Zeemeeuw » Specials » Hypotheekrenteaftrek
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Hypotheekrenteaftrek 2016, 2017, 2018 en 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2016, 2017, 2018 en 2020 omlaag De hypotheekrenteaftrek 2016, 2017 en 2018 gaan voor hogere inkomens omlaag, en vanaf 2020 gebeurt dit zelfs versneld. Voor alle hypotheken is in 2016 de aftrek inkomstenbelasting maximaal mogelijk tegen 50,5%, in 2017 tegen 50% en in 2018 is dit 49,5%. Maximaal, maar ook wie een lager inkomen heeft, merkt de veranderingen in de aftrek van hypotheekrente en de belastingwijzigingen die daarmee gepaard gaan. Nieuwe hypotheken hebben vanaf 2013 alleen hypotheekrenteaftrek als er maandelijks wordt afgelost. Nieuw is ook de aanpak van de restschuld, onderdeel van de de fiscale wijzigingen eigen woning 2016, 2017 en 2018.

Hypotheekrenteaftrek 2016, 2017 en 2018

Bij de hypotheekrenteaftrek 2017 zijn er twee groepen:
  • De bestaande hypotheken tot en met 2012 die ook nog in 2017 en 2018 worden voortgezet.
  • De nieuwe hypotheken.

Voor de hypotheken gelden nieuwe regels met betrekking tot de aflossing van de hypotheek, wilt u aftrek dan moet de hypotheek annuitair of lineair gefinancierd zijn. De bestaande en voortgezette hypotheken blijven grotendeels buiten schot. Hogere inkomens zullen wel merken dat de aftrek niet meer tegen 50% is, maar tegen een lager percentage. In 2017 tegen 50%. Dit belastingtarief zal na lange tijd geleidelijk dalen naar 38%, waardoor grote groepen huizenbezitters minder hypotheekrenteaftrek zullen hebben. Uw hypotheekrenteaftrek wordt beperkt.

Restschuld 2016, 2017 en 2018 en de hypotheekrente

Nieuw in het regeerakkoord Rutte 2 (Rutte Samson) was dat u als u een restschuld meefinanciert, vanaf 29 oktober 2012 de rente daarop maximaal tien jaar lang fiscaal mag aftrekken.Deze restschuldregeling vervalt voor nieuwe gevallen in 2018.

Andere wijzigingen eigen woning 2016, 2017 en 2018

De veranderingen voor de eigen woning 2016, 2017, 2018 zijn:
  • In 2016 verlaging maximaal tarief hypotheekrenteaftrek naar 50,5%, in 2017 naar 50%, in 2018 naar 49,5%.
  • U kunt tot maximaal 102% in 2016 lenen, in 2017 is dat 101% en 100% in 2018.
  • U kunt uw restschuld met NHG financieren.
  • De hoogte van de Nationale Hypotheekgarantie gaat omlaag.
  • De energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Zeemeeuw ©
Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)

Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)

In de voorlopige aanslag 2018 staat hoeveel inkomstenbelasting u terugkrijgt, waarop u recht hebt of hoeveel u moet betalen. De belastingdienst kan op grond van uw belastingaangifte 2017 u een voorlop…
Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Uw woning is hypotheekvrij of bijna hypotheekvrij in 2016, 2017 of 2018, hoeveel inkomstenbelasting betaalt u dan over uw woning? Betaalt u vermogensbelasting over de overwaarde in box 1 of box 3 of e…
Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

Aftrek hypotheekrente is veel beperkter dan u denkt

De aftrek van de hypotheekrente was ook in 2012 al veel beperkter dan vaak wordt gedacht en het kabinet heeft de aftrek vanaf 2013 nog verder beperkt en versoberd voor nieuwe hypotheken. Ten onrechte…
Kosten koper 2017 en 2018 omlaag

Kosten koper 2017 en 2018 omlaag

Wie in 2017 of 2018 een huis koopt, koopt niet alleen een woning tegen een lagere verkoopprijs maar ook met lagere kosten koper eigen woning, een meevaller dus. De kosten koper 2017 en 2018 bedragen v…
Prognose en verwachting huizenprijzen en woningmarkt 2018

