Zeemeeuw » Specials » Loonbeslag 2017
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Loonbeslag 2015, 2016 en 2017: beslagvrije voet berekenen

Loonbeslag 2015, 2016 en 2017: beslagvrije voet berekenen Een loonbeslag betekent een beslag op uw inkomen en loon door een deurwaarder. Dat beslag wordt in 2015, 2016 of 2017gelegd bij uw werkgever. Er is een beslagvrije voet die u zelf kunt berekenen waarop geen beslag mag worden gelegd. Sinds 2012 is ook beslag mogelijk op het inkomen van meerderjarige thuiswonende kinderen. Dit komt doordat de regels voor bijstand 2012 strenger zijn dan in 2011. Let op het minimumloon 2016 of 2017 waarop uw beslagvrije voet is gebaseerd. De gevolgen van beslag en loonbeslag en wat u kunt doen, vindt u hier. Wat is een beslagvrije voet en hoe hoog is deze (januari 2017)?

Wanneer loonbeslag in 2015, 2016 of 2017?

Een loonbeslag is een ingrijpende maatregel bij de werkgever. De werkgever is verplicht aan het verzoek tot loonbeslag van een deurwaarder mee te werken. Loonbeslag kan om allerlei redenen plaats vinden, maar de gemeenschappelijke noemer is dat er schulden en betalingsachterstanden zijn ontstaan. Redenen voor een loonbeslag kunnen zijn:
  • Een achterstand bij de betaling van huur;
  • Een achterstand bij de betaling van een lening of schulden;
  • Een achterstand bij de betaling van de hypotheek;
  • Een achterstand bij de betaling van alimentatie;
  • Een achterstand bij het betalen van de ziektekostenpremie;
  • Een achterstand bij de betaling van premies voor de verzekering;
  • Een achterstand bij de betaling van gas en elektra.

Steeds vaker vindt een loonbeslag plaats doordat de alimentatie of zorgpremie niet worden betaald.

Strengere regels loonbeslag 2015 en 2016, hoeveel loonbeslag?

U hebt recht op een beslagvrije voet bij een loonbeslag door deurwaarder. De beslagvrije voet, ook wel vrij te laten bedrag vtlb genoemd, is het deel van het inkomen dat u mag behouden en niet naar de schuldeiser gaat. Er bestaan precieze regels voor hoe hoog de beslagvrije voet in uw situatie moet zijn en de regels die hiervoor gelden zijn gerelateerd aan een bijstandsinkomen.

Omdat de normen voor een bijstandsuitkering in 2015 en 2016 strenger worden, geldt hetzelfde voor de hoogte van de beslagvrije voet. Er wordt bij de berekening van de beslagvrije voet in 2015 en 2016 niet alleen maar naar uw eigen inkomen of dat van uw partner gekeken, maar ook naar het inkomen van eventuele inwonende meerderjarige kinderen ouder dan 21 jaar.

Andere beslagvrije voet 2017 en 2018, meer maatwerk

Zichtbaar is dat door meerdere beslagen personen verder in de financiële problemen kunnen komen en daarom wordt er gewerkt aan een nieuwe uitvoering van de beslagvrije voet die deels in 2017 of geheel in 2018 zal worden toegepast.

Loonbeslag is een uiterste middel

Er kan niet zomaar een loonbeslag worden gelegd. Er moeten duidelijke aanwijzingen zijn dat u niet bereid bent uw schulden te betalen, ook niet via een betalingsregeling. Een loonbeslag kan beter worden vermeden. Probeer tot een betalingsregeling te komen met de deurwaarder. Sommige werknemers kunnen, gegeven hun werk, door een loonbeslag zelfs worden ontslagen en komen zo helemaal van de regen in de drup.

Beslagvrije voet bij loonbeslag berekenen

Om de hoogte van de beslagvrije voet te kunnen berekenen zal de deurwaarder eerst een werknemer om allerlei gegevens vragen. U kunt dan het beste eerlijk zijn over uw inkomen. Als de deurwaarder van mening is dat u niet eerlijk bent geweest, kan hij de beslagvrije voet lager vaststellen dan waarop u anders recht zou hebben.

