Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting 2019
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Loonstrookje 2019, bruto- en nettoloon na inkomstenbelasting

Loonstrookje 2019, bruto- en nettoloon na inkomstenbelasting De tarieven inkomstenbelasting, aftrekposten en vooral de heffingskortingen bepalen wat er in 2019 netto op uw loonstrookje komt te staan. Een aantal belastingtarieven gaan omlaag, sommige heffingen gaan juist omhoog. Fiscale regelingen veranderen ook in 2019 en natuurlijk kan ook uw gezinssituatie veranderen waardoor bepaalde effecten juist worden versterkt. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een eigen woning, een andere baan, meer of juist minder loon of salaris. Kunt u ook gebruik maken van de fiscale voordelen en heffingskortingen en wat merkt u hiervan dan op uw loonstrookje in 2019?

De belastingtarieven gaan omlaag, goed voor uw loonstrookje

Voor veel huishoudens gaan de belastingtarieven inkomstenbelasting en loonbelasting in 2019 omlaag. Daarmee zult u zeer waarschijnlijk meer op uw loonstrookje 2019 overhouden dan in 2018 het geval was. Zeker als u inmiddels een andere baan hebt met meer inkomen. Voor de lagere inkomens is het nog maar de vraag op ze erop vooruit gaan en hoeveel ze erop vooruit zullen gaan. Bepalend hiervoor zijn additionele maatregelen in de fiscale sfeer en bij de toeslagen.

Heffingskortingen en toeslagen in 2019

Heffingskortingen zijn belangrijk voor hoeveel loon- en inkomstenbelasting u betaalt. In zijn algemeenheid blijft ook in 2019 gelden dat hogere inkomens weinig voordeel van de verhoging van de heffingskortingen zullen hebben, omdat de heffingskortingen bij hogere inkomens versneld worden afgebouwd. Voor de fiscale toeslagen zijn de lagere belastingtarieven niet van belang, maar met een verruiming van de toeslagen kunnen ook de lagere inkomens in 2019 extra worden gecompenseerd.

Nettoloon 2019 na inkomstenbelasting

Uw loonstrookje geeft het resultaat nadat de loonbelasting is betaald. De inkomstenbelasting houdt met meer fiscale regelingen rekening dan de loonbelasting en daarom kan de heffing bij de inkomstenbelasting voor u een extra voordeel of juist een nadeel betekenen. Wat dan uw netto inkomen is is bijvoorbeeld afhankelijk van de vraag of u een eigen woning hebt en zo ja of u ook van de hypotheekrenteaftrek gebruik maakt. De hypotheekrenteaftrek wordt voor vooral de hogere inkomens versobert, maar ook iemand met een lager inkomen die in het bezit is van een hypotheekvrije woning, kan bij de inkomstenbelasting een extra belastingaanslag van de Belastingdienst verwachten.

De heffingskortingen in 2019

De lagere inkomens en gezinnen met kinderen kunnen er op vooruit gaan door extra heffingskortingen, ook al daalt in een aantal gevallen de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2019. Bovendien wordt de kinderopvangtoeslag verruimd. Hogere inkomens kunnen te maken krijgen met een lager bedrag aan heffingskortingen. Voor hen wordt het effect van de belastingverlaging en kindgebonden maatregelen op deze manier verminderd.

Hypotheekrenteaftrek lager

De hypotheekrenteaftrek gaat omlaag, vele inkomens kunnen hiervan last hebben. Ook andere aftrekposten lijden onder de belastingverlaging, immers als belastingtarieven omlaag gaan, leveren ook aftrekposten u minder geld op.

Prijzen en btw omhoog

Het lage btw-tarief stijgt naar 9% waardoor nogal wat prijzen in de winkel omhoog zullen gaan. Maar dit geldt niet alleen voor de winkelprijzen, ook als u een loodgieter nodig hebt, een schilder, de kapper of een andere dienstverlener. Die zullen u voor een aantal werkzaamheden en materialen meer in rekening gaan brengen vanaf 2019.

Leaseauto duurder in 2019

Voor de nul-emissie auto op batterij (de volledig elektrische auto) bedroeg de bijtelling in 2018 nog 4%. Vanaf 2019 gaat u 4% betalen tot een cataloguswaarde van 50.000 euro, maar 22% voor de waarde daarboven. Dat kan u veel geld kosten.