Prognose en verwachting huizenprijzen en woningmarkt 2018

Wat gaat de woningmarkt in 2018 doen en wat is de prognose voor de huizenprijzen 2018? In 2017 stijgen de huizenprijzen, voor 2018 wordt ook een stijging van de huizenprijs verwacht. Cruciaal is dat d…
Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

De Wet Hillen wordt afgeschaft. Het kabinet Rutte 3 bereidt voor de woningmarkt een aantal fiscale wijzigingen voor die grote gevolgen kunnen hebben voor elke eigenaar van een woning. Fiscaal zijn aan…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met een inkomen in de tweede en derde belastingschijf vanaf circa 36.000 euro. Jaarl…
Huis kopen in 2018: een eigen woning met nieuwe regels

Huis kopen in 2018: een eigen woning met nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 2018 en de financiering van een eigen woning (leennormen en hypotheeknormen). De huizenprijzen zijn in 2017 verder gestegen, wat de WOZ-waarde en ver…
Wat is de eigenwoningregeling

Wat is de eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling regelt de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente van de woning waarin u woont. Wat is de definitie van een eigen woning? Bij een eigen woning denken velen aan de fiscale h…
BTW nieuwbouw 21 procent en btw renovatie 6%

BTW nieuwbouw 21 procent en btw renovatie 6%

De btw op nieuwbouw bedraagt 21 procent sinds oktober 2012 (ook in 2013, 2014 en 2015 dus). Al in het begrotingsakkoord van de Kunduz coalitie was besloten om het hoge btw tarief namelijk te verhogen…
Hypotheekrenteaftrek maximaal 30 jaar

Hypotheekrenteaftrek maximaal 30 jaar

Maximaal 30 jaar hebt u hypotheekrenteaftrek en daarna niet meer. Maximaal dertig jaar is uw hypotheekrente fiscaal aftrekbaar van uw inkomen. Daarna moet de hypotheek van de bank volgens de Belasting…
Koophuis ruilen

Koophuis ruilen

Uw huis en woning ruilen in 2017 of 2018 en vervolgens snel verkopen? Ruilen van uw koophuis met een iemand die een huis wil kopen betekent vooral ook een grotere kans op verkoop. Het voordeel van dez…
Hoe hypotheekrenteaftrek aanvragen bij de Belastingdienst?

Hoe hypotheekrenteaftrek aanvragen bij de Belastingdienst?

Alles over de aanvraag hypotheekrenteaftrek. Stel u hebt een huis gekocht met een hypotheek, hoe kunt u dan in 2016, 2017 en 2018 de hypotheekrenteaftrek aanvragen? Wat houdt die hypotheekrenteaftrek…
Vrij van hypotheek: hypotheek doorhalen?

Vrij van hypotheek: hypotheek doorhalen?

Wat betekent uw hypotheek doorhalen en royeren in 2017 of 2018? Wat zijn de gevolgen voor de belasting? Stel uw hypotheek is afgelost, u bent dan hypotheekvrij maar bent u dan ook juridisch gezien vri…
Verhoogde inschrijving hypotheek: onderhands verhogen

Verhoogde inschrijving hypotheek: onderhands verhogen

Bij het afsluiten van een hypotheek kunt u ook voor een verhoogde inschrijving kiezen. De hypothecaire inschrijving is dan hoger dan de hypotheekschuld. Met een verhoogde inschrijving krijgt u de afge…
Woning verbouwen in 2018 met hypotheekrenteaftrek?

Woning verbouwen in 2018 met hypotheekrenteaftrek?

