Zeemeeuw » Specials » Loonbeslag 2020

Loonbeslag 2020 en 2021: beslagvrije voet berekenen

Loonbeslag 2020 en 2021: beslagvrije voet berekenen Een loonbeslag betekent een beslag op uw inkomen en loon door een deurwaarder. Dat beslag wordt in 2020 of 2021 gelegd bij uw werkgever. Er is een beslagvrije voet die u zelf kunt berekenen waarop geen beslag mag worden gelegd. Sinds 2012 is ook beslag mogelijk op het inkomen van meerderjarige thuiswonende kinderen. Dit komt doordat de veranderde regels voor bijstand. Let op het minimumloon 2020 of 2021 waarop uw beslagvrije voet is gebaseerd. De gevolgen van beslag en loonbeslag en wat u kunt doen, vindt u hier. Wat is een beslagvrije voet en hoe hoog is deze in 2020 en 2021?

Wanneer loonbeslag in 2020 of 2021?

Een loonbeslag is een ingrijpende maatregel bij de werkgever. De werkgever is verplicht aan het verzoek tot loonbeslag van een deurwaarder mee te werken. Loonbeslag kan om allerlei redenen plaats vinden, maar de gemeenschappelijke noemer is dat er schulden en betalingsachterstanden zijn ontstaan. Redenen voor een loonbeslag kunnen zijn:
  • Een achterstand bij de betaling van huur;
  • Een achterstand bij de betaling van een lening of schulden;
  • Een achterstand bij de betaling van de hypotheek;
  • Een achterstand bij de betaling van alimentatie;
  • Een achterstand bij het betalen van de ziektekostenpremie;
  • Een achterstand bij de betaling van premies voor de verzekering;
  • Een achterstand bij de betaling van gas en elektra.

Steeds vaker vindt een loonbeslag plaats doordat de alimentatie of zorgpremie niet worden betaald.

Strengere regels loonbeslag 2020 en 2021, hoeveel loonbeslag?

U hebt recht op een beslagvrije voet bij een loonbeslag door deurwaarder. De beslagvrije voet, ook wel vrij te laten bedrag vtlb genoemd, is het deel van het inkomen dat u mag behouden en niet naar de schuldeiser gaat. Er bestaan precieze regels voor hoe hoog de beslagvrije voet in uw situatie moet zijn en de regels die hiervoor gelden zijn gerelateerd aan een bijstandsinkomen.

Omdat de normen voor een bijstandsuitkering in 2020 en 2021 strenger worden, geldt hetzelfde voor de hoogte van de beslagvrije voet. Er wordt bij de berekening van de beslagvrije voet in 2020 en 2021 niet alleen maar naar uw eigen inkomen of dat van uw partner gekeken, maar ook naar het inkomen van eventuele inwonende meerderjarige kinderen ouder dan 21 jaar. In 2021 stijgt de maximale beslagvrije voet naar 95% van de bijstandsnorm.

Andere beslagvrije voet 2021, meer maatwerk

In 2021 zal de beslagvrije voet centraal worden bepaald en is er ook een coördinerende deurwaarder om te voorkomen dat er van te veel kanten tegelijkertijd een schuld wordt ingevorderd.

Loonbeslag is een uiterste middel

Er kan niet zomaar een loonbeslag worden gelegd. Er moeten duidelijke aanwijzingen zijn dat u niet bereid bent uw schulden te betalen, ook niet via een betalingsregeling. Een loonbeslag kan beter worden vermeden. Probeer tot een betalingsregeling te komen met de deurwaarder. Sommige werknemers kunnen, gegeven hun werk, door een loonbeslag zelfs worden ontslagen en komen zo helemaal van de regen in de drup.

Beslagvrije voet bij loonbeslag berekenen

Om de hoogte van de beslagvrije voet te kunnen berekenen zal de deurwaarder eerst een werknemer om allerlei gegevens vragen. U kunt dan het beste eerlijk zijn over uw inkomen. Als de deurwaarder van mening is dat u niet eerlijk bent geweest, kan hij de beslagvrije voet lager vaststellen dan waarop u anders recht zou hebben.

