Zeemeeuw » Specials » Hypotheek extra aflossen

Hypotheek extra aflossen in 2020 en 2021?

Hypotheek extra aflossen in 2020 en 2021? U kunt de hypotheek extra aflossen of vervroegd aflossen, maar kiest u dan voor volledig hypotheekvrij wonen, is dat voordelig of juist niet? Wat zijn de fiscale gevolgen van een extra aflossing van uw hypotheek en maakt het verschil om welke hypotheek het gaat? In deze special worden alle voordelen en nadelen van extra aflossen op de hypotheek toegelicht. Vervroegd aflossen kan wel eens heel nadelig zijn, als de belastingdienst vervolgens met een extra heffing komt. Vergeet niet om de boeterente te berekenen. Aflossen, sparen of nooit extra aflossen? Wat betekenen de nieuwe plannen van het kabinet Rutte 3 in 2019, 2020 en 2021 voor u?

Inhoud


Hypotheek vervroegd extra aflossen

Wie zijn hypotheek vervroegd aflost, heeft het directe voordeel dat de maandelijkse lasten omlaag gaan. U hoeft immers minder hypotheekrente te betalen en afhankelijk van uw hypotheek minder maandelijks af te lossen. Nu de spaarrente laag is, lijkt extra aflossen van een hypotheek voordelig te zijn en de overheid moedigt dat extra aflossen ook aan. Bijvoorbeeld in 2019 of 2020 via de maatregel schenking, vrijstelling eigen woning 100.000 euro. Iedereen die (ruim) 100.000 euro geschonken kreeg of krijgt en hiermee zijn hypotheek extra afloste, ontving de schenking belastingvrij. De grote banken maakten dit boetevrij aflossen ook mogelijk. De meeste banken staan dat alleen nog maar toe als u uw hypotheek onder water staat (hypotheek groter dan waarde huis).

Vervroegde aflossing van welke hypotheek in 2019, 2020 of 2021?

Er zijn vele soorten hypotheken. Sinds 2013 is het aantal waaruit u kunt kiezen wat kleiner, omdat u geacht wordt maandelijks af te lossen, maar vele mensen hebben nog een spaarhypotheek, bankspaarhypotheek uit eerdere jaren die aflossingsvrij is. Bij een kapitaalverzekering moet u extra opletten. Als het een verzekering is in box 1 van de inkomstenbelasting, gelden er vrijstellingen van kapitaal. Maar alleen als u dat kapitaal ook voor de aflossing van de hypotheek op uw eigen huis gebruikt. Als er geen hypotheek meer is of het bedrag inmiddels lager is dan het kapitaal dat u hebt opgebouwd, is er minder vrijstelling tot geen vrijstelling. In dat geval voldoet u niet meer aan de fiscale eisen en gaat u veel belasting betalen. Het voordeel van de vervroegde aflossing van de hypotheek wordt zo helemaal weggeblazen door het kapitaalverlies aan de Belastingdienst.

Let op de kapitaalverzekering eigen woning

De kapitaalverzekering eigen woning (kew) komt in allerlei soorten voorbij. Als spaarhypotheek, bankspaarhypotheek, beleggingshypotheek en nog meer dan dat. Soms valt de kapitaalverzekering eigen woning in box 3. Dan hoeft u met het vrijvallende kapitaal niet uw hypotheek af te lossen en volgt er geen extra heffing als uw kapitaal vrijkomt. Dat kan een prima situatie zijn om eerder voor een gedeeltelijke vervroegde aflossing te kiezen.

Vervroegde aflossing van een aflossingsvrije hypotheek

Eigenlijk is de aflossingsvrije hypotheek de mooiste hypotheek die er is, omdat u vrij bent in uw aflossing. Voor nieuwe hypotheken vanaf 2013 is een aflossingsvrije hypotheek minder voordelig, omdat u dan geen hypotheekrenteaftrek hebt. Vele banken geven dan ook geen aflossingsvrije hypotheek meer. Als u een aflossingsvrije hypotheek hebt, kan de inmiddels lage spaarrente een goede reden zijn om uw hypotheek wel extra af te lossen. Let ook op de boeterente. Die is fiscaal aftrekbaar, maar ook een extra kostenpost als u meer extra aflost dan is toegestaan door de bank.

