Zeemeeuw » Specials » Loonbeslag 2020
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Loonbeslag 2018, 2019 en 2020: beslagvrije voet berekenen

Loonbeslag 2018, 2019 en 2020: beslagvrije voet berekenen Een loonbeslag betekent een beslag op uw inkomen en loon door een deurwaarder. Dat beslag wordt in 2018 2019 of 2020 gelegd bij uw werkgever. Er is een beslagvrije voet die u zelf kunt berekenen waarop geen beslag mag worden gelegd. Sinds 2012 is ook beslag mogelijk op het inkomen van meerderjarige thuiswonende kinderen. Dit komt doordat de veranderde regels voor bijstand. Let op het minimumloon 2019 of 2020 waarop uw beslagvrije voet is gebaseerd. De gevolgen van beslag en loonbeslag en wat u kunt doen, vindt u hier. Wat is een beslagvrije voet en hoe hoog is deze (januari 2020)?

Wanneer loonbeslag in 2018, 2019 of 2020?

Een loonbeslag is een ingrijpende maatregel bij de werkgever. De werkgever is verplicht aan het verzoek tot loonbeslag van een deurwaarder mee te werken. Loonbeslag kan om allerlei redenen plaats vinden, maar de gemeenschappelijke noemer is dat er schulden en betalingsachterstanden zijn ontstaan. Redenen voor een loonbeslag kunnen zijn:
  • Een achterstand bij de betaling van huur;
  • Een achterstand bij de betaling van een lening of schulden;
  • Een achterstand bij de betaling van de hypotheek;
  • Een achterstand bij de betaling van alimentatie;
  • Een achterstand bij het betalen van de ziektekostenpremie;
  • Een achterstand bij de betaling van premies voor de verzekering;
  • Een achterstand bij de betaling van gas en elektra.

Steeds vaker vindt een loonbeslag plaats doordat de alimentatie of zorgpremie niet worden betaald.

Strengere regels loonbeslag 2019 en 2020, hoeveel loonbeslag?

U hebt recht op een beslagvrije voet bij een loonbeslag door deurwaarder. De beslagvrije voet, ook wel vrij te laten bedrag vtlb genoemd, is het deel van het inkomen dat u mag behouden en niet naar de schuldeiser gaat. Er bestaan precieze regels voor hoe hoog de beslagvrije voet in uw situatie moet zijn en de regels die hiervoor gelden zijn gerelateerd aan een bijstandsinkomen.

Omdat de normen voor een bijstandsuitkering in 2019 en 2020 strenger worden, geldt hetzelfde voor de hoogte van de beslagvrije voet. Er wordt bij de berekening van de beslagvrije voet in 2019 en 2020 niet alleen maar naar uw eigen inkomen of dat van uw partner gekeken, maar ook naar het inkomen van eventuele inwonende meerderjarige kinderen ouder dan 21 jaar.

Andere beslagvrije voet 2019 en 2020, meer maatwerk

Zichtbaar is dat door meerdere beslagen personen verder in de financiële problemen kunnen komen en daarom wordt er gewerkt aan een nieuwe uitvoering van de beslagvrije voet die in 2020 naar verwachting zal worden toegepast, maar vertraging ondervindt.

Loonbeslag is een uiterste middel

Er kan niet zomaar een loonbeslag worden gelegd. Er moeten duidelijke aanwijzingen zijn dat u niet bereid bent uw schulden te betalen, ook niet via een betalingsregeling. Een loonbeslag kan beter worden vermeden. Probeer tot een betalingsregeling te komen met de deurwaarder. Sommige werknemers kunnen, gegeven hun werk, door een loonbeslag zelfs worden ontslagen en komen zo helemaal van de regen in de drup.

Beslagvrije voet bij loonbeslag berekenen

Om de hoogte van de beslagvrije voet te kunnen berekenen zal de deurwaarder eerst een werknemer om allerlei gegevens vragen. U kunt dan het beste eerlijk zijn over uw inkomen. Als de deurwaarder van mening is dat u niet eerlijk bent geweest, kan hij de beslagvrije voet lager vaststellen dan waarop u anders recht zou hebben.

