Zeemeeuw » Specials » Bijstand 2019
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Bijstandsuitkering 2017, 2018 en 2019

Bijstandsuitkering 2017, 2018 en 2019 Bijstand in 2018 of 2019 aanvragen? Let dan op de veranderingen, er zijn meerdere voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. Elk inkomen in een huishouden telt mee, mogelijk ook studiefinanciering. Inkomenstoets, vermogenstoets. Zie de bedragen voor het wettelijk minimumloon 2019 en 2018, ook de kostendelersnorm speelt een belangrijke rol in de bijstand. Dit werkt door naar 2018 en 2019.

Inhoud


Vermogenstoets, bijstandstoets en inkomenstoets in de bijstand

Of u bijstand krijgt en hoeveel wordt bepaald door uw inkomen en of uw eventueel vermogen hebt. Vanaf 1 januari 2012 worden deze toetsen niet alleen beperkt tot uw vermogen en inkomen, maar wordt naar het gezamenlijke inkomen en vermogen binnen een huishouden gekeken. Als u meerderjarige kinderen in huis hebt wonen of een partner, alle inkomens tellen mee. Zo wordt niet alleen de kans op bijstand kleiner, maar als u bijstand krijgt zal het bedrag vanaf 2012 ook lager zijn. Let wel, in het Lenteakkoord wordt de bijstandstoets teruggedraaid per 1 januari 2012. De Wet Werken naar Vermogen gaat niet door.

Langdurigheidstoeslag

Wie meerdere jaren van een minimum of minder moet rondkomen, kan een beroep doen op een langdurigheidstoeslag.

Bijstandsuitkering en jonger zijn dan 27 jaar

Vanaf 2012 is het zo dat de wet WIJ verdwijnt en u, als u jonger bent dan 27 jaar, vier weken moet wachten op de eerste uitkering. Die uitkering krijgt u niet zo maar, want u moet die vier weken en daarna wel kunnen aantonen dat u naar een baan hebt gezocht en daadwerkelijk aan het solliciteren bent. De controle op de bijstand wordt alleen maar groter. U hoeft de gemeente niet bij u thuis binnen te laten voor controle, maar dan riskeert u uw uitkering. Kortom, het wordt moeilijker, lager en er is meer controle. Het plan was dat vanaf 2013 deze lijn verder zal worden doorgezet en de bijstand via de WWB onderdeel wordt van de Wet werken naar vermogen WWNV. Het recent afgesloten Lenteakkoord spreekt dit tegen.

Voorwaarden bijstand 2018 & 2019

Het aantal voorwaarden om een bijstandsuitkering neemt toe. Er zijn meer zaken waarop getoetst wordt:
  • Uw inkomen via de inkomenstoets;
  • Het inkomen van uw partner via de partnertoets;
  • Het inkomen binnen uw huishouden;
  • De vermogenstoets;
  • De toets of andere uitkering mogelijk zijn.

Wettelijk minimumloon 2017, 2018 en 2019

Zie voor de bedragen van het wettelijk minimumloon: minimumloon en minimumjeugdloon 2019 en 2018.

Bijstand 2017 en bijstand 2018

Zie voor de bedragen in 2018: hoogte bijstandsuitkering 2016, 2017 en 2018.

Zeemeeuw ©
Langdurigheidstoeslag bijstand en minima

Langdurigheidstoeslag bijstand en minima

Bijstand of minima, maak ook in 2018 en 2019 gebruik van de individuele inkomenstoeslag, voorheen langdurigheidstoeslag genoemd. De individuele inkomenstoeslag is een gemeentelijke toeslag voor wie ge…
Uitkeringen 2019: IVA, WIA en WGA 2019

Uitkeringen 2019: IVA, WIA en WGA 2019

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunt u in 2018, 2019 en 2020 voor twee regelingen in aanmerking komen. Twee uitkeringen staan centraal, de Inkomens Verzekering Volledig en duurzaam Arbeidsongeschi…
Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

De zorgtoeslag 2020 stijgt ten opzicht van 2019. Wat verandert in de zorgtoeslag 2020, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen in de zorgtoeslagtabel 2020? Vraag de zorgtoeslag 2020 op tijd…
Hoogte bijstandsuitkering 2019- januari 2020

