Zeemeeuw » Specials » Schenkbelasting
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Schenkbelasting 2017, 2018 en 2019

Schenkbelasting 2017, 2018 en 2019 Schenkbelasting betalen is niet altijd nodig, schenken kan belastingvrij. U kunt geld schenken of bijvoorbeeld een eigen woning of ander onroerend goed. Gebruik de vrijstellingen en betaal zo min mogelijk schenkbelasting. De tarieven schenkbelasting 2017, 2018 en 2019 zijn over het algemeen lager door de hogere vrijstellingen en langere belastingschijven. Goedkoop schenken en erven gaan vaak samen. Ook in 2017, 2018 en 2019 kunt u zo uw vermogensbelasting verlagen.

Schenkingsbelasting 2017, 2018 en 2019 en de vrijstellingen

Aan de hand van de tarieven voor de schenkbelasting berekent u eenvoudig wat de ontvanger van de schenking aan de Belastingdienst verschuldigd is. Het is de kunst om zo veel mogelijk belastingvrij te schenken en de hoogte van de schenkbelasting te beperken.

Schenkbelasting 2017, 2018 en 2019 en belasting over erfenis of nalatenschap

Wie gedurende zijn leven aan iemand geld schenkt, verlaagt daarmee het vermogen dat hij bij erfenis nalaat. Dat scheelt aan erfbelasting. Als u het geld kunt missen maakt u uw kind of kleinkind blij met een schenking en dit is ook nog eens een zeer slimme manier van schenken en overdracht van geld aan de volgende generatie. Tweemaal slim zelfs:
  • Door de vrijstellingen krijgen ze goedkoop geld in handen;
  • Bij de erfenis betalen ze minder erfbelasting.
  • U betaalt minder vermogensbelasting in box 3.

Schenking of aftrekbare gift in 2017 of 2018 en 2019

Een schenking is niet het zelfde als een gift:

Maak zo ook in 2018 en 2019 optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden bij schenking of gift. Dat de vrijstellingen zeker de moeite waard zijn, wordt duidelijk als u weet dat aan uw eigen kind, zolang die jonger is dan 40 jaar, is in 2018 en 2019 zelfs een eenmalige belastingvrije schenking mogelijk is van ruim 100.000 euro. Belastingvrij zonder schenkbelasting, dus. Als uw kind dit bedrag van u erft, betaalt het al gauw 8.000 euro tot 10.000 euro extra aan erfbelasting. Sinds 2013 is de leeftijdgrens verhoogd naar 40 jaar in plaats van 35 jaar. Fiscaal kunt u nog gunstiger schenken dus.

Woning schenken

U kunt belastingvrij een deel van de aankoopsom schenken, maar u kunt ook een woning schenken aan een eigen kind. Let wel op de waarde, de fiscus kijkt vooral naar de WOZ waarde van de woning. Daarom kan het verstandig zijn om als de WOZ-waarde te hoog is, in 2019 bezwaar tegen de WOZ-waarde 2018 aan te tekenen:

Veel succes, betaal nooit te veel belasting.

Zeemeeuw ©
Belastingvrij erven 2017 & 2018 en 2019

Belastingvrij erven 2017 & 2018 en 2019

Belastingvrij erven in 2018 en 2019, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successierechten? Belastingvrij erven in 2019 is voor betrokkenen veel aantrekkelijker d…
Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Slim schenken in 2015 en 2016 of 2017, met de warme hand schenken en zo de erfenis verkleinen, hoe doet u dat? Een grote schenking aan uw kind kan met slim gebruik maken van de vrijstellingen bij het…
Schenken aan kleinkind 2018 en 2019

Schenken aan kleinkind 2018 en 2019

Belastingvrij schenken aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen was ook in 2018 populair. Grootouders willen graag belastingvrij schenken aan hun kleinkind en daarbij de bestaande vrijstellingen b…
Schenking 2018: vrijstelling eigen woning ruim 100.000 euro

Schenking 2018: vrijstelling eigen woning ruim 100.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt in 2018 verder verhoogd en verruimd, dit maal naar een belastingvrije schenking van 100.800 euro, ruim de 100.000 euro uit 2017. Dit maakt het mogelijk om…
Voorwaardelijk en herroepelijk schenken: schenking herroepen

Voorwaardelijk en herroepelijk schenken: schenking herroepen

Stel u wilt in 2018 of 2019 uw kind geld schenken en dat uw kind of kleinkind dit geld pas krijgt, als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo niet dan wilt u uw schenking kunnen herroepen. We no…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenken

Vrij van recht erven of vrij van recht schenken

Over een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval ontvangt u de erfenis netto in plaats van bruto. Maar vrij van recht erven is n…
Schenking aan fiscale partner

Schenking aan fiscale partner

Hoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over een schenking? Als ouder de zoon en schoondochter geld schenken, is dat fiscaal s…
Aftrek giften 2016, 2017, 2018 en 2019

Aftrek giften 2016, 2017, 2018 en 2019

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2017, 2018, 2019 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die gi…
Schenken met de warme hand heeft voordelen

Schenken met de warme hand heeft voordelen

Iets belastingvrij schenken met de warme hand is hetzelfde als een schenking doen tijdens uw leven. Natuurlijk kunt u als u komt te overlijden later van alles aan erfenis achterlaten, maar tijdens uw…
Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 of 2019 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u gemiddeld 1,2% belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen afrekenen met de Belastingdien…
Kind helpen bij aankoop eigen woning

Kind helpen bij aankoop eigen woning

Hoe kunt u in 2019 uw kind fiscaal slim helpen bij de aankoop van een woning, welke voordelen of nadelen zitten daaraan vast? U kunt een woning kopen en die aan uw kinderen verhuren, maar hoe kunnen d…
Schenkingsrecht en samenloopregeling

Schenkingsrecht en samenloopregeling

Wanneer u in 2018 of 2019 uw huis wilt schenken aan uw kind, komen tegelijkertijd twee heffingen om de hoek kijken, het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting. Als u het handig aanpakt, betaalt u…
Belastingvrij sparen in 2018 en 2019

Belastingvrij sparen in 2018 en 2019

Belastingvrij sparen in 2018 en 2019, sparen met fiscaal voordeel, belastingvrij geld bijverdienen in 2019, belastingvrij inkomen of banksparen en wat is er verder belastingvrij mogelijk in ons land?…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 27-02-2012, laatst gewijzigd op 05-10-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!