Zeemeeuw ©
Minimumloon 2021 & minimumjeugdloon 2021

Minimumloon 2021 & minimumjeugdloon 2021

Vanaf 1 januari 2021 gelden nieuwe en hogere bedragen voor het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon, WML 2021. Wie 21 jaar is, heeft recht op het volledige wettelijk minimumloon. Wat verdien…
Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Wat kost de partneralimentatie of kinderalimentatie u nu netto na de aftrekpost alimentatie en de post levensonderhoud kind? De alimentatie aan uw partner is fiscaal aftrekbaar en ook het levensonderh…
Netto bijstandsuitkering 2021 en eigen vermogen

Netto bijstandsuitkering 2021 en eigen vermogen

Wie in 2021 onvoldoende inkomen heeft om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en minder inkomen heeft dan de geldende bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor de algemene bijstandsuitkering. H…
Hoogte bijstandsuitkering januari 2020- januari 2021

Hoogte bijstandsuitkering januari 2020- januari 2021

Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2020 en per 1 januari 2021 en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm? Hoeveel vermogen mag u in 2020 en 2021 maximaal bezitten om een uitkering in de…
Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2021

Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2021

Loonbeslag bij de werkgever of een beslag op de inboedel door een deurwaarder vinden in 2020 en 2021 regelmatig plaats. Let op de beslagvrije voet die u zelf kunt berekenen, de procedure en het gezins…
Curatele, onderbewindstelling en mentorschap

Curatele, onderbewindstelling en mentorschap

Bewind: curatele, onderbewindstelling en mentorschap. Wanneer iemand niet goed in staat is om zijn eigen belangen te behartigen kan de kantonrechter deze drie maatregelen nemen. Wat houden deze maatre…
Belastingaangifte 2021: belasting ontwijken over 2020

Belastingaangifte 2021: belasting ontwijken over 2020

Door in 2021 uw belastingaangifte slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2020. Let op de aftrekposten 2020. Belasting op uw spaargeld 2020 en vermogen, maar ook de ink…
Hoogte bijstandsuitkering 2019 - 2020 - 2021

Hoogte bijstandsuitkering 2019 - 2020 - 2021

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2021 en 1 juli 2020, wat verandert er in 2021? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersnorm. Dat…
Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schulden

Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schulden

Wie te veel schulden en schuldeisers heeft, kan te maken krijgen met een loonbeslag, een bankbeslag of een boedelbeslag (beslag op boedel) door de deurwaarder. Het zijn drie pressiemiddelen van schuld…
Kosten van incasso vaak te hoog: WIK wet incassokosten

Kosten van incasso vaak te hoog: WIK wet incassokosten

Hoeveel incassokosten zijn er in 2020 en 2021 wettelijk toegestaan? De aanmaningskosten en incassokosten van een incassobureau zijn hoog en soms dubbelop. Toch vergeet iedereen wel eens een rekening t…
Laat een onjuiste incasso terugboeken

Laat een onjuiste incasso terugboeken

Een automatische incasso en machtiging kunnen voordelen hebben bij de maandelijkse betaling van de huur of een lidmaatschap van een vereniging. Uw rekeningen worden zo automatisch en op tijd betaald.…
Kosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalen

Kosten incassobureau of gerechtsdeurwaarder betalen

De kosten van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder en deurwaarder kunnen te hoog zijn. Bovendien kan de schuldeiser kan nog eens allerlei incassokosten in rekening brengen. Maar moet u die incasso…
Wettelijke rente bij achterstand van betaling is hoog

Wettelijke rente bij achterstand van betaling is hoog

De wettelijke rente per 1 januari 2020 voor niet-handelstransacties is 2%. De wettelijke rente bij een incasso of een achterstand van betaling is best hoog in ons land. Bij een achterstand in betaling…
Alles over conservatoir beslag en executoriaal beslag

Alles over conservatoir beslag en executoriaal beslag

Een beslag op loon of goederen komt veel voor. Wat betekent dit voor u? Een conservatoir beslag op uw goederen, inboedel of bankrekening is als voorzorgsmaatregel toegestaan, als iemand op u een vorde…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 06-11-2011, laatst gewijzigd op 07-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.