Hoogte bijstandsuitkering 2019- januari 2020

Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2019 ( tot 1 januari 2020) en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm? Hoeveel vermogen mag u in 2019 maximaal bezitten om een uitkering in de bijstan…
Hoogte bijstandsuitkering 2017 - 2018 - 2019

Hoogte bijstandsuitkering 2017 - 2018 - 2019

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2019 en 1 juli 2019, wat verandert er in 2019? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersnorm. Dat…
Netto bijstandsuitkering 2019 en eigen vermogen

Netto bijstandsuitkering 2019 en eigen vermogen

Wie in 2019 onvoldoende inkomen heeft om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en minder inkomen heeft dan de geldende bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor de algemene bijstandsuitkering. H…
Bijverdienen en bijstand: vrijlatingsregeling

Bijverdienen en bijstand: vrijlatingsregeling

De vrijlatingsregeling regelt hoeveel u mag bijverdienen als u bijstand krijgt, hoeveel u netto zelf mag houden van uw inkomen, hoeveel het vrijgelaten bedrag is. Extra inkomen is van invloed op de ho…
Uitkering en studiefinanciering

Uitkering en studiefinanciering

Studiefinanciering is voor de inkomstenbelasting geen inkomen, maar de studiefinanciering kan wel als inkomen worden gezien als u of uw partner een uitkering ontvangt. Wat zijn de gevolgen van een stu…
Vrijwilligerswerk 2019 en de belasting of bijstandsuitkering

Vrijwilligerswerk 2019 en de belasting of bijstandsuitkering

Veel mensen doen in 2018 en 2019 vrijwilligerswerk en krijgen daarvoor een bepaalde vergoeding of zien hier juist vanaf. Wat betekent een bijstandsuitkering in combinatie met vrijwilligerswerk en vrij…
Hoogte IOAW 2019 en IOAZ 2019 (voorwaarden)

Hoogte IOAW 2019 en IOAZ 2019 (voorwaarden)

Hoe hoog is de uitkering voor oudere werkloze werknemers volgens de IOAW in 2017, 2018 en 2019 (januari 2019) en wat is de hoogte van de bedragen voor de voormalige zelfstandigen IOAZ in 2017, 2018 en…
ANW hiaat en hoogte ANW 2018 en 2019

ANW hiaat en hoogte ANW 2018 en 2019

Door een ANW hiaat zal de hoogte van het bedrag van de ANW in 2018 en 2019 tegenvallen. Iedereen heeft in beginsel recht op de nabestaanden voorziening ANW bij overlijden van de partner als men jonger…
Arbeidsverleden berekenen en WW (2018, 2019, 2020)

Arbeidsverleden berekenen en WW (2018, 2019, 2020)

Uw arbeidsverleden is van groot belang voor de berekening van uw recht op de maximale duur van een WW-uitkering na ontslag, de WW duur. Hoe kunt u uw arbeidsverleden 2018, 2019 of 2020 berekenen? Er i…
Lenen met uitkering

Lenen met uitkering

Bij het lenen met een uitkering, bijstand of andere uitkering, is het geld vaak heel hard nodig, omdat u geld tekort komt. Deze lening is in 2019 minder eenvoudig te regelen dan een lening zonder een…
Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstand

Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstand

Ook met een eigen woning hebt u in 2018 en 2019 recht op recht hebt op bijstand en hypotheekrenteaftrek, maar hoeveel krijgt u dan aan bijstand en hoe werkt dat? U kunt minder bijstand krijgen, maar o…
Basispakket zorgverzekering: nieuw in 2018

Basispakket zorgverzekering: nieuw in 2018

De basisverzekering zorg 2017 en 2018 zijn wettelijk voor iedereen in Nederland verplicht en gelijk, iedereen heeft tenminste recht op het basispakket voor de zorg. Welke geneesmiddelen en behandeling…
Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2016 gaat fors omhoog ten opzichte van 2015. Er is 290 miljoen euro extra beschikbaar. Waarop hebt u in 2016 recht? De kinderopvangtoeslagtabel 2016 is ook…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 08-10-2011, laatst gewijzigd op 16-06-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!