Zeemeeuw » Specials » Schenkbelasting

Schenkbelasting 2020 en 2021

Schenkbelasting 2020 en 2021 Schenkbelasting betalen is niet altijd nodig, schenken kan belastingvrij. U kunt geld schenken of bijvoorbeeld een eigen woning of ander onroerend goed. Gebruik de vrijstellingen en betaal zo min mogelijk schenkbelasting. De tarieven schenkbelasting 2020 en 2021 zijn over het algemeen lager door de hogere vrijstellingen en langere belastingschijven. Goedkoop schenken en erven gaan vaak samen. Ook in 2020 en 2021 kunt u zo uw vermogensbelasting verlagen.

Schenkingsbelasting 2020 en 2021 en de vrijstellingen

Aan de hand van de tarieven voor de schenkbelasting berekent u eenvoudig wat de ontvanger van de schenking aan de Belastingdienst verschuldigd is. Het is de kunst om zo veel mogelijk belastingvrij te schenken en de hoogte van de schenkbelasting te beperken.

Schenkbelasting 2020 en 2021 en belasting over erfenis of nalatenschap

Wie gedurende zijn leven aan iemand geld schenkt, verlaagt daarmee het vermogen dat hij bij erfenis nalaat. Dat scheelt aan erfbelasting. Als u het geld kunt missen maakt u uw kind of kleinkind blij met een schenking en dit is ook nog eens een zeer slimme manier van schenken en overdracht van geld aan de volgende generatie. Tweemaal slim zelfs:
  • Door de vrijstellingen krijgen ze goedkoop geld in handen;
  • Bij de erfenis betalen ze minder erfbelasting.
  • U betaalt minder vermogensbelasting in box 3.

Schenking of aftrekbare gift in 2020 en 2021

Een schenking is niet het zelfde als een gift:

Maak zo ook in 2020 en 2021 optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden bij schenking of gift. Dat de vrijstellingen zeker de moeite waard zijn, wordt duidelijk als u weet dat aan uw eigen kind, zolang die jonger is dan 40 jaar, is in 2020 zelfs een eenmalige belastingvrije schenking mogelijk is van ruim 103.600 euro. Belastingvrij zonder schenkbelasting, dus. Als uw kind dit bedrag van u erft, betaalt het al gauw 8.000 euro tot 10.000 euro extra aan erfbelasting. Sinds 2013 is de leeftijdgrens verhoogd naar 40 jaar (was 35 jaar). Fiscaal kunt u nog gunstiger schenken dus.

Woning schenken

U kunt belastingvrij een deel van de aankoopsom schenken, maar u kunt ook een woning schenken aan een eigen kind. Let wel op de waarde, de fiscus kijkt vooral naar de WOZ waarde van de woning. Daarom kan het verstandig zijn om als de WOZ-waarde te hoog is, in 2021 bezwaar tegen de WOZ-waarde aan te tekenen:

Veel succes, betaal nooit te veel belasting.

Zeemeeuw ©
Schenkingsrecht en samenloopregeling

Schenkingsrecht en samenloopregeling

Wanneer u uw huis wilt schenken aan uw kind, komen tegelijkertijd twee heffingen om de hoek kijken, het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting. Als u het handig aanpakt, betaalt u maar één keer ov…
Schenken met de warme hand heeft voordelen

Schenken met de warme hand heeft voordelen

Iets belastingvrij schenken met de warme hand is hetzelfde als een schenking doen tijdens uw leven. Natuurlijk kunt u als u komt te overlijden later van alles aan erfenis achterlaten, maar tijdens uw…
Kind helpen bij aankoop eigen woning

Kind helpen bij aankoop eigen woning

Hoe kunt u in 2022 en 2023 uw kind fiscaal slim helpen bij de aankoop van een woning, welke voordelen of nadelen zitten daaraan vast? U kunt een woning kopen en die aan uw kinderen verhuren, maar hoe…
Schenking 2020: vrijstelling eigen woning ruim 103.000 euro

Schenking 2020: vrijstelling eigen woning ruim 103.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning is in 2020 verder verhoogd en verruimd, dit maal naar een belastingvrije schenking van 103.643 euro, ruim 100.000 euro dus, maar vervalt in 2023. Dit maakt het m…
Voorwaardelijk en herroepelijk schenken: schenking herroepen

Voorwaardelijk en herroepelijk schenken: schenking herroepen

Stel u wilt in 2023 of 2024 uw kind geld schenken en dat uw kind of kleinkind dit geld pas krijgt, als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo niet dan wilt u uw schenking kunnen herroepen. We no…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenken

Vrij van recht erven of vrij van recht schenken

Over een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval ontvangt u de erfenis netto in plaats van bruto. Maar vrij van recht erven is n…
Belastingvrij sparen in 2020 en 2021

Belastingvrij sparen in 2020 en 2021

Belastingvrij sparen in 2020 en 2021, sparen met fiscaal voordeel, belastingvrij geld bijverdienen in 2020 en 2021, belastingvrij inkomen of banksparen en wat is er verder belastingvrij mogelijk in on…
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij erven in 2021 of 2022, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successierechten? Belastingvrij erven in 2021 en 2022 is voor betrokkenen veel aantrekke…
Schenken aan kleinkind 2020 en 2021

Schenken aan kleinkind 2020 en 2021

Belastingvrij schenken aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen was in 2021 populair. Grootouders willen graag belastingvrij schenken aan hun kleinkind en daarbij de bestaande vrijstellingen benut…
Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021

Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2020, 2021 of 2022 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die…
Vermogensrendementsheffing 2019, 2020 en 2021

Vermogensrendementsheffing 2019, 2020 en 2021

U wilt de vermogensrendementsheffing 2019, 2020 of 2021 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting betaalt u belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen en moet u dus afrekenen met de B…
Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Slim schenken in 2020 en 2021, met de warme hand schenken en zo de erfenis verkleinen, hoe doet u dat? Een grote schenking aan uw kind kan belastingvrij door slim gebruik te maken van de vrijstellinge…
Schenking aan fiscale partner

Schenking aan fiscale partner

Hoeveel schenkbelasting betaalt uw partner over een schenking of hoeveel belasting betaalt de partner van uw kind over een schenking? Als ouders de zoon en schoondochter geld schenken, is dat fiscaal…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 27-02-2012, laatst gewijzigd op 15-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.