Zeemeeuw » Specials » Inkomstenbelasting 2021

Loonstrookje 2021, netto meer na aftrek inkomstenbelasting?

Loonstrookje 2021, netto meer na aftrek inkomstenbelasting? Door een lager belastingtarief inkomstenbelasting in belastingschijf 1 gaan de lagere en middeninkomens in 2021 minder loon- en inkomstenbelasting betalen. Dat zou positief moeten zijn voor uw loonstrookje 2021 en wat u netto van uw loon overhoudt. Maar uw koopkracht wordt ook bepaald door de heffingskortingen en fiscale aftrekposten die per huishouden anders zullen zijn. Ook een eigen woning zal waarschijnlijk duurder uitvallen in 2021.

Een positief loonstrookje in 2021


Tarieven inkomstenbelasting 2021

In het tweeschijvenstelsel van de loon- en inkomstenbelasting zijn er ook twee belastingtarieven als u nog geen recht hebt op AOW. Hebt u wel recht op AOW dan is er ook een derde belastingschijf. Het goede nieuws is dat het belastingtarief in de eerste belastingschijf 0,25% omlaag gaat en u dus van dit deel van het inkomen netto meer overhoudt. Het belastingtarief van de hogere inkomens blijft steken op 49,5%, maar ook zij profiteren iets van de belastingverlaging in de eerste belastingschijf.

Laat het loonstrookje netto meer loon zien in 2021?

De tariefsverlaging en wat hogere heffingskortingen zullen er in veel gevallen toe leiden dat het loonstrookje netto hoger zal zijn. Voor uw koopkracht zijn uiteraard ook de fiscale toeslagen en de verschillende heffingskortingen van belang.

Heffingskortingen 2021 omhoog

De meeste heffingskortingen gaan in 2021 omhoog ten opzichte van 2020. Dat geldt echter niet voor de overdraagbare heffingskortingen zoals de algemene heffingskorting minstverdienende partner, ook wel aanrechtsubsidie genoemd.

Belastingvrij vermogen gaat omhoog in 2021

Het heffingsvrij vermogen in box 3 gaat omhoog van bijna 31.000 euro per persoon in 2020 naar 50.000 euro per persoon in 2021.

Eigen woning wordt duurder

Een paar factoren maken de eigen woning ion 2021 duurder:
  • De WOZ-waarde van uw woning zal hoger zijn door de gestegen woningprijzen. Hogere woningprijzen betekent meestal ook meer belasting betalen.
  • Het effect van het afschaffen van de Wet Hillen weegt elk jaar iets zwaarder, uw bijtelling zal in 2021 dus hoger zijn, wat leidt tot een hogere inkomstenbelasting.
  • De aftrek van hypotheekrente en sommige andere aftrekposten daalt, u krijgt minder van de belastingdienst terug als u een aftrekpost opvoert.

Hebt u netto meer te besteden in 2021?

Of u netto meer te besteden zult hebben in 2021 is nog maar de vraag. De fiscale maatregelen pakken niet voor iedereen hetzelfde uit (niet iedereen heeft een eigen woning, kinderen of fiscale toeslagen), maar zeer waarschijnlijk zal er na de verkiezingen in 2021 een nieuw Regeerakkoord worden opgesteld en daarin kunnen ook forse bezuinigingen zitten. De klap van corona in 2020 zal naar verwachting toch eens terugbetaald moeten worden.

Zeemeeuw ©
Aanrechtsubsidie 2021 minstverdienende partner

Aanrechtsubsidie 2021 minstverdienende partner

In 2021 hebt u als minst verdienende partner recht op de aanrechtsubsidie 2021, algemene heffingskorting, maar de algemene heffingskorting minstverdienende partner verdwijnt steeds meer. Belangrijkste…
Aanrechtsubsidie minstverdienende partner omlaag

Aanrechtsubsidie minstverdienende partner omlaag

Hoe hoog is de aanrechtsubsidie 2021, 2022 en 2023, ook wel algemene heffingskorting minst verdienende partner genoemd. Op welke teruggave en belastingkorting of heffingskorting hebt u recht als u min…
Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021

Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021

Alimentatie in 2020, 2021 of 2022 en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner zijn mogelijk een aparte aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, een recht voor de betalende par…
Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021

Aftrek giften 2018, 2019, 2020 en 2021

Giften doen betekent ook altijd een mooie fiscale aftrekpost. Als u in 2020, 2021 of 2022 een gift (geld of in natura) doet aan goede doelen, een kerkelijke of maatschappelijke instelling, kunt u die…
Aftrek rijksmonument 2021

Aftrek rijksmonument 2021

Wat is de aftrek voor een rijksmonument in 2021 bij de Belastingdienst? Hoeveel u mag fiscaal aftrekken voor uw rijksmonumentenpand en hoe deze aftrekpost voor een rijksmonument in 2021 is samengestel…
Aftrek studiekosten 2020 en 2021

