Zeemeeuw » Specials » Studievoorschot

Studievoorschot is nieuwe studiefinanciering

Studievoorschot is nieuwe studiefinanciering In 2020 en 2021 is voor de nieuwe studenten de studiefinanciering een studievoorschot. Het nieuwe leenstelsel in het hoger onderwijs startte met studiejaar 2015-2016. U gaat meer geld lenen voor uw studie, maar krijgt ook een lange tijd om na uw studie de opgebouwde schuld en leningen terug te betalen en af te lossen. Het studievoorschot betekent voor de schatkist een forse besparing, de studenten krijgen een deel terug via een investering in beter onderwijs. Studeren is vaak een goede belegging gebleken en het betaalt zich terug in uw ontwikkeling, baan en salaris. Naast het studievoorschot is er nog de mogelijkheid van een aanvullende studiebeurs die wel kan worden omgezet in een gift.

Inhoud


Studievoorschot 2020 en 2021 kern van het sociaal leenstelsel voor studenten

Het studievoorschot vervangt de basisbeurs. Het systeem van het nieuwe sociaal leenstelsel van destijds minister Bussemaker houdt het volgende in:
 • Er komt een studievoorschot voor alle studenten in het hoger onderwijs, een verhoging van de aanvullende beurs tot een bepaald inkomen.
 • Een basisbeurs voor alle studenten dat onafhankelijk is van het inkomen van de ouders, verdwijnt.
 • De invoering van dit studievoorschot was per studiejaar 2015/2016 voor nieuwe studenten in de bachelor- en masterfase.
 • Wie is afgestudeerd, krijgt 35 jaar de tijd om het voorschot af te lossen, ook vervroegd aflossen is toegestaan.
 • Afgelost wordt volgens een annuïteit.
 • Het straks terug te betalen bedrag is gemiddeld net geen 1% van het inkomen van de afgestudeerde.
 • De bijverdiengrens studiefinanciering wordt afgeschaft.
 • De aanvullende beurs gaat voor sommigen omhoog.
 • Het budget van de partnertoeslag gaat over naar de sociale zekerheid, maar blijft dus wel bestaan;
 • Het collegegeldkrediet wordt uitgebreid.
 • De OV-jaarkaart blijft bestaan.

Dit alles valt onder het nieuwe sociaal leenstelsel.

Studievoorschot betekent meer geld lenen voor uw studie

Vanaf 2015-2016 spreken we over een studievoorschot in het hoger onderwijs en niet meer over studiefinanciering met basisbeurs en aanvullende lening. Dat betekent meer geld lenen en geen omzetting meer in een gift, Toch hoeft dit niet te betekenen dat u straks moeilijker een hypotheek zult krijgen dan de studenten die onder het oude stelsel van studiefinanciering zijn afgestudeerd: leenstelsel en hypotheek. Studeren wordt duurder voor de student, maar er is beloofd dat u daar ook een beter onderwijs voor terug zult krijgen. Dat laatste is natuurlijk nog afwachten.

Studievoorschot en studiefinanciering naast elkaar

Een aantal jaren zullen er twee systemen zijn: de studiefinanciering voor studenten die al eerder met hun studie waren gestart en het studievoorschot voor de startende student in 2015 en 2016. Bovendien verandert de studiefinanciering in het MBO niet. Sterker nog die studenten profiteren iets van het nieuwe sociaal leenstelsel doordat wie jonger is dan 18 jaar ook recht krijgt op een studentenreisrecht. En dat is voor die groep natuurlijk winst.

Zeemeeuw ©
Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgaven

Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgaven

De studiekosten en scholingsuitgaven die zijn gemaakt in 2018, 2019 en 2020 kunnen fiscaal aftrekbaar zijn, eventuele studiekosten in 2022 niet meer. Stel uw studie dus niet te lang uit, maar haal hem…
Aftrek studiekosten 2020 en 2021

Aftrek studiekosten 2020 en 2021

U kunt u in 2020 en 2021 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte studiekosten van de Belastingdienst terugkrijgen, in 2022 is dat afgelopen. Komt u…
Aftrek studiekosten en studiefinanciering

Aftrek studiekosten en studiefinanciering

De regels voor de particuliere fiscale aftrek van studiekosten zijn vrijwel gelijk gebleven. Er gelden voor de inkomstenbelasting vergelijkbare voorwaarden waarvan de belangrijkste is dat de studie ge…
Controle studiefinanciering uitwonend 2020/'21 & boete