Kunt als u uw woning wilt verbouwen in 2018 nog gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek of moet een verbouwing met eigen geld plaatsvinden? Wat valt fiscaal onder verbetering eigen woning? Het antwo…
Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

De aflosboete is een nieuwe belasting op de eigen woning van het kabinet Rutte 3. U betaalt al de WOZ-belasting aan de gemeente, een boeterente aan de bank als u te snel aflost en vanaf 2019 of 2020 d…
Prognose hypotheekrente 2019

Prognose hypotheekrente 2019

De hypotheekrente bepaalt in belangrijke mate uw hypotheeklasten en de prestaties op de woningmarkt. Gaat de hypotheekrente in 2019 dalen of stijgen? Wat is de laatst bekende prognose, voorspelling en…
Prognose hypotheekrente 2017 en 2018 (verwachting)

Prognose hypotheekrente 2017 en 2018 (verwachting)

Wat is de prognose en verwachting voor de hypotheekrente 2017 en 2018 na de daling van de hypotheekrente 2016? Hoe kunt u het beste reageren op de verwachte wijziging van de rente 2017. Als we conform…
Hypotheek verlengen in 2018

Hypotheek verlengen in 2018

De hypotheekrente daalt. Wie in 2018 zijn hypotheek moet verlengen door de renteherziening en doordat de rentevaste periode afloopt, mag ook naar een andere bank gaan voor een nog goedkopere hypotheek…
Nieuwe regels hypotheek 2012 en 2013

Nieuwe regels hypotheek 2012 en 2013

De nieuwe regels voor een hypotheek uit 2011 gelden ook voor het afsluiten van een hypotheek in 2012 en 2013. Maar hier komen in 2013 weer nieuwe ingrijpende regels bij. De maximale hypotheek in 2012…
Uurtarief bij financieel advies en provisieverbod 2018

Uurtarief bij financieel advies en provisieverbod 2018

Wat kost een online financieel advies in 2017 en 2018 of een hypotheekadvies van uw hypotheekadviseur? Hoe hoog is de afsluitprovisie nog, want er is een provisieverbod 2017 en 2018. U kunt, als u des…
Hypotheek - hypotheek meenemen naar nieuwe woning

Hypotheek - hypotheek meenemen naar nieuwe woning

Ook in 2017 en 2018 kunt u uw bestaande hypotheek meenemen. Mee verhuizen van de hypotheek naar de nieuwe woning die u koopt is een interessante optie. Een nieuwe hypotheek afsluiten kan namelijk duur…
Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstand

Hypotheekrenteaftrek: woning en bijstand

Ook met een eigen woning hebt u in 2017 en 2018 recht op recht hebt op bijstand en hypotheekrenteaftrek, maar hoeveel krijgt u dan aan bijstand en hoe werkt dat? U kunt minder bijstand krijgen, maar o…
AOW: hypotheekrenteaftrek en eigen woning

AOW: hypotheekrenteaftrek en eigen woning

Stel u krijgt recht op AOW, wordt 66 jaar in 2018 of u gaat met pensioen in 2018 en u bezit een eigen woning. Wat betekent uw AOW-leeftijd dan voor de hypotheekrenteaftrek die u hebt? Hypotheek en sen…
Eigenwoningforfait betekent minder hypotheekrenteaftrek

Eigenwoningforfait betekent minder hypotheekrenteaftrek

Door een hogere eigenwoningforfait (huurwaardeforfait) minder hypotheekrenteaftrek: uw hypotheekrente minus eigenwoningforfait is het fiscaal voordeel. Uw totale hypotheekrente aftrekken van de belast…
Hoge rente restschuld fiscaal aftrekbaar

Hoge rente restschuld fiscaal aftrekbaar

In 2016 en 2017 is een huis waarschijnlijk nog met een restschuld verkocht, in 2018 lijkt dat risico een stuk kleiner te gaan worden. In 2015, 2016 en 2017 is de rente op een restschuld 15 jaar bovend…
Hypotheekrenteaftrek 2017, 2018 annuïtair of lineair

Hypotheekrenteaftrek 2017, 2018 annuïtair of lineair

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijgt u nog in 2016, 2017 en 2018 via een annuïteitenhypotheek? Hoeveel mag u nog volgens een annuïteit aftrekken? Er gelden nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 20…
Checklist renteherziening hypotheek rentevast

