Zeemeeuw » Specials » Bijstand 2014 en 2015
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Bijstandsuitkering 2015, 2016 en 2017

Bijstandsuitkering 2015, 2016 en 2017 Bijstand 2016 of 2017 aanvragen? Let dan op de veranderingen sinds het akkoord 26 april 2012. Een aanvraag voor bijstand 2012 wordt moeilijker en de hoogte van de bijstand is lager dan in 2011. In 2013 komen er nog meer bezuinigingen op de bijstand. Elk inkomen in een huishouden telt vanaf 2012 mee, ook studiefinanciering. Inkomenstoets, vermogenstoets en vanaf 2013 is de bijstand onderdeel van de Wet werken naar vermogen WWNV. Zie de bedragen voor het wettelijk minimumloon 2013 en bijstand 2014 (ook juli 2014). In 2015 speelt de kostendelersnorm een belangrijke rol in de bijstand. Dit werkt door naar 2016 en 2017.

Inhoud


Bijstand 2012 en 2013 lager

De verlaging van de bijstand 2012 is extra lastig als u ook andere toeslagen hebt. Ook de zorgtoeslag 2012 en bijvoorbeeld de huurtoeslag 2012 gaan omlaag. Bij elkaar kan het voor een huishouden een behoorlijke teruggang in inkomen betekenen. Naar schatting heeft dit direct gevolgen voor 60.000 mensen in ons land.

Vermogenstoets, bijstandstoets en inkomenstoets in de bijstand

Of u bijstand krijgt en hoeveel wordt bepaald door uw inkomen en of uw eventueel vermogen hebt. Vanaf 1 januari 2012 worden deze toetsen niet alleen beperkt tot uw vermogen en inkomen, maar wordt naar het gezamenlijke inkomen en vermogen binnen een huishouden gekeken. Als u meerderjarige kinderen in huis hebt wonen of een partner, alle inkomens tellen mee. Zo wordt niet alleen de kans op bijstand kleiner, maar als u bijstand krijgt zal het bedrag vanaf 2012 ook lager zijn. Let wel, in het Lenteakkoord wordt de bijstandstoets teruggedraaid per 1 januari 2012. De Wet Werken naar Vermogen gaat niet door.

Langdurigheidstoeslag

Wie meerdere jaren van een minimum of minder moet rondkomen, kan een beroep doen op een langdurigheidstoeslag.

Wettelijk minimumloon 2012 en 2013

De bedragen voor het wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder vanaf 1 januari 2012:
  • Per maand: 1.446,60
  • Per week: 333,85
  • Per dag: 66,77

Wettelijk minimumloon 2014, 2015 en 2016

Zie voor de bedragen van het wettelijk minimumloon: minimumloon en minimumjeugdloon 2016 en 2017.

Bijstandsuitkering en jonger zijn dan 27 jaar

Vanaf 2012 is het zo dat de wet WIJ verdwijnt en u, als u jonger bent dan 27 jaar, vier weken moet wachten op de eerste uitkering. Die uitkering krijgt u niet zo maar, want u moet die vier weken en daarna wel kunnen aantonen dat u naar een baan hebt gezocht en daadwerkelijk aan het solliciteren bent. De controle op de bijstand wordt alleen maar groter. U hoeft de gemeente niet bij u thuis binnen te laten voor controle, maar dan riskeert u uw uitkering. Kortom, het wordt moeilijker, lager en er is meer controle. Het plan was dat vanaf 2013 deze lijn verder zal worden doorgezet en de bijstand via de WWB onderdeel wordt van de Wet werken naar vermogen WWNV. Het recent afgesloten Lenteakkoord spreekt dit tegen.

Voorwaarden bijstand 2012 & 2013

Het aantal voorwaarden om een bijstandsuitkering neemt toe. Er zijn meer zaken waarop getoetst wordt:
  • Uw inkomen via de inkomenstoets;
  • Het inkomen van uw partner via de partnertoets;
  • Het inkomen binnen uw huishouden;
  • De vermogenstoets;
  • De toets of andere uitkering mogelijk zijn.

