Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Aftrekposten aangifte inkomstenbelasting 2017, 2018 en 2019

Aftrekposten aangifte inkomstenbelasting 2017, 2018 en 2019 Ook u wilt niet te veel belasting betalen bij de aangifte inkomstenbelasting 2017, 2018 en 2019. Let daarom goed op de aftrekposten die voor uw belastingaangifte 2017, 2018 en 2019 van belang zijn, zoals de ziektekosten. Op welke heffingskortingen hebt u recht. Lees deze special goed en bespaar geld door niet te veel belasting te betalen. Vraag zo nodig uitstel tot september om uw aangifte inkomstenbelasting. Voorkom een hoge verzuimboete of vergrijpboete.

Aftrekposten belasting 2017, 2018 en 2019

Er zijn vele aftrekposten voor de inkomstenbelasting:
 • De hypotheekrente, inclusief boeterente en de vooruitbetaalde hypotheekrente zijn belangrijke posten bij de aftrekposten eigen huis en woning;
 • De rente op uw eigenwoningschuld, een lening voor verbouwing of onderhoud;
 • Kosten van erfpacht;
 • Specifieke ziektekosten;
 • Alimentatie;
 • Giften;
 • Studiekosten;
 • Kosten gemaakt voor uw kind (alleen 2014);
 • Kosten van pensioentekort.

Verzuimboete en vergrijpboete belastingdienst

Als u te laat bent met uw belastingaangifte of opzettelijk een verkeerde aangifte doet, kan de Belastingdienst u een vergrijpboete of verzuimboete opleggen. De Belastingdienst heeft aangegeven daar vanaf nu zeer streng in te zullen optreden. En die boete kan fors oplopen.

Vooraf ingevulde belastingaangifte IB

De door de Belastingdienst vooraf ingevulde belastingaangifte IB is nieuw. Het is gemakkelijk voor wie snel klaar wil zijn, maar u blijft wel altijd zelf verantwoordelijk voor een juiste aangifte. Bovendien is het nog maar de vraag of de Belastingdienst u alle trucjes zal leren. De vooraf ingevulde belastingaangifte kan vanaf maart worden gedownload.

De ziektekosten en specifieke zorgkosten

Met ingang van 2014 is de fiscale aftrek van ziektekosten sterk veranderd. Bij de aangifte 2014 en 2015 spreken we niet meer over buitengewone lasten, maar over specifieke zorgkosten. De aftrekmogelijkheden zijn voor 2017, 2018 en 2019 dan ook gewijzigd:

Heffingskortingen inkomstenbelasting

We hebben allemaal recht op bepaalde heffingskortingen, waardoor we minder belasting hoeven te betalen. Aan de algemene heffingskorting van 2.200 euro zijn geen voorwaarden gesteld: iedereen kan ervoor in aanmerking komen als hij minimaal 6.000 euro per jaar aan inkomen heeft, of als de heffingskorting via het inkomen van de partner kan worden uitbetaald. Maar er zijn veel meer heffingskortingen:
 • De algemene heffingskorting;
 • De arbeidskorting;
 • De (alleenstaande)ouderenkorting;
 • De jonggehandicaptenkorting;
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • De alleenstaande ouderkorting (alleen 2014);
 • De aanvullende alleenstaande ouderkorting;
 • De korting voor maatschappelijke beleggingen;
 • De korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen.

Lees hier over de voorwaarden en de hoogte van de verschillende heffingskortingen.

Tarieven inkomstenbelasting, tarieven en schijven

De tarieven IB veranderen elk jaar weer. Hoe hoog zijn ze dit jaar. De hoogte van de tarieven is belangrijk om te bepalen hoeveel inkomstenbelasting of loonbelasting u moet betalen, maar ook om te berekenen hoeveel belasting u van de Belastingdienst terug krijgt. Bekijk wat de belastingtarieven in uw geval zijn en waarop u recht hebt:

Aftrekposten inkomstenbelasting

Er zijn zo dus veel aftrek posten op te voeren. Den aan uw giften, zorg dat ze fiscaal aftrekbaar zijn. De aftrekbare giften 2017, 2018, 2019 en 2020 kunnen voor een forse belastingteruggave zorgen, maak gebruik van de mogelijkheden om uw belasting 2017 en 2018 zo te verlagen. Denk aan de heffingskortingen, het eigen huis, de ziektekosten, uw kinderen.

