Zeemeeuw » Specials » Schenkbelasting
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Schenkbelasting 2019 en 2020

Schenkbelasting 2019 en 2020 Schenkbelasting betalen is niet altijd nodig, schenken kan belastingvrij. U kunt geld schenken of bijvoorbeeld een eigen woning of ander onroerend goed. Gebruik de vrijstellingen en betaal zo min mogelijk schenkbelasting. De tarieven schenkbelasting 2019 en 2020 zijn over het algemeen lager door de hogere vrijstellingen en langere belastingschijven. Goedkoop schenken en erven gaan vaak samen. Ook in 2019 en 2020 kunt u zo uw vermogensbelasting verlagen.

Schenkingsbelasting 2019 en 2020 en de vrijstellingen

Aan de hand van de tarieven voor de schenkbelasting berekent u eenvoudig wat de ontvanger van de schenking aan de Belastingdienst verschuldigd is. Het is de kunst om zo veel mogelijk belastingvrij te schenken en de hoogte van de schenkbelasting te beperken.

Schenkbelasting 2019 en 2020 en belasting over erfenis of nalatenschap

Wie gedurende zijn leven aan iemand geld schenkt, verlaagt daarmee het vermogen dat hij bij erfenis nalaat. Dat scheelt aan erfbelasting. Als u het geld kunt missen maakt u uw kind of kleinkind blij met een schenking en dit is ook nog eens een zeer slimme manier van schenken en overdracht van geld aan de volgende generatie. Tweemaal slim zelfs:
  • Door de vrijstellingen krijgen ze goedkoop geld in handen;
  • Bij de erfenis betalen ze minder erfbelasting.
  • U betaalt minder vermogensbelasting in box 3.

Schenking of aftrekbare gift in 2019 en 2020

Een schenking is niet het zelfde als een gift:

Maak zo ook in 2019 en 2020 optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden bij schenking of gift. Dat de vrijstellingen zeker de moeite waard zijn, wordt duidelijk als u weet dat aan uw eigen kind, zolang die jonger is dan 40 jaar, is in 2020 zelfs een eenmalige belastingvrije schenking mogelijk is van ruim 103.600 euro. Belastingvrij zonder schenkbelasting, dus. Als uw kind dit bedrag van u erft, betaalt het al gauw 8.000 euro tot 10.000 euro extra aan erfbelasting. Sinds 2013 is de leeftijdgrens verhoogd naar 40 jaar (was 35 jaar). Fiscaal kunt u nog gunstiger schenken dus.

Woning schenken

U kunt belastingvrij een deel van de aankoopsom schenken, maar u kunt ook een woning schenken aan een eigen kind. Let wel op de waarde, de fiscus kijkt vooral naar de WOZ waarde van de woning. Daarom kan het verstandig zijn om als de WOZ-waarde te hoog is, in 2020 bezwaar tegen de WOZ-waarde 2020 aan te tekenen:

Veel succes, betaal nooit te veel belasting.

Zeemeeuw ©
Schenken aan kleinkind 2019 en 2020

Schenken aan kleinkind 2019 en 2020

Belastingvrij schenken aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen was in 2019 populair. Grootouders willen graag belastingvrij schenken aan hun kleinkind en daarbij de bestaande vrijstellingen benut…
Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020

Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020

Belastingvrij erven in 2018, 2019 of 2020, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successierechten? Belastingvrij erven in 2019 en 2020 is voor betrokkenen veel aan…
Schenking aan fiscale partner

Schenking aan fiscale partner

Hoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over een schenking? Als ouders de zoon en schoondochter geld schenken, is dat fiscaal…
Voorwaardelijk en herroepelijk schenken: schenking herroepen

Voorwaardelijk en herroepelijk schenken: schenking herroepen

Stel u wilt in 2019 of 2020 uw kind geld schenken en dat uw kind of kleinkind dit geld pas krijgt, als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo niet dan wilt u uw schenking kunnen herroepen. We no…
Schenking 2020: vrijstelling eigen woning ruim 103.000 euro

Schenking 2020: vrijstelling eigen woning ruim 103.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt in 2020 verder verhoogd en verruimd, dit maal naar een belastingvrije schenking van 103.643 euro, ruim 100.000 euro dus. Dit maakt het mogelijk om uw schul…
Aftrek giften 2017, 2018, 2019 en 2020

Aftrek giften 2017, 2018, 2019 en 2020

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2018, 2019, 2020 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die gi…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenken

Vrij van recht erven of vrij van recht schenken

Over een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval ontvangt u de erfenis netto in plaats van bruto. Maar vrij van recht erven is n…
Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Slim schenken in 2015 en 2016 of 2017, met de warme hand schenken en zo de erfenis verkleinen, hoe doet u dat? Een grote schenking aan uw kind kan met slim gebruik maken van de vrijstellingen bij het…
Schenken met de warme hand heeft voordelen

Schenken met de warme hand heeft voordelen

Iets belastingvrij schenken met de warme hand is hetzelfde als een schenking doen tijdens uw leven. Natuurlijk kunt u als u komt te overlijden later van alles aan erfenis achterlaten, maar tijdens uw…
Vermogensrendementsheffing 2018, 2019 en 2020

Vermogensrendementsheffing 2018, 2019 en 2020

U wilt de vermogensrendementsheffing 2018, 2019 of 2020 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting betaalt u belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen en moet u dus afrekenen met de B…
Kind helpen bij aankoop eigen woning

Kind helpen bij aankoop eigen woning

Hoe kunt u in 2020 en 2021 uw kind fiscaal slim helpen bij de aankoop van een woning, welke voordelen of nadelen zitten daaraan vast? U kunt een woning kopen en die aan uw kinderen verhuren, maar hoe…
Belastingvrij sparen in 2019 en 2020

Belastingvrij sparen in 2019 en 2020

Belastingvrij sparen in 2019 en 2020, sparen met fiscaal voordeel, belastingvrij geld bijverdienen in 2019 en 2020, belastingvrij inkomen of banksparen en wat is er verder belastingvrij mogelijk in on…
Schenkingsrecht en samenloopregeling

Schenkingsrecht en samenloopregeling

Wanneer u in 2019 of 2020 uw huis wilt schenken aan uw kind, komen tegelijkertijd twee heffingen om de hoek kijken, het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting. Als u het handig aanpakt, betaalt u…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 27-02-2012, laatst gewijzigd op 13-02-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!