Zeemeeuw » Specials » Hypotheekrenteaftrek
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Hypotheekrenteaftrek 2017, 2018, 2019 en 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2017, 2018, 2019 en 2020 omlaag De hypotheekrenteaftrek 2017, 2018 en 2019 gaan voor hogere inkomens omlaag, en vanaf 2020 gebeurt dit zelfs versneld. Voor alle hypotheken is in 2016 de aftrek inkomstenbelasting maximaal mogelijk tegen 50,5%, in 2017 tegen 50% en in 2018 is dit 49,5%. Maximaal, maar ook wie een lager inkomen heeft, merkt de veranderingen in de aftrek van hypotheekrente en de belastingwijzigingen die daarmee gepaard gaan. Nieuwe hypotheken hebben vanaf 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als er maandelijks wordt afgelost. Nieuw is ook de aanpak van de restschuld, onderdeel van de de fiscale wijzigingen eigen woning 2016, 2017 en 2018.

Hypotheekrenteaftrek 2017, 2018 en 2019

Bij de hypotheekrenteaftrek 2017 - 2019 zijn er twee groepen:
  • De bestaande hypotheken tot en met 2012 die ook nog in 2017, 2018 en 2019 worden voortgezet.
  • De nieuwe hypotheken.

Voor de hypotheken gelden nieuwe regels met betrekking tot de aflossing van de hypotheek, wilt u aftrek dan moet de hypotheek annuitair of lineair gefinancierd zijn. De bestaande en voortgezette hypotheken blijven grotendeels buiten schot. Hogere inkomens zullen wel merken dat de aftrek niet meer tegen 50% is, maar tegen een lager percentage. In 2017 tegen 50%. Dit belastingtarief zal na lange tijd geleidelijk dalen naar 38%, waardoor grote groepen huizenbezitters minder hypotheekrenteaftrek zullen hebben. Uw hypotheekrenteaftrek wordt beperkt.

Restschuld 2016, 2017 en 2018 en de hypotheekrente

Nieuw in het regeerakkoord Rutte 2 (Rutte Samson) was dat u als u een restschuld meefinanciert, vanaf 29 oktober 2012 de rente daarop maximaal tien jaar lang fiscaal mag aftrekken.Deze restschuldregeling vervalt voor nieuwe gevallen in 2018.

Andere wijzigingen eigen woning 2016, 2017 en 2018 en 2019

De veranderingen voor de eigen woning 2016, 2017, 2018 zijn:
  • In 2016 verlaging maximaal tarief hypotheekrenteaftrek naar 50,5%, in 2017 naar 50%, in 2018 naar 49,5%, 49% in 2019.
  • U kunt tot maximaal 102% in 2016 lenen, in 2017 is dat 101% en 100% in 2018.
  • U kunt uw restschuld met NHG financieren.
  • De hoogte van de Nationale Hypotheekgarantie gaat omlaag.
  • De energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Zeemeeuw ©
Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting (teruggave)

Voorlopige aanslag 2020 inkomstenbelasting (teruggave)

In de voorlopige aanslag 2020 staat hoeveel inkomstenbelasting u terugkrijgt, waarop u recht hebt of hoeveel u moet betalen. De Belastingdienst kan u op grond van uw belastingaangifte inkomstenbelasti…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met een inkomen in de tweede en derde belastingschijf vanaf circa 36.000 euro. Jaarl…
Prognose en verwachting huizenprijzen en woningmarkt 2020

Prognose en verwachting huizenprijzen en woningmarkt 2020

Wat gaat de woningmarkt in 2020 doen en wat is de prognose voor de huizenprijzen 2020? In 2018 stegen de huizenprijzen, in 2019 eveneens. De woningmarkt is in veel gebieden van Nederland gespannen. Cr…
Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Uw woning is hypotheekvrij of bijna hypotheekvrij in 2017, 2018 of 2019, hoeveel inkomstenbelasting betaalt u dan over uw woning? Betaalt u vermogensbelasting over de overwaarde in box 1 of box 3 of e…
Kosten koper 2019 en 2020 omlaag

Kosten koper 2019 en 2020 omlaag

Wie in 2019 of 2020 een huis koopt, koopt niet alleen een woning tegen een lagere verkoopprijs maar ook met lagere kosten koper eigen woning, een meevaller dus. De kosten koper 2019 en 2020 bedragen v…
Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