Bedragen bijstand 1 juli 2012

Het gaat om de volgende bedragen per 1 juli 2012:

Bijstandsnormen per 1 juli 2012, netto bedragen

Per maand VakantietoeslagTotaal
21 jaar tot AOW-leeftijd:
Paar 1.270,03 66,84 1.336,87
Alleenstaande ouder 889,02 46,79 935,81
Alleenstaande 635,02 33,42 668,44
Maximale toeslag 254,00 13,37 267,37
18 tot 21 jaar:
Alleenstaande 219,43 11,55 230,98
Alleenstaande ouder 473,43 24,92 498,35
Twee personen, beiden jonger dan 21 jaar:
zonder kinderen 438,86 23,10 461,96
met kinderen 692,86 36,47 729,33
twee personen, 1 jonger dan 21 jaar:
zonder kinderen 854,45 44,97 899,42
met kinderen 1.108,45 58,34 1.166,79
drie of meer meerderjarige personen, van wie twee jonger dan 21 jaar 1.073,88 56,52 1.130,40

Akkoord 26 april 2012 meerderheid Tweede Kamer

Afgesproken is dat de zwaardere bijstandstoets en het rekening houden met het gezinsinkomen waaronder dat van een kind, worden teruggedraaid. Een aantal gemeenten voert de nieuwe afspraken al uit en toetsen minder zwaar.

Bijstandsuitkeringen per 1 januari 2013

De hoogte van de bijstandsuitkering verandert per 1 januari 2013 iets. Netto houdt u 7,46 tot 14,91 minder over:

Bijstandsuitkering en bijstandsnormen vanaf 1 januari 2013, netto per maand

Per maand VakantietoeslagTotaal
21 jaar tot AOW-leeftijd:
Paar 1.255,86 66,10 1.321,96
Alleenstaande ouders 879,10 46,27 925,37
Alleenstaanden 627,93 33,05 660,98
Maximale toeslag van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 251,17 13,22 264,39

Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2013

De hoogte van de bijstandsuitkering per 1 juli 2013:

Bijstandsuitkering en bijstandsnormen vanaf 1 juli 2013, netto per maand

Per maand VakantietoeslagTotaal
21 jaar tot AOW-leeftijd:
Paar 1.257,35 66,18 1.323,53
Alleenstaande ouders 880,15 46,32 926,47
Alleenstaanden 628,68 33,09 661,77
Maximale toeslag van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd 251,47 13,24 264,71

Bijstand 2014

Zie voor de bedragen in 2014: hoogte bijstandsuitkering 2014.

Bijstand 2015 en bijstand 2016 en 2017

Zie voor de bedragen in 2017: hoogte bijstandsuitkering 2015, 2016 en 2017.

Zeemeeuw ©
Hoogte bijstandsuitkering 2015 - 2016 - 2017

Hoogte bijstandsuitkering 2015 - 2016 - 2017

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u nog per 1 januari 2017 en 1 juli 2017, wat verandert er in 2016 en 2017? Als nieuwe bijstandsgerechtigde krijgt u in de bijstand al vanaf 1 januari 2015 t…
Langdurigheidstoeslag bijstand en minima

Langdurigheidstoeslag bijstand en minima

Bijstand of minima, maak ook in 2017 gebruik van de individuele inkomenstoeslag, voorheen langdurigheidstoeslag genoemd. De individuele inkomenstoeslag is een gemeentelijke toeslag voor wie gedurende…
Zorgtoeslag 2018 omhoog

Zorgtoeslag 2018 omhoog

De zorgtoeslag 2018 stijgt ten opzicht van 2017. Wat verandert in de zorgtoeslag 2018, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen? Vraag de zorgtoeslag 2018 op tijd aan. In 2018 zorgen een hoge…
Uitkering en studiefinanciering

Uitkering en studiefinanciering

Studiefinanciering is voor de inkomstenbelasting geen inkomen, maar de studiefinanciering kan wel als inkomen worden gezien als u of uw partner een uitkering ontvangt. Wat zijn de gevolgen van een stu…
Bijverdienen en bijstand: vrijlatingsregeling