Wat levert vervroegde aflossing u maandelijks op?

Wat extra aflossen u maandelijks oplevert, kan nog wel eens fors tegenvallen. Soms gaat het maar om een paar euro per maand. Het tikt pas echt aan bij grote aflossingen, voor zover die boetevrij zijn toegestaan: hypotheek meer aflossen, 10 nadelen. Ook een lage hypotheekrente geeft u voordeel.

Aflossen of sparen? Wat zegt de Belastingdienst?

Wie eenmaal aflost op zijn hypotheek doet dat volgens de Belastingdienst voor altijd. Verhoogt u later de hypotheek dan is dat voor eigen rekening zonder hypotheekrenteaftrek. Daarom de vraag: hypotheek aflossen voordeliger dan sparen?

Nieuwe plannen kabinet Rutte 3

Het kabinet Rutte 3 wil de hypotheekrenteaftrek versneld versoberen en een aflosboete invoeren voor wie zijn hypotheek extra aflost of heeft afgelost. Hoe gaat dat in zijn werk? Tot 2019 hebt u geen bijtelling van het huurwaardeforfait (eigenwoningforfait) als u maar een kleine hypotheek hebt of geen hypotheek hebt. Het kabinet Rutte 3 heeft de Wet Hillen afgeschaft in die zin dat een nulbijtelling vervalt. Daarvoor in de plaats komt in 2019 een bijtelling van 1/30e deel van het huurwaardeforfait, na dertig jaar is de bijtelling opgelopen naar 100%. Hierdoor zult ook u een extra bijtelling bij uw inkomen krijgen waarover u belasting moet betalen en na een aantal jaren wellicht een paar duizend euro per jaar aan extra belasting zult moeten betalen. Dit raakt niet alleen vele ouderen, maar iedereen die netjes zijn hypotheek vervroegd aflost. Tot voor kort stimuleerde de overheid het vervroegd aflossen van een hypotheek, maar daaraan maakt Rutte 3 een abrupt einde vanaf 2019, 2020 en 2021. In 2021 is de bijtelling al opgelopen tot 1/10 deel.

Zeemeeuw ©
Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Uw woning is hypotheekvrij of bijna hypotheekvrij in 2023, hoeveel inkomstenbelasting betaalt u dan over uw woning? Betaalt u vermogensbelasting over de overwaarde in box 1 of box 3 of een andere bela…
Hypotheek aflossen voordeliger dan sparen?

Hypotheek aflossen voordeliger dan sparen?

Hypotheek aflossen of sparen, wat is voor u fiscaal voordeliger? Is honderd procent aflossen wellicht toch goedkoper? Stel dat u spaargeld hebt en een woning met hypotheek, dan kunt u kiezen voor meer…
Studieschuld extra aflossen en hogere hypotheek

Studieschuld extra aflossen en hogere hypotheek

Studieschuld extra aflossen of niet? Het ligt zo voor de hand, u hebt een studieschuld en een goede baan en wilt nu een huis kopen. Kunt u dan een hogere hypotheek afsluiten om uw studieschuld af te l…
Met ontslagvergoeding 2020 of 2021 hypotheek aflossen?

Met ontslagvergoeding 2020 of 2021 hypotheek aflossen?

Wie in 2020 of 2021 wordt ontslagen en een ontslagvergoeding of transitievergoeding krijgt, kan daarmee zijn hypotheekschuld direct verkleinen. Waarom met de ontslagvergoeding in 2020 of 2021 de hypot…
Hypotheek met een looptijd van 40 jaar

Hypotheek met een looptijd van 40 jaar

Een hypotheek met een looptijd van 40 jaar, dat is wat ASR bank starters op de woningmarkt in 2020 aanbiedt. Gebruikelijk is een looptijd van 30 jaar, deze 10 jaar meer looptijd zal de maandlasten ver…
Hoe lening aflossen (welke regels zijn er)?

Hoe lening aflossen (welke regels zijn er)?