Aftrek studiekosten 2020 en 2021

U kunt u in 2020 en 2021 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte studiekosten van de Belastingdienst terugkrijgen, in 2022 is dat afgelopen. Komt u…
Algemene heffingskorting 2021

Algemene heffingskorting 2021

De algemene heffingskorting 2021 is niet voor iedereen even hoog. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, maar als u in 2021 meer verdient dan ongeveer 21.000 euro krijgt…
Arbeidskorting 2021 omhoog

Arbeidskorting 2021 omhoog

De arbeidskorting 2021 gaat velen met een arbeidsinkomen omhoog. De arbeidskorting is een fiscale meevaller, een heffingskorting, die tot doel heeft om het werken fiscaal aantrekkelijker te maken. Het…
Auto van de zaak: bijtelling 2021

Auto van de zaak: bijtelling 2021

Een auto van de zaak kan voor een werknemer een heel goedkope manier van vervoer zijn. Veel werkgevers bieden hun werknemers een leaseauto aan. Maar een auto van de zaak betekent ook een rittenadminis…
Belasting betalen over overwaarde huis

Belasting betalen over overwaarde huis

Moet u in 2021, 2022 of 2023 belasting betalen over de overwaarde en verkoopwinst van uw huis bij verkoop van uw huis? Is de overwaarde bij verkoop belast? Belasting betalen doet niemand graag, maar a…
Eigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomen

Eigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomen

Het eigenwoningforfait 2021 is een belasting op uw woning die u geld kost bij de inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait daalt in 2021, maar als u dit forfait bekijkt in samenhang met de Wet Hillen…
Geld lenen van eigen bv of sparen via spaar-bv (boxhoppen)

Geld lenen van eigen bv of sparen via spaar-bv (boxhoppen)

U hebt in 2022 een bv en u wilt van uw bv geld lenen. Of u wilt in elk geval minder belasting betalen via boxhoppen. Kies dan bijvoorbeeld voor een spaar-bv of spaargeld bv in box 2. Al bij een vermog…
Hoe lang partneralimentatie betalen in 2020 en 2021?

Hoe lang partneralimentatie betalen in 2020 en 2021?

Het wordt in veel gevallen minder lang partneralimentatie betalen in 2022. De duur van de alimentatiebetalingen is tot 2020 afhankelijk van wanneer u gescheiden bent, hoe lang u getrouwd bent geweest…
Hogere zorgtoeslag 2021 bij laag inkomen

Hogere zorgtoeslag 2021 bij laag inkomen

De zorgtoeslag 2021 is een inkomensafhankelijke regeling. Dat betekent dat wie een relatief laag inkomen heeft meer zorgtoeslag krijgt dan personen met een hoger inkomen. Wat zijn de voorwaarden voor…
Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregeling

Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregeling

In hoeverre de hypotheekrente op uw hypotheek fiscaal aftrekbaar is, hangt onder andere af van de overwaarde van de eerder verkochte of thans verhuurde woning. De fiscale aftrekpost inkomstenbelasting…
Hypotheekrenteaftrek 2021 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2021 omlaag

De hypotheekrenteaftrek gaat ook in 2021 omlaag. Het kabinet wordt daarbij geholpen door stijgende huizenprijzen, de verplichting om een hypotheek af te lossen en de daling van de aftrek voor hogere e…
Inkomstenbelasting 2021 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2021 & belastingtarieven en schijven

De twee belastingschijven in de loonbelasting en inkomstenbelasting (tweeschijvenstelsel en tweetaks) zien we ook in 2021 terug, zij het met iets aangepaste belastingtarieven en heffingskortingen. Uit…
Inkomstenbelasting 2022 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2022 & belastingtarieven en schijven

Wat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2022, met de bijbehorende belastingschijven 2022 en de heffingskortingen. Op welke heffingskortingen hebt u recht in 2022? Als u dat weet, weet u ook of uw loon…
Koopkracht 2021 omhoog (Prinsjesdag 2020) nieuws uitgelicht

Koopkracht 2021 omhoog (Prinsjesdag 2020)

Op Prinsjesdag dinsdag 15 september 2020 worden de nieuwe begrotingen (Miljoenennota 2021) en belastingplannen van het kabinet bekend gemaakt. Ook wordt bekend wat er binnen de belastingen gaat verand…
Voorlopige aanslag 2021 inkomstenbelasting

Voorlopige aanslag 2021 inkomstenbelasting

U wilt een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 of 2023 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan betekenen dat u belasting moet bijbetalen over 2022 (belasti…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 19-08-2020, laatst gewijzigd op 31-01-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.