Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting 2020
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Loonstrookje 2020, bruto- en nettoloon na inkomstenbelasting

Loonstrookje 2020, bruto- en nettoloon na inkomstenbelasting De inkomstenbelasting gaat in 2020 voor veel mensen omlaag, maar niet voor iedereen. Uw loonstrookje 2020 geeft ook niet het volledige beeld, omdat er ook lasten omhoog gaan. Denk aan de inflatie, milieulasten, minder fiscale aftrek en een hoger belastingtarief van de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting. Wat u in 2020 echt meer overhoudt (of juist niet) is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. Dit geldt voor wie AOW heeft, maar ook voor wie daar jong te jong voor is en moet rondkomen van een arbeidsloon of uitkering. Benut de fiscale voordelen en heffingskortingen die er zijn in 2020.

Het loonstrookje in 2020


Tarieven inkomstenbelasting 2020 omlaag

De tarieven inkomstenbelasting 2020 gaan voor een grote groep mensen omlaag, maar niet in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting. Tegelijkertijd gaan de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog. Al met al betekent dit dat uw loonstrookje 2020 iets beter kan uitpakken dan in 2019, als u een uitkering hebt of alleen AOW ontvangt is dat dus nog maar de vraag.

Loonstrookje en netto loon in 2020

Ook als u op uw loonstrookje meer overhoudt, hoeft dat nog niet te betekenen dat uw koopkracht daarmee omhoog gaat. Ook in 2020 is er inflatie en gaan sommige milieulasten omhoog. Wie een zakelijke auto rijdt, kan te maken krijgen met een hogere bijtelling.

Minder aftrekposten in 2020

Lagere belastingtarieven betekenen enerzijds minder belasting betalen maar anderzijds minder aftrek van hypotheekrente, giften, alimentatie, zorgkosten en andere fiscale aftrekposten. Wie grote aftrekposten heeft, zal een groter nadeel ondervinden van de lagere belastingtarieven. Hebt u een eigen woning met hypotheek, dan zult u het effect direct merken. Bij de partneralimentatie zijn er twee effecten: de ontvanger houdt in veel gevallen meer over bij lagere belastingtarieven terwijl de betalende partij minder aftrek heeft.

Zeemeeuw ©
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2019-2020

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2019-2020

De Bos-belasting is het belastingtarief voor wie 65 jaar of ouder is, recht heeft op AOW en ook nog eens is geboren na 1946. Dezelfde heffing heet in 2015-2018 de houdbaarheidsbijdrage. Dat betekent i…
Aanrechtsubsidie 2020 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2020 minstverdienende partner

Als u weinig tot geen inkomen hebt, kunt u recht hebben op de aanrechtsubsidie, voluit de algemene heffingskorting minstverdienende partner. Deze heffingskorting daalt in 2020 als u na 31 december 196…
Aftrek studiekosten 2020

Aftrek studiekosten 2020

U kunt u in 2020 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte studiekosten van de Belastingdienst terugkrijgen, in 2021 is dat afgelopen. Komt u in aanm…
Algemene heffingskorting 2020

Algemene heffingskorting 2020

De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 meer dan ongeveer 30.000 aan inkomen heeft, gaat er al op achteruit. U hebt dan…
Arbeidskorting 2020 omhoog

Arbeidskorting 2020 omhoog

De maximale arbeidskorting 2020 gaat omhoog ten opzichte van 2019. Zo wil het kabinet werken en loon uit arbeid stimuleren. De arbeidskorting wordt uitgebreid met een extra schijf waarin de arbeidskor…
Belastingkorting 2019 en 2020 omlaag

Belastingkorting 2019 en 2020 omlaag

Uw belastingkorting in 2019 en 2020 bestaat uit twee delen: uw aftrekposten en de heffingskortingen. Uw aftrekposten leveren in 2019 en 2020 minder op, omdat de belastingtarieven omlaag gaan. Maar ook…
Bespaartips 2019 en 2020

Bespaartips 2019 en 2020

Wilt u bespaartips voor 2019 en 2020? Tip 1 financieel: voorkom rood staan, want dat is duur. Bespaar in 2019 op uw uitgaven, vaste lasten en leef goedkoper met deze bespaartips. De echte rijkaards op…
Eigen woning: belastingtarieven 2019 en 2020

