Zeemeeuw » Specials » Hypotheek extra aflossen
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Hypotheek extra aflossen in 2017 en 2018?

Hypotheek extra aflossen in 2017 en 2018? U kunt de hypotheek extra aflossen of vervroegd aflossen, maar kiest u dan voor volledig hypotheekvrij wonen, is dat voordelig of juist niet? Wat zijn de fiscale gevolgen van een extra aflossing van uw hypotheek en maakt het verschil om welke hypotheek het gaat? In deze special worden alle voordelen en nadelen van extra aflossen op de hypotheek toegelicht. Vervroegd aflossen kan wel eens heel nadelig zijn, als de belastingdienst vervolgens met een extra heffing komt. Vergeet niet om de boeterente te berekenen. Aflossen, sparen of nooit extra aflossen? Wat betekenen de nieuwe plannen van het kabinet Rutte 3 in 2019 en 2020 voor u?

Inhoud


Hypotheek vervroegd extra aflossen

Wie zijn hypotheek vervroegd aflost, heeft het directe voordeel dat de maandelijkse lasten omlaag gaan. U hoeft immers minder hypotheekrente te betalen en afhankelijk van uw hypotheek minder maandelijks af te lossen. Nu de spaarrente laag is, lijkt extra aflossen van een hypotheek voordelig te zijn en de overheid moedigt dat extra aflossen ook aan. Bijvoorbeeld in 2014 of straks in 2017 en 2018 via de maatregel schenking, vrijstelling eigen woning 100.000 euro. Iedereen die 100.000 euro geschonken kreeg en hiermee zijn hypotheek extra afloste, ontving de schenking belastingvrij. De grote banken maakten dit boetevrij aflossen ook mogelijk. De meeste banken staan dat alleen nog maar toe als u uw hypotheek onder water staat (hypotheek groter dan waarde huis).

Vervroegde aflossing van welke hypotheek in 2016, 2017 of 2018?

Er zijn vele soorten hypotheken. Sinds 2013 is het aantal waaruit u kunt kiezen wat kleiner, omdat u geacht wordt maandelijks af te lossen, maar vele mensen hebben nog een spaarhypotheek, bankspaarhypotheek uit eerdere jaren die aflossingsvrij is. Bij een kapitaalverzekering moet u extra opletten. Als het een verzekering is in box 1 van de inkomstenbelasting, gelden er vrijstellingen van kapitaal. Maar alleen als u dat kapitaal ook voor de aflossing van de hypotheek op uw eigen huis gebruikt. Als er geen hypotheek meer is of het bedrag inmiddels lager is dan het kapitaal dat u hebt opgebouwd, is er minder vrijstelling tot geen vrijstelling. In dat geval voldoet u niet meer aan de fiscale eisen en gaat u veel belasting betalen. Het voordeel van de vervroegde aflossing van de hypotheek wordt zo helemaal weggeblazen door het kapitaalverlies aan de Belastingdienst.

Let op de kapitaalverzekering eigen woning

De kapitaalverzekering eigen woning (kew) komt in allerlei soorten voorbij. Als spaarhypotheek, bankspaarhypotheek, beleggingshypotheek en nog meer dan dat. Soms valt de kapitaalverzekering eigen woning in box 3. Dan hoeft u met het vrijvallende kapitaal niet uw hypotheek af te lossen en volgt er geen extra heffing als uw kapitaal vrijkomt. Dat kan een prima situatie zijn om eerder voor een gedeeltelijke vervroegde aflossing te kiezen.

Vervroegde aflossing van een aflossingsvrije hypotheek

Eigenlijk is de aflossingsvrije hypotheek de mooiste hypotheek die er is, omdat u vrij bent in uw aflossing. Voor nieuwe hypotheken vanaf 2013 is een aflossingsvrije hypotheek minder voordelig, omdat u dan geen hypotheekrenteaftrek hebt. Vele banken geven dan ook geen aflossingsvrije hypotheek meer. Als u een aflossingsvrije hypotheek hebt, kan de inmiddels lage spaarrente een goede reden zijn om uw hypotheek wel extra af te lossen. Let ook op de boeterente. Die is fiscaal aftrekbaar, maar ook een extra kostenpost als u meer extra aflost dan is toegestaan door de bank.

