Zeemeeuw » Specials » Tumoren en kanker

Goedaardige en kwaadaardige tumoren

Goedaardige en kwaadaardige tumoren Helaas ontsporen processen in ons lichaam wel eens, waardoor er tumoren in ons lichaam kunnen ontstaan. Bij een dergelijke constatering slaat ons meestal de schrik om het hart. Gelukkig hoeft een tumor niet altijd kwaadaardig te zijn en zijn er inmiddels allerlei nieuwe en succesvolle behandelingen van tumoren mogelijk. Soms vindt stamceltransplantatie plaats (met stamcellen van uzelf of een identieke donor). Lees hier ook over leukemie, ernstig maar vaak ook goed te behandelen.

Tumoren in ons lichaam

Ook een eenvoudige wrat kent een ontspoorde celdeling, maar is gelukkig niet kwaadaardig. Anders wordt het, wanneer de celdeling in een tumor niet stopt, maar doorgaat. Dan spreken we van een kwaadaardige tumor, die zich bovendien verder kan uitzaaien. Tumoren kunnen ontstaan zonder dat u grote klachten hebt. Vermoeidheid is zo'n klacht, maar dat heeft iedereen wel eens. Duidelijker wordt het, wanneer serieuze pijn klachten ontstaan, bloedverlies of bijvoorbeeld een hese stem. Krijgt u deze signalen, of vertrouwt u het niet, ga dan snel naar een arts. Hoe eerder men er bij is, hoe beter.

Cel en weefselonderzoek

Alvorens in te grijpen zal eerst een cel en weefselonderzoek plaatsvinden. Ook hier meer over in deze special.

Diagnose leukemie

De diagnose van leukemie wordt verricht door het beenmerg en het bloed van de patiënt te onderzoeken. Daarbij kunnen de abnormale witte bloed cellen worden waargenomen. zo wordt bepaald met welke soort van leukemie men te maken heeft. Het beenmerg wordt verkregen door middel van een beenmerg punctie. De twee belangrijkste vormen zijn acute leukemie, waarbij de symptomen zich razendsnel ontwikkelen, en chronische leukemie. Bij chronische leukemie kan het het jaren duren, voordat de symptomen zich volledig ontwikkelen.

Zeemeeuw ©
Leukemie ofwel bloedkanker

Leukemie ofwel bloedkanker

Leukemie is een verzamelterm van bloedziekten. Leukemie kan acuut zijn of chronisch. ALL en AML zijn de acute vorm van leukemie, waarbij lymfatische cellen in het bloed en beenmerg woekeren. De ziekte…
Goedaardige tumoren kunnen ook gevaarlijk zijn

Goedaardige tumoren kunnen ook gevaarlijk zijn

Tumoren hoeven gelukkig niet altijd kwaadaardig te zijn en daarmee ook niet levensbedreigend. Een voorbeeld van zo'n goedaardige tumor is een vetknobbel. Ook dan is er sprake van een ongeremde deling…
Soorten chirurgie

Soorten chirurgie

Wat betekent uw chirurgische ingreep en behandeling precies? Er zijn maar liefst zes soorten van chirurgie. Alle vormen van chirurgie hebben hun eigen kenmerken en specifieke toepassingen. De risico’s…
Zo worden de kwaadaardige tumoren behandeld

Zo worden de kwaadaardige tumoren behandeld

Een kwaadaardige tumor kan iedereen overkomen. Een verschrikkelijke boodschap is het, maar tegelijkertijd is het zo dat de behandeling van tumoren sterk is verbeterd. Heeft u klachten, zoals pijn klac…
Gentherapie: knockout, knockdown en knockin genen

Gentherapie: knockout, knockdown en knockin genen

Mario Capecchi, Oliver Smithies en Martin Evans maakten de genmodificatie, gentherapie en vooral de zogenaamde knock out muis wereldberoemd. Vele nieuwe behandelingen en specifieke genmodificaties en…
Ziekte van Hashimoto en Graves - schildklier

Ziekte van Hashimoto en Graves - schildklier

De ziekte van Hashimoto is een zeer bekende auto-immuunziekte die leidt tot een te traag werkende schildklier. Hashimoto komt veel voor. De ziekte van Graves zorgt daarentegen voor een te snel werkend…
Gentherapie of gendoping

Gentherapie of gendoping

De wetenschap heeft ons veel vooruitgang gebracht. Via geneeskundig onderzoek zijn we bijvoorbeeld veel meer over het menselijk lichaam te weten gekomen en kunnen we vele ongemakken vermijden of verza…
Gentherapie maakt goede vorderingen (2021)

Gentherapie maakt goede vorderingen (2021)

Met gentherapie worden steeds meer successen geboekt en worden er grote stappen gemaakt. De Nobelprijs voor de Scheikunde 2020 is voor de ontwikkelaars van de genschaar Crispr-Cas. Vanaf 1 januari 202…
Stamcelonderzoek: stamcellen, stamceltransplantatie, kanker

Stamcelonderzoek: stamcellen, stamceltransplantatie, kanker

Het stamcelonderzoek en stamceltherapie of stamceltransplantatie maken wereldwijd hele grote vorderingen. In een vroegtijdig stadium kanker cellen en tumoren waarnemen en deze adequaat met stamcellen…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 11-12-2010, laatst gewijzigd op 14-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.