De aftrek van de hypotheekrente was ook in 2012 al veel beperkter dan vaak wordt gedacht en het kabinet heeft de aftrek vanaf 2013 nog verder beperkt en versoberd voor nieuwe hypotheken. Ten onrechte…
Prognose hypotheekrente 2019 en 2020 (verwachting)

Prognose hypotheekrente 2019 en 2020 (verwachting)

Wat is de prognose en verwachting voor de hypotheekrente 2019 en 2020 na de daling van de hypotheekrente 2018? Hoe kunt u het beste reageren op de verwachte wijziging van de rente 2019. Als we conform…
Hoe hypotheekrenteaftrek aanvragen bij de Belastingdienst?

Hoe hypotheekrenteaftrek aanvragen bij de Belastingdienst?

Alles over de aanvraag hypotheekrenteaftrek. Stel u hebt een huis gekocht met een hypotheek, hoe kunt u dan in 2018, 2019 en 2020 de hypotheekrenteaftrek aanvragen? Wat houdt die hypotheekrenteaftrek…
Hypotheekregels en financiering eigen woning 2020

Hypotheekregels en financiering eigen woning 2020

Weer is er hypotheeknieuws, weer zijn er nieuwe regels voor de eigen woning in 2020. In hoofdzaak gaat het om veranderingen die de financiering van de koop van een eigen woning inclusief kosten koper…
BTW nieuwbouw 21 procent en btw renovatie 9%

BTW nieuwbouw 21 procent en btw renovatie 9%

De btw op nieuwbouw bedraagt 21 procent in 2019 en het lage btw-tarief is verhoogd van 6% naar 9%. Sommige activiteiten in de bouw, zoals de schilder, kunnen onder het lage btw-tarief vallen. De koste…
Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

De Wet Hillen is in 2019 afgeschaft. Het kabinet Rutte 3 neemt voor de woningmarkt een aantal fiscale wijzigingen die grote gevolgen kunnen hebben voor elke eigenaar van een woning. Fiscaal zijn aan d…
Vooruitbetaalde hypotheekrente 2019 fiscaal aftrekbaar

Vooruitbetaalde hypotheekrente 2019 fiscaal aftrekbaar

Het principe van de vooruitbetaalde hypotheekrente houdt in, dat u dit jaar al een deel van de hypotheekrente van volgend jaar betaalt. In 2018 betaalt u dan al voor 2019. Hebt u in 2016 vooruitbetaal…
Hypotheekrenteaftrek maximaal 30 jaar

Hypotheekrenteaftrek maximaal 30 jaar

Maximaal 30 jaar hebt u hypotheekrenteaftrek en daarna niet meer. Maximaal dertig jaar is uw hypotheekrente fiscaal aftrekbaar van uw inkomen. Daarna moet de hypotheek van de bank volgens de Belasting…
Wat is de eigenwoningregeling

Wat is de eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling regelt de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente van de woning waarin u woont. Wat is de definitie van een eigen woning? Bij een eigen woning denken velen aan de fiscale h…
Koophuis ruilen

Koophuis ruilen

Uw huis en woning ruilen in 2019 of 2020 en vervolgens snel verkopen? Ruilen van uw koophuis met een iemand die een huis wil kopen betekent vooral ook een grotere kans op verkoop. Het voordeel van dez…
Belastingdienst Belgie & fiscale aftrek enige eigen woning

Belastingdienst Belgie & fiscale aftrek enige eigen woning

Let op uw fiscale aftrek voor de enige eigen woning, de woonbonus. Voor aanslagjaar 2013 maximaal 3000 euro (inkomsten 2012), aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) maximaal 3100 euro en in 2015 (aanslagja…
Woning verbouwen in 2019 met hypotheekrenteaftrek?

Woning verbouwen in 2019 met hypotheekrenteaftrek?