Wat levert vervroegde aflossing u maandelijks op?

Wat extra aflossen u maandelijks oplevert, kan nog wel eens fors tegenvallen. Soms gaat het maar om een paar euro per maand. Het tikt pas echt aan bij grote aflossingen, voor zover die boetevrij zijn toegestaan: hypotheek meer aflossen, 10 nadelen. Ook een lage hypotheekrente geeft u voordeel.

Aflossen of sparen? Wat zegt de Belastingdienst?

Wie eenmaal aflost op zijn hypotheek doet dat volgens de Belastingdienst voor altijd. Verhoogt u later de hypotheek dan is dat voor eigen rekening zonder hypotheekrenteaftrek. Daarom de vraag: hypotheek aflossen voordeliger dan sparen?

Nieuwe plannen kabinet Rutte 3

Het kabinet Rutte 3 wil de hypotheekrenteaftrek versneld versoberen en een aflosboete invoeren voor wie zijn hypotheek extra aflost of heeft afgelost. Hoe gaat dat in zijn werk? In 2017 en 2018 hebt u geen bijtelling van het huurwaardeforfait (eigenwoningforfait) als u maar een kleine hypotheek hebt of geen hypotheek hebt. Het kabinet Rutte 3 wil echter de Wet Hillen afschaffen waardoor u ook een extra bijtelling bij uw inkomen krijgt waarover u belasting moet betalen en zo wellicht een paar duizend euro per jaar aan extra belasting zult moeten betalen. Dit raakt niet alleen vele ouderen, maar iedereen die netjes zijn hypotheek vervroegd aflost. Tot voor kort stimuleerde de overheid het vervroegd aflossen van een hypotheek, maar daaraan maakt Rutte 3 een abrupt einde vanaf 2019 en 2020.

Zeemeeuw ©
Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Uw woning is hypotheekvrij of bijna hypotheekvrij in 2016, 2017 of 2018, hoeveel inkomstenbelasting betaalt u dan over uw woning? Betaalt u vermogensbelasting over de overwaarde in box 1 of box 3 of e…
Schenking 2018: vrijstelling eigen woning ruim 100.000 euro

Schenking 2018: vrijstelling eigen woning ruim 100.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt in 2018 verder verhoogd en verruimd, dit maal naar een belastingvrije schenking van 100.800 euro, ruim de 100.000 euro uit 2017. Dit maakt het mogelijk om…
Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

Aflosboete eigen woning: meer belasting betalen

De aflosboete is een nieuwe belasting op de eigen woning van het kabinet Rutte 3. U betaalt al de WOZ-belasting aan de gemeente, een boeterente aan de bank als u te snel aflost en vanaf 2019 of 2020 d…
Hypotheek  Spaarhypotheek afkopen

Hypotheek Spaarhypotheek afkopen

Met een spaarhypotheek bouwt u na verloop van jaren een spaarpot op om uw hypotheek af te lossen. U kunt de spaarhypotheek ook tussentijds afkopen en beschikt dan eerder over het opgebouwde vermogen.…
Hypotheek aflossen of hypotheek niet aflossen in 2018?

Hypotheek aflossen of hypotheek niet aflossen in 2018?

Lagere woonlasten door sneller aflossen en het liefste boetevrij zijn in 2018 of 2019, dat zou mooi zijn. U kunt uw hypotheek extra aflossen, maar hoe pakt u dat aan? Een hypotheek aflossen met eigen…
Met ontslagvergoeding 2017 of 2018 hypotheek aflossen?

Met ontslagvergoeding 2017 of 2018 hypotheek aflossen?

