Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting 2020

Loonstrookje 2020, bruto- en nettoloon na inkomstenbelasting

Loonstrookje 2020, bruto- en nettoloon na inkomstenbelasting De inkomstenbelasting ging in 2020 voor veel mensen omlaag, maar niet voor iedereen. Uw loonstrookje 2020 geeft ook niet het volledige beeld, omdat er ook lasten omhoog gaan. Denk aan de inflatie, milieulasten, minder fiscale aftrek en een hoger belastingtarief van de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting. Wat u in 2020 echt meer overhoudt (of juist niet) is sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. Dit geldt voor wie AOW heeft, maar ook voor wie daar jong te jong voor is en moet rondkomen van een arbeidsloon of uitkering. Benut de fiscale voordelen en heffingskortingen die er zijn in 2020.

Het loonstrookje in 2020


Tarieven inkomstenbelasting 2020 omlaag

De tarieven inkomstenbelasting 2020 gaan voor een grote groep mensen omlaag, maar niet in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting. Tegelijkertijd gaan de algemene heffingskorting en de arbeidskorting omhoog. Al met al betekent dit dat uw loonstrookje 2020 iets beter kan uitpakken dan in 2019, als u een uitkering hebt of alleen AOW ontvangt is dat dus nog maar de vraag.

Loonstrookje en netto loon in 2020

Ook als u op uw loonstrookje meer overhoudt, hoeft dat nog niet te betekenen dat uw koopkracht daarmee omhoog gaat. Ook in 2020 is er inflatie en gaan sommige milieulasten omhoog. Wie een zakelijke auto rijdt, kan te maken krijgen met een hogere bijtelling.

Minder aftrekposten in 2020

Lagere belastingtarieven betekenen enerzijds minder belasting betalen maar anderzijds minder aftrek van hypotheekrente, giften, alimentatie, zorgkosten en andere fiscale aftrekposten. Wie grote aftrekposten heeft, zal een groter nadeel ondervinden van de lagere belastingtarieven. Hebt u een eigen woning met hypotheek, dan zult u het effect direct merken. Bij de partneralimentatie zijn er twee effecten: de ontvanger houdt in veel gevallen meer over bij lagere belastingtarieven terwijl de betalende partij minder aftrek heeft.

Zeemeeuw ©
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2020-2021

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2020-2021

De houdbaarheidsbijdrage 2023 en 2024 is het verhoogde belastingtarief voor wie recht heeft op AOW en ook nog eens is geboren na 1946. Dezelfde heffing heet ook wel de Bos-belasting. Het betekent een…
Aanrechtsubsidie 2020 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2020 minstverdienende partner

Als u weinig tot geen inkomen hebt, kunt u recht hebben op de aanrechtsubsidie, voluit de algemene heffingskorting minstverdienende partner. Deze heffingskorting daalt in 2020 als u na 31 december 196…
Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021

Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2020, 2021 of 2022 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die…
Aftrek studiekosten 2020 en 2021

Aftrek studiekosten 2020 en 2021

U kunt u in 2020 en 2021 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte studiekosten van de Belastingdienst terugkrijgen, in 2022 is dat afgelopen. Komt u…
Algemene heffingskorting 2020

Algemene heffingskorting 2020

De algemene heffingskorting 2020 gaat niet voor iedereen in dezelfde mate omhoog, maar soms zelfs omlaag. Wie in 2020 meer dan ongeveer 30.000 aan inkomen heeft, gaat er al op achteruit. U hebt dan…
Algemene heffingskorting 2021

Algemene heffingskorting 2021

De algemene heffingskorting 2021 is niet voor iedereen even hoog. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, maar als u in 2021 meer verdient dan ongeveer 21.000 euro krijgt…
AOW en belasting betalen: de heffingskortingen

AOW en belasting betalen: de heffingskortingen

Ook over de AOW moet u in 2024 belasting betalen. Gelukkig kunt u dit beperken door de heffingskortingen waarop u recht hebt en door het opvoeren van aftrekposten. Wie naast het AOW-pensioen nog een a…
AOW-bedragen 2021