Kunt als u uw woning wilt verbouwen in 2019 nog gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek of moet een verbouwing met eigen geld plaatsvinden? Wat valt fiscaal onder verbetering eigen woning? Het antwo…
Hypotheek als verbouwingshypotheek in 2019

Hypotheek als verbouwingshypotheek in 2019

De financiering van een verbouwing of klussen aan de woning vraagt in 2019 om een verbouwingshypotheek tegen lage tarieven of (ook) om de inleg van eigen spaargeld. Een verbouwingshypotheek of bouwdep…
Vrij van hypotheek: hypotheek doorhalen?

Vrij van hypotheek: hypotheek doorhalen?

Wat betekent uw hypotheek doorhalen en royeren in 2019? Wat zijn de gevolgen voor de belasting? Stel uw hypotheek is afgelost, u bent dan hypotheekvrij maar bent u dan ook juridisch gezien vrij van de…
Hypotheek verlengen in 2019

Hypotheek verlengen in 2019

De hypotheekrente daalt. Wie in 2019 zijn hypotheek moet verlengen door de renteherziening en doordat de rentevaste periode afloopt, mag ook naar een andere bank gaan voor een nog goedkopere hypotheek…
Hypotheekgegevens opvragen

Hypotheekgegevens opvragen

Wooninformatie, hypotheekgegevens opvragen en vastgoedgegevens inzien is eenvoudig. Online kunt u terecht bij het Kadaster, het Hypotheekregister, en bedrijven zoals Kadasterdata. Wilt u weten wat de…
Hypotheekrenteaftrek 2018 en 2019 annuïtair of lineair

Hypotheekrenteaftrek 2018 en 2019 annuïtair of lineair

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijgt u nog in 2018, 2019 en 2020 via een annuïteitenhypotheek? Hoeveel mag u nog volgens een annuïteit aftrekken? Er gelden nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 20…
Bijleenregeling 2018 en 2019, aflossingsplicht hypotheek

Bijleenregeling 2018 en 2019, aflossingsplicht hypotheek

De regels voor de bijleenregeling 2018 en 2019 zijn ingewikkelder geworden. Als u gaat verhuizen en een hypotheek wilt afsluiten moet u door de aflossingsplicht meer dan ooit van de Belastingdienst bi…
Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

De aflosboete is een nieuwe belasting op de eigen woning van het kabinet Rutte 3. U betaalt al de WOZ-belasting aan de gemeente, een boeterente aan de bank als u te snel aflost en vanaf 2019 of 2020 d…
Geen hypotheekrenteaftrek meer door rentemiddeling

Geen hypotheekrenteaftrek meer door rentemiddeling

Geen hypotheekrenteaftrek door rentemiddeling? Is het is mogelijk dat u in 2017, 2018, 2019 of latere jaren geen recht meer hebt op hypotheekrenteaftrek? Ja, maar u kunt dit voorkomen. Wanneer hebt u…
AOW: hypotheekrenteaftrek en eigen woning

AOW: hypotheekrenteaftrek en eigen woning

Stel u krijgt recht op AOW, wordt 66 jaar en vier maanden in 2019 of u gaat met pensioen in 2019 en u bezit een eigen woning. Wat betekent uw AOW-leeftijd dan voor de hypotheekrenteaftrek die u hebt?…
Hypotheek - hypotheek meenemen naar nieuwe woning

Hypotheek - hypotheek meenemen naar nieuwe woning

Ook in 2018 en 2019 kunt u uw bestaande hypotheek meenemen. Mee verhuizen van de hypotheek naar de nieuwe woning die u koopt is een interessante optie. Een nieuwe hypotheek afsluiten kan namelijk duur…
Verhoogde inschrijving hypotheek: onderhands verhogen

Verhoogde inschrijving hypotheek: onderhands verhogen

Bij het afsluiten van een hypotheek kunt u in 2019 ook voor een verhoogde inschrijving kiezen. De hypothecaire inschrijving is dan hoger dan de hypotheekschuld. Met een verhoogde inschrijving krijgt u…
Uurtarief bij financieel advies en provisieverbod 2019

Uurtarief bij financieel advies en provisieverbod 2019

Wat kost een online financieel advies in 2018 en 2019 of een hypotheekadvies van uw hypotheekadviseur? Hoe hoog is de afsluitprovisie nog, want er is een provisieverbod 2018 en 2019. U kunt, als u des…
Welke rente is fiscaal aftrekbaar?

Welke rente is fiscaal aftrekbaar?