Wie in 2017 of 2018 wordt ontslagen en een ontslagvergoeding of transitievergoeding krijgt, kan daarmee zijn hypotheekschuld direct verkleinen. Waarom met de ontslagvergoeding in 2017 of 2018 de hypot…
Spaarhypotheek omzetten naar aflossingsvrije hypotheek

Spaarhypotheek omzetten naar aflossingsvrije hypotheek

Een spaarhypotheek kunt u per 1 april 2017 belastingvrij omzetten in een aflossingsvrije hypotheek. Met een spaarhypotheek bouwt u weliswaar kapitaal op, maar bij de lagere rente in 2018, heeft wellic…
Hypotheek & de rangorde van hypotheken

Hypotheek & de rangorde van hypotheken

De volgorde van hypotheken, de rangorde van hypotheken en vooral de preferente schuldeisers is belangrijk in 2018. Een eerste hypotheek, een tweede hypotheek, een onderhandse lening of hypotheek. Maar…
Na 30 jaar is hypotheek niet afgelost, wat nu?

Na 30 jaar is hypotheek niet afgelost, wat nu?

Hebt u een probleem als de hypotheek na 30 jaar nog niet is afgelost? Mogelijk is dat inderdaad het geval als u nog een aflossingsvrije hypotheek hebt en deze nog niet is afgelost. De looptijd voor ee…
Met lijfrente hypotheek aflossen

Met lijfrente hypotheek aflossen

Stel u hebt een lijfrente volgens het nieuwe regime die tot uitbetaling gaat komen, kunt u daarmee uw hypotheek vervroegd aflossen of is dat onverstandig en duur? Het alternatief kan immers zijn een v…
Overdrachtsbelasting 2018 ook 2%

Overdrachtsbelasting 2018 ook 2%

De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd naar 2% voor particuliere woningen. Dit maakt het kopen van een huis in 2017 een stuk goedkoper. Voor bedrijfsonroerend goed bedraagt de overdrachtsbelast…
Hypotheek meer aflossen: 10 nadelen

Hypotheek meer aflossen: 10 nadelen

Geen hypotheek meer in 2018 of 2019 of een lagere hypotheek omdat u sneller aflost dan nodig is? Volledig of gedeeltelijk aflossen heeft zeker 10 nadelen en niet alleen pluspunten. Waar een paar jaar…
Woning verbouwen in 2018 met hypotheekrenteaftrek?

Woning verbouwen in 2018 met hypotheekrenteaftrek?

Kunt als u uw woning wilt verbouwen in 2018 nog gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek of moet een verbouwing met eigen geld plaatsvinden? Wat valt fiscaal onder verbetering eigen woning? Het antwo…
Hypotheekrenteaftrek 2017, 2018 annuïtair of lineair

Hypotheekrenteaftrek 2017, 2018 annuïtair of lineair

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijgt u nog in 2017, 2018 en 2019 via een annuïteitenhypotheek? Hoeveel mag u nog volgens een annuïteit aftrekken? Er gelden nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 20…
Oversluiten of aflossen: veel gestelde vragen

Oversluiten of aflossen: veel gestelde vragen

Hypotheek oversluiten, omzetten, aflossen of het zo laten, wat wordt het? Bij een lage hypotheekrente zoals in 2017 en waarschijnlijk ook in 2018 en 2019, kan het oversluiten of omzetten van uw hypoth…
Hypotheek vervroegd aflossen zonder boete en boetevrij

Hypotheek vervroegd aflossen zonder boete en boetevrij

Vrijwillig uw hypotheek versneld en vervroegd boetevrij aflossen? Zonder boete en zonder de verplichting van de bank of belastingdienst om af te lossen? Sneller aflossen is populair, maar vervroegd af…
Hypotheek aflossen voordeliger dan sparen?

Hypotheek aflossen voordeliger dan sparen?

