Zeemeeuw » Specials » Belastingaangifte

Belastingaangifte 2021 invullen - belasting 2020

Belastingaangifte 2021 invullen - belasting 2020 De belangrijkste verandering bij de belastingaangifte 2021 inkomstenbelasting zijn nieuwe belastingtarieven en andere bedragen voor de heffingskortingen en aftrekposten. Mogelijk gaat u veel meer vermogensbelasting betalen of juist veel minder. Natuurlijk zijn de voorwaarden voor de verschillende aftrekposten en heffingskortingen gewijzigd. Hoe zien de aftrekposten er uit en de heffingskortingen? Laat geen belasting bij de Belastingdienst liggen, maar vraag uw geld terug. Met het belastingformulier of digitaal.

Belastingaangifte 2021 doen (voorjaar 2021)

Ook al doen de regering en de Belastingdienst hun best om het aantal aftrekposten te beperken, er zijn nog altijd voldoende mogelijkheden om met deze aftrekposten fiscaal voordeel te behalen:
  • Aftrek zorgkosten en ziektekosten;
  • Aftrek eigen huis;
  • Aftrek studiekosten;
  • Aftrek vervoer;
  • Aftrek lijfrente;
  • Aftrek partneralimentatie;
  • Extra heffingskortingen.

Belastingaangifte 2021 doen?

Als u twijfelt of het verstandig is om belastingaangifte te doen, kunt u altijd de digitale aangifte downloaden en uitproberen hoe een en ander voor u uitpakt. Bekijk daarvoor ook: de Belastingdienst en de vooraf ingevulde belastingaangifte ib.

Spaargeld en vermogen 2020, de vermogensbelasting

De belangrijkste wijziging betreft het spaargeld en vermogen. Er is in 2019 een schijventarief waardoor de een minder belasting over vermogen en spaargeld gaat betalen en de ander juist meer. De vrijstelling bedraagt in 2020 30.846 euro per persoon.

[H]Heffingskortingen 2020/H]
De heffingskortingen kunnen voor u een groot verschil maken. De heffingskortingen zijn immers een directe teruggave op de belasting die u moet betalen. Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting (en aanrechtsubsidie), maar vergeet ook de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet.

Zeemeeuw ©
Aftrek studiekosten 2020 en 2021

Aftrek studiekosten 2020 en 2021

U kunt u in 2020 en 2021 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte studiekosten van de Belastingdienst terugkrijgen, in 2022 is dat afgelopen. Komt u…
Schuiven met aftrekposten en verdeling

Schuiven met aftrekposten en verdeling

Fiscale partners kunnen onderling schuiven met aftrekposten en inkomsten bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 en 2021. Hoe de aftrekposten tussen fiscale partners verdelen? Benut het belas…
Belastingaangifte en bitcoins 2020 en 2021

Belastingaangifte en bitcoins 2020 en 2021

Belasting betalen over bitcoins in 2020 en 2021? De tijd dat u voor een paar honderd euro een bitcoin (BTC) kon kopen lijkt voorbij. Medio november 2020 was de bitcoin meer dan 16.000 dollar waard. Wa…
Banken en belasting willen uw vakantiegeld 2021 en 2022

Banken en belasting willen uw vakantiegeld 2021 en 2022

In de maand mei krijgt u in 2021 en 2022 uw vakantiegeld, vakantie uitkering en vakantietoeslag extra uitbetaald. Hoeveel en hoeveel netto na belasting, is het weer minder netto? Het vakantiegeld is 8…
De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

Digitaal belastingaangifte doen in 2021 over 2020 is eenvoudiger dan ooit. De Belastingdienst heeft een prettige service voor de belastingbetalers. Dit is de door de Belastingdienst vooraf ingevulde a…
Belastingaangifte 2020 - spaargeld en ander vermogen

Belastingaangifte 2020 - spaargeld en ander vermogen

Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2020 in 2021 let de Belastingdienst goed op het opgegeven spaargeld en vermogen in box 3. Over het bedrag boven de vrijstellingen in box 3 betaalt u de verm…
Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021

Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2019, 2020 of 2021 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die…
Hoogte heffingskortingen 2020

Hoogte heffingskortingen 2020

Zes heffingskortingen zijn er in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die wordt verrekend met het loon en salaris per maand, maar de definitieve afrekening…
Eigenaar van twee woningen: verhuisregeling 2020 en 2021