Zeemeeuw ©
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2019-2020

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2019-2020

De Bos-belasting is het verhoogde belastingtarief voor wie 65 jaar of ouder is, recht heeft op AOW en ook nog eens is geboren na 1946. Dezelfde heffing heet ook wel de houdbaarheidsbijdrage. Dat betek…
Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

De aflosboete is een nieuwe belasting op de eigen woning van het kabinet Rutte 3. U betaalt al de WOZ-belasting aan de gemeente, een boeterente aan de bank als u te snel aflost en in 2019 en 2020 de e…
Aftrek giften 2017, 2018, 2019 en 2020

Aftrek giften 2017, 2018, 2019 en 2020

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2018, 2019, 2020 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die gi…
Aftrek rijksmonument 2018, 2019 en 2020 inkomstenbelasting

Aftrek rijksmonument 2018, 2019 en 2020 inkomstenbelasting

Voor een rijksmonument kunt u in 2018 onder voorwaarden allerlei onderhoudskosten aftrekken. In 2019 en 2020 komt daar een subsidieregeling voor in de plaats. Hoeveel bedraagt de fiscale aftrek voor u…
AOW en belasting betalen: de heffingskortingen

AOW en belasting betalen: de heffingskortingen

Ook over de AOW moet u in 2019 en 2020 belasting betalen. Gelukkig kunt u dit beperken door de heffingskortingen waarop u recht hebt en door het opvoeren van aftrekposten. Wie naast het AOW-pensioen n…
AOW-bedragen 2019

AOW-bedragen 2019

Wie in 2019 AOW ontvangt, gaat er per juli 2019 gemiddeld genomen op vooruit door een hogere AOW uitkering en een wat lagere loonheffing. Hoe het precies voor u uitpakt is afhankelijk van uw gezinssit…
Belasting betalen over overwaarde huis

Belasting betalen over overwaarde huis

Moet u in 2018, 2019 of 2020 belasting betalen over de overwaarde en verkoopwinst van uw huis bij verkoop van uw huis? Is de overwaarde bij verkoop belast? Belasting betalen doet niemand graag, maar a…
Belasting eindejaarstips 2019 en 2020

Belasting eindejaarstips 2019 en 2020

Eindejaarstips 2019 en 2020 voor de particulier. Fiscale tips om belasting te betalen en vermogensbelasting zo veel mogelijk te voorkomen. Het loont de moeite om met de eindejaarstips en belastingtips…
Belastingaangifte 2020: belasting ontwijken over 2019

Belastingaangifte 2020: belasting ontwijken over 2019

Door in 2020 uw belastingaangifte slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2019. Let op de aftrekposten 2019. Belasting op uw spaargeld 2019 en vermogen, maar ook de ink…
Belastingaangifte en bitcoins 2019 en 2020

Belastingaangifte en bitcoins 2019 en 2020

Belasting betalen over bitcoins in 2019 en 2020? De tijd dat u voor een paar honderd euro een bitcoin (BTC) kon kopen lijkt voorbij. Eind december 2017 was de bitcoin meer dan 15.000 dollar waard. Wat…
Belastingdienst & herstel zo fout in je belastingaangifte

Belastingdienst & herstel zo fout in je belastingaangifte

Hoe herstelt u een fout in uw belastingaangifte voordat de belastingaangifte een definitieve belastingaanslag is? Een fout is zo gemaakt. Zowel in uw voordeel als uw nadeel. Van fouten die met opzet w…
Belastingdienst, waarop heb ik recht in 2019 en 2020?

Belastingdienst, waarop heb ik recht in 2019 en 2020?

Waarop hebt u recht in 2019 en 2020 bij de Belastingdienst? Een goede vraag voor de Belastingdienst, immers als u niet van uw rechten gebruik maakt, betaalt u teveel aan belasting en profiteert u niet…
Belastingdruk 2014-2018 en 2019 naar 60 procent?

Belastingdruk 2014-2018 en 2019 naar 60 procent?