Hypotheek aflossen of sparen, wat is voor u fiscaal voordeliger in 2018? Is honderd procent aflossen wellicht toch goedkoper? Stel dat u spaargeld hebt en een woning met hypotheek, dan kunt u kiezen v…
Hypotheekregels en financiering eigen woning 2018

Hypotheekregels en financiering eigen woning 2018

Weer is er hypotheeknieuws, weer zijn er nieuwe regels voor de eigen woning in 2018. In hoofdzaak gaat het om veranderingen die de financiering van de koop van een eigen woning inclusief kosten koper…
Onbeperkt hypotheek aflossen: Florius

Onbeperkt hypotheek aflossen: Florius

Bij Florius kunt u in 2017 en 2018 onder voorwaarden onbeperkt uw hypotheek extra aflossen zonder boeterente, ook als de hypotheek hoger is dan de WOZ-waarde. Maar hoe zit dat met de andere banken? Ho…
Bouwsparen: eerst sparen, dan woning kopen

Bouwsparen: eerst sparen, dan woning kopen

Bouwsparen in Nederland, wat is dat voor iets? Bouwsparen bestaat al in Duitsland en dat sluit volledig aan bij de trend dat we eerst moeten sparen en dan kopen. Geschrokken van de schuldencrisis beve…
Studieschuld extra aflossen en hogere hypotheek

Studieschuld extra aflossen en hogere hypotheek

Studieschuld extra aflossen of niet? Het ligt zo voor de hand, u hebt een studieschuld en een goede baan en wilt nu een huis kopen. Kunt u dan een hogere hypotheek afsluiten om uw studieschuld af te l…
Veranderen van hypotheek is slim

Veranderen van hypotheek is slim

U wilt in 2018 een andere hypotheek bij uw eigen bank of misschien wel overstappen naar een andere bank. Alles is mogelijk, maar is veranderen van hypotheek ook altijd slim? Om het meeste voordeel uit…
Hypotheekrenteaftrek, aflossen of sparen in 2018

Hypotheekrenteaftrek, aflossen of sparen in 2018

U kunt uw hypotheekrenteaftrek benutten, aflossen op de hypotheek of kiezen voor spaargeld op een spaarrekening. U kunt immers sparen of toch de hypotheek extra aflossen. Stel u hebt een hypotheek die…
Aflossingsvrije hypotheek heeft voordelen

Aflossingsvrije hypotheek heeft voordelen

De aflossingsvrije hypotheek heeft zeker voordelen en ook in 2017 en 2018 is de aflossingsvrije hypotheek toegestaan. Bij een aflossingsvrije hypotheek zijn de maandlasten laag. Deze hypotheek is daar…
Wat is een zorghypotheek (omgekeerde hypotheek)?

Wat is een zorghypotheek (omgekeerde hypotheek)?

Een zorghypotheek is een omgekeerde hypotheek die kan worden afgesloten door mensen die voldoende overwaarde hebben op hun huis en met de extra hypotheek hun toegenomen kosten van zorg willen kunnen b…
Boeterente berekenen: oversluiten hypotheek of aflossen

Boeterente berekenen: oversluiten hypotheek of aflossen

Hoeveel boeterente moet u betalen bij het oversluiten van een hypotheek in 2018? Uw (aflossingsvrije) hypotheek oversluiten met boeterente of lukt het omzetten doet u natuurlijk het liefste zonder ext…
Hypotheekrente & kapitaalverzekering

Hypotheekrente & kapitaalverzekering

Sluit de kapitaalverzekering eigen woning niet altijd over, want dit kan een belangrijk fiscaal nadeel zijn en u veel geld kosten. Ook als u uw hypotheek wilt vernieuwen voor een andere hypotheekrente…
De aflossingsvrije hypotheek is goedkoop

De aflossingsvrije hypotheek is goedkoop

Hoe goedkoop is een aflossingsvrije hypotheek in 2018? Een aflossingsvrije hypotheek is niet alleen een goedkope hypotheek, het is ook erg flexibel: aflossen is toegestaan, maar niet verplicht. Het is…
Aftrek hypotheekrente 2017 verder omlaag

Aftrek hypotheekrente 2017 verder omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2017 is om een aantal redenen lager. Beleidsmatig wordt de hypotheekrenteaftrek 2017 beperkt, de hypotheekrente daalt, u moet aflossen en ook het eigenwoningforfait kost u aftr…
Huis verbouwen of andere woning kopen in 2018 (en verhuizen)

