Zeemeeuw » Specials » Faillissement

Faillissement, dwangakkoord en doorstart in