Checklist renteherziening hypotheek rentevast

Een nieuwe rente voor uw hypotheek moet goedkoper kunnen in 2018, maar welke rentevaste periode kiest u dan als de huidige periode afloopt? Op het moment van de renteherziening en herfinanciering van…
Geen hypotheekrenteaftrek meer door rentemiddeling

Geen hypotheekrenteaftrek meer door rentemiddeling

Geen hypotheekrenteaftrek door rentemiddeling? Is het is mogelijk dat u in 2016, 2017, 2018 of latere jaren geen recht meer hebt op hypotheekrenteaftrek? Ja, maar u kunt dit voorkomen. Wanneer hebt u…
Welke rente is fiscaal aftrekbaar?

Welke rente is fiscaal aftrekbaar?

Bij de aankoop van een woning in 2017 of 2018 is veel meer rente bij uw belastingaangifte fiscaal aftrekbaar dan alleen de hypotheekrente. Denk aan de fiscale aftrekpost van de rente bij een verbouwin…
Bijleenregeling 2017 en 2018, aflossingsplicht hypotheek

Bijleenregeling 2017 en 2018, aflossingsplicht hypotheek

De regels voor de bijleenregeling 2017 en 2018 zijn ingewikkelder geworden. Als u gaat verhuizen en een hypotheek wilt afsluiten moet u door de aflossingsplicht meer dan ooit van de Belastingdienst bi…
Deense hypotheek 2015 en 2016

Deense hypotheek 2015 en 2016

Een Deense hypotheek of andere buitenlandse hypotheek afsluiten op een Nederlands huis wordt in 2015 of 2016 mogelijk. Vereniging Eigen Huis werkt aan de mogelijkheid om hier een Deense hypotheek af t…
Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Stel uw partner en u gaan scheiden, jullie gaan uit elkaar. Jullie hebben een eigen woning met hypotheek en dus een te betalen hypotheekrente. Wat gebeurt er na een echtscheiding met de hypotheekrente…
Belastingdienst & tips belastingaangifte eigen huis

Belastingdienst & tips belastingaangifte eigen huis

De betaalde hypotheekrente is in 2017 en 2018 nog steeds de grote aftrekpost voor het eigen huis met hypotheek, maar er zijn bij het invullen van de belastingaangifte inkomstenbelasting meer aftrekpos…
Belastingdienst Belgie & fiscale aftrek enige eigen woning

Belastingdienst Belgie & fiscale aftrek enige eigen woning

Let op uw fiscale aftrek voor de enige eigen woning, de woonbonus. Voor aanslagjaar 2013 maximaal 3000 euro (inkomsten 2012), aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) maximaal 3100 euro en in 2015 (aanslagja…
Nationaal Energiebespaarfonds woning: energiebespaarlening

Nationaal Energiebespaarfonds woning: energiebespaarlening

Energiebespaarlening in 2018 afsluiten, energieneutraal bouwen? Dit kan. Het Nationaal Energiebespaarfonds NEF maakt het mogelijk om uw woning goedkoop met deze lening te isoleren (energieneutraal mak…
Aftrek hypotheekrente 2017 verder omlaag

Aftrek hypotheekrente 2017 verder omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2017 is om een aantal redenen lager. Beleidsmatig wordt de hypotheekrenteaftrek 2017 beperkt, de hypotheekrente daalt, u moet aflossen en ook het eigenwoningforfait kost u aftr…
Hogere hypotheek 2018 met extra hypotheekrenteaftrek?

Hogere hypotheek 2018 met extra hypotheekrenteaftrek?

