Zeemeeuw » Specials » Belastingen zwart geld

De Belastingdienst en het witwassen van geld 2021 en 2022

De Belastingdienst en het witwassen van geld 2021 en 2022 Zwart geld en het witwassen van geld en vermogen zijn van alle tijden. Ook in 2021 hebben sommige Nederlanders grote sommen geld, die aan het oog van de fiscus zijn onttrokken. Wat kunt u dan het beste doen? U kunt tot inkeer komen, maar ook dat kost geld. Er zijn nog volop vluchtroutes en tax havens in de wereld. Laat u goed informeren, want de druk op de spaarder neemt internationaal toe. Er was een soepelere inkeerregeling van toepassing tot 1 juli 2014, maar wat betekent dat voor u nog in 2021 en 2022. De regeling wordt verder aangescherpt, niet alleen voor de rente maar ook de royalty's. Ook inkeren kost u dan een boete.

Zwart geld staat ook in 2021 en 2022 onder vuur


Nieuwe inkeerregeling

Om de belasting op vermogen te ontlopen, of gewoonweg om de inkomsten buiten de Belastingdienst om te beheren, is er nogal wat geld op buitenlandse rekeningen gestald. Voor wie spijt heeft van het zwarte geld, het te onhandig vindt of beseft dat zwart geld gewoon verboden is, is er de inkeerregeling. Maar deze regeling is met ingang van 2010 veranderd. Tot 2010 kon u gratis inkeren zonder boede. Daarna tot 1 juli 2010 kwam de Belastingdienst met een boete van 15%, als u langer dan twee jaar op een buitenlandse rekening zwart geld spaarde en in 2015 is het al 30 tot 60%. Als u gesnapt wordt zonder vrijwillige inkeer, volgt bovendien nog een forse naheffing.

Fors hogere boetes zwart geld 2020, 2021 en 2022

Staatssecretaris Jan Kees de Jager wilde al de boete op het hebben van zwart geld verdrievoudigen. Sindsdien is de boete op zwart geld meermalen verhoogd en kan deze boete kan flink in de papieren lopen. Een verdere verhoging van de boete op zwart geld is aangekondigd. Een rekenvoorbeeld geeft aan dat de fors hogere boete op zwart geld u inmiddels heel veel geld kan kosten.

De Europese Spaarrichtlijn

Op buitenlandse rekeningen staat veel geld. Niet altijd wordt belasting afgedragen. De Spaarrichtlijn probeert daar verandering in te brengen. Het is alleen nog niet op alle landen van toepassing, wat ook weer allerlei andere mogelijkheden biedt om buiten het vizier van de fiscus te blijven.

MOT

Bij ongebruikelijke transacties, zijn instellingen en adviseurs verplicht daarvan melding te doen aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Over welke transacties praten we dan. Het gaat niet alleen om eventueel zwart geld, maar ook om transacties die mogelijk met terrorisme te maken hebben.

Nieuw belastingverdrag Luxemburg

Op 29 mei 2009 sloot staatssecretaris Jan Kees de Jager een nieuw belastingverdrag met Luxemburg. Dit verdrag is, na ratificatie, vanaf 2010 van kracht geworden. En het bleef niet bij Luxemburg alleen, want vanaf 2017 ontvangt de Belastingdienst al uit 100 landen de belastinggegevens. Dat aantal zal naar verwachting alleen maar toenemen.

Bankgeheim Zwitserland in 2020, 2021 en 2022

Ook Zwitserland heeft naar eigen zeggen het bankgeheim opgeheven. Reden om goed advies in te winnen. Alleen een referendum kan dit nog tegenhouden.

Verkijk u niet op de navorderingstermijn op zwart geld, deze bedraagt voor geld op een buitenlandse rekening maar liefst 12 jaar en er wordt gewerkt aan een navorderingstermijn die onbeperkt is. Kanttekeningen zijn er ook te maken. Zo moet de Belastingdienst wanneer die weet dat u zwart geld in het buitenland hebt, wel binnen een redelijke termijn in actie komen en niet treuzelen. Dit om te voorkomen dat u onnodig veel moet gaan betalen (arrest Hoge Raad 2010). Bovendien geven landen vaak niet zomaar alle fiscale gegevens door, maar moet er wel een redelijk vermoeden van zwart geld zijn en moeten de vragen van de fiscus gericht zijn.

Slot

Over dit alles leest u meer in deze special, ook een nadere toelichting op off shore bankieren (Panama Papers), Paradise Papers en Mauritius Leaks, belastingparadijzen en tax havens, zwart geld, de Europese Spaar richtlijn, en sparen in Luxemburg. Het leek even stil in de media over zwart sparen, maar dat was maar een kwestie van tijd. Het opheffen van het bankgeheim in Zwitserland, de Panama Papers, Paradise papers en Mauritius Leaks zullen zeker de aandacht van een ieder vragen.

