Zeemeeuw » Specials » Testament maken

Testament maken in 2021 of 2022

Testament maken in 2021 of 2022 Een testament in 2021 of 2022 Ik geef u de negen beste redenen voor een testament. Voor het maken van een testament moet u naar een notaris gaan, soms kan dit online (Hema). Stel het maken van een testament niet uit tot later als u bepaalde zaken in uw nalatenschap zelf wil regelen. Als u mensen wilt bevoordelen of juist uitsluiten. U kunt een testament altijd herroepen en ongedaan maken. Let ook op de erfbelasting.

Testament laten maken bij de notaris

Een codicil stelt u zelf op, handgeschreven. Maar een testament moet u bij een notaris laten opstellen die vervolgens de notariële akte meldt aan het Centraal Testamenten Register CTR. Een groot voordeel hiervan is dat een testament altijd kan worden teruggevonden. Bij een codicil loopt u nog wel het risico dat het verdwijnt. Bovendien kan de notaris u van advies voorzien, wat meestal van pas komt omdat het erfrecht over het algemeen toch een lastige materie is.

Waarom in 2021 of 2022 een (nieuw) testament maken? Daar zijn minstens 9 goede redenen voor.

De belangrijkste reden om een testament te maken is dat u uw erfenis en nalatenschap anders wilt regelen. En als u dat wilt, moet u dat niet uitstellen totdat het niet meer mogelijk is. De wet staat toe dat u in een testament allerlei aanvullende eisen stelt aan de verdeling en aan de erfgenamen. De mogelijkheden zijn legio. Ik noem er een paar:
  • U wilt bepaalde mensen onterven;
  • U wilt dat bepaalde mensen extra krijgen;
  • U wilt geld nalaten aan goede doelen;
  • U wil dat uw langstlevende partner in eerste instantie alles krijgt;
  • U wilt iemand het vruchtgebruik van uw huis geven;
  • U wilt dat iets uit uw erfenis speciaal aan iemand toekomt;
  • U wil de erfenis regelen voor uw samenwonende partner;
  • U wilt niet de wettelijke verdeling, maar een andere;
  • U wilt de schoonfamilie uitsluiten.
  • Zo is belastingvrij erven misschien mogelijk.

Zie voor meer uitleg het artikel waarom een testament opstellen?

Wat kost een notaris?

Een advies van een notaris behoort gratis te zijn, maar zodra een notaris een akte opstelt, kost dat geld. Omdat de tarieven van notarissen vrij zijn, kunt u het beste een aantal notarissen vragen wat zijn vragen voor het opstellen van een testament. De algemene regel is wel dat een testament duurder wordt naarmate u meer wilt regelen. Niet onlogisch omdat het dan geen standaard testament is. Zie verder het artikel: wat kost een notaris?

Online een testament opstellen kan ook

Als u geen specifieke zaken wilt regelen in een testament, maar gebruik wilt maken van een standaard testament, dan kan dat via het internet. Het is goedkoper, maar de notaris blijft noodzakelijk voor de afronding en geldigheid van het testament: testament zonder notaris (HEMA).

Zeemeeuw ©
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij erven in 2019, 2020 of 2021, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successierechten? Belastingvrij erven in 2020 en 2021 is voor betrokkenen veel aan…
Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testament

Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testament

De verdeling van een erfenis is fors anders met of zonder testament in 2020 en 2021. De verdeling van erfenis en nalatenschap is als er een testament is opgesteld niet meer gelijk aan de wettelijke ve…
Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij schenken is ook in 2019, 2020 en 2021 zeer de moeite waard. De schenkingsbelasting 2020 en schenkbelasting 2021 zijn hoog, gelukkig zijn er de tips voor belastingvrij schenken. De ontvan…
Schenking 2020: vrijstelling eigen woning ruim 103.000 euro

Schenking 2020: vrijstelling eigen woning ruim 103.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt in 2020 verder verhoogd en verruimd, dit maal naar een belastingvrije schenking van 103.643 euro, ruim 100.000 euro dus. Dit maakt het mogelijk om uw schul…
Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)

Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)

Een uitsluitingsclausule in uw testament of bij een schenking opnemen? Dat doet u omdat u wilt voorkomen dat uw erfenis of schenking automatisch ook naar uw schoonzoon of schoondochter gaat na een sch…
Wat is plaatsvervulling in erfrecht

Wat is plaatsvervulling in erfrecht

Plaatsvervulling ontstaat volgens het erfrecht bij het voortijdig overlijden van iemand of bij verwerping van een erfenis of nalatenschap. Bloedverwanten erven bij plaatsvervulling als plaatsvervuller…
Erfenis en nalatenschap 2020: de Belastingdienst

Erfenis en nalatenschap 2020: de Belastingdienst

Erfenis en nalatenschap 2020, successierechten betalen in 2020, erfrecht, kindsdeel, vruchtgebruik 2020 en Belastingdienst. Over een erfenis moeten belasting en successierechten worden betaald via het…
Waarom een testament opstellen

Waarom een testament opstellen

Waarom een testament in 2020 of 2021 opstellen of testament maken, wat staat erin? Vele redenen zijn aanwezig, zeker twaalf. Voornaamste reden en argument kan zijn dat als u geen testament laat maken,…
Testament herroepen en veranderen

Testament herroepen en veranderen

Een nieuw testament opstellen, dat kan natuurlijk? U mag uw testament herroepen, ongewijzigd laten, volledig veranderen, een nieuw testament laten maken, herzien of enkele wijzigingen aanbrengen. Wett…
Wat is een codicil voor testament

Wat is een codicil voor testament

Een codicil is niet alleen iets medisch, zoals een donorcodicil dat is. U kunt thuis ook een codicil maken voor een deel van uw nalatenschap in goederen en geld, zonder notaris. Een codicil is veel go…
Kind onterven zonder testament, notaris, kan dat?

Kind onterven zonder testament, notaris, kan dat?

Een kind onterven of uw kinderen onterven, doet u dat met een testament of kan dit ook zonder een notaris? Via de onterving clausule in een testament kunt u iedereen onterven. U kunt de erfenis van ee…
Testament zonder notaris (Hema)

Testament zonder notaris (Hema)

Iedereen kan in beginsel een testament laten opstellen, maar is een testament opstellen ook mogelijk zonder een notaris en zonder notaristarieven? Kunt u nu gewoon online uw eigen testament opstellen,…
Uitstel erfbelasting 2020 of 2021 aanvragen

Uitstel erfbelasting 2020 of 2021 aanvragen

U wilt uitstel van de belastingaangifte erfbelasting aanvragen bij de Belastingdienst en uitstel van betaling aanvragen, maar kan dat dan ook? Als de erfenis van een overledene hoofdzakelijk bestaat u…
Geheim testament als erfenis

Geheim testament als erfenis

Stel u laat in 2020 of 2021 een testament opstellen om uw erfenis te regelen. De inhoud van dit testament is dan uw geheim en uw laatste wil. Alleen u en de notaris kennen de inhoud van het testament.…
Overlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30-dagenclausule

Overlijden erfgenaam: overlevingsclausule, 30-dagenclausule

Het kan gebeuren dat twee personen vlak na elkaar komen te overlijden. De volgorde van overlijden heeft volgens het wettelijk erfrecht directe gevolgen voor de afhandeling van de erfenis en erfgenaam.…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 30-01-2012, laatst gewijzigd op 07-02-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.