Zeemeeuw » Specials » Belasting 2016
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Belasting 2016: veranderingen en wijzigingen

Belasting 2016: veranderingen en wijzigingen De belasting 2016 verandert ten opzichte van 2015. Weer zijn er wijzigen en veranderingen die van invloed zijn op uw netto inkomen. Voor de ene persoon is er in 2016 een belastingvoordeel, de andere heeft een belastingnadeel. Zo neemt de algemene heffingskorting tot een inkomen van ongeveer 20.000 euro toe (belastingvoordeel), maar daarboven af (belastingnadeel). Zo daalt de hypotheekrenteaftrek bij een hoger inkomen, terwijl de aftrek voor lagere en midden inkomens gelijk blijft.

Inhoud


Belasting 2016, wat zijn de veranderingen, nieuwe belastingregels 2016?

De belangrijkste veranderingen en wijzigingen op een rij:
 • Uw belastingaangifte doen? Doe dit uiterlijk 1 mei 2017. Eenmalig was dit bij de Belastingaangifte 2015 nog uiterlijk 5 mei 2015. Als u uitstel voor de belastingaangifte 2016 wilt, zult u dat moeten aanvragen.
 • De maximale arbeidskorting gaat omhoog.
 • De maximale arbeidskorting gaat omhoog.
 • De afbouw van de algemene heffingskorting en arbeidskorting hogere inkomens wordt versneld.
 • De AOW-leeftijd wordt 65 jaar en zes maanden.
 • De bijtelling boor de zakelijke auto verandert in 2016.
 • De ouderenkorting wordt deels verhoogd.
 • De ouderenkorting in box 3 wordt afgeschaft.

Belastingvoordeel of belastingnadeel in 2016?

Of de veranderingen in de belasting 2016 voor u een belastingvoordeel of belastingnadeel zijn, hangt van uw inkomen en aftrekposten af. Wie een inkomen tot 20.000 euro heeft, zal er in de meeste gevallen op vooruit gaan als hij een baan heeft. Voor hogere inkomens betekenen de veranderingen naast meevallers ook een belastingnadeel en belastingtegenvaller. Zo zal voor hen de hypotheekrenteaftrek minder voordeel betekenen dan in 2015. In 2015 was er nog een aftrek mogelijk tegen 51,5%, in 2014 was dat nog 52%. Daar staat tegenover dat de lagere grens van de Nationale Hypotheekgarantie in 2016 voor de lagere en midden inkomens treft.

Belasting 2016 en belastingaangifte doen

Uw belastingaangifte 2016 moet uiterlijk 1 april 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn. Als u meer tijd nodig hebt voor een zorgvuldige belastingaangifte, dan kunt u altijd om een uitstel vragen. Wie later is en moet bijbetalen, betaalt ook een belastingrente. Maak gebruik van de voorlopige teruggaaf 2016, als u maandelijks uw belastingteruggaaf wil ontvangen en niet wil wachten tot uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2017.

Successierecten 2016, erfbelasting 2016

Een erfenis is alleen belastingvrij als de vrijstellingen hoger zijn dan de belastingtarieven, de erfbelasting. Zie voor de erfbelasting 2016 ook de mogelijkheid van belastingvrij erven, zonder successierechten dus.

Nieuw belastingstelsel en de toeslagen

Het nieuw belastingstelsel zal ook gevolgen hebben voor de fiscale toeslagen, zoals de huurtoeslag en zorgtoeslag: fiscale toeslagen 2016 en nieuwe belastingstelsel Wiebes. Andere voorgestelde fiscale maatregelen van het kabinet Rutte zijn:
 • In de tweede en derde schijf inkomstenbelasting het tarief van 42% naar 40%.
 • Verlenging hoogste belastingschijf inkomstenbelasting (52%) met 9000 euro.
 • Kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan omhoog.
 • Extra arbeidskorting, ongeveer met 700 euro.
 • Een versnelde afbouw van sommige heffingskortingen.
 • Belasting box 3 op basis van het werkelijke rendement in 2017.