Huis verbouwen of andere woning kopen in 2018 (en verhuizen)

Uw woning voldoet niet meer helemaal in 2018. Wat doet u dan, gaat u verbouwen in 2018 en blijft u in de oude woning of u gaat een ander huis kopen. Verhuizen of niet, wat zijn de argumenten en afwegi…
Maximale hypotheek 2018 online afsluiten

Maximale hypotheek 2018 online afsluiten

Wilt u uw maximale hypotheek 2018 berekenen en weten hoeveel geld u kunt lenen in 2018, dan kunt u dit online zelf berekenen. Online is veel goedkoper dan via een adviseur. Via het internet afsluiten…
Soorten overlijdensrisicoverzekering

Soorten overlijdensrisicoverzekering

Welke overlijdensrisicoverzekering kunt u in 2017 of 2018 afsluiten, voor welk bedrag? Er zijn meerdere soorten overlijdensrisicoverzekering. U kunt deze verzekering bij uw hypotheek afsluiten. Bekijk…
Hypotheek in 2014 en 2015 (nieuwe regels)

Hypotheek in 2014 en 2015 (nieuwe regels)

Weer nieuwe regels voor huizenbezitters, de hypotheek wijzigingen, eigen woning, maximale hypotheek 2014 en 2015 omlaag naar 100 procent in 2018 en andere veranderingen voor uw hypotheek en woonlasten…
Huis kopen zonder hypotheek in 2018

Huis kopen zonder hypotheek in 2018

Een huis kopen zonder hypotheek in 2018, het gebeurt regelmatig in een overspannen woningmarkt. Of u gebruikt eigen spaargeld, gebruikt misschien een lening of schenking van de en hoeft niet langs de…
Lage hypotheekrente: oversluiten of extra aflossen?

Lage hypotheekrente: oversluiten of extra aflossen?

Gaat u bij een lage hypotheekrente uw hypotheek oversluiten of extra aflossen? U kunt immers minder hypotheekrente betalen door uw bestaande hypotheek tegen een nieuwe en lagere hypotheekrente af te s…
Hoe lening aflossen?

Hoe lening aflossen?

Hoe gaat u uw lening aflossen, hoeveel, wat zijn de regels in 2017 en 2018? Als u een lening afsluit, wordt in de voorwaarden ook aangeven hoe u de lening kunt aflossen en ook of vervroegd of versneld…
Blok-hypotheek: 50 procent waarde huis aflossingsvrij

Blok-hypotheek: 50 procent waarde huis aflossingsvrij

Alternatieve namen voor de Blok hypotheek zijn de Duo-hypotheek, planningshypotheek, schuldopbouwhypotheek of meerwaardehypotheek. Maar het is vooral een ingewikkelde manier om ook voor starters een e…
Waarom extra aflossen op hypotheek (hoeveel voordelen)?

Waarom extra aflossen op hypotheek (hoeveel voordelen)?

De voordelen van het extra aflossen van een hypotheek of schulden, nu de rente zo laag is? Extra aflossen van een hypotheek en geld bijstorten zijn meer dan een hype, u wilt uw woonlasten in stapjes v…
Restschuld 2018 en 2019 financieren

Restschuld 2018 en 2019 financieren

Ook met een restschuld kunt u in 2018 en 2019 een andere woning kopen met Nationale Hypotheekgarantie. Dit is de manier om de restschuld te financieren. De hypotheekrente op de financiering is fiscaal…
Hypotheek met een looptijd van 40 jaar

Hypotheek met een looptijd van 40 jaar

Een hypotheek met een looptijd van 40 jaar, dat is wat ASR bank starters op de woningmarkt in 2018 aanbiedt. Gebruikelijk is een looptijd van 30 jaar, deze 10 jaar meer looptijd zal de maandlasten ver…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 26-10-2013, laatst gewijzigd op 14-05-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!