AOW-bedragen 2021

Wie in 2021 of 2022 AOW ontvangt, gaat er per januari 2021 en juli 2022 gemiddeld genomen netto op vooruit door een hogere AOW uitkering en een wat lagere loonheffing. Hoe het precies voor u uitpakt i…
Arbeidskorting 2020 omhoog

Arbeidskorting 2020 omhoog

De maximale arbeidskorting 2020 gaat omhoog ten opzichte van 2019. Zo wil het kabinet werken en loon uit arbeid stimuleren. De arbeidskorting wordt uitgebreid met een extra schijf waarin de arbeidskor…
Arbeidskorting 2021 omhoog

Arbeidskorting 2021 omhoog

De arbeidskorting 2021 gaat velen met een arbeidsinkomen omhoog. De arbeidskorting is een fiscale meevaller, een heffingskorting, die tot doel heeft om het werken fiscaal aantrekkelijker te maken. Het…
Bedrag arbeidskorting 2020

Bedrag arbeidskorting 2020

De arbeidskorting 2020 zal voor velen van ons tot een paar honderd euro hoger zijn dan in 2019. Hebt u er ook recht op? U kunt het bedrag van uw arbeidskorting zelf berekenen. De overheid wil het werk…
Belastingdienst & de heffingskortingen

Belastingdienst & de heffingskortingen

We kennen zes heffingskortingen bij de inkomstenbelasting. Eigenlijk nog meer, want er wordt ook nog gekeken naar uw leeftijd. De bekendste korting is de algemene heffingskorting. Maar waar staan al d…
Belastingdienst en corona: de belastingmaatregelen

Belastingdienst en corona: de belastingmaatregelen

Vanwege corona in 2020 heeft de Belastingdienst meerdere belastingmaatregelen genomen die het leven voor de particulier en het bedrijfsleven wat eenvoudiger kunnen maken. Het gaat om sommige belasting…
Belastingdienst, het T-biljet

Belastingdienst, het T-biljet

Wie geen aangiftebiljet inkomstenbelasting 2020 of 2021 heeft ontvangen, maar toch recht heeft op een teruggave van de Belastingdienst, vult een soort T-biljet in. Wie alleen extra ziektekosten wil af…
Belastingdienst, waarop heb ik recht in 2020 en 2021?

Belastingdienst, waarop heb ik recht in 2020 en 2021?

Waarop hebt u recht in 2020 en 2021 bij de Belastingdienst? Een goede vraag voor de Belastingdienst, immers als u niet van uw rechten gebruik maakt, betaalt u teveel aan belasting en profiteert u niet…
Belastingdruk 2019 en 2020 naar 60 procent?

Belastingdruk 2019 en 2020 naar 60 procent?

De belastingdruk in 2019 en 2020 gaat voor een aantal van ons naar 60 procent. Deze lastenverhoging en lastenverzwaring is al enkele jaren gaande. Dit is in strijd met de voorstellen van de commissie…
Belastingherziening 2021: hoge belasting in box 3 mogelijk

Belastingherziening 2021: hoge belasting in box 3 mogelijk

De belastingherziening voor het spaargeld en vermogen in box 3 kan een forse belastingverhoging betekenen. Wie denkt dat Nederland een mild belastingklimaat heeft, vergist zich. Sommige Nederlanders b…
Belastingkorting 2020 en 2021 omlaag

Belastingkorting 2020 en 2021 omlaag

Uw belastingkorting in 2020 en 2021 bestaat uit twee delen: uw aftrekposten en de heffingskortingen. Uw aftrekposten leveren in 2020 en 2021 minder op, omdat de belastingtarieven omlaag gaan. Maar ook…
Belastingvrij verdienen 2019, 2020 en 2021

Belastingvrij verdienen 2019, 2020 en 2021

Meer belastingvrij verdienen wordt mogelijk in 2019, 2020 en 2021 doordat een aantal heffingskortingen omhoog gaat en het belastingvrije inkomen stijgt. Wat zijn de gevolgen voor de belasting en de to…
Bespaartips: leef ook goedkoper

Bespaartips: leef ook goedkoper

Wilt u bespaartips om goedkoper te kunnen leven? Tip 1 financieel: voorkom rood staan, want dat is duur. Bespaar op uw uitgaven, vaste lasten (energierekening bijvoorbeeld) en leef goedkoper met deze…
Bezuinigingen: wat merkt u ervan in 2020 en 2021?

