Zeemeeuw » Specials » Studievoorschot
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Studievoorschot is nieuwe studiefinanciering

Studievoorschot is nieuwe studiefinanciering In 2017 en 2018 is voor de nieuwe studenten de studiefinanciering een studievoorschot. Het nieuwe leenstelsel in het hoger onderwijs startte met studiejaar 2015-2016. U gaat meer geld lenen voor uw studie, maar krijgt ook een lange tijd om na uw studie de opgebouwde schuld en leningen terug te betalen en af te lossen. Het studievoorschot betekent voor de schatkist een forse besparing, de studenten krijgen een deel terug via een investering in beter onderwijs. Studeren is vaak een goede belegging gebleken en het betaalt zich terug in uw ontwikkeling, baan en salaris. Naast het studievoorschot is er nog de mogelijkheid van een aanvullende studiebeurs die wel kan worden omgezet in een gift.

Inhoud


Studievoorschot 2015-2016, 2017 en 2018 kern van het sociaal leenstelsel van minister Bussemaker

Het studievoorschot vervangt de basisbeurs. Het systeem van het nieuwe sociaal leenstelsel van minister Bussemaker houdt het volgende in:
 • Er komt een studievoorschot voor alle studenten in het hoger onderwijs, een verhoging van de aanvullende beurs tot een bepaald inkomen.
 • Een basisbeurs voor alle studenten dat onafhankelijk is van het inkomen van de ouders, verdwijnt.
 • De invoering van dit studievoorschot is per studiejaar 2015/2016 voor nieuwe studenten in de bachelor- en masterfase.
 • Wie is afgestudeerd, krijgt 35 jaar de tijd om het voorschot af te lossen, ook vervroegd aflossen is toegestaan.
 • Afgelost wordt volgens een annuïteit.
 • Het straks terug te betalen bedrag is gemiddeld net geen 1% van het inkomen van de afgestudeerde.
 • De bijverdiengrens studiefinanciering wordt afgeschaft.
 • De aanvullende beurs gaat voor sommigen omhoog.
 • Het budget van de partnertoeslag gaat over naar de sociale zekerheid, maar blijft dus wel bestaan;
 • Het collegegeldkrediet wordt uitgebreid.
 • De OV-jaarkaart blijft bestaan.

Dit alles valt onder het nieuwe sociaal leenstelsel.

Studievoorschot betekent meer geld lenen voor uw studie

Vanaf 2015-2016 spreken we over een studievoorschot in het hoger onderwijs en niet meer over studiefinanciering met basisbeurs en aanvullende lening. Dat betekent meer geld lenen en geen omzetting meer in een gift, Toch hoeft dit niet te betekenen dat u straks moeilijker een hypotheek zult krijgen dan de studenten die onder het oude stelsel van studiefinanciering zijn afgestudeerd: leenstelsel en hypotheek. Studeren wordt duurder voor de student, maar er is beloofd dat u daar ook een beter onderwijs voor terug zult krijgen. Dat laatste is natuurlijk nog afwachten.

Studievoorschot en studiefinanciering naast elkaar

Een aantal jaren zullen er twee systemen zijn: de studiefinanciering voor studenten die al eerder met hun studie waren gestart en het studievoorschot voor de startende student in 2015 en 2016. Bovendien verandert de studiefinanciering in het MBO niet. Sterker nog die studenten profiteren iets van het nieuwe sociaal leenstelsel doordat wie jonger is dan 18 jaar ook recht krijgt op een studentenreisrecht. En dat is voor die groep natuurlijk winst.

Studievoorschot en studiefinanciering vergelijken in 2017 en 2018

Wie wil weten wat de verschillen in de bedragen voor de studiefinanciering en het nieuwe voorschot voor 2016-2017 zijn, kijkt ook naar het artikel bedragen studiefinanciering 2017 en studievoorschot 2017.