De hoogste spaarrente

En natuurlijk wilt u ook weten waar u veilig kunt sparen tegen de hoogste spaarrente in ons land. Hoewel in 2019 de spaarrente relatief laag is, loont het de moeite om op zoek te gaan naar de banken die de hoogste spaarrente in Nederland geven.

Zeemeeuw ©
Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgaven

Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgaven

In 2018, 2019 en 2020 kunnen studiekosten en scholingsuitgaven nog fiscaal aftrekbaar zijn, in 2021 niet meer. Stel uw studie dus niet uit, maar haal hem naar voren. Wat zijn de voorwaarden om via dez…
Hoogte heffingskortingen 2020

Hoogte heffingskortingen 2020

Zes heffingskortingen zijn er nog in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die wordt verrekend met het loon en salaris per maand, maar de definitieve afreke…
Aftrek studiekosten 2020

Aftrek studiekosten 2020

U kunt u in 2020 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte studiekosten van de Belastingdienst terugkrijgen, in 2021 is dat afgelopen. Komt u in aanm…
Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting (teruggave)

Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting (teruggave)

In de voorlopige aanslag 2020 staat hoeveel inkomstenbelasting u terugkrijgt, waarop u recht hebt of hoeveel u moet betalen. De Belastingdienst kan u op grond van uw belastingaangifte inkomstenbelasti…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering van deze autobelasting is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrisc…
Aftrek giften 2017, 2018, 2019 en 2020

Aftrek giften 2017, 2018, 2019 en 2020

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2018, 2019, 2020 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die gi…
Samenwonen en belasting betalen

Samenwonen en belasting betalen

Welke gevolgen heeft samenwonen financieel voor de belasting die u moet betalen (inkomstenbelasting, erfbelasting)? Gaat u als u gaat samenwonen altijd meer belasting betalen of juist niet? Maakt het…
De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

De Belastingdienst & vooraf ingevulde belastingaangifte IB

Digitaal belastingaangifte doen in 2019 over 2018 of in 2020 over 2019 is eenvoudiger dan ooit. De Belastingdienst heeft een prettige service voor de belastingbetalers. Dit is de door de Belastingdien…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

De fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020 leidt in veel gevallen tot een lagere belastingteruggave dan in 2019. Het belastingpercentage waartegen u uw kosten kunt aftrekken daalt immers. Toch z…
Hoogte heffingskortingen 2019

Hoogte heffingskortingen 2019

Kijkend naar het aantal heffingskortingen in 2019 is een belastingvereenvoudiging niet gelukt. Er zijn zes heffingskortingen, sommige tamelijk ingewikkeld en dan ook nog eens verschillend wanneer u re…
Belastingaangifte 2020: belasting ontwijken over 2019

Belastingaangifte 2020: belasting ontwijken over 2019

Door in 2020 uw belastingaangifte slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2019. Let op de aftrekposten 2019. Belasting op uw spaargeld 2019 en vermogen, maar ook de ink…
Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2018 en 2019

Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2018 en 2019

De fiscale aftrekposten 2018 en aftrekposten 2019 particulier zijn erg belangrijk voor uw belastingaangifte 2018 en belastingaangifte 2019 inkomstenbelasting. Uw belastingaangifte 2019 doet u uiterlij…
Sneller definitieve aanslag Belastingdienst in 2019

Sneller definitieve aanslag Belastingdienst in 2019

Ook u kunt een versnelde definitieve aanslag van de Belastingdienst krijgen in 2019 en 2020. Dat betekent sneller uw geld terug en klaar. Zo weet u ook snel en definitief of u van de fiscus belasting…
Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting

U wilt uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan betekenen dat u belasting moet betalen over 2019 (belastingnadeel), m…
Belasting eindejaarstips 2018 en 2019

Belasting eindejaarstips 2018 en 2019

Eindejaarstips 2018 en 2019 voor de particulier. Fiscale tips om belasting te betalen en vermogensbelasting zo veel mogelijk te voorkomen. Het loont de moeite om met de eindejaarstips en belastingtips…
Vermogensbelasting 2019: berekening en wijzigingen