Zeemeeuw ©
Huurtoeslag 2018 & 2019 en betaaldata

Huurtoeslag 2018 & 2019 en betaaldata

Hoeveel huurtoeslag 2018 en 2019, de bedragen? Tot 1 september 2019 kunt u nog huurtoeslag over 2018 aanvragen. Misschien verliest u uw recht op huurtoeslag door meer vermogen dan de vrijstelling van…
Algemene heffingskorting 2020

Algemene heffingskorting 2020

De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 meer dan ongeveer 30.000 aan inkomen heeft, gaat er al op achteruit. U hebt dan…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020

Belastingvrij erven 2018 & 2019 en 2020

Belastingvrij erven in 2018, 2019 of 2020, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successierechten? Belastingvrij erven in 2019 en 2020 is voor betrokkenen veel aan…
Arbeidskorting 2020 omhoog

Arbeidskorting 2020 omhoog

De maximale arbeidskorting 2020 gaat omhoog ten opzichte van 2019. Zo wil het kabinet werken en loon uit arbeid stimuleren. De arbeidskorting wordt uitgebreid met een extra schijf waarin de arbeidskor…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering van deze autobelasting is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrisc…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van welke hulpmiddelen, reiskosten ziekenbezoek en behandelingen zijn de kosten een fi…
Toetsingsinkomen 2018 en 2019 berekenen

Toetsingsinkomen 2018 en 2019 berekenen

De hoogte van het toetsingsinkomen 2018 en 2019 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag in 2018 en 2019 en het berekenen van de hoogte van de toeslag. Zowel bij een aanvraag voor de zorgto…
Levenslooptegoed 2019 laten uitbetalen

Levenslooptegoed 2019 laten uitbetalen

U kunt in 2019 uw levenslooptegoed laten uitbetalen. In 2013 en 2015 kon u zelfs uw hele levenslooptegoed laten uitbetalen met een grote belastingkorting. U mag bij een tegoed van minimaal 3000 euro d…
Albert Heijn 2018: betaaldatum loon en personeelskorting

Albert Heijn 2018: betaaldatum loon en personeelskorting

Bij Albert Heijn werken betekent ook in 2018 en 2019 extra voordelen voor het personeel. Het loon wordt elke vier weken betaald, maar wanneer precies? Wat is in 2018 en 2019 de maandelijkse betaaldatu…
Heffingsrente 2018 en 2019 is nu belastingrente 2018, 2019

Heffingsrente 2018 en 2019 is nu belastingrente 2018, 2019

Wat is belastingrente en hoeveel betaalt u in 2017, 2018 en 2019? Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente vervallen en spreken we voortaan over belastingrente. En dat is meer dan een naamsverandering…
Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2018 en 2019

Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2018 en 2019

De fiscale aftrekposten 2018 en aftrekposten 2019 particulier zijn erg belangrijk voor uw belastingaangifte 2018 en belastingaangifte 2019 inkomstenbelasting. Uw belastingaangifte 2019 doet u uiterlij…
De Belastingdienst, de voorlopige teruggaaf 2018 en 2019

De Belastingdienst, de voorlopige teruggaaf 2018 en 2019

Aan het einde van het jaar wordt door de Belastingdienst de voorlopige teruggaaf VT berekend voor het komende jaar. Is het een belastingvoordeel en geld terug of een belastingnadeel. Voor sommigen was…
Schuiven met aftrekposten en verdeling

Schuiven met aftrekposten en verdeling

Fiscale partners kunnen onderling schuiven met aftrekposten en inkomsten bij de belastingaangifte inkomstenbelasting 2017, 2018 en 2019. Hoe de aftrekposten tussen fiscale partners verdelen? Benut het…
Belastingdruk 2014-2018 en 2019 naar 60 procent?

Belastingdruk 2014-2018 en 2019 naar 60 procent?

