Zeemeeuw » Specials » Nieuw belastingstelsel
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Nieuw belastingstelsel 2016-2017, 2018-2019 en 2020

Nieuw belastingstelsel 2016-2017, 2018-2019 en 2020 Een nieuw belastingstelsel voor de periode 2019-2021, met een tweetaks in 2021? De commissie van Dijkhuizen had al eerder een een voorzet gedaan om te komen tot een lager belastingtarief, belastingverlaging, minder toeslagen, minder belasting op sparen en vooral een eenvoudiger belastingsysteem. Een nieuw belastingsysteem zal vooral voordelen in koopkracht geven voor wie werkt en een baan heeft of gaat werken. Een verhoging van de btw en omzetbelasting is voor iedereen. Hoe ziet de tweetaks eruit?

Nieuw belastingstelsel, de maatregelen 2019, 2020, 2021

Het kabinet Rutte wil een nieuw belastingstelsel dat de belasting op arbeid verlaagt, de economische groei ten goede komt, en vooral ook eenvoudiger is. De commissie van Dijkhuizen deed hiernaar al in 2012 onderzoek en heeft tal van mogelijkheden genoemd. In de periode 2019-2021 worden een paar belastingmaatregelen uitgevoerd, waarvan de tweetaks in 2021 misschien wel de opvallendste is.

Wijzigingen inkomstenbelasting

De manier om arbeid te stimuleren is een verhoging van de arbeidskorting in combinatie met een verlaging van de belastingtarieven voor de inkosmtenbelasting. De belastingtarieven voor de inkomstenbelasting gaan dan ook omlaag, terwijl de lage btw omhoog gaat naar 9% en een aantal aftrekposten worden versoberd. Een allesomvattende herziening van het belastingstelsel zal het niet worden, wel worden er op een pragmatische wijze een aantal stappen gezet.

Belastingverlaging en nieuw belastingstelsel 2019,2020, 2021

Enkele opmerkelijke wijzigingen:
  • De spaarheffing is sinds 2017 op een nieuwe leest geschoeid, waarbij mensen met een klein vermogen (tot ruim 30.000 euro in 2019) minder vermogensbelasting betalen en de mensen met meer vermogen meer. Tot 2017 gold voor iedereen een forfaitair tarief van 1,2% op basis van een verondersteld rendement van 4%. In 2017, 2018 en 2019 wordt nog steeds met een forfaitair rendement gerekend, maar dan wel eentje die zelf nog hoger uitpakt dan de vaak bekritiseerde 4%. Een heffing op basis van een gerealiseerde rendement op sparen, beleggen en vermogen lijkt er voorlopig niet te komen.
  • Het lage btw-tarief wordt 9%.
  • De tarieven inkomstenbelasting gaan omlaag.
  • De Wet Hillen wordt afgeschaft, waardoor aflossen van een eigen woning minder voordelig wordt.
  • U gaat meer energiebelasting betalen.
  • Aftrekposten worden versoberd, waaronder de hypotheekrenteaftrek.

Wijzigingen omzet belasting 6% en 21%

De omzetbelasting kent tot 2019 twee tarieven, 6% en 21%. Het is niet altijd even logisch waarom over de ene dienst 6% moet worden betaald en waarom over een andere 21%. Het zou niet alleen veel eenvoudiger zijn om één tarief af te spreken, maar het zou ook nog eens geld opleveren. Voor de levensmiddelen zal een uitzondering worden gemaakt omdat dat noodzakelijke goederen zijn die te zeer de koopkracht van grote groepen mensen zouden raken. Deze maatregel wordt vooralsnog uitgesteld. Wel zal het lage btw-tarief in 2019 worden verhoogd van 6% naar 9%.

Belastingschijven 2019

In 2019 komen er twee belastingschijven, drie voor wie recht heeft op AOW:

Hypotheekrenteaftrek

De Wet Hillen wordt afgeschaft in combinatie met een iets lager eigenwoningforfait. De maximale aftrek van de hypotheekrenteaftrek gaat omlaag, in 2019 is dit tegen 49% maar in 2020 al tegen 46%. Ook andere fiscale aftrekposten gaan vanaf 2020 tegen een percentage van maximaal 46%.