Eigenaar van twee woningen: verhuisregeling 2020 en 2021

Wie in 2020 of 2021 de eigenaar is van twee woningen zal zich ook afvragen wat dit fiscaal volgens de verhuisregeling betekent. Wat het hebben van twee woningen financieel en fiscaal betekent, hangt a…
Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting (teruggave)

Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting (teruggave)

In de voorlopige aanslag 2020 staat hoeveel inkomstenbelasting u terugkrijgt, waarop u recht hebt of hoeveel u moet betalen. De Belastingdienst kan u op grond van uw belastingaangifte inkomstenbelasti…
Belastingaangifte 2020 en 2021 inkomstenbelasting

Belastingaangifte 2020 en 2021 inkomstenbelasting

U moet uw belastingaangifte 2020 inkomstenbelasting (inkomen 2020) uiterlijk op 1 mei 2021 indienen bij de Belastingdienst, de belastingaangifte 2021 op 1 mei 2022. Een uitstel van de belastingaangift…
Voorlopige aanslag 2021 inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag 2021 inkomstenbelasting

U wilt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan betekenen dat u belasting moet bijbetalen over 2021 (belastingnadeel…
Betaal legaal minder belasting op spaargeld en vermogen

Betaal legaal minder belasting op spaargeld en vermogen

Geen of minder belasting betalen over het vermogen in box 3 is voor veel mensen in 2019, 2020 en 2021 mogelijk, maar niet iedereen maakt er voldoende gebruik van. Wie meer vermogen heeft dan de vrijst…
Vermogensrendementsheffing 2019, 2020 en 2021

Vermogensrendementsheffing 2019, 2020 en 2021

U wilt de vermogensrendementsheffing 2019, 2020 of 2021 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting betaalt u belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen en moet u dus afrekenen met de B…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2020

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2020

Let bij uw belastingaangifte 2020 en de voorlopige aanslag 2020 vooral ook goed op de aftrekbare specifieke ziektekosten en zorgkosten. Vaak is deze aftrek een flinke fiscale aftrekpost. Het gaat fisc…
Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021

Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021

Alimentatie in 2018, 2019, 2020 of 2021 en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner zijn mogelijk een aparte aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, een recht voor de betalen…
De Belastingdienst, de voorlopige teruggaaf 2020 en 2021

De Belastingdienst, de voorlopige teruggaaf 2020 en 2021

Aan het einde van het jaar wordt door de Belastingdienst de voorlopige teruggaaf VT berekend voor het komende jaar. Is het een belastingvoordeel en geld terug of een belastingnadeel. Voor sommigen was…
De fiscaal aftrekbare verhuiskosten

De fiscaal aftrekbare verhuiskosten

Wie gaat verhuizen krijgt met nieuwe kosten huis te maken, de overdrachtsbelasting maar ook met kosten die fiscaal aftrekbaar zijn. U kunt die aankoopkosten en verhuiskosten misschien wel aftrekken va…
Belastingdienst: tarieven 2020 en buitengewone lasten

Belastingdienst: tarieven 2020 en buitengewone lasten

Aftrekbare ziektekosten? Teruggave bril en lenzen in 2020 en 2021? De aftrekbare zorgkosten en ziektekosten behoren tot de buitengewone lasten en buitengewone uitgaven, maar niet alles aan zorgkosten…
Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

De aftrek van de hypotheekrente is al veel beperkter dan vaak wordt gedacht en het kabinet heeft de aftrek vanaf 2013 meerdere keren nog verder beperkt en versoberd voor nieuwe hypotheken. Ten onrecht…
Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Wanneer u in 2021 belastingaangifte moet doen over het inkomen in 2020 kunt u als particulier kiezen voor digitaal en elektronisch belastingaangifte inkomstenbelasting doen of op papier. Een onderneme…
Hypotheek aflossen of hypotheek niet aflossen in 2020?

Hypotheek aflossen of hypotheek niet aflossen in 2020?

Lagere woonlasten door sneller aflossen en het liefste boetevrij zijn in 2020, dat zou mooi zijn. U kunt uw hypotheek extra aflossen, maar hoe pakt u dat aan? Een hypotheek aflossen met eigen geld in…
Vermogensbelasting 2020: berekening en wijzigingen

Vermogensbelasting 2020: berekening en wijzigingen

De vermogensbelasting 2020 gaat omlaag. U merkt dit bij uw belastingaangifte 2021 over uw inkomen en vermogen 2020. Vooral de kleine spaarder gaat erop vooruit. Dit komt door de verhoging van de belas…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 14-08-2011, laatst gewijzigd op 06-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.