De belastingdruk 2014-2018 en 2019 gaat voor een aantal van ons naar 60 procent in 2018 en deze belastingverhoging en lastenverzwaring begon al in 2014 en 2015. Dit is in strijd met de voorstellen van…
Belastingvoordeel inkomstenbelasting 2019 en 2020

Belastingvoordeel inkomstenbelasting 2019 en 2020

Ook in 2019 en 2020 kunt u een belastingvoordeel hebben en zo geld terug krijgen van de Belastingdienst. Of u recht hebt op een belastingteruggave inkomstenbelasting hangt vooral van de samenstelling…
Belastingvrij verdienen 2018, 2019 en 2020

Belastingvrij verdienen 2018, 2019 en 2020

Meer belastingvrij verdienen wordt mogelijk in 2018, 2019 en 2020 doordat een aantal heffingskortingen omhoog gaat en het belastingvrije inkomen stijgt. Wat zijn de gevolgen voor de belasting en de to…
Bespaartips voor 2020

Bespaartips voor 2020

Wilt u bespaartips voor 2020? Tip 1 financieel: voorkom rood staan, want dat is duur. Bespaar in 2020 op uw uitgaven, vaste lasten en leef goedkoper met deze bespaartips. De echte rijkaards op deze we…
Betaal legaal minder belasting op spaargeld en vermogen

Betaal legaal minder belasting op spaargeld en vermogen

Geen of minder belasting betalen over het vermogen in box 3 is voor veel mensen in 2018, 2019 en 2020 mogelijk, maar niet iedereen maakt er voldoende gebruik van. Wie meer vermogen heeft dan de vrijst…
Betaling salaris Albert Heijn en personeelskorting 2019

Betaling salaris Albert Heijn en personeelskorting 2019

Werken bij Albert Heijn is vaak werken tegen goede arbeidsvoorwaarden. Een goed salaris, personeelskorting en bonussen voor het personeel, maar wanneer is de uitbetaling van je salaris als je bij Albe…
De fiscaal aftrekbare verhuiskosten

De fiscaal aftrekbare verhuiskosten

Wie gaat verhuizen krijgt met nieuwe kosten huis te maken, de overdrachtsbelasting maar ook met kosten die fiscaal aftrekbaar zijn. U kunt die aankoopkosten en verhuiskosten misschien wel aftrekken va…
Eigenaar van twee woningen: verhuisregeling 2019 en 2020

Eigenaar van twee woningen: verhuisregeling 2019 en 2020

Wie in 2019 of 2020 de eigenaar is van twee woningen zal zich ook afvragen wat dit fiscaal volgens de verhuisregeling betekent. Wat het hebben van twee woningen financieel en fiscaal betekent, hangt a…
Eigenwoningforfait 2019

Eigenwoningforfait 2019

Met de publicatie van de Miljoenennota 2019 (Prinsjesdag 2018) is nu ook het eigenwoningforfait 2019 bekend. Door de hogere WOZ-waarde gaat u mogelijk weer meer belasting op de eigen woning betalen, o…
Eigenwoningforfait 2020

Eigenwoningforfait 2020

Het eigenwoningforfait 2020 is een fiscale bijtelling bij uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting voor uw eigen woning 2020. Het is een extra belasting voor wie een eigen woning heeft en door di…
Extra loon en middeling van inkomen

Extra loon en middeling van inkomen

Middeling van inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting is in 2019 en 2020 de manier om minder belasting te betalen en snel een fors fiscaal belastingvoordeel te halen. Als u bijvoorbeeld later dan n…
Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2019-2020

Fiets van de zaak leasen of werkkostenregeling 2019-2020

Voor het woon-werkverkeer kan een werknemer een eigen fiets gebruiken, maar ook een fiets van de zaak, een leasefiets. De werkgever mag de kosten van een fiets fiscaal onderbrengen in de vrije ruimte…
Fiscaal partnerschap 2019 & 2020

Fiscaal partnerschap 2019 & 2020

Fiscaal partnerschap reikt verder dan getrouwd zijn, geregistreerd zijn als partners en gezamenlijk belastingaangifte doen. U kunt in 2019 en 2020 ook met een broer of zus fiscale partners zijn. U kun…
Geen mantelzorgboete AOW in 2018, 2019 en 2020

Geen mantelzorgboete AOW in 2018, 2019 en 2020

De mantelzorgboete in de AOW gaat niet door en dat is goed nieuws voor wie AOW ontvangt en met een kind woont. Regelmatig verrichten kinderen mantelzorg voor hun ouders en gaan daarom met de ouders in…
Geld lenen van eigen bv of sparen via spaar-bv (boxhoppen)

Geld lenen van eigen bv of sparen via spaar-bv (boxhoppen)

U hebt een bv en u wilt van uw bv geld lenen. Of u wilt in elk geval minder belasting betalen via boxhoppen. Kies dan bijvoorbeeld voor een spaar-bv of spaargeld bv in box 2. Al bij een vermogen van …
Geld terug van de Belastingdienst 2019 en 2020 (tips)