Zeemeeuw ©
Belasting vermogen minderjarig kind (BEM clausule)

Belasting vermogen minderjarig kind (BEM clausule)

Wie betaalt belasting over het vermogen van een minderjarig kind, de ouders? Hoe kan de BEM clausule u in 2019 helpen om belastingvrij te sparen? Wat is de BEM clausule eigenlijk en hoeveel vermogensr…
Belastingaangifte 2018 en 2019 inkomstenbelasting

Belastingaangifte 2018 en 2019 inkomstenbelasting

U moet uw belastingaangifte 2019 inkomstenbelasting (inkomen 2018) uiterlijk op 1 mei 2019 indienen bij de Belastingdienst, de belastingaangifte 2018 op 1 mei 2018. Een uitstel van de belastingaangift…
Belastingaangifte 2018: de verzuimboete en heffingsrente

Belastingaangifte 2018: de verzuimboete en heffingsrente

Wie te laat zijn belastingaangifte inkomstenbelasting doet, kan ook in 2017, 2018 en 2019 van de Belastingdienst een hoge verzuimboete en heffingsrente of belastingrente krijgen. Dien dus uw belasting…
Belastingdruk 2014-2018 en 2019 naar 60 procent?

Belastingdruk 2014-2018 en 2019 naar 60 procent?

De belastingdruk 2014-2018 en 2019 gaat voor een aantal van ons naar 60 procent in 2018 en deze belastingverhoging en lastenverzwaring begon al in 2014 en 2015. Dit is in strijd met de voorstellen van…
Belastingvrij sparen in 2018 en 2019

Belastingvrij sparen in 2018 en 2019

Belastingvrij sparen in 2018 en 2019, sparen met fiscaal voordeel, belastingvrij geld bijverdienen in 2019, belastingvrij inkomen of banksparen en wat is er verder belastingvrij mogelijk in ons land?…
Bijtelling auto 2016 en 2017 (leaseauto)

Bijtelling auto 2016 en 2017 (leaseauto)

De auto van de zaak, uw leaseauto, wordt duurder in 2016 en de leaseauto 2017 tot 2020, omdat de bijtelling 2016 en vanaf 2017 omhoog gaat voor uw leaseauto. In de meeste gevallen zal dat ook voor uw…
Bijtelling auto 2018

Bijtelling auto 2018

Hoe hoog is de fiscale bijtelling 2018 voor uw nieuwe auto van de zaak? De soort auto die u rijdt, de leeftijd van de auto en vooral de CO2-uitstoot van uw wagen bepalen de bijtelling 2018, maar ook w…
Collectief bezwaar: belasting sparen en vermogen

Collectief bezwaar: belasting sparen en vermogen

Een procedure collectief bezwaar bij de Belastingdienst is mogelijk als veel mensen voor hetzelfde feit bezwaar aantekenen. De Belastingdienst zou erg veel tijd kwijt zijn om alles individueel af te h…
Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Welke fiscale toeslagen zijn er in 2016 en 2017 met het nieuw belastingstelsel van het kabinet Rutte en vooral Wiebes, ook als u 65+ bent, wat de gevolgen van een hervorming? Voor de vier inkomensafha…
Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?

Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?