Hypotheek nieuws 2018. Wilt u uw hypotheek verhogen? Wie denkt dat hij in 2018 alle hypotheekrente fiscaal kan aftrekken en terugkrijgen van de belastingdienst, vergist zich. Een hogere hypotheek of e…
Hypotheek als verbouwingshypotheek in 2018

Hypotheek als verbouwingshypotheek in 2018

De financiering van een verbouwing of klussen aan de woning vraagt in 2018 om een verbouwingshypotheek tegen lage tarieven of (ook) om de inleg van eigen spaargeld. Een verbouwingshypotheek of bouwdep…
Huis verbouwen of andere woning kopen in 2018 (en verhuizen)

Huis verbouwen of andere woning kopen in 2018 (en verhuizen)

Uw woning voldoet niet meer helemaal in 2018. Wat doet u dan, gaat u verbouwen in 2018 en blijft u in de oude woning of u gaat een ander huis kopen. Verhuizen of niet, wat zijn de argumenten en afwegi…
Kopen en huren - de Nederlandse Vastgoed Maatschappij

Kopen en huren - de Nederlandse Vastgoed Maatschappij

De Nederlandse Vastgoed Maatschappij garandeert u in 2018 een snelle verkoop van uw huis. Voor de particulier maar ook bij zakelijk onroerend goed. Niemand wil te lang dubbele woonlasten betalen, voor…
Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregeling

Hypotheek en inkomstenbelasting bijleenregeling

Of de hypotheekrente op uw hypotheek fiscaal aftrekbaar is, hangt ook af van de overwaarde van de eerder verkochte of thans verhuurde woning. De fiscale aftrekpost inkomstenbelasting kan door de bijle…
Aflossingsvrije hypotheek heeft voordelen

Aflossingsvrije hypotheek heeft voordelen

De aflossingsvrije hypotheek heeft zeker voordelen en ook in 2017 en 2018 is de aflossingsvrije hypotheek toegestaan. Bij een aflossingsvrije hypotheek zijn de maandlasten laag. Deze hypotheek is daar…
Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2019 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2019 wordt verder beperkt, verlaagd en versoberd tot maximaal 49 procent voor hogere inkomens, voor bestaande hypotheken en voor nieuwe hypotheken. Wie bij zijn belastingaangif…
Annuiteiten hypotheek 2018 berekenen - voordelen

Annuiteiten hypotheek 2018 berekenen - voordelen

Wilt u de kosten van een annuïteitenhypotheek 2017 en 2018 zelf berekenen met een tabel? U betaalt een vast bedrag aan maandlasten, maar hoeveel lost u dan af en wat levert dat op? Bereken zelf uw hyp…
Argenta geeft rentekorting hypotheek

Argenta geeft rentekorting hypotheek

Rentekorting bij Argenta, hoe werkt dat? Argenta geeft u extra rentekorting op uw hypotheek als u ervoor zorgt dat uw vrienden of ouders ook bij Argenta gaan sparen. Tweemaal voordeel: u betaalt een l…
Hypotheekregels financiering eigen woning 2018

Hypotheekregels financiering eigen woning 2018

Weer is er hypotheeknieuws en zijn er nieuwe regels voor de eigen woning in 2018, regels die de financiering van de koop van een eigen woning inclusief kosten koper moeilijker maken. De maximale hypot…
Lage hypotheekrente toch duurkoop

Lage hypotheekrente toch duurkoop

Lage hypotheekrente? Let op in 2018, nu de hypotheekrente zo laag staat, is niet alleen op de hoogte van de hypotheekrente bij het afsluiten van een hypotheek belangrijk. Let naast een lage hypotheekr…
Grens Nationale Hypotheekgarantie NHG januari 2018 omhoog

Grens Nationale Hypotheekgarantie NHG januari 2018 omhoog

Wie in 2018 een huis wil kopen, kan rekenen op een hogere kostengrens. Vanaf 1 januari 2018 stijgt de grens van de Nationale Hypotheekgarantie, NHG, namelijk met 8% naar 265.000 euro en bij voldoende…
SNS plafondrente hypotheek

SNS plafondrente hypotheek

Profiteer van de plafondrente hypotheek in 2018. De plafondrente betekent een lagere hypotheekrente en u wordt niet verrast door een veel hogere hypotheekrente. Dit is bij SNS bank mogelijk door de co…
Hypotheekrente, meer bezit en minder aftrek hypotheekrente

Hypotheekrente, meer bezit en minder aftrek hypotheekrente

De aftrek van hypotheekrente staat al lang ter discussie. Sommige politieke partijen nu om het hardst dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgeschaft. Hoe precies is nog onduidelijk, maar soms door…
Is lagere hypotheekrente altijd beter?

