Zeemeeuw » Specials » Schenking 2012
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Schenking 2012, 2013, 2014 en 2015 en vrijstellingen

Schenking 2012, 2013, 2014 en 2015 en vrijstellingen Een belastingvrije schenking is voordelig schenken. Aan een kind mag u grote bedragen eenmalig belastingvrij schenken. Ook jaarlijks mag u aan kind, kleinkind, ouders of anderen belastingvrij een schenking doen. Ook in 2012, 2013, 2014 of 2015, bij de aankoop van een huis. Zie hier de tarieven, de vrijstellingen en hoe u fiscaal slim schenken het beste aanpakt. Door bij leven belastingvrij te schenken verlaagt u de latere erfbelasting. U kunt de hoogte van de schenkbelasting eenvoudig berekenen.

Inhoud


Schenking aan kind voor aankoop huis met verhoogde vrijstelling

Het is goed om te weten dat als uw kind of de partner jonger is dan 35 jaar, maar ouder dan 18 jaar, u uw kind tot maximaal 50.3000 eenmalig belastingvrij mag schenken. Eenmalig mag u al 24.144 euro per kind belastingvrij schenken, maar als een kind een huis gaat kopen of verbeteren, kan dit bedrag worden opgehoogd naar 50.300 euro. Zo kunnen kinderen met de hulp van de ouders eenvoudiger een eigen huis kopen:

Belastingvrije schenking 2012 of 2013,en de vrijstellingen

De systematiek van het belastingvrij schenken verandert in 2012 niet. Ook de tarieven die voor een schenking gelden zijn in 2012 grotendeels gelijk aan die in 2011. Bereken zo zelf wat u aan belasting betalen moet. Wie geldt wil besparen, maakt zoveel mogelijk van de vrijstellingen die de belastingdienst biedt, gebruik. Dat betekent ook dat het vaak slimmer is om een schenking over een paar jaar uit te smeren. Elke vrijstelling geldt namelijk voor een heel jaar en als die voorbij is, kunt u weer van een nieuwe vrijstelling gebruik maken.

Alle tarieven en vrijstellingen voor een schenking in 2012 en 2013 vindt u in het artikel: belastingvrij schenken 2012 en 2013.

Estate planning maken

Wie een aardig vermogen heeft opgebouwd en niet te veel aan de belasting wil betalen, maakt een schenkingsplan en een estate planning. Daarbij zet u op een rij hoeveel vermogen er is, wanneer het vrij komt, aan wie u het wil schenken en wanneer u dat het beste en goedkoopste kunt doen.

Schenking op papier doen in 2015, 2016 of 2017

Een manier om belasting uit te sparen is schenken op papier. Bekijk de voordelen en nadelen van schenken op papier en weeg zo af of het ook iets voor u is. Voor een schenking op papier moet u wel naar de notaris.

Slim schenken is belastingvrij schenken

De boodschap is u dat u het beste kunt kiezen voor slim schenken. Dat wil zeggen:
  • Optimaal gebruik maken van de fiscale voordelen;
  • Tijdig bepalen naar wie u vindt dat uw geld mag gaan;
  • Tijdig bepalen hoe u gaat schenken en wanneer.

Deze special helpt u daar zeker bij.

Zeemeeuw ©
Belastingvrij schenken 2016 & 2017

Belastingvrij schenken 2016 & 2017

Belastingvrij schenken is ook in 2015, 2016 en 2017 zeer de moeite waard. De schenkingsbelasting 2015 en schenkbelasting 2016 en 2017 zijn hoog, zie de tips voor belastingvrij schenken. De ontvanger b…
Schenken aan kleinkind 2016 en 2017

Schenken aan kleinkind 2016 en 2017

Belastingvrij schenken aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen is ook in 2016 populair. Grootouders willen graag belastingvrij schenken aan hun kleinkind en daarbij de bestaande vrijstellingen be…
Schenken op papier  voordelen en nadelen

Schenken op papier voordelen en nadelen

Schenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2016 of 2017 kiezen voor een schenking op papier. Schenken op papier is hetzelfde als een schenking onder schu…
Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Slim schenken in 2015 en 2016 of 2017, met de warme hand schenken en zo de erfenis verkleinen, hoe doet u dat? Een grote schenking aan uw kind kan met slim gebruik maken van de vrijstellingen bij het…
Wat is nog belastingvrij, sparen?

Wat is nog belastingvrij, sparen?

Belastingvrij sparen in 2015, 2016 en 2017 voor uw eigenwoningschuld, sparen met fiscaal voordeel, belastingvrij geld bijverdienen in 2016 of 2017, belastingvrij inkomen of banksparen en wat is er ver…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenken

Vrij van recht erven of vrij van recht schenken

Over een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval ontvangt u de erfenis netto in plaats van bruto. Maar vrij van recht erven is n…
Vermijd dubbele heffing via beroep op de samenloopregeling

Vermijd dubbele heffing via beroep op de samenloopregeling

Niet twee keer belasting betalen voor hetzelfde in 2016 en 2017, niet twee keer een heffing maar soms is het door een samenloop van regelingen zo dat meerdere rechtsregels tegelijkertijd op u van toep…
Schenkingsrecht en samenloopregeling

Schenkingsrecht en samenloopregeling

Wanneer u in 2016 of 2017 uw huis wilt schenken aan uw kind, komen tegelijkertijd twee heffingen om de hoek kijken, het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting. Als u het handig aanpakt, betaalt u…
Schenkingsplan maken en estate planning

Schenkingsplan maken en estate planning

Niemand wil als zijn erfenis onnodig veel geld aan de belastingdienst nalaten. De erflater niet en de erfgenaam niet. Om te voorkomen dat de erfgenaam of erfgenamen in de toekomst te veel erfbelasting…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 08-12-2011, laatst gewijzigd op 08-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!