Eigen woning: belastingtarieven 2019 en 2020

Een eigen woning kost geld. In 2019 en 2020 stellen de gemeenten wederom voor uw huis de WOZ waarde (waarde onroerende zaken) vast. Op basis daarvan betaalt u waarschijnlijk in 2019 en 2020 meer belas…
Eigenwoningforfait 2020

Eigenwoningforfait 2020

Het eigenwoningforfait 2020 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen woning 2020. Het is een extra belasting voor wie een eigen woning heeft en door di…
Extra loon en middeling van inkomen

Extra loon en middeling van inkomen

Middeling van inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting is in 2017, 2018 en 2019 de manier om minder belasting te betalen en snel een fors fiscaal belastingvoordeel te halen. Als u bijvoorbeeld later…
Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2019-2020

Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2019-2020

Voor het woon-werkverkeer kan een werknemer een eigen fiets gebruiken, maar ook een fiets van de zaak, een leasefiets. De werkgever mag de kosten van een fiets fiscaal onderbrengen in de vrije ruimte…
Fiscaal partnerschap 2019 & 2020

Fiscaal partnerschap 2019 & 2020

Fiscaal partnerschap reikt verder dan getrouwd zijn, geregistreerd zijn als partners en gezamenlijk belastingaangifte doen. U kunt in 2019 en 2020 ook met een broer of zus fiscale partners zijn. U kun…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

De fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020 leidt in veel gevallen tot een lagere belastingteruggave dan in 2019. Het belastingpercentage waartegen u uw kosten kunt aftrekken daalt immers. Toch z…
Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?

Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?

Wie in 2019 meer spaargeld heeft dan ruim 30.000 euro, betaalt in Nederland een spaarbelasting van 0,6 tot 1,6 procent. Omdat de rente tegelijkertijd laag is, zal dit door velen als een strafrente op…
Hoogte heffingskortingen 2020

Hoogte heffingskortingen 2020

Zes heffingskortingen zijn er nog in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die wordt verrekend met het loon en salaris per maand, maar de definitieve afreke…
Huurwaardeforfait 2020

Huurwaardeforfait 2020

Het huurwaardeforfait 2020 is met de gestegen woningprijzen een forse bijtelling bij uw inkomen in 2020. Hoe hoger het huurwaardeforfait, hoe lager uw hypotheekrenteaftrek en fiscaal voordeel zijn. Al…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met een inkomen in de tweede en derde belastingschijf vanaf circa 36.000 euro. Jaarl…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020

Met een kind dat eind 2019 jonger is dan 12 jaar hebt u in 2020 recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de iack 2020 ofwel kinderkorting genaamd. Een andere eis voor deze heffingskorting v…
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Het tweeschijvenstelsel wordt al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieven en belastingschijven van de inkomstenbelasting 2020 zou het jaar 2020 een tussenjaar zijn op weg naar…
Kantonrechtersformule 2019 en 2020 bij ontslag

Kantonrechtersformule 2019 en 2020 bij ontslag

Hoe groot is in 2019 en 2020 uw ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule 2015? Het ontslagrecht, de nieuwe regels van ontslag en de transitievergoeding veranderen het bedrag waar…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering van deze autobelasting is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrisc…
Nieuwe kinderalimentatie 2018 - 2019 en 2020

Nieuwe kinderalimentatie 2018 - 2019 en 2020

Of de nieuwe kinderalimentatie al in halverwege 2019 ingaat of dat we tot 2020 of 2021 moeten wachten is nog even de vraag. Eerst moet daarvoor het wetsvoorstel van de Tweede Kamer leden Recourt en Va…
Vanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelasting

Vanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelasting

Het kabinet Rutte 3 wil twee belastingschijven in de inkomstenbelasting voor wie nog geen recht heeft op AOW en drie belastingschijven voor wie wel recht heeft op AOW. Dit nieuwe stelsel van de Belast…
Vermogensrendementsheffing 2018, 2019 en 2020

Vermogensrendementsheffing 2018, 2019 en 2020

U wilt de vermogensrendementsheffing 2018, 2019 of 2020 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting betaalt u belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen en moet u dus afrekenen met de B…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 05-07-2019, laatst gewijzigd op 18-09-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!