Zeemeeuw ©
Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties

Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties

Het witwassen van geld en ongebruikelijke geldtransacties komen regelmatig voor in ons land. Het gaat vaak om crimineel geld of stortingen om zwart geld wit te wassen. Om hier iets aan te doen bestaat…
Fors hogere boete zwart geld

Fors hogere boete zwart geld

Er geldt in 2019, 2020 en 2021 een fors hogere fiscale boete dan wie bijvoorbeeld in 2009 gepakt werd voor zwart geld, maar dit gold niet voor de periode september 2013- juli 2014 bij vrijwillig inker…
Banken & offshore bankieren en belastingparadijs buitenland

Banken & offshore bankieren en belastingparadijs buitenland

In het buitenland offshore bankieren in 2020 en 2021? Offshore-bedrijven en offshore banking, offshore bankrekening of offshore sparen staan synoniem voor bankieren in landen met een belastingparadijs…
De belastingdienst, de belastingdienst en zwart geld

De belastingdienst, de belastingdienst en zwart geld

Het bedrag aan zwart geld op rekeningen in het buitenland wordt al jaren geschat op 15 miljard euro. Een enorm bedrag waar de Belastingdienst graag met een fiscale boete en heffingsrente zijn hand op…
Boetevrije inkeerregeling vermogen afgeschaft (2020 en 2021)

Boetevrije inkeerregeling vermogen afgeschaft (2020 en 2021)

De boetevrije inkeerregeling voor zwart geld en vermogen op een buitenlandse spaarrekening (box 3) is per 1 januari 2018 afgeschaft. Inkeren mag, graag zelfs, maar de boete op zwart sparen bij vrijwil…
Zwart geld – de jacht op sparen met zwart geld en bankgeheim

Zwart geld – de jacht op sparen met zwart geld en bankgeheim

De jacht van de Belastingdienst en de EU op mensen met zwart geld op een buitenlandse rekening is in volle gang. Ook in 2021 en 2022. Vele Nederlanders biechten op dat ze in het buitenland een spaarre…
De Belastingdienst, zwart geld en vluchtroutes

De Belastingdienst, zwart geld en vluchtroutes

De Belastingdienst voert een gevecht tegen zwart geld in het buitenland. Toch zijn er nog allerlei vluchtroutes voor zwart geld. Let ook op de inkeerregeling. Pas op voor een hoge fiscale boete. Wie k…
Belastingverdrag zwart geld Luxemburg

Belastingverdrag zwart geld Luxemburg

De Belastingdienst zet zijn jacht op zwart geld voort. Er is een bilateraal belastingverdrag met Luxemburg gesloten dat het opsporen van zwart geld moet vergemakkelijken, bovendien is er een gegevensu…
Zwart geld en de navorderingstermijn op zwart geld

Zwart geld en de navorderingstermijn op zwart geld

Wie door de Belastingdienst wordt gepakt met zwart geld op een buitenlandse rekening kan op een zeer hoge fiscale boete rekenen. De navorderingstermijn van de fiscus bedraagt 12 jaar. Dus 12 jaar waar…
Bronbelasting en bronheffing op rente en royalty’s

Bronbelasting en bronheffing op rente en royalty’s

In het buitenland betaalt u in 2020 en 2021 bronbelasting of bronheffing op de rente over uw spaargeld. In Nederland betaalt u geen belasting over de rente inkomsten, maar wel over het vermogen. Ook a…
Belastingdienst, dwangsom zwartspaarders Luxemburg

Belastingdienst, dwangsom zwartspaarders Luxemburg

Wie zwart spaart in Luxemburg of Zwitserland moet extra oppassen. Zwart geld kan tot 12 jaar terug worden vervolgd door de Fiod. Er is een draaiboek is om zwartspaarders bij de Van Lanschot Bank te Lu…
Belastingdienst, draaiboek zwart geld Luxemburg

Belastingdienst, draaiboek zwart geld Luxemburg

Het draaiboek zwart geld Luxemburg achtervolgt ook in 2020 en 2021 nog mensen met zwart geld. De Belastingdienst neemt zijn jacht op zwart geld in het buitenland uiterst serieus. Daarbij maakt het de…
Wat is de Edelweissroute?

Wat is de Edelweissroute?

De naam Edelweissroute bij een erfenis verwijst oorspronkelijk naar zwart geld in Zwitserland dat bij de afwikkeling van de erfenis wordt verzwegen. Inmiddels valt hieronder al het zwarte geld op een…
De belastingparadijzen voor zwart geld

De belastingparadijzen voor zwart geld

Waar zijn de nieuwe belastingparadijzen? Wie geen risico wil lopen op een hoge boete gaat voor de hoogste spaarrente in Nederland of belegt, maar er blijkt ook veel zwart geld op buitenlandse rekening…
Bankgeheim België: Nederlanders halen massaal hun geld terug

Bankgeheim België: Nederlanders halen massaal hun geld terug

Het bankgeheim in België is niet meer en de inkeerregeling zwart geld betekent ook nog eens een boete. Nederlanders halen massaal hun geld terug uit België en dat is volstrekt logisch. Overigens is de…
Zwitserland heft bankgeheim in 2018 op (zwart geld sparen)

Zwitserland heft bankgeheim in 2018 op (zwart geld sparen)

Zwitserland heft in 2018 het bankgeheim volledig op. Dit hebben Zwitserland en de EU maart 2015 afgesproken. Vanaf 2018 worden de belastinggegevens uitgewisseld. Er staat naar schatting voor 40 miljar…
Belastingdienst en Europese Spaarrichtlijn 2020/'21

Belastingdienst en Europese Spaarrichtlijn 2020/'21

De spaarrichtlijn wordt ingeperkt want de Belastingdienst wil er vanaf. Op 1 juli 2005 is de Europese Spaarrichtlijn in werking is getreden. Deze richtlijn regelt de belastingheffing op spaargeld in h…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 18-04-2010, laatst gewijzigd op 14-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.