Controle studiefinanciering uitwonend 2020/'21 & boete

Wie als student in het mbo in 2022 of 2023 uitwonend is en studiefinanciering krijgt, ontvangt een hogere (prestatie)beurs dan een thuiswonende student. Er zijn studenten die zich als uitwonend melden…
Eenoudertoeslag studiebeurs 2020 - 2021: voorwaarden

Eenoudertoeslag studiebeurs 2020 - 2021: voorwaarden

Wie studeert en aanspraak kan maken op studiefinanciering heeft in het studiejaar 2020 - 2021 en 2022 - 2023 mogelijk recht op een extra toeslag bovenop de studiebeurs: de eenoudertoeslag. De partnert…
Ouderbijdrage 2020 - 2021 (aanvullende beurs)

Ouderbijdrage 2020 - 2021 (aanvullende beurs)

De ouderbijdrage in het levensonderhoud van een studeren kind is belangrijk om te kunnen berekenen op hoeveel aanvullende beurs of toelage een studeren kind recht heeft. Om deze ouderbijdrage te kunne…
Sociaal leenstelsel 2021

Sociaal leenstelsel 2021

Het sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs (niet het MBO) leidt tot hogere schulden van studenten, niet verwonderlijk want de studiebeurs als gift bestaat sinds 2015 niet meer in het hoger onder…
Student verdient geld met lenen en sparen bij DUO

Student verdient geld met lenen en sparen bij DUO

Hoe verdien je als student snel wat extra geld met een rentedragende lening bij DUO, je studieschuld? Combineer zo lenen en sparen of beleggen. Studenten kunnen in 2020 en 2021 bij DUO geld lenen, daa…
Student verdient geld met zorgtoeslag 2020 en 2021

Student verdient geld met zorgtoeslag 2020 en 2021

Een student kan verdienen met de maandelijkse zorgtoeslag. Vraag die dus aan in 2022 en 2023. De zorgtoeslag krijgt u tot een bepaald inkomen. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk, maar niet afhankel…
Studentenkrediet en studentenlening DUO aanvragen

Studentenkrediet en studentenlening DUO aanvragen

Studenten hebben ook in 2022 geld nodig, want studeren is duur. De woonlasten lopen ook nog eens hoog op. Om toch als student de eindjes aan elkaar te knopen kiezen vele studenten voor een studentenkr…
Studentenrekening bij bank? Studievoorschot 2021

Studentenrekening bij bank? Studievoorschot 2021

In 2021 is er de aanvullende beurs als studiefinanciering en natuurlijk het studievoorschot (een lening). Studenten hebben ook in 2021 vaak meer geld nodig en dus een studentenrekening. Banken bieden…
Studiefinanciering 2019 en 2020

Studiefinanciering 2019 en 2020

Een student met recht op studiefinanciering in 2019 of 2020 moet de studiefinanciering wel eerst aanvragen bij de DUO om hem te krijgen. Dat kan in 2019 en 2020 met de DigiD en DigiD app. Studiefinanc…
Studiefinanciering 2020-2021: de bedragen

Studiefinanciering 2020-2021: de bedragen

Hoeveel studiefinanciering krijgt u in studiejaar 2020-2021, hoeveel studievoorschot? De studiefinanciering is in het wetenschappelijk onderwijs anders geregeld dan in het mbo. De aanvullende beurs is…
Studiefinanciering 2021: collegegeld en collegegeldkrediet

Studiefinanciering 2021: collegegeld en collegegeldkrediet

Studeren en de studiefinanciering zijn belangrijk. Studeren moet betaalbaar zijn voor een student. Daarom is er studiefinanciering met prestatiebeurs en aanvullende beurs in het mbo, en zijn er de stu…
Studiefinanciering en BKR, hoe zit dat?

Studiefinanciering en BKR, hoe zit dat?

Moet je je studieschuld melden als je een hypotheek of lening wilt afsluiten? Studeren kost geld, de studiefinanciering is voor vele studenten de manier om hun studie te kunnen betalen. Voor de meeste…
Studiefinanciering en hypotheek

Studiefinanciering en hypotheek

Wat zijn de gevolgen van het leenstelsel studiefinanciering 2022-2023 voor het afsluiten van een hypotheek. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt? Wat merkt een student van dit leenstelsel als die…
Studieschuld extra aflossen en hogere hypotheek

Studieschuld extra aflossen en hogere hypotheek

Studieschuld extra aflossen of niet? Het ligt zo voor de hand, u hebt een studieschuld en een goede baan en wilt nu een huis kopen. Kunt u dan een hogere hypotheek afsluiten om uw studieschuld af te l…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 04-06-2014, laatst gewijzigd op 17-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.