Zeemeeuw ©
Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon 2020

Minimumloon 2020 & minimumjeugdloon 2020

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe en hogere bedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon, WML 2020. Wie 21 jaar is, heeft sinds 1 juli 2019 recht op het volledige wettelijk minimum…
Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020

Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2020 en 1 juli 2019, wat verandert er in 2019 en 2020? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersno…
Netto bijstandsuitkering 2019 en eigen vermogen

Netto bijstandsuitkering 2019 en eigen vermogen

Wie in 2019 onvoldoende inkomen heeft om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en minder inkomen heeft dan de geldende bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor de algemene bijstandsuitkering. H…
Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2020

Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2020

Loonbeslag bij de werkgever of een beslag op de inboedel door een deurwaarder vinden in 2019 en 2020 regelmatig plaats. Let op de beslagvrije voet die u zelf kunt berekenen, de procedure en het gezins…
Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Wat kost de partneralimentatie of kinderalimentatie u nu netto na de aftrekpost alimentatie en de post levensonderhoud kind? De alimentatie aan uw partner is fiscaal aftrekbaar en ook het levensonderh…
Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schulden

Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schulden

Wie te veel schulden en schuldeisers heeft, kan in 2019 en 2020 te maken krijgen met een loonbeslag, een bankbeslag of een boedelbeslag (beslag op boedel) door de deurwaarder. Het zijn drie pressiemid…
Belastingaangifte 2020: belasting ontwijken over 2019

Belastingaangifte 2020: belasting ontwijken over 2019

Door in 2020 uw belastingaangifte slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2019. Let op de aftrekposten 2019. Belasting op uw spaargeld 2019 en vermogen, maar ook de ink…
Kosten van incasso vaak te hoog: WIK wet incassokosten

Kosten van incasso vaak te hoog: WIK wet incassokosten

Hoeveel incassokosten zijn er in 2019 en 2020 wettelijk toegestaan? De aanmaningskosten en incassokosten van een incassobureau zijn hoog en soms dubbelop. Toch vergeet iedereen wel eens een rekening t…
Curatele, onderbewindstelling en mentorschap

Curatele, onderbewindstelling en mentorschap

Bewind: curatele, onderbewindstelling en mentorschap. Wanneer iemand niet goed in staat is om zijn eigen belangen te behartigen kan de kantonrechter deze drie maatregelen nemen. Wat houden deze maatre…
Hoogte bijstandsuitkering 2019- januari 2020

Hoogte bijstandsuitkering 2019- januari 2020

Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2019 ( tot 1 januari 2020) en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm? Hoeveel vermogen mag u in 2019 maximaal bezitten om een uitkering in de bijstan…
Wettelijke rente bij achterstand van betaling is hoog

Wettelijke rente bij achterstand van betaling is hoog

De wettelijke rente per 1 januari 2020 voor niet-handelstransacties is 2%. De wettelijke rente bij een incasso of een achterstand van betaling is best hoog in ons land. Bij een achterstand in betaling…
Kosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalen

Kosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalen

De kosten van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder en deurwaarder kunnen ook in 2020 te hoog zijn. Bovendien kan de schuldeiser kan nog eens allerlei incassokosten in rekening brengen. Maar moet u…
Alles over conservatoir beslag en executoriaal beslag 2020

Alles over conservatoir beslag en executoriaal beslag 2020

Een beslag op loon of goederen komt veel voor. Wat betekent dit voor u in 2019 en 2020? Een conservatoir beslag op uw goederen, inboedel of bankrekening is als voorzorgsmaatregel toegestaan, als ieman…
Laat een onjuiste incasso terugboeken

Laat een onjuiste incasso terugboeken

Een automatische incasso en machtiging kunnen in 2020 voordelen hebben bij de maandelijkse betaling van de huur of een lidmaatschap van een vereniging. Uw rekeningen worden zo automatisch en op tijd b…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 06-11-2011, laatst gewijzigd op 20-12-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!