Bij de aankoop van een woning in 2018 of 2019 is veel meer rente bij uw belastingaangifte fiscaal aftrekbaar dan alleen de hypotheekrente. Denk aan de fiscale aftrekpost van de rente bij een verbouwin…
Deense hypotheek 2019

Deense hypotheek 2019

Een Deense hypotheek of andere buitenlandse hypotheek afsluiten op een Nederlands huis is in 2019 mogelijk maar niet zo eenvoudig. Vereniging Eigen Huis werkte in 2015 aan de mogelijkheid om in Nederl…
Is lagere hypotheekrente altijd beter?

Is lagere hypotheekrente altijd beter?

Een lagere hypotheekrente drukt de hypotheeklasten en uw woonlasten.Toch doet u er goed aan om in 2019 naar meer te kijken dan alleen naar de hoogte van de hypotheekrente, zeker als u een spaarhypothe…
Annuiteiten hypotheek 2018 en 2019 berekenen - voordelen

Annuiteiten hypotheek 2018 en 2019 berekenen - voordelen

Wilt u de kosten van een annuïteitenhypotheek 2018 en 2019 zelf berekenen met een tabel? U betaalt een vast bedrag aan maandlasten, maar hoeveel lost u dan af en wat levert dat op? Bereken zelf uw hyp…
Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2019 wordt verder beperkt, verlaagd en versoberd tot maximaal 49 procent voor hogere inkomens, voor bestaande hypotheken en voor nieuwe hypotheken. Wie bij zijn belastingaangif…
Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstand

Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstand

Ook met een eigen woning hebt u in 2018 en 2019 recht op recht hebt op bijstand en hypotheekrenteaftrek, maar hoeveel krijgt u dan aan bijstand en hoe werkt dat? U kunt minder bijstand krijgen, maar o…
Huis kopen in 2019: een eigen woning met nieuwe regels

Huis kopen in 2019: een eigen woning met nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 2019 en de financiering van een eigen woning (leennormen en hypotheeknormen). De huizenprijzen zijn in 2018 verder gestegen, wat de WOZ-waarde en ver…
Kopen en huren - de Nederlandse Vastgoed Maatschappij

Kopen en huren - de Nederlandse Vastgoed Maatschappij

De Nederlandse Vastgoed Maatschappij garandeert u in 2019 een snelle verkoop van uw huis. Voor de particulier maar ook bij zakelijk onroerend goed. Niemand wil te lang dubbele woonlasten betalen, voor…
Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Stel uw partner en u gaan scheiden, jullie gaan uit elkaar. Jullie hebben een eigen woning met hypotheek en dus een te betalen hypotheekrente. Wat gebeurt er na een echtscheiding met de hypotheekrente…
Prognose hypotheekrente 2019

Prognose hypotheekrente 2019

De hypotheekrente bepaalt in belangrijke mate uw hypotheeklasten en de prestaties op de woningmarkt. Gaat de hypotheekrente in 2019 dalen of stijgen? Wat is de laatst bekende prognose, voorspelling en…
Argenta geeft rentekorting hypotheek

Argenta geeft rentekorting hypotheek

Rentekorting bij Argenta, hoe werkt dat? Argenta geeft u extra rentekorting op uw hypotheek als u ervoor zorgt dat uw vrienden of ouders ook bij Argenta gaan sparen. Tweemaal voordeel: u betaalt een l…
Overwaarde benutten via de omkeerhypotheek

Overwaarde benutten via de omkeerhypotheek

Benut de overwaarde, maar hoe? De omkeerhypotheek 2019 en 2020, omgekeerde hypotheek of opeethypotheek genoemd, is een krediethypotheek. Zo benut de overwaarde van uw huis met de omkeerhypotheek, bijv…
Nationaal Energiebespaarfonds woning: energiebespaarlening

Nationaal Energiebespaarfonds woning: energiebespaarlening

Energiebespaarlening in 2019 afsluiten, de nieuwe subsidie van het Rijk aanvragen (SEEH), energieneutraal bouwen? Dit kan. Het Nationaal Energiebespaarfonds NEF maakt het mogelijk om uw woning goedkoo…
Hypotheek met een looptijd van 40 jaar

