Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting 2019
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Loonstrookje 2019, bruto- en nettoloon na inkomstenbelasting

Loonstrookje 2019, bruto- en nettoloon na inkomstenbelasting De tarieven inkomstenbelasting, aftrekposten en vooral de heffingskortingen bepalen wat er in 2019 netto op uw loonstrookje komt te staan. Een aantal belastingtarieven gaan omlaag, sommige heffingen gaan juist omhoog. Fiscale regelingen veranderen ook in 2019 en natuurlijk kan ook uw gezinssituatie veranderen waardoor bepaalde effecten juist worden versterkt. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een eigen woning, een andere baan, meer of juist minder loon of salaris. Kunt u ook gebruik maken van de fiscale voordelen en heffingskortingen en wat merkt u hiervan dan op uw loonstrookje in 2019?

De belastingtarieven gaan omlaag, goed voor uw loonstrookje

Voor veel huishoudens gaan de belastingtarieven inkomstenbelasting en loonbelasting in 2019 omlaag. Daarmee zult u zeer waarschijnlijk meer op uw loonstrookje 2019 overhouden dan in 2018 het geval was. Zeker als u inmiddels een andere baan hebt met meer inkomen. Voor de lagere inkomens is het nog maar de vraag op ze erop vooruit gaan en hoeveel ze erop vooruit zullen gaan. Bepalend hiervoor zijn additionele maatregelen in de fiscale sfeer en bij de toeslagen.

Heffingskortingen en toeslagen in 2019

Heffingskortingen zijn belangrijk voor hoeveel loon- en inkomstenbelasting u betaalt. In zijn algemeenheid blijft ook in 2019 gelden dat hogere inkomens weinig voordeel van de verhoging van de heffingskortingen zullen hebben, omdat de heffingskortingen bij hogere inkomens versneld worden afgebouwd. Voor de fiscale toeslagen zijn de lagere belastingtarieven niet van belang, maar met een verruiming van de toeslagen kunnen ook de lagere inkomens in 2019 extra worden gecompenseerd.

Nettoloon 2019 na inkomstenbelasting

Uw loonstrookje geeft het resultaat nadat de loonbelasting is betaald. De inkomstenbelasting houdt met meer fiscale regelingen rekening dan de loonbelasting en daarom kan de heffing bij de inkomstenbelasting voor u een extra voordeel of juist een nadeel betekenen. Wat dan uw netto inkomen is is bijvoorbeeld afhankelijk van de vraag of u een eigen woning hebt en zo ja of u ook van de hypotheekrenteaftrek gebruik maakt. De hypotheekrenteaftrek wordt voor vooral de hogere inkomens versobert, maar ook iemand met een lager inkomen die in het bezit is van een hypotheekvrije woning, kan bij de inkomstenbelasting een extra belastingaanslag van de Belastingdienst verwachten.

De heffingskortingen in 2019

De lagere inkomens en gezinnen met kinderen kunnen er op vooruit gaan door extra heffingskortingen, ook al daalt in een aantal gevallen de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2019. Bovendien wordt de kinderopvangtoeslag verruimd. Hogere inkomens kunnen te maken krijgen met een lager bedrag aan heffingskortingen. Voor hen wordt het effect van de belastingverlaging en kindgebonden maatregelen op deze manier verminderd.

Hypotheekrenteaftrek lager

De hypotheekrenteaftrek gaat omlaag, vele inkomens kunnen hiervan last hebben. Ook andere aftrekposten lijden onder de belastingverlaging, immers als belastingtarieven omlaag gaan, leveren ook aftrekposten u minder geld op.

Prijzen en btw omhoog

Het lage btw-tarief stijgt naar 9% waardoor nogal wat prijzen in de winkel omhoog zullen gaan. Maar dit geldt niet alleen voor de winkelprijzen, ook als u een loodgieter nodig hebt, een schilder, de kapper of een andere dienstverlener. Die zullen u voor een aantal werkzaamheden en materialen meer in rekening gaan brengen vanaf 2019.

Zeemeeuw ©
Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

De aflosboete is een nieuwe belasting op de eigen woning van het kabinet Rutte 3. U betaalt al de WOZ-belasting aan de gemeente, een boeterente aan de bank als u te snel aflost en vanaf 2019 of 2020 d…
Belastingaangifte en bitcoins 2018 en 2019

Belastingaangifte en bitcoins 2018 en 2019

Belasting betalen over bitcoins in 2018 en 2019? De tijd dat u voor een paar honderd euro een bitcoin (BTC) kon kopen lijkt voorbij. Eind december 2017 is de bitcoin meer dan 15.000 dollar waard. Wat…
Geen mantelzorgboete AOW in 2017, 2018 en 2019

Geen mantelzorgboete AOW in 2017, 2018 en 2019

De mantelzorgboete in de AOW gaat niet door en dat is goed nieuws voor wie AOW ontvangt en met een kind woont. Regelmatig verrichten kinderen mantelzorg voor hun ouders en gaan daarom met de ouders in…
Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2019 wordt verder beperkt, verlaagd en versoberd tot maximaal 49 procent voor hogere inkomens, voor bestaande hypotheken en voor nieuwe hypotheken. Wie bij zijn belastingaangif…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met een inkomen in de tweede en derde belastingschijf vanaf circa 36.000 euro. Jaarl…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven in 2019 en voor wie AOW heeft drie belastingschijven. De veranderingen in de belastingtarieven inkomstenbelasting 2019 merkt u door de belastingwijziging direct op uw loonstrook…
Loonbelasting 2019: gaat u netto vooruit?

Loonbelasting 2019: gaat u netto vooruit?

De loonbelasting gaat in 2019 omlaag, het belastingstelsel wordt gemoderniseerd. Er zullen in 2019 nog twee belastingschijven zijn, het stelsel wordt eenvoudiger. Althans dat is de verwachting voor 20…
Vermogensbelasting 2018: berekening en wijzigingen

Vermogensbelasting 2018: berekening en wijzigingen

De vermogensbelasting 2018 gaat omlaag. U merkt dit bij uw belastingaangifte 2019 over uw inkomen en vermogen 2018. Vooral de kleine spaarder gaat erop vooruit. Dit komt door de verhoging van de belas…
Vlaktaks, tweetaks en fiscalisering AOW in 2019?

Vlaktaks, tweetaks en fiscalisering AOW in 2019?

Een vlaktaks is hetzelfde belastingtarief voor iedereen en geen belastingschijven met verschillende tarieven meer. Sommige politieke partijen willen dit combineren met een solidariteitsheffing voor to…
Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

De Wet Hillen wordt afgeschaft. Het kabinet Rutte 3 bereidt voor de woningmarkt een aantal fiscale wijzigingen voor die grote gevolgen kunnen hebben voor elke eigenaar van een woning. Fiscaal zijn aan…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 13-10-2017, laatst gewijzigd op 10-12-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!