Hoe gaat u uw lening aflossen, hoeveel, wat zijn hiervoor de regels in 2021 en 2022? Als u een lening afsluit, wordt in de voorwaarden ook aangeven hoe u de lening kunt aflossen en ook of vervroegd of…
Huurwaardeforfait 2020

Huurwaardeforfait 2020

Het huurwaardeforfait 2020 is met de gestegen woningprijzen een forse bijtelling bij uw inkomen in 2020. Hoe hoger het huurwaardeforfait, hoe lager uw hypotheekrenteaftrek en fiscaal voordeel zijn. Al…
Restschuld 2020 en 2021 financieren

Restschuld 2020 en 2021 financieren

Ook met een restschuld kunt u in 2020 en 2021 een andere woning kopen met Nationale Hypotheekgarantie. Dit is de manier om de restschuld te financieren. De hypotheekrente op de financiering is fiscaal…
Hypotheek in 2021 (wat zijn de regels)

Hypotheek in 2021 (wat zijn de regels)

Weer zijn er nieuwe regels voor een hypotheek op de eigen woning in 2021. Dit kan betekenen dat u minder geld kunt lenen en minder hypotheek zult krijgen. Meevallers zijn de hoge garantie van de Natio…
Lage hypotheekrente: oversluiten of extra aflossen?

Lage hypotheekrente: oversluiten of extra aflossen?

Gaat u bij een lage hypotheekrente in 2022 en 2023 uw hypotheek oversluiten of extra aflossen? U kunt immers minder hypotheekrente betalen door uw bestaande hypotheek tegen een nieuwe en lagere hypoth…
Onbeperkt hypotheek aflossen: Florius

Onbeperkt hypotheek aflossen: Florius

Bij Florius kunt u in 2021 en 2022 onder voorwaarden onbeperkt uw hypotheek extra aflossen zonder boeterente, ook als de hypotheek hoger is dan de WOZ-waarde. Maar hoe zit dat met de andere banken? Ho…
Bouwsparen: eerst sparen, dan woning kopen

Bouwsparen: eerst sparen, dan woning kopen

Bouwsparen, wat is dat voor iets? Bouwsparen bestaat anno 2021 en 2022 in Nederland niet, maar wel al in Duitsland. Bouwsparen sluit volledig aan bij de trend dat we eerst moeten sparen en dan kopen.…
Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

De aflosboete is een belasting op de eigen woning. U betaalt al de WOZ-belasting aan de gemeente, een boeterente aan de bank als u te snel aflost en vervolgens de extra aflosboete aan de Belastingdien…
Veranderen van hypotheek is slim

Veranderen van hypotheek is slim

U wilt een andere hypotheek bij uw eigen bank of misschien wel overstappen naar een andere bank. Alles is mogelijk, maar is veranderen van hypotheek ook altijd slim? Om het meeste voordeel uit uw over…
Na 30 jaar is hypotheek niet afgelost, wat nu?

Na 30 jaar is hypotheek niet afgelost, wat nu?

Hebt u een probleem als de hypotheek na 30 jaar nog niet is afgelost? Mogelijk is dat inderdaad het geval als u nog een aflossingsvrije hypotheek hebt en deze nog niet is afgelost. De looptijd voor ee…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met een inkomen in de tweede en derde belastingschijf vanaf circa 36.000 euro. Jaarl…
Met lijfrente hypotheek aflossen

Met lijfrente hypotheek aflossen

Stel u hebt een lijfrente volgens het nieuwe regime die tot uitbetaling gaat komen, kunt u daarmee uw hypotheek vervroegd aflossen of is dat onverstandig en duur? Het alternatief kan immers zijn een v…
Hypotheekregels en financiering eigen woning 2020

Hypotheekregels en financiering eigen woning 2020

Weer is er hypotheeknieuws, weer zijn er nieuwe regels voor de eigen woning in 2020. In hoofdzaak gaat het om veranderingen die de financiering van de koop van een eigen woning inclusief kosten koper…
Oversluiten of aflossen: veel gestelde vragen