Hypotheek met een looptijd van 40 jaar

Een hypotheek met een looptijd van 40 jaar, dat is wat ASR bank starters op de woningmarkt in 2019 aanbiedt. Gebruikelijk is een looptijd van 30 jaar, deze 10 jaar meer looptijd zal de maandlasten ver…
Grens Nationale Hypotheekgarantie NHG januari 2020 omhoog

Grens Nationale Hypotheekgarantie NHG januari 2020 omhoog

Wie in 2020 een huis wil kopen, kan rekenen op een hogere kostengrens. Vanaf 1 januari 2020 stijgt de grens van de Nationale Hypotheekgarantie, NHG, namelijk met 6,9% naar 310.000 euro en bij voldoend…
Koopwoning of huurhuis in 2019?

Koopwoning of huurhuis in 2019?

De prijs van een koopwoning is omlaag gegaan en de huren van een sociale huurwoning zijn worden in 2019 opnieuw verhoogd. Wat kunt u het beste doen: een woning kopen of gaat u huren? Zet uw voordelen…
Persoonlijke lening of hypotheek: Blok-hypotheek?

Persoonlijke lening of hypotheek: Blok-hypotheek?

Een Blok-hypotheek betekent een combinatie van hypotheken afsluiten. Wat is sinds de nieuwe hypotheekregels in 2018 en 2019 beter: een persoonlijke lening of een hypotheek afsluiten? Wat is dan een Bl…
Eigenwoningforfait betekent minder hypotheekrenteaftrek

Eigenwoningforfait betekent minder hypotheekrenteaftrek

Door een hogere eigenwoningforfait (huurwaardeforfait) minder hypotheekrenteaftrek: uw hypotheekrente minus eigenwoningforfait is het fiscaal voordeel. Uw totale hypotheekrente aftrekken van de belast…
Hypotheek  online hypotheek berekenen met rekentool

Hypotheek online hypotheek berekenen met rekentool

Online kunt u snel berekenen hoeveel hypotheek u maximaal kunt krijgen en wat de hypotheek u gaat kosten per maand. U kunt meer en goedkoper lenen als het risico voor de bank acceptabel is. Maar de ma…
Hypotheek en hypotheekadvies 2019

Hypotheek en hypotheekadvies 2019

Wordt hypotheekadvies in 2019 goedkoper en wat kost dit advies? Online hypotheekadvies, doen of niet? Is een hypotheekadvies verplicht? Een goede hypotheek afsluiten die gunstig voor u is en bij u pas…
Goedkopere hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie 2020

Goedkopere hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie 2020

De nationale hypotheek garantie 2020 maakt uw hypotheek goedkoper. Bovendien gaat de premie omlaag. Daarom worden vele hypotheken afgesloten met deze hypotheekgarantie. De NHG geeft onder voorwaarden…
Aftrek hypotheekrente 2017 verder omlaag

Aftrek hypotheekrente 2017 verder omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2017 is om een aantal redenen lager. Beleidsmatig wordt de hypotheekrenteaftrek 2017 beperkt, de hypotheekrente daalt, u moet aflossen en ook het eigenwoningforfait kost u aftr…
Belastingdienst & tips belastingaangifte eigen huis

Belastingdienst & tips belastingaangifte eigen huis

De betaalde hypotheekrente is in 2018 en 2019 nog steeds de grote aftrekpost voor het eigen huis met hypotheek, maar er zijn bij het invullen van de belastingaangifte inkomstenbelasting meer aftrekpos…
Hypotheekrente & kapitaalverzekering

Hypotheekrente & kapitaalverzekering

Sluit de kapitaalverzekering eigen woning niet altijd over, want dit kan in 2018 en 2019 een belangrijk fiscaal nadeel zijn en u veel geld kosten. Ook als u uw hypotheek wilt vernieuwen voor een ander…
Hypotheekrente, meer bezit en minder aftrek hypotheekrente

Hypotheekrente, meer bezit en minder aftrek hypotheekrente

De aftrek van hypotheekrente staat al lang ter discussie. Sommige politieke partijen nu om het hardst dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft. Hoe precies is nog onduidelijk, maar soms door…
Zeven vragen voor wie een woning gaat huren of kopen