De belastingdruk 2014-2018 en 2019 gaat voor een aantal van ons naar 60 procent in 2018 en deze belastingverhoging en lastenverzwaring begon al in 2014 en 2015. Dit is in strijd met de voorstellen van…
NHG-grens verder omhoog (2018, 2019 en 2020)

NHG-grens verder omhoog (2018, 2019 en 2020)

De Nationale Hypotheek Garantie is nauwelijks meer weg te denken voor wie een huis wil kopen. Maar om met deze garantie te kunnen kopen moet u wel aan de voorwaarden voldoen en die voorwaarden verande…
Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Belastingaangifte, checklist en documenten Belastingdienst

Welke documenten en papieren hebt u of uw fiscale partner zeker nodig voor uw belastingaangifte 2018 en 2019? Let op de tijdslijn van de belastingaangifte en begin op tijd met uw gegevens te verzamele…
Bijtelling auto 2016 en 2017 (leaseauto)

Bijtelling auto 2016 en 2017 (leaseauto)

De auto van de zaak, uw leaseauto, wordt duurder in 2016 en de leaseauto 2017 tot 2020, omdat de bijtelling 2016 en vanaf 2017 omhoog gaat voor uw leaseauto. In de meeste gevallen zal dat ook voor uw…
Zorgtoeslag 2019 omhoog

Zorgtoeslag 2019 omhoog

U krijgt in 2019 waarschijnlijk meer zorgtoeslag dan in 2018. Dit kan oplopen tot 92 euro extra per jaar voor een alleenstaande, maar deze verhoging kan in de praktijk ook erg tegenvallen, terwijl de…
Betaal minder belasting: hypotheek en schulden in box 3

Betaal minder belasting: hypotheek en schulden in box 3

U kunt minder belasting betalen door uw hypotheek en andere schulden fiscaal te plaatsen in box 3 van de inkomstenbelasting. De hypotheekrenteaftrek daalt door een lagere hypotheekrente en lagere bela…
Kwijtschelding van belasting kan dat in 2019?

Kwijtschelding van belasting kan dat in 2019?

Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2018 en 2019 van belastingen en belastingschuld, kan dat? In welke gevallen is het kwijt schelden van belasting mogelijk? Niet…
Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)

Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)

U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2019 over aanslagjaar 2018. Wie 1 mei 2019 voor zijn aangifte inkomstenbelasting als deadline niet haalt, kan bij de fiscus uitstel van de belastingaangifte aa…
Belastingteruggave studenten en scholieren 2018 en 2019

Belastingteruggave studenten en scholieren 2018 en 2019

Studenten en scholieren betalen in 2018 en 2019 vaak te veel belasting en kunnen hierop eenvoudig besparen. Als een werkgever in 2018 of 2019 te veel belasting en premies inhoudt en geen gebruik maakt…
DigiD machtiging belastingaangifte 2019 inkomstenbelasting

DigiD machtiging belastingaangifte 2019 inkomstenbelasting

Gaat u ook digitaal belastingaangifte voorjaar 2020 over het jaar 2019? Sinds de belastingaangifte 2010 kunt u met DigiD ook iemand anders machtigen, ook in 2019 en 2020. Zo kunt u een ander digitaal…
Ook een consumptieve lening geeft fiscaal voordeel

Ook een consumptieve lening geeft fiscaal voordeel

Geld lenen betekent ook minder belasting betalen doordat schulden aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte. Bij de fiscaal aftrekbare rente denkt bijna iedereen alleen aan de hypotheekrenteaftrek. Maa…
Hoogte werkbonus 2016, 2017 en 2018

Hoogte werkbonus 2016, 2017 en 2018

De werkbonus is een inkomensafhankelijke heffingskorting van maximaal 1119 euro met als doel dat u langer doorwerkt. De werkbonus is ontstaan om werken aantrekkelijker te maken dan een uitkering. Deze…
Geld terug van de Belastingdienst 2018 - 2019: belastingtips