Bezuinigingen: wat merkt u ervan in 2020 en 2021?

Versoberingen en bezuinigingen kunnen door de politiek sluipenderwijs worden ingevoerd. In het eerste jaar merkt een burger niet zo veel van een maatregel, maar na enkele jaren lopen de bedragen toch…
De belastingen in Nederland zijn hoog

De belastingen in Nederland zijn hoog

Belasting betalen in Nederland in 2020? De meeste Nederlanders zullen de belastingen en vooral de inkomstenbelasting in ons land als hoog ervaren, ondanks enkele tariefsverlagingen. Maar de tariefsver…
Eigen woning: belastingtarieven 2020 en 2021

Eigen woning: belastingtarieven 2020 en 2021

Een eigen woning kost geld. In 2020 en 2021 stellen de gemeenten wederom voor uw huis de WOZ waarde (waarde onroerende zaken) vast. Op basis daarvan betaalt u waarschijnlijk in 2020 en 2021 meer belas…
Eigenwoningforfait 2020

Eigenwoningforfait 2020

Het eigenwoningforfait 2020 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen woning 2020. Het is een extra belasting voor wie een eigen woning heeft en door di…
Extra loon en middeling van inkomen

Extra loon en middeling van inkomen

Middeling van inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting is in 2021 en 2022 de manier om minder belasting te betalen en snel een fors fiscaal belastingvoordeel te halen. Als u bijvoorbeeld later dan n…
Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2020-2021

Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2020-2021

Voor het woon-werkverkeer kan een werknemer een eigen fiets gebruiken, maar ook een fiets van de zaak, een leasefiets. De werkgever mag de kosten van een fiets fiscaal onderbrengen in de vrije ruimte…
Fiscaal partnerschap 2019 & 2020

Fiscaal partnerschap 2019 & 2020

Fiscaal partnerschap reikt verder dan getrouwd zijn, geregistreerd zijn als partners en gezamenlijk belastingaangifte doen. U kunt in 2019 en 2020 ook met een broer of zus fiscale partners zijn. U kun…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

De fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020 leidt in veel gevallen tot een lagere belastingteruggave dan in 2019. Het belastingpercentage waartegen u uw kosten kunt aftrekken daalt immers. Toch z…
Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2020 of 2021?

Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2020 of 2021?

Wie in 2020 meer spaargeld heeft dan ruim 30.000 euro, betaalt in Nederland een spaarbelasting van 0,6 tot 1,6 procent. Omdat de rente tegelijkertijd laag is, zal dit door velen als een strafrente op…
Geen mantelzorgboete AOW in 2020 en 2021

Geen mantelzorgboete AOW in 2020 en 2021

De mantelzorgboete in de AOW gaat niet door en dat is goed nieuws voor wie AOW ontvangt en met een kind woont. Regelmatig verrichten kinderen mantelzorg voor hun ouders en gaan daarom met de ouders in…
Hoogte heffingskortingen 2020

Hoogte heffingskortingen 2020

Zes heffingskortingen zijn er in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die wordt verrekend met het loon en salaris per maand, maar de definitieve afrekening…
Hoogte heffingskortingen 2021

Hoogte heffingskortingen 2021

Het bedrag aan heffingskortingen 2021 bepaalt in belangrijke mate de te betalen inkomstenbelasting, uw koopkracht, wat u terug krijgt en uw netto inkomen in 2021. Maandelijks wordt bij uw loon of uitk…
Huurwaardeforfait 2020

Huurwaardeforfait 2020

Het huurwaardeforfait 2020 is met de gestegen woningprijzen een forse bijtelling bij uw inkomen in 2020. Hoe hoger het huurwaardeforfait, hoe lager uw hypotheekrenteaftrek en fiscaal voordeel zijn. Al…
Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregeling

Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregeling

In hoeverre de hypotheekrente op uw hypotheek fiscaal aftrekbaar is, hangt onder andere af van de overwaarde van de eerder verkochte of thans verhuurde woning. De fiscale aftrekpost inkomstenbelasting…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met een inkomen in de tweede en derde belastingschijf vanaf circa 36.000 euro. Jaarl…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2020

Met een kind dat eind 2019 en in het bijzonder op 1 januari 2020 jonger is dan 12 jaar hebt u in 2020 recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de iack 2020 ofwel kinderkorting genaamd. Een…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt al in 2020 gehaald volgens de Miljoenennota 2020 (Prinsjesdag 2019). In 2019 is…
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Het tweeschijvenstelsel wordt voor wie geen AOW heeft al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieven en belastingschijven van de inkomstenbelasting 2020 zou het jaar 2020 een tuss…
Inkomstenbelasting 2021 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2021 & belastingtarieven en schijven

De twee belastingschijven in de loonbelasting en inkomstenbelasting (tweeschijvenstelsel en tweetaks) zien we ook in 2021 terug, zij het met iets aangepaste belastingtarieven en heffingskortingen. Uit…
Kantonrechtersformule 2020 en 2021 bij ontslag

Kantonrechtersformule 2020 en 2021 bij ontslag

Hoe groot is in 2020 en 2021 uw ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule 2015? Het ontslagrecht, de nieuwe regels van ontslag en de transitievergoeding veranderen het bedrag waar…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Loonbelasting 2021: gaat u netto vooruit?

Loonbelasting 2021: gaat u netto vooruit?

De loonbelasting gaat in 2021 omlaag, het belastingstelsel is wat gemoderniseerd. Er zijn in 2021 twee belastingschijven, het stelsel wordt eenvoudiger. Voor wie recht heeft op AOW is er voor de tarie…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering van deze autobelasting is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrisc…
Nieuwe kinderalimentatie 2020 en 2021

Nieuwe kinderalimentatie 2020 en 2021

Of de nieuwe kinderalimentatie al in halverwege 2021 ingaat of dat we tot 2022 of 2023 moeten wachten is nog even de vraag. Eerst moet daarvoor het wetsvoorstel van de Tweede Kamer leden Recourt en Va…
Recht op de aanrechtsubsidie minstverdienende partner

Recht op de aanrechtsubsidie minstverdienende partner

De aanrechtsubsidie is hetzelfde als de algemene heffingskorting voor de minst verdienende partner. Deze korting is het recht van de minst verdienende partner op een interessante belastingteruggave va…
Rijksmonument: de fiscale aftrek en subsidies

Rijksmonument: de fiscale aftrek en subsidies

Koopt u een Rijksmonument, dan profiteert u mogelijk ook van de fiscale voordelen en subsidies die horen bij een monumentenpand. U betaalt wel overdrachtsbelasting. De regelingen en mogelijkheden vers…
Te veel arbeidskorting 2020 gekregen  hoogte en voorwaarden

Te veel arbeidskorting 2020 gekregen hoogte en voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor de arbeidskorting 2020 en waar hebt u recht op? Dit is belangrijk om te weten, want als u te veel arbeidskorting hebt gekregen, zult u een deel moeten terugbetalen aan de…
Toptarief 2020, 2021: loonbelasting en inkomstenbelasting

Toptarief 2020, 2021: loonbelasting en inkomstenbelasting

Het toptarief 2020, 2021 en 2022 voor de loonbelasting en inkomstenbelasting bedraagt bijna 50%, Met de juiste aftrekposten kunt u de werkelijk te betalen inkomstenbelasting verlagen, maar de fiscale…
Vanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelasting

Vanaf 2020 twee belastingschijven in de inkomstenbelasting

Het kabinet Rutte 3 wil twee belastingschijven in de inkomstenbelasting voor wie nog geen recht heeft op AOW en drie belastingschijven voor wie wel recht heeft op AOW. Dit nieuwe stelsel van de Belast…
Vermogensrendementsheffing 2019, 2020 en 2021

Vermogensrendementsheffing 2019, 2020 en 2021

U wilt de vermogensrendementsheffing 2019, 2020 of 2021 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting betaalt u belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen en moet u dus afrekenen met de B…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 05-07-2019, laatst gewijzigd op 31-01-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.