Zeven vragen voor wie een woning gaat huren of kopen

Een woning huren in 2019 of toch een huis kopen, hoe besteedt u uw geld het beste? Als u gaat verhuizen of een starter op de woningmarkt bent, is het goed als u zich dit ook afvraagt. Wat is goedkoper…
Laagste hypotheekrente 2019

Laagste hypotheekrente 2019

U wilt de laagste hypotheekrente in 2019 en betaalbare maandlasten als u een huis gaat kopen. Welke hypotheek daarbij hoort hangt af van de bank en uw persoonlijke situatie. De aflossingsvrije hypothe…
Huis verbouwen of andere woning kopen in 2019 (en verhuizen)

Huis verbouwen of andere woning kopen in 2019 (en verhuizen)

Uw woning voldoet niet meer helemaal in 2019. Wat doet u dan, gaat u verbouwen in 2019 en blijft u in de oude woning of u gaat een ander huis kopen. Verhuizen of niet, wat zijn de argumenten en afwegi…
Hoge rente restschuld fiscaal aftrekbaar

Hoge rente restschuld fiscaal aftrekbaar

Is uw huis nog met een restschuld verkocht en financiert u de restschuld, dan is de rente op de schuld wellicht aftrekbaar. In 2017 is de rente op een restschuld 15 jaar fiscaal aftrekbaar, in 2018 en…
Besparen op kosten hypotheek in 2019

Besparen op kosten hypotheek in 2019

Een goedkopere hypotheek? Hoe kunt u in 2019 besparen op de hypotheek, wat zijn hiervoor de tips? Minder kosten voor de woning en dus minder maandlasten van uw hypotheek. Besparen op de hypotheek kunt…
Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Wat doet na 2013 het regeerakkoord Rutte Samson met uw koopkracht in 2014 tot 2017, zeker nu bekend is dat er zes miljard aan extra bezuinigingen 2014 komen? Bereken uw eigen koopkrachtverlies, ook nu…
Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregeling

Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregeling

Of de hypotheekrente op uw hypotheek fiscaal aftrekbaar is, hangt ook af van de overwaarde van de eerder verkochte of thans verhuurde woning. De fiscale aftrekpost inkomstenbelasting kan door de bijle…
Checklist renteherziening hypotheek rentevast

Checklist renteherziening hypotheek rentevast

Een nieuwe rente voor uw hypotheek moet goedkoper kunnen in 2019, maar welke rentevaste periode kiest u dan als de huidige periode afloopt? Op het moment van de renteherziening en herfinanciering van…
Hogere hypotheek 2019 met extra hypotheekrenteaftrek?

Hogere hypotheek 2019 met extra hypotheekrenteaftrek?

Hypotheek nieuws 2019. Wilt u uw hypotheek verhogen? Wie denkt dat hij in 2019 alle hypotheekrente fiscaal kan aftrekken en terugkrijgen van de belastingdienst, vergist zich. Een hogere hypotheek of e…
SNS plafondrente hypotheek

SNS plafondrente hypotheek

Profiteer van uw bestaande plafondrente hypotheek in 2019. De plafondrente betekent een lagere hypotheekrente en u wordt niet verrast door een veel hogere hypotheekrente. Dit is mogelijk door de combi…
Nieuwe regels hypotheek 2012 en 2013

Nieuwe regels hypotheek 2012 en 2013

De nieuwe regels voor een hypotheek uit 2011 gelden ook voor het afsluiten van een hypotheek in 2012 en 2013. Maar hier komen in 2013 weer nieuwe ingrijpende regels bij. De maximale hypotheek in 2012…
Aflossingsvrije hypotheek heeft voordelen

Aflossingsvrije hypotheek heeft voordelen

De aflossingsvrije hypotheek heeft vele voordelen, ook in 2019 en 2020 is de aflossingsvrije hypotheek toegestaan. Bij een aflossingsvrije hypotheek zijn de maandlasten laag. Deze hypotheek is daarom…
Lage hypotheekrente toch duurkoop

Lage hypotheekrente toch duurkoop

Lage hypotheekrente? Let op in 2019, nu de hypotheekrente relatief laag staat, is niet alleen op de hoogte van de hypotheekrente bij het afsluiten van een hypotheek belangrijk. Let naast een lage hypo…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 29-10-2012, laatst gewijzigd op 24-01-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!