Geld terug van de Belastingdienst 2018 - 2019: belastingtips

Belastingtips voor de belastingteruggave 2018 en 2019 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particulier geld terug krijgt van de Belastingdienst. Geld terug van de fiscus is niet alleen f…
DigiD voor Nederlanders wonend in het buitenland

DigiD voor Nederlanders wonend in het buitenland

In 2019 een DigiD buitenland aanvragen is mogelijk via de balie-uitgifte of als u AOW ontvangt via de SVB. Hoe werkt dat en waar moet u zijn? Als u een burgerservicenummer BSN of een RNI nummer uit he…
Welke rente is fiscaal aftrekbaar?

Welke rente is fiscaal aftrekbaar?

Bij de aankoop van een woning in 2018 of 2019 is veel meer rente bij uw belastingaangifte fiscaal aftrekbaar dan alleen de hypotheekrente. Denk aan de fiscale aftrekpost van de rente bij een verbouwin…
Belastingherziening 2019: hoge belasting in box 3 mogelijk

Belastingherziening 2019: hoge belasting in box 3 mogelijk

De belastingherziening voor het spaargeld en vermogen in box 3 kan een forse belastingverhoging betekenen. Wie denkt dat Nederland een mild belastingklimaat heeft, vergist zich. Sommige Nederlanders b…
Aanrechtsubsidie 2016 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2016 minstverdienende partner

De aanrechtsubsidie 2016 is een andere naam voor de algemene heffingskorting minst verdienende partner 2016. Deze aanrechtsubsidie gaat in 2016 in de meeste gevallen verder omlaag. Met deze afbouw kri…
Eigen belastingdomein: belastingaangifte 2019 en 2020 online

Eigen belastingdomein: belastingaangifte 2019 en 2020 online

Iedereen heeft een eigen belastingdomein en eigen deel van de website van de Belastingdienst voor zijn belastingaangifte 2019 en 2020, plus een eigen berichtenbox met de Belastingdienst. U doet waarsc…
Minder hypotheekrente betalen in 2019

Minder hypotheekrente betalen in 2019

U wilt in 2019 minder hypotheekrente betalen en de woonlasten verlagen. Hoe bereikt u dit rentevoordeel en is een lagere hypotheekrente altijd mogelijk? Als in de krant staat dat in 2019 de hypotheekr…
Inkomstenbelasting 2016 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2016 & belastingtarieven en schijven

Wat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2016, ook 65+, de heffingskortingen, de belastingtarieven en belastingschijven 2016, op welke heffingskortingen hebt u in 2016 recht? Het belastingstelsel zal d…
Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Welke fiscale toeslagen zijn er in 2016 en 2017 met het nieuw belastingstelsel van het kabinet Rutte en vooral Wiebes, ook als u 65+ bent, wat de gevolgen van een hervorming? Voor de vier inkomensafha…
Vrije artsenkeuze en lager eigen risico 2020?

Vrije artsenkeuze en lager eigen risico 2020?

Bij uw zorgverzekering 2020 staat u voor de keuze of u een vrije artsenkeuze wilt en hoe hoog uw eigen risico in de zorg mag zijn. Een zorgverzekering met vrije artsenkeuze is in 2020 vaak duurder, ma…
Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Wat doet na 2013 het regeerakkoord Rutte Samson met uw koopkracht in 2014 tot 2017, zeker nu bekend is dat er zes miljard aan extra bezuinigingen 2014 komen? Bereken uw eigen koopkrachtverlies, ook nu…
Koopkrachtberekening klopt zelden

Koopkrachtberekening klopt zelden

De koopkracht van alle Nederlanders staat voortdurend in de politieke belangstelling, ook in 2019 en 2020, maar een koopkrachtberekening is zelden correct en de berekende situatie is zelden op u van t…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 24-01-2015, laatst gewijzigd op 12-08-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!