Zeemeeuw ©
Hoogte bijstandsuitkering 2015 - 2016 - 2017

Hoogte bijstandsuitkering 2015 - 2016 - 2017

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u nog per 1 januari 2017 en 1 juli 2017, wat verandert er in 2016 en 2017? Als nieuwe bijstandsgerechtigde krijgt u in de bijstand al vanaf 1 januari 2015 t…
Minimumloon 2016 & minimumjeugdloon 2017

Minimumloon 2016 & minimumjeugdloon 2017

Vanaf 1 januari 2017 en 1 juli 2017 gelden nieuwe en hogere bedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon, WML 2016. Wat verdien je dan? Er is in 2017 een verhoging ten opzichte van…
Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2017

Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2017

Loonbeslag bij de werkgever of een beslag op de inboedel door een deurwaarder vinden in 2016 en 2017 regelmatig plaats. Let op de beslagvrije voet die u zelf kunt berekenen, de procedure en het gezins…
Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Wat kost de partneralimentatie of kinderalimentatie u nu netto na de aftrekpost alimentatie en de post levensonderhoud kind? De alimentatie aan uw partner is fiscaal aftrekbaar en ook het levensonderh…
Belastingaangifte 2017: belasting ontwijken over 2016

Belastingaangifte 2017: belasting ontwijken over 2016

Door in 2017 uw belastingaangifte 2016 slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2016. Let op de aftrekposten 2016. Belasting op uw spaargeld 2016, maar ook de inkomstenb…
Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schulden

Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schulden

Wie te veel schulden en schuldeisers heeft, kan in 2016 en 2017 te maken krijgen met een loonbeslag, een bankbeslag of een boedelbeslag (beslag op boedel) door de deurwaarder. Het zijn drie pressiemid…
Curatele, onderbewindstelling en mentorschap

Curatele, onderbewindstelling en mentorschap

Bewind: curatele, onderbewindstelling en mentorschap. Wanneer iemand niet goed in staat is om zijn eigen belangen te behartigen kan de kantonrechter deze drie maatregelen nemen. Wat houden deze maatre…
Hoogte bijstandsuitkering 2014

Hoogte bijstandsuitkering 2014

Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2014 en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm? Hoeveel vermogen mag u in 2014 maximaal bezitten om een uitkering in de bijstand te kunnen ontvangen.…
Kosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalen

Kosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalen

De kosten van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder en deurwaarder kunnen ook in 2017 te hoog zijn. Bovendien kan de schuldeiser kan nog eens allerlei incassokosten in rekening brengen. Maar moet u…
Alles over conservatoir beslag en executoriaal beslag

Alles over conservatoir beslag en executoriaal beslag

Een beslag op loon of goederen komt veel voor. Wat betekent dit voor u? Een conservatoir beslag op uw goederen, inboedel of bankrekening is als voorzorgsmaatregel toegestaan, als iemand op u een vorde…
Netto bijstandsuitkering 2013 en eigen vermogen

Netto bijstandsuitkering 2013 en eigen vermogen

Wie in 2012 of 2013 onvoldoende inkomen heeft om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en minder inkomen heeft dan de geldende bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor de algemene bijstandsuitk…
Wettelijke rente bij achterstand van betaling is hoog

Wettelijke rente bij achterstand van betaling is hoog

De wettelijke rente per 1 januari 2017 voor niet-handelstransacties is 2%. De wettelijke rente bij een incasso of een achterstand van betaling is best hoog in ons land. Bij een achterstand in betaling…
Laat een onjuiste incasso terugboeken

Laat een onjuiste incasso terugboeken

Een automatische incasso en machtiging kunnen in 2017 voordelen hebben bij de maandelijkse betaling van de huur of een lidmaatschap van een vereniging. Uw rekeningen worden zo automatisch en op tijd b…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 06-11-2011, laatst gewijzigd op 19-12-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!