Vermogensbelasting 2019: berekening en wijzigingen

De vermogensbelasting 2019 gaat omlaag. U merkt dit bij uw belastingaangifte 2020 over uw inkomen en vermogen 2019. Vooral de kleine spaarder gaat erop vooruit. Dit komt door de verhoging van de belas…
Belastingen, levensonderhoud kinderen

Belastingen, levensonderhoud kinderen

De kosten van levensonderhoud van uw kind kunnen in 2011, 2012, 2013 of 2014 aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Door dit recht betaalt de fiscus dus mee aan het levensonderhoud. Boven…
Belastingaangifte 2019: de verzuimboete en heffingsrente

Belastingaangifte 2019: de verzuimboete en heffingsrente

Wie te laat zijn belastingaangifte inkomstenbelasting doet, kan ook in 2017, 2018 en 2019 van de Belastingdienst een hoge verzuimboete en heffingsrente of belastingrente krijgen. Dien dus uw belasting…
Samenwonen met verblijvingsbeding

Samenwonen met verblijvingsbeding

Ook wie gaat samenwonen in 2018 of 2019, doet er goed aan om na te denken over een verblijvingsbeding. Een verblijvingsbeding wordt opgenomen in een samenlevingscontract en regelt de gemeenschappelijk…
Belastingdienst&fiscaal aftrekbare giften inkomstenbelasting

Belastingdienst&fiscaal aftrekbare giften inkomstenbelasting

Giften aan goede doelen aftrekken als aftrekpost inkomstenbelasting. Onder voorwaarden zijn giften aan charitatieve instellingen en goede doelen fiscaal aftrekbare posten voor de inkomstenbelasting. N…
Betaal minder belasting: hypotheek en schulden in box 3

Betaal minder belasting: hypotheek en schulden in box 3

U kunt minder belasting betalen door uw hypotheek en andere schulden fiscaal te plaatsen in box 3 van de inkomstenbelasting. De hypotheekrenteaftrek daalt door een lagere hypotheekrente en lagere bela…
Kwijtschelding van belasting kan dat in 2019?

Kwijtschelding van belasting kan dat in 2019?

Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2018 en 2019 van belastingen en belastingschuld, kan dat? In welke gevallen is het kwijt schelden van belasting mogelijk? Niet…
Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2015 & belastingtarieven en schijven

Hoe zien de inkomstenbelasting 2015, de belastingtarieven, gevolgen 65+, heffingskortingen en belastingschijven loonbelasting 2015 eruit? De belastingverlaging eerste schijf in 2014 was immers tijdeli…
Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)

Uitstel belastingaangifte 2019 (controleer gegevens)

U wilt uitstel voor uw belastingaangifte 2019 over aanslagjaar 2018. Wie 1 mei 2019 voor zijn aangifte inkomstenbelasting als deadline niet haalt, kan bij de fiscus uitstel van de belastingaangifte aa…
Inkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijven

Wat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2017, met de bijbehorende belastingschijven 2017 en de heffingskortingen. Op welke heffingskortingen hebt u recht in 2017? Als u dat weet, weet u ook of uw loon…
Bespaartips 2019 en 2020

Bespaartips 2019 en 2020

Wilt u bespaartips voor 2019 en 2020? Tip 1 financieel: voorkom rood staan, want dat is duur. Bespaar in 2019 op uw uitgaven, vaste lasten en leef goedkoper met deze bespaartips. De echte rijkaards op…
Belastingdienst, belastingtips particulieren 2019

Belastingdienst, belastingtips particulieren 2019

Belastingtips en eindejaarstips voor de belastingen om straks bij de aangifte inkomstenbelasting minder belasting te hoeven betalen. Niemand betaalt graag te veel belasting en daarom wordt gezocht naa…
Belastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijnt

Belastingdienst & Aftrek buitengewone uitgaven verdwijnt

De fiscale aftrek van buitengewone uitgaven ziektekosten verdwijnt grotendeels. Sinds 2009 geldt er namelijk een nieuwe regeling voor de ziektekosten en zorgkosten. Ziek zijn wordt steeds duurder voor…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt?

De fiscale aftrek specifieke zorgkosten 2014 verdwijnt volgens het regeerakkoord, maar dat is met het herfstakkoord van 11 oktober 2013 grotendeels achterhaald. Zorgkosten zijn ook in 2014 fiscaal aft…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 05-03-2011, laatst gewijzigd op 17-09-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!