Wie in 2019 meer spaargeld heeft dan ruim 30.000 euro, betaalt in Nederland een spaarbelasting van 0,6 tot 1,6 procent. Omdat de rente tegelijkertijd laag is, zal dit door velen als een strafrente op…
Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Een nieuw belastingstelsel met gevolgen voor de toeslagen? De huishoudtoeslag of huishoudentoeslag moet al vanaf 2015 de verschillende toeslagen van de belastingdienst vervangen en verlagen. Lagere to…
In 2018 en 2019 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2018 en 2019 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2017, 2018 en 2019 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit kunt gaan. Van de elf regelingen voor een…
Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016 omhoog

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016 omhoog

Hebt u recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting 2016? Ruim 1 miljoen Nederlanders ontvangen van de belastingdienst de inkomensafhankelijke combinatiekorting en deze iack gaat in 2016 omhoog…
Inkomstenbelasting 2016 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2016 & belastingtarieven en schijven

Wat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2016, ook 65+, de heffingskortingen, de belastingtarieven en belastingschijven 2016, op welke heffingskortingen hebt u in 2016 recht? Het belastingstelsel zal d…
Inkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijven

Wat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2017, met de bijbehorende belastingschijven 2017 en de heffingskortingen. Op welke heffingskortingen hebt u recht in 2017? Als u dat weet, weet u ook of uw loon…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moet in 2021 zijn gerealiseerd. In 2019 is het nog niet zover, wel gaat het tarief in de tweede, derde en vierde schijf omlaag.…
Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Tot en met 2018 wordt de kinderopvangtoeslag berekend en uitgekeerd door de Belastingdienst. Via de kinderopvangtoeslagtabel is duidelijk op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht hebt. Dit verandert van…
Kwijtschelding van belasting kan dat in 2019?

Kwijtschelding van belasting kan dat in 2019?

Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2018 en 2019 van belastingen en belastingschuld, kan dat? In welke gevallen is het kwijt schelden van belasting mogelijk? Niet…
Lage btw-tarief bij renovatie ook in 2018 en 2019 mogelijk

Lage btw-tarief bij renovatie ook in 2018 en 2019 mogelijk

Het lage btw-tarief van 6% betalen is ook in 2018 nog steeds mogelijk. Niet meer voor alle renovatie aan uw woning, maar wel voor bepaalde klussen zoals schilderen, stukadoren, isolatie van uw woning.…
Leasecontract afkopen

Leasecontract afkopen

Is een leasecontract in 2019 of 2020 afkopen verstandig? Afkopen kan een voordelige keuze, als de bijtelling en belasting voor uw auto in 2020 omhoog gaat. Een nieuw contract, het oude leasecontract a…
Loonbelasting 2019: gaat u netto vooruit?

Loonbelasting 2019: gaat u netto vooruit?

De loonbelasting gaat in 2019 omlaag, het belastingstelsel wordt gemoderniseerd. Er zullen in 2019 nog twee belastingschijven zijn, het stelsel wordt eenvoudiger. Althans dat was de verwachting voor 2…
Marginaal belastingtarief vermogen naar 130 procent in 2019

Marginaal belastingtarief vermogen naar 130 procent in 2019

Als u een tweede woning hebt of ander vermogen, kan het zo zijn dat u in 2018 en 2019 juist meer vermogensbelasting gaat betalen. Wie meer dan 102.000 vermogen in box 3 heeft, gaat over elke euro extr…
Nieuw belastingstelsel 2017-2018 en belastingverlaging 2016?

Nieuw belastingstelsel 2017-2018 en belastingverlaging 2016?

Een nieuw belastingstelsel in 2017 en 2018, maar eerst een belastingverlaging in 2016? Hoe zien deze belastingherziening, belastingwijziging en belastingverlaging eruit? Wat merkt u ervan in 2016, 201…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering van deze autobelasting is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrisc…
Vermogensbelasting 2018: berekening en wijzigingen

Vermogensbelasting 2018: berekening en wijzigingen

De vermogensbelasting 2018 gaat omlaag. U merkt dit bij uw belastingaangifte 2019 over uw inkomen en vermogen 2018. Vooral de kleine spaarder gaat erop vooruit. Dit komt door de verhoging van de belas…
Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

De Wet Hillen wordt afgeschaft. Het kabinet Rutte 3 bereidt voor de woningmarkt een aantal fiscale wijzigingen voor die grote gevolgen kunnen hebben voor elke eigenaar van een woning. Fiscaal zijn aan…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 23-06-2015, laatst gewijzigd op 26-05-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!