fiscale waarde direct held…
Een niet-erkend kind als erfgenaam (biologische) vader?

Een niet-erkend kind als erfgenaam (biologische) vader?

Soms duikt na het overlijden van een broer een niet-erkend kind op. Uw broer heeft nooit iets laten weten van een buitenechtelijk kind en u vertrouwt het dus niet. Het niet-erkende kind beweert bij ho…
Wanneer partner voor de erfbelasting?

Wanneer partner voor de erfbelasting?

Voor de hoogte van de erfbelasting maakt het een groot verschil of jullie partners zijn of niet. Overlijdt een partner, dan is de vrijstelling voor de erfbelasting veel hoger dan wanneer een broer of…
Vader of moeder hertrouwt: wie krijgt de erfenis, welk kind?

Vader of moeder hertrouwt: wie krijgt de erfenis, welk kind?

Wanneer vader of moeder in 2021 of 2022 opnieuw trouwt, kan dit direct gevolgen hebben voor de erfenis van een kind. Een kind is wettelijk erfgenaam, maar bij een tweede huwelijk van een ouder komt er…
Trouwen in 2020/'21: beperkte gemeenschap van goederen

Trouwen in 2020/'21: beperkte gemeenschap van goederen

Gaat u trouwen in 2020 of 2021, dan krijgt u te maken met nieuwe huwelijksregels en een nieuw huwelijksvermogensrecht. Op 28 maart 2017 werd het initiatiefvoorstel Swinkels, Recourt en Van Oosten 'de…
Huwelijk en erfbelasting betalen

Huwelijk en erfbelasting betalen

Met een algehele gemeenschap van goederen kunt u erfbelasting besparen. Het erfdeel van een partner is in een huwelijk anders wanneer er in gemeenschap van goederen is getrouwd of als er huwelijkse vo…
Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?

Wat erf ik als kind volgens het erfrecht?

Wat een kind erft van een ouder of ouders en hoe groot dit kindsdeel is, is vooral afhankelijk van de vraag of er een testament is opgemaakt of dat alleen het wettelijk erfrecht geldt. Dit bepaalt of…
Checklist testament en nalatenschap

Checklist testament en nalatenschap

U kunt een testament maken voor uw nalatenschap, een bestaand testament herroepen of een testament vernieuwen. Wat moet u hiervoor nog allemaal regelen, waarop moet u letten? Gebruik onderstaande chec…
Uitstel erfbelasting 2020 of 2021 aanvragen

Uitstel erfbelasting 2020 of 2021 aanvragen

U wilt uitstel van de belastingaangifte erfbelasting aanvragen bij de Belastingdienst en uitstel van betaling aanvragen, maar kan dat dan ook? Als de erfenis van een overledene hoofdzakelijk bestaat u…
Naar wie gaat de erfenis als u spaart via een bank

Naar wie gaat de erfenis als u spaart via een bank

Hoe u spaart en bij wie u spaart kunnen direct bepalend zijn voor wie de erfenis krijgt en wat de bestemming van de tegoeden bij de bank later zullen zijn. Zelfs zonder testament kunt u aangeven naar…
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waarde

Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waarde

Hebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2021 of 2022 volgens het laatste erfrecht en schenkingsrecht? Deze waardering is aan een aant…
Erfenis en de rekening van de overledene

Erfenis en de rekening van de overledene

De regels bij een erfenis zijn niet altijd eenvoudig. Een vraag waar erfgenamen en erven veel mee te maken krijgen, is wat er gebeurt met de bankrekening en rekening van de overledene. Kunt u nog bij…
Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Slim schenken in 2020 en 2021, met de warme hand schenken en zo de erfenis verkleinen, hoe doet u dat? Een grote schenking aan uw kind kan belastingvrij door slim gebruik te maken van de vrijstellinge…
Overwaarde benutten via de omkeerhypotheek

Overwaarde benutten via de omkeerhypotheek

Benut de overwaarde, maar hoe? De omkeerhypotheek, omgekeerde hypotheek of opeethypotheek genoemd, is een krediethypotheek. Zo benut de overwaarde van uw huis met de omkeerhypotheek, bijvoorbeeld voor…
Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)

Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)

Een uitsluitingsclausule in uw testament of bij een schenking opnemen? Dat doet u omdat u wilt voorkomen dat uw erfenis of schenking automatisch ook naar uw schoonzoon of schoondochter gaat na een sch…
Banken & slapende rekeningen

Banken & slapende rekeningen

Let op met een slapende rekening of slapende rekeningen bij een bank. Een rekening bij de bank wordt een slapende rekening als er lange tijd geen gebruik van is gemaakt. Welke stappen kunt u onderneme…
Erfenis en nalatenschap 2020: de Belastingdienst

Erfenis en nalatenschap 2020: de Belastingdienst

Erfenis en nalatenschap 2023, successierechten betalen in 2023, erfrecht, kindsdeel, vruchtgebruik 2023 en Belastingdienst. Over een erfenis moeten belasting en successierechten worden betaald via het…
Schenkingsplan maken en estate planning

Schenkingsplan maken en estate planning

Niemand wil als zijn erfenis onnodig veel geld aan de belastingdienst nalaten. De erflater niet en de erfgenaam niet. Om te voorkomen dat de erfgenaam of erfgenamen in de toekomst te veel erfbelasting…
Wie als erfgenaam en erfgenamen

Wie als erfgenaam en erfgenamen

Wie erft van u volgens de wet, het erfrecht, uw vermogen en nalatenschap? Wie erf van u wanneer er geen testament is opgesteld? Wie is dus uw erfgenaam of zijn de erfgenamen volgens het wettelijk erfr…
Tweetrapsmaking en tweetrapstestament voordeliger

Tweetrapsmaking en tweetrapstestament voordeliger

Wat is een tweetrapstestament? Een tweetrapstestament 2023 of de turbo versie van een testament is vaak voordelig en heeft vooral fiscale voordelen. Het tweetrapsmaking testament of tweetrapstestament…
Wie erft van stiefmoeder en stiefvader?

Wie erft van stiefmoeder en stiefvader?

Wie erft van een stiefmoeder, schoonmoeder, schoonvader of stiefvader als die komen te overlijden? Wie is nog erfgenaam als er een langstlevende is en er geen testament is opgesteld? Hoe wordt de erfe…
Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij schenken is ook in 2020, 2021 en 2022 zeer de moeite waard, ook al zijn de vrijstellingen in 2022 in een aantal gevallen lager geworden. De schenkingsbelasting 2021 en schenkbelasting 20…
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij erven in 2021 of 2022, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successierechten? Belastingvrij erven in 2021 en 2022 is voor betrokkenen veel aantrekke…
Schenken op papier  voordelen en nadelen

Schenken op papier voordelen en nadelen

Schenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2022 kiezen voor een schenking op papier. Schenken op papier is hetzelfde als een schenking onder schulderkenn…
Bankzaken na overlijden

Bankzaken na overlijden

Onderschat als erfgenaam nooit de vele bankzaken en geldzaken die u nog moet regelen na iemands overlijden. Denk aan de hypotheek, de betaalrekening, een lopende lening, de spaarrekening, verzekeringe…
Waarom een testament opstellen

Waarom een testament opstellen

Waarom een testament in 2023 of 2024 opstellen of testament maken, wat staat erin? Vele redenen zijn aanwezig, zeker twaalf. Voornaamste reden en argument kan zijn dat als u geen testament laat maken,…
Levenstestament en wilsverklaring

Levenstestament en wilsverklaring

U kunt een levenstestament als een soort van pre-testament laten opmaken bij een notaris. Neem de regie over uw leven in eigen hand. Dit testament wordt door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisati…
Wat is een codicil voor testament

Wat is een codicil voor testament

Een codicil is niet alleen iets medisch, zoals een donorcodicil dat is. U kunt thuis ook een codicil maken voor een deel van uw nalatenschap in goederen en geld, zonder notaris. Een codicil is veel go…
Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testament

Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testament

De verdeling van een erfenis is fors anders met of zonder testament in 2023. De verdeling van erfenis en nalatenschap is als er een testament is opgesteld niet meer gelijk aan de wettelijke verdeling.…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 05-12-2010, laatst gewijzigd op 07-02-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.