Oversluiten of aflossen: veel gestelde vragen

Hypotheek oversluiten, omzetten, aflossen of het zo laten, wat wordt het? Bij een lage hypotheekrente zoals in 2021 en in mindere mate in 2022, kan het oversluiten of omzetten van uw hypotheek, ook al…
Soorten overlijdensrisicoverzekering

Soorten overlijdensrisicoverzekering

Welke overlijdensrisicoverzekering kunt u afsluiten, voor welk bedrag? Er zijn meerdere soorten overlijdensrisicoverzekering. U kunt deze verzekering bij uw hypotheek afsluiten. Bekijk dan welke verze…
Schenking 2020: vrijstelling eigen woning ruim 103.000 euro

Schenking 2020: vrijstelling eigen woning ruim 103.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning is in 2020 verder verhoogd en verruimd, dit maal naar een belastingvrije schenking van 103.643 euro, ruim 100.000 euro dus, maar vervalt in 2023. Dit maakt het m…
Hypotheek meer aflossen: 10 nadelen

Hypotheek meer aflossen: 10 nadelen

Geen hypotheek meer in 2020 of 2021 of een lagere hypotheek omdat u sneller aflost dan nodig is? Volledig of gedeeltelijk aflossen heeft zeker 10 nadelen en niet alleen pluspunten. Waar een paar jaar…
Maximale hypotheek 2021 online afsluiten

Maximale hypotheek 2021 online afsluiten

Wilt u uw maximale hypotheek 2021 berekenen en weten hoeveel geld u kunt lenen in 2021, dan kunt u dit online zelf berekenen. Online is veel goedkoper dan via een adviseur. Via het internet afsluiten…
Huis verbouwen of andere woning kopen in 2021 (en verhuizen)

Huis verbouwen of andere woning kopen in 2021 (en verhuizen)

Uw woning voldoet niet meer helemaal in 2021. Wat doet u dan, gaat u verbouwen in 2021 en blijft u in de oude woning of u gaat een ander huis kopen. Verhuizen of niet, wat zijn de argumenten en afwegi…
Hypotheek  Spaarhypotheek afkopen

Hypotheek Spaarhypotheek afkopen

Met een spaarhypotheek bouwt u na verloop van jaren een spaarpot op om uw hypotheek af te lossen. U kunt de spaarhypotheek ook tussentijds afkopen en beschikt dan eerder over het opgebouwde vermogen.…
Boeterente berekenen: oversluiten hypotheek of aflossen

Boeterente berekenen: oversluiten hypotheek of aflossen

Hoeveel boeterente moet u betalen bij het oversluiten van een hypotheek in 2022 of 2023? Uw (aflossingsvrije) hypotheek oversluiten met boeterente of lukt het omzetten doet u natuurlijk het liefste zo…
Hypotheek aflossen of hypotheek niet aflossen in 2020?

Hypotheek aflossen of hypotheek niet aflossen in 2020?

Lagere woonlasten door sneller aflossen en het liefste boetevrij zijn in 2020, dat zou mooi zijn. U kunt uw hypotheek extra aflossen, maar hoe pakt u dat aan? Een hypotheek aflossen met eigen geld in…
De aflossingsvrije hypotheek is goedkoop

De aflossingsvrije hypotheek is goedkoop

Hoe goedkoop is een aflossingsvrije hypotheek? Een aflossingsvrije hypotheek is niet alleen een goedkope hypotheek, het is ook erg flexibel: aflossen is toegestaan, maar niet verplicht. Het is de hypo…
Hypotheekrente & kapitaalverzekering

Hypotheekrente & kapitaalverzekering

Sluit de kapitaalverzekering eigen woning niet altijd over, want dit kan in 2020 en 2021 een belangrijk fiscaal nadeel zijn en u veel geld kosten. Ook als u uw hypotheek wilt vernieuwen voor een ander…
Hypotheek & de rangorde van hypotheken

Hypotheek & de rangorde van hypotheken

De volgorde van hypotheken, de rangorde van hypotheken en vooral de preferente schuldeisers is belangrijk. Een eerste hypotheek, een tweede hypotheek, een onderhandse lening of hypotheek. Maar wat bet…
Aflossingsvrije hypotheek heeft voordelen