Geld terug van de Belastingdienst 2019 en 2020 (tips)

Belastingtips voor de belastingteruggave 2019 en 2020 zijn vaak welkom en kunnen ervoor zorgen dat u als particulier geld terug krijgt van de Belastingdienst. Geld terug van de fiscus is niet alleen f…
Halfwezenuitkering vervalt: nabestaandenuitkering 2019

Halfwezenuitkering vervalt: nabestaandenuitkering 2019

De halfwezenuitkering verviel al per 1 juli 2013 voor nieuwe gevallen. De uitkering verdween voor de bestaande gevallen per 1 oktober 2013. Hoe kunt u de nabestaandenuitkering en wezengeld 2017, 2018…
Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020

Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2020 en 1 juli 2020, wat verandert er in 2020? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersnorm. Dat…
Huurwaardeforfait 2019 berekenen

Huurwaardeforfait 2019 berekenen

Het huurwaardeforfait 2019 is een bijtelling bij uw inkomen 2019 als u een eigen woning hebt. Alsof u niet al genoeg inkomstenbelasting betaalt en genoeg belasting over uw eigen woning, wordt de waard…
Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2019 wordt verder beperkt, verlaagd en versoberd tot maximaal 49 procent voor hogere inkomens, voor bestaande hypotheken en voor nieuwe hypotheken. Wie bij zijn belastingaangif…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met een inkomen in de tweede en derde belastingschijf vanaf circa 36.000 euro. Jaarl…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt al in 2020 gehaald volgens de Miljoenennota 2020 (Prinsjesdag 2019). In 2019 is…
Kantonrechtersformule 2019 en 2020 bij ontslag

Kantonrechtersformule 2019 en 2020 bij ontslag

Hoe groot is in 2019 en 2020 uw ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule 2015? Het ontslagrecht, de nieuwe regels van ontslag en de transitievergoeding veranderen het bedrag waar…
Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2019 en 2020

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige 2019 en 2020

In 2018, 2019 en 2020 kunt u als u in het buitenland woont niet meer kiezen tussen binnenlands belastingplichtig of niet, de keuzeregeling vervalt. U voldoet voor de aangifte inkomstenbelasting aan de…
Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020?

Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020?

Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2020 van belastingen en belastingschuld, kan dat? In welke gevallen is het kwijt schelden van belasting mogelijk? Niet alle be…
Loonbelasting 2020: gaat u netto vooruit?

Loonbelasting 2020: gaat u netto vooruit?

De loonbelasting gaat in 2020 omlaag, het belastingstelsel wordt gemoderniseerd. Er zijn in 2020 nog twee belastingschijven, het stelsel wordt eenvoudiger. Voor wie recht heeft op AOW is er voor de ta…
Marginaal belastingtarief vermogen naar 135 procent in 2020

Marginaal belastingtarief vermogen naar 135 procent in 2020

Als u een tweede woning hebt of ander vermogen, kan het zo zijn dat u in 2018, 2019 en 2020 juist meer vermogensbelasting gaat betalen. Wie meer dan 103.643 vermogen in box 3 heeft, gaat over elke eur…
Minder hypotheekrente betalen in 2020

Minder hypotheekrente betalen in 2020

U wilt in 2020 minder hypotheekrente betalen en de woonlasten verlagen. Hoe bereikt u dit rentevoordeel en is een lagere hypotheekrente altijd mogelijk? Als in de krant staat dat in 2020 de hypotheekr…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering van deze autobelasting is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrisc…
Nieuwe kinderalimentatie 2018 - 2019 en 2020

Nieuwe kinderalimentatie 2018 - 2019 en 2020

Of de nieuwe kinderalimentatie al in halverwege 2019 ingaat of dat we tot 2020 of 2021 moeten wachten is nog even de vraag. Eerst moet daarvoor het wetsvoorstel van de Tweede Kamer leden Recourt en Va…
Onbelaste reiskostenvergoeding: vervoer 2019 en 2020

Onbelaste reiskostenvergoeding: vervoer 2019 en 2020

Een werkgever mag een werknemer een onbelaste vergoeding geven voor zijn reizen naar het werk toe, het woon-werkverkeer. Of dit nu een reis naar het werk per openbaar vervoer of met de eigen auto is,…
Online kansspel en online gokken in 2020 pas legaal

Online kansspel en online gokken in 2020 pas legaal

Een online kansspel was in Nederland lange tijd niet legaal, laat staan online gokken. Vanaf 2020, na enkele jaren vertraging, zal dat veranderen zodra de overheid vergunningen geeft voor online kanss…
Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenen

Persoonsgebonden aftrek inkomstenbelasting verrekenen

Bij uw aangifte inkomstenbelasting 2018, 2019, 2020 of een andere belastingaangifte komt u de post persoonsgebonden aftrek tegen. Met deze post kunt u de fiscale aftrekposten maximaal benutten om mind…
Tijdelijk twee woningen 2019 en 2020

Tijdelijk twee woningen 2019 en 2020

U kunt tijdelijk twee woningen in 2019 of 2020 in bezit hebben, omdat het oude huis is nog niet verkocht. Is dat voor de eigenaar dan vermogen in box 1 of box 3 van de inkomstenbelasting? Wat zijn de…
Toptarief 2019, 2020: loonbelasting en inkomstenbelasting

Toptarief 2019, 2020: loonbelasting en inkomstenbelasting

Het toptarief 2019 voor de loonbelasting en inkomstenbelasting bedraagt bijna 52%, maar daalt in 2020 (belastingherziening, nieuw belastingstelsel Rutte 3) naar 49,5%. Met de juiste aftrekposten kunt…
Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2020)

Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2020)

De WOZ-waarde 2018 staat op uw WOZ-beschikking 2019, de WOZ-waarde 2019 op die van 2020. Het is weer zover. Als huiseigenaar ontvangt u op zijn vroegst in februari 2020 de nieuwe aanslag onroerend goe…
Vennootschapsbelasting 2019, 2020 daalt. Tarief box 2 stijgt

Vennootschapsbelasting 2019, 2020 daalt. Tarief box 2 stijgt

Dat de vennootschapsbelasting in 2019 en 2020 daalt, is gunstig voor ondernemers en iedereen met vermogen in box 2 als men vennootschapsplichtig is en winstbelasting moet betalen. De vennootschapsbela…
Vermogensbelasting 2019: berekening en wijzigingen

Vermogensbelasting 2019: berekening en wijzigingen

De vermogensbelasting 2019 gaat omlaag. U merkt dit bij uw belastingaangifte 2020 over uw inkomen en vermogen 2019. Vooral de kleine spaarder gaat erop vooruit. Dit komt door de verhoging van de belas…
Vlaktaks, tweetaks en fiscalisering AOW in 2020?

Vlaktaks, tweetaks en fiscalisering AOW in 2020?

Een vlaktaks is hetzelfde belastingtarief voor iedereen en geen belastingschijven met verschillende tarieven meer. Sommige politieke partijen willen dit combineren met een solidariteitsheffing voor to…
Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

De Wet Hillen is in 2019 afgeschaft. Het kabinet Rutte 3 neemt voor de woningmarkt een aantal fiscale wijzigingen die grote gevolgen kunnen hebben voor elke eigenaar van een woning. Fiscaal zijn aan d…
Wie moet belastingaangifte doen

Wie moet belastingaangifte doen

Wie geen uitstel van de Belastingdienst heeft gekregen, moet de belastingaangifte inkomstenbelasting 2019 (inkomen 2018) doen voor 1 mei 2019 en de belastingaangifte 2020 (over 2019) voor 1 mei 2020.…
Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Als u recht hebt op het kindgebonden budget in 2019, wilt u ook graag weten hoeveel dat is vanaf januari 2019 en hoe u dit kit/kgb budget kunt aanvragen. De regeling is tamelijk ingewikkeld, omdat er…
Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021

Zelfstandigenaftrek 2021 & oudedagsreserve 2021

Met de zelfstandigenaftrek 2021 verlaagt u de belastbare winst en met de fiscale oudedagsreserve FOR 2021 verschuift u een deel van de belastbare winst naar de toekomst. De zelfstandigenaftrek gaat om…
Zorgtoeslag 2019 omhoog

Zorgtoeslag 2019 omhoog

U krijgt in 2019 waarschijnlijk meer zorgtoeslag dan in 2018. Dit kan oplopen tot 92 euro extra per jaar voor een alleenstaande, maar deze verhoging kan in de praktijk ook erg tegenvallen, terwijl de…
Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering WAZO en ZEZ

Zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering WAZO en ZEZ

Zwanger zijn betekent in 2020 ook recht op een uitkering, de zwangerschapsuitkering. De Wet arbeid en zorg WAZO regelt uw zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering. Die uitkering bedraagt maximaal…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 13-10-2017, laatst gewijzigd op 17-01-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!