Zeemeeuw » Specials » Schenking 2020

Schenking doen in 2019 of 2020 en de vrijstellingen

Schenking doen in 2019 of 2020 en de vrijstellingen Een belastingvrije schenking is voordelig schenken. Aan een kind mag u grote bedragen eenmalig belastingvrij schenken. Ook jaarlijks mag u aan kind, kleinkind, ouders of anderen belastingvrij een schenking doen. Ook in 2019 of 2020, bijvoorbeeld bij de aankoop van een huis. Zie hier de tarieven, de vrijstellingen en hoe u fiscaal slim schenken het beste aanpakt. Door bij leven belastingvrij te schenken verlaagt u de latere erfbelasting. U kunt de hoogte van de schenkbelasting eenvoudig berekenen. Misschien is kruislings schenken wel wat voor u.

Inhoud


Schenking aan kind voor aankoop huis met verhoogde vrijstelling

Het is goed om te weten dat als uw kind of de partner jonger is dan 35 jaar, maar ouder dan 18 jaar, u uw kind tot maximaal 50.3000 eenmalig belastingvrij mag schenken. Eenmalig mag u al 24.144 euro per kind belastingvrij schenken, maar als een kind een huis gaat kopen of verbeteren, kan dit bedrag worden opgehoogd naar 50.300 euro. Zo kunnen kinderen met de hulp van de ouders eenvoudiger een eigen huis kopen:

Belastingvrije schenking 2019 en 2020,en de vrijstellingen

De systematiek van het belastingvrij schenken verandert in 2019 en 2020 niet dramatisch. Bereken eens zelf wat u aan belasting betalen moet. Wie geldt wil besparen, maakt zoveel mogelijk van de vrijstellingen die de belastingdienst biedt, gebruik. Dat betekent ook dat het vaak slimmer is om een schenking over een paar jaar uit te smeren. Elke vrijstelling geldt namelijk voor een heel jaar en als die voorbij is, kunt u weer van een nieuwe vrijstelling gebruik maken.

Alle tarieven en vrijstellingen voor een schenking in 2018, 2019 en 2020 vindt u in het artikel: belastingvrij schenken 2018, 2019 en 2020.

Estate planning maken

Wie een aardig vermogen heeft opgebouwd en niet te veel aan de belasting wil betalen, maakt een schenkingsplan en een estate planning. Daarbij zet u op een rij hoeveel vermogen er is, wanneer het vrij komt, aan wie u het wil schenken en wanneer u dat het beste en goedkoopste kunt doen.

Schenking op papier doen in 2019 of 2020

Een manier om belasting uit te sparen is schenken op papier. Bekijk de voordelen en nadelen van schenken op papier en weeg zo af of het ook iets voor u is. Voor een schenking op papier moet u wel naar de notaris.

Slim schenken is belastingvrij schenken

De boodschap is u dat u het beste kunt kiezen voor slim schenken. Dat wil zeggen:
  • Optimaal gebruik maken van de fiscale voordelen;
  • Tijdig bepalen naar wie u vindt dat uw geld mag gaan;
  • Tijdig bepalen hoe u gaat schenken en wanneer.

Deze special helpt u daar zeker bij.

Zeemeeuw ©
Vermijd dubbele heffing via beroep op de samenloopregeling

Vermijd dubbele heffing via beroep op de samenloopregeling

Niet twee keer belasting betalen voor hetzelfde, niet twee keer een heffing maar soms is het door een samenloop van regelingen zo dat meerdere rechtsregels tegelijkertijd op u van toepassing zijn. Dit…
Woning zonder eigen vermogen via schenking jubelton 2021

Woning zonder eigen vermogen via schenking jubelton 2021

Een huis met hypotheek kopen zonder veel eigen vermogen of spaargeld kan in 2021 en 2022 nog steeds, maar het wordt wel steeds moeilijker. In 2021 en 2022 mag u tot maximaal 100% lenen. Vereist zijn v…
Schenking 2020: vrijstelling eigen woning ruim 103.000 euro

Schenking 2020: vrijstelling eigen woning ruim 103.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning is in 2020 verder verhoogd en verruimd, dit maal naar een belastingvrije schenking van 103.643 euro, ruim 100.000 euro dus, maar vervalt in 2023. Dit maakt het m…
Vrij van recht erven of vrij van recht schenken

Vrij van recht erven of vrij van recht schenken

Over een erfenis, nalatenschap of legaat moet u erfbelasting betalen, maar u kunt ook vrij van recht erven. In dat geval ontvangt u de erfenis netto in plaats van bruto. Maar vrij van recht erven is n…
Belastingvrij sparen in 2020 en 2021

Belastingvrij sparen in 2020 en 2021

Belastingvrij sparen in 2020 en 2021, sparen met fiscaal voordeel, belastingvrij geld bijverdienen in 2020 en 2021, belastingvrij inkomen of banksparen en wat is er verder belastingvrij mogelijk in on…
Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij schenken is ook in 2020, 2021 en 2022 zeer de moeite waard, ook al zijn de vrijstellingen in 2022 in een aantal gevallen lager geworden. De schenkingsbelasting 2021 en schenkbelasting 20…
Schenken op papier  voordelen en nadelen

Schenken op papier voordelen en nadelen

Schenken op papier is populair. Ouders met vermogen, aandelen of eigen huis kunnen ook in 2022 kiezen voor een schenking op papier. Schenken op papier is hetzelfde als een schenking onder schulderkenn…
Schenken aan kleinkind 2020 en 2021

Schenken aan kleinkind 2020 en 2021

Belastingvrij schenken aan een kleinkind, kleinkinderen of kinderen was in 2021 populair. Grootouders willen graag belastingvrij schenken aan hun kleinkind en daarbij de bestaande vrijstellingen benut…
Schenkingsplan maken en estate planning

Schenkingsplan maken en estate planning

Niemand wil als zijn erfenis onnodig veel geld aan de belastingdienst nalaten. De erflater niet en de erfgenaam niet. Om te voorkomen dat de erfgenaam of erfgenamen in de toekomst te veel erfbelasting…
Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Belastingdienst & slim schenken doet u dus zo

Slim schenken in 2020 en 2021, met de warme hand schenken en zo de erfenis verkleinen, hoe doet u dat? Een grote schenking aan uw kind kan belastingvrij door slim gebruik te maken van de vrijstellinge…
Schenkingsrecht en samenloopregeling

Schenkingsrecht en samenloopregeling

Wanneer u uw huis wilt schenken aan uw kind, komen tegelijkertijd twee heffingen om de hoek kijken, het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting. Als u het handig aanpakt, betaalt u maar één keer ov…
Kruislings schenken: extra groot belastingvoordeel

Kruislings schenken: extra groot belastingvoordeel

De vrijstellingen bij schenken kunnen groot zijn, zeker als de begunstigde jonger is dan 40 jaar. De schenkingsvrijstelling kan per persoon meer dan 100.000 euro bedragen. In de praktijk vindt niet ie…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 08-12-2011, laatst gewijzigd op 23-12-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.