Zeemeeuw ©
Aftrek studiekosten 2016

Aftrek studiekosten 2016

Wat kunt u in 2016 aan studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte studiekosten van de Belastingdienst terug krijgt? Komt u in aanmerking voor de aftrek van studiekost…
Aftrek studiekosten 2017 en 2018 en scholingsuitgaven

Aftrek studiekosten 2017 en 2018 en scholingsuitgaven

In 2017 en 2018 kunnen studiekosten en scholingsuitgaven nog fiscaal aftrekbaar zijn, in 2019 niet meer. Stel uw studie dus niet uit, maar haal hem naar voren. Wat zijn de voorwaarden om via deze bela…
Bedragen studiefinanciering 2016 en studievoorschot 2016

Bedragen studiefinanciering 2016 en studievoorschot 2016

Hoeveel studiefinanciering krijgt u in 2015, 2016 en hoeveel studievoorschot? Wie al studeert krijgt de studiefinanciering, wie in september 2015 of later gaat starten met zijn studie ontvangt in zijn…
Controle studiefinanciering uitwonend 2018 & boete

Controle studiefinanciering uitwonend 2018 & boete

Wie als student in het mbo in 2017 of 2018 uitwonend is en studiefinanciering krijgt, ontvangt een hogere (prestatie)beurs dan een thuiswonende student. Er zijn studenten die zich als uitwonend melden…
Leenstelsel en hypotheek

Leenstelsel en hypotheek

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe leenstelsel studiefinanciering 2017-2018 voor het afsluiten van een hypotheek. Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt? Wat merkt een student van dit leenstelsel a…
Sociaal leenstelsel 2014 - 2015

Sociaal leenstelsel 2014 - 2015

Het sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs (niet MBO) komt er in 2014 aldus PvdA en de VVD in het regeerakkoord, maar het is maar de vraag of de Eerste Kamer daarmee akkoord gaat. Bovendien heef…
Student verdient geld met lenen en sparen bij DUO

Student verdient geld met lenen en sparen bij DUO

Hoe verdien je als student snel wat extra geld met een rentedragende lening bij DUO, je studieschuld? Studenten kunnen in 2016, 2017 en 2018 bij DUO geld lenen, daarmee sparen en zo geld verdienen. Ze…
Student verdient geld met zorgtoeslag 2017 of 2018 (Besured)

Student verdient geld met zorgtoeslag 2017 of 2018 (Besured)

Een student kan verdienen met de maandelijkse zorgtoeslag. Tot wel 300 euro in 2017 en 2018. De zorgtoeslag krijgt u tot een bepaald inkomen. De zorgtoeslag is dus inkomensafhankelijk, maar niet afhan…
Studentenkrediet en studentenlening DUO aanvragen

Studentenkrediet en studentenlening DUO aanvragen

Studenten hebben ook in 2017 en 2018 geld nodig, want studeren is duur. In 2019 gaat het collegegeld in het eerste jaar ongeveer 1000 euro omlaag, maar gaat waarschijnlijk de rente omhoog. De woonlast…
Studentenrekening bij bank? Studievoorschot 2017-2018

Studentenrekening bij bank? Studievoorschot 2017-2018

In 2018 is er het studievoorschot in plaats van de oude studiefinanciering. Studenten hebben geld ook in 2018 nodig en dus een studentenrekening. Banken bieden studenten graag een studentenlening aan…
Studiefinanciering 2017: collegegeld en collegegeldkrediet

Studiefinanciering 2017: collegegeld en collegegeldkrediet

Studeren en de studiefinanciering zijn belangrijk. Studeren moet namelijk betaalbaar zijn voor een student. Daarom is er studiefinanciering met prestatiebeurs en aanvullende beurs in het mbo, en zijn…
Studieschuld aflossen en hogere hypotheek

Studieschuld aflossen en hogere hypotheek

Studieschuld aflossen? Het ligt zo voor de hand, u hebt een studieschuld en een goede baan en wilt nu een huis kopen. Kunt u dan een hogere hypotheek afsluiten om uw studieschuld af te lossen en zo ee…
Toeslagen op basisbeurs 2014 en 2015: voorwaarden en hoogte

Toeslagen op basisbeurs 2014 en 2015: voorwaarden en hoogte

Wie studeert en aanspraak kan maken op studiefinanciering heeft in 2014 of 2015 mogelijk recht op extra toeslagen bovenop de basisbeurs: de eenoudertoeslag of de partnertoeslag. Een toeslag op de basi…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 04-06-2014, laatst gewijzigd op 27-09-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!