Is lagere hypotheekrente altijd beter?

Een lagere hypotheekrente drukt de hypotheeklasten en uw woonlasten.Toch doet u er goed aan om in 2018 naar meer te kijken dan alleen naar de hoogte van de hypotheekrente, zeker als u een spaarhypothe…
Persoonlijke lening of hypotheek: Blok-hypotheek?

Persoonlijke lening of hypotheek: Blok-hypotheek?

Een Blok-hypotheek betekent een combinatie van hypotheken afsluiten. Wat is sinds de nieuwe hypotheekregels in 2017 en 2018 beter: een persoonlijke lening of een hypotheek afsluiten? Wat is dan een Bl…
Besparen op kosten hypotheek in 2018

Besparen op kosten hypotheek in 2018

Een goedkopere hypotheek? Hoe kunt u in 2017 en 2018 besparen op de hypotheek, wat zijn hiervoor de tips? Minder kosten voor de woning en dus minder maandlasten van uw hypotheek. Besparen op de hypoth…
Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Koopkracht door regeerakkoord 2012-2017 fors omlaag

Wat doet na 2013 het regeerakkoord Rutte Samson met uw koopkracht in 2014 tot 2017, zeker nu bekend is dat er zes miljard aan extra bezuinigingen 2014 komen? Bereken uw eigen koopkrachtverlies, ook nu…
Hypotheek en hypotheekadvies 2018

Hypotheek en hypotheekadvies 2018

Wordt hypotheekadvies in 2018 goedkoper en wat kost dit advies? Online hypotheekadvies, doen of niet? Is een hypotheekadvies verplicht? Een goede hypotheek afsluiten die gunstig voor u is en bij u pas…
Hypotheek  online hypotheek berekenen met rekentool

Hypotheek online hypotheek berekenen met rekentool

Online kunt u snel berekenen hoeveel hypotheek u maximaal kunt krijgen en wat de hypotheek u gaat kosten per maand. U kunt meer en goedkoper lenen als het risico voor de bank acceptabel is. Maar de ma…
Vooruitbetaalde hypotheekrente 2018 fiscaal aftrekbaar

Vooruitbetaalde hypotheekrente 2018 fiscaal aftrekbaar

Het principe van de vooruitbetaalde hypotheekrente houdt in, dat u dit jaar al een deel van de hypotheekrente van volgend jaar betaalt. In 2017 betaalt u dan al voor 2018. Hebt u in 2016 vooruitbetaal…
Koopwoning of huurhuis?

Koopwoning of huurhuis?

De prijs van een koopwoning is omlaag gegaan en de huren van een sociale huurwoning zijn worden in 2018 opnieuw verhoogd. Wat kunt u het beste doen: een woning kopen of gaat u huren? Zet uw voordelen…
Goedkopere hypotheek met nationale hypotheek garantie 2018

Goedkopere hypotheek met nationale hypotheek garantie 2018

De nationale hypotheek garantie 2017 en 2018 maken uw hypotheek goedkoper. Daarom worden vele hypotheken afgesloten met deze hypotheekgarantie. De NHG geeft onder voorwaarden bovendien garanties voor…
Laagste hypotheekrente 2018

Laagste hypotheekrente 2018

U wilt de laagste hypotheekrente in 2018 en betaalbare maandlasten als u een huis gaat kopen. Welke hypotheek daarbij hoort hangt af van de bank en uw persoonlijke situatie. De aflossingsvrije hypothe…
Zeven tips voor wie een woning gaat huren of kopen

Zeven tips voor wie een woning gaat huren of kopen

Een woning huren in 2017 en 2018 of toch een huis kopen? Als u gaat verhuizen of een starter op de woningmarkt bent, is het goed als u zich dit ook afvraagt. Wat is goedkoper, wat zijn de tips? De voo…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 29-10-2012, laatst gewijzigd op 11-02-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!