Bijverdienen en bijstand: vrijlatingsregeling

De vrijlatingsregeling regelt hoeveel u mag bijverdienen als u bijstand krijgt, hoeveel u netto zelf mag houden van uw inkomen, hoeveel het vrijgelaten bedrag is. Extra inkomen is van invloed op de ho…
Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2016 gaat fors omhoog ten opzichte van 2015. Er is 290 miljoen euro extra beschikbaar. Waarop hebt u in 2016 recht? De kinderopvangtoeslagtabel 2016 is ook…
Hoogte IOAW 2017 en IOAZ 2017 (voorwaarden)

Hoogte IOAW 2017 en IOAZ 2017 (voorwaarden)

Hoe hoog is de uitkering voor oudere werkloze werknemers volgens de IOAW in 2016 en 2017 en wat is de hoogte van de bedragen voor de voormalige zelfstandigen IOAZ in 2016 en 2017? De bedragen worden t…
ANW hiaat en hoogte ANW 2017

ANW hiaat en hoogte ANW 2017

Door een ANW hiaat zal de hoogte van het bedrag van de ANW in 2016 en 2017 tegenvallen. Iedereen heeft in beginsel recht op de nabestaanden voorziening ANW bij overlijden van de partner als men jonger…
Arbeidsverleden berekenen en WW (2016, 2017, 2018)

Arbeidsverleden berekenen en WW (2016, 2017, 2018)

Uw arbeidsverleden is van groot belang voor de berekening van uw recht op de maximale duur van een WW-uitkering na ontslag, de WW duur. Hoe kunt u uw arbeidsverleden 2016, 2018 of 2018 berekenen? Er g…
Uitkeringen 2015: IVA, WIA en WGA 2015

Uitkeringen 2015: IVA, WIA en WGA 2015

De WGA 2014 en 2015 veranderen door de premiedifferentiatie per werkgever in de Werkhervattingskas Whk. Verder vindt u hier alles over de IVA uitkering, WIA en WGA bij arbeidsongeschiktheid in 2013, 2…
Basispakket zorgverzekering: nieuw in 2018

Basispakket zorgverzekering: nieuw in 2018

De basisverzekering zorg 2017 en 2018 zijn wettelijk voor iedereen in Nederland verplicht en gelijk, iedereen heeft tenminste recht op het basispakket voor de zorg. Welke geneesmiddelen en behandeling…
Hoogte bijstandsuitkering 2014

Hoogte bijstandsuitkering 2014

Hoe hoog is de bijstandsuitkering in 2014 en wat is de bij de bijstand bijbehorende bijstandsnorm? Hoeveel vermogen mag u in 2014 maximaal bezitten om een uitkering in de bijstand te kunnen ontvangen.…
Vrijwilligerswerk 2016 en de belasting of bijstandsuitkering

Vrijwilligerswerk 2016 en de belasting of bijstandsuitkering

Veel mensen doen in 2016 en 2017 vrijwilligerswerk en krijgen daarvoor een bepaalde vergoeding of zien hier juist vanaf. Wat betekent een bijstandsuitkering in combinatie met vrijwilligerswerk en vrij…
Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstand

Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstand

Ook met een eigen woning hebt u recht op recht hebt op bijstand en hypotheekrenteaftrek, maar hoeveel krijgt u dan aan bijstand en hoe werkt dat? U kunt minder bijstand krijgen, maar ook een bijzonder…
Lenen met uitkering

Lenen met uitkering

Bij het lenen met een uitkering, bijstand of andere uitkering, is het geld vaak heel hard nodig, omdat u geld tekort komt. Deze lening is in 2017 minder eenvoudig te regelen dan een lening zonder een…
Netto bijstandsuitkering 2013 en eigen vermogen

Netto bijstandsuitkering 2013 en eigen vermogen

Wie in 2012 of 2013 onvoldoende inkomen heeft om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien en minder inkomen heeft dan de geldende bijstandsnorm kan in aanmerking komen voor de algemene bijstandsuitk…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 08-10-2011, laatst gewijzigd op 15-06-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!