Aflossingsvrije hypotheek heeft voordelen

De aflossingsvrije hypotheek heeft vele voordelen. De aflossingsvrije hypotheek is toegestaan, wel gelden er een paar regels. Bij een aflossingsvrije hypotheek zijn de maandlasten laag, daarom is deze…
Spaarhypotheek omzetten naar aflossingsvrije hypotheek

Spaarhypotheek omzetten naar aflossingsvrije hypotheek

Een spaarhypotheek kunt u sinds 1 april 2017 belastingvrij omzetten in een aflossingsvrije hypotheek. Met een spaarhypotheek bouwt u weliswaar kapitaal op, maar bij een lagere rente in 2021 en 2022 he…
Wat is een zorghypotheek (omgekeerde hypotheek)?

Wat is een zorghypotheek (omgekeerde hypotheek)?

Een zorghypotheek is een omgekeerde hypotheek die kan worden afgesloten door mensen die voldoende overwaarde hebben op hun huis en met de extra hypotheek hun toegenomen kosten van zorg willen kunnen b…
Waarom extra aflossen op hypotheek (hoeveel voordelen)?

Waarom extra aflossen op hypotheek (hoeveel voordelen)?

De voordelen van het extra aflossen van een hypotheek of schulden, nu de rente zo laag is? Extra aflossen van een hypotheek en geld bijstorten zijn meer dan een hype, u wilt uw woonlasten in stapjes v…
Blok-hypotheek: 50 procent waarde huis aflossingsvrij

Blok-hypotheek: 50 procent waarde huis aflossingsvrij

Alternatieve namen voor de Blok hypotheek zijn de Duo-hypotheek, planningshypotheek, schuldopbouwhypotheek of meerwaardehypotheek. Maar het is vooral een ingewikkelde manier om ook voor starters een e…
Woning verbouwen in 2021 met hypotheekrenteaftrek?

Woning verbouwen in 2021 met hypotheekrenteaftrek?

Kunt als u uw woning wilt verbouwen in 2021 nog gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek of moet een verbouwing met eigen geld plaatsvinden? Wat valt fiscaal onder verbetering eigen woning? Het antwo…
Hypotheekrenteaftrek 2021 en 2022 annuïtair of lineair

Hypotheekrenteaftrek 2021 en 2022 annuïtair of lineair

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijgt u in 2022 en 2023 via een annuïteitenhypotheek? Hoeveel mag u nog volgens een annuïteit aftrekken? Er gelden nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 2022 en 2023…
Overdrachtsbelasting 2020 ook 2%, in 2021 voor starters 0

Overdrachtsbelasting 2020 ook 2%, in 2021 voor starters 0

De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd naar 2% voor particuliere woningen en wordt voor starters in 2021 gelijk aan 0%. Dit maakt het kopen van een huis in 2020 en 2021 een stuk goedkoper. Voor…
Huis kopen zonder hypotheek in 2020

Huis kopen zonder hypotheek in 2020

Een huis kopen zonder hypotheek in 2020, het gebeurt regelmatig in een overspannen woningmarkt. Of u gebruikt eigen spaargeld, gebruikt misschien een lening of schenking van de en hoeft niet langs de…
Hypotheek vervroegd aflossen zonder boete en boetevrij

Hypotheek vervroegd aflossen zonder boete en boetevrij

Vrijwillig uw hypotheek versneld en vervroegd boetevrij aflossen? Zonder boete en zonder de verplichting van de bank of belastingdienst om af te lossen? Sneller aflossen is populair, maar vervroegd af…
Hypotheekrenteaftrek, aflossen of sparen in 2021

Hypotheekrenteaftrek, aflossen of sparen in 2021

U kunt uw hypotheekrenteaftrek benutten, aflossen op de hypotheek of kiezen voor spaargeld op een spaarrekening. U kunt immers sparen of toch de hypotheek extra aflossen. Stel u hebt een hypotheek die…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 26-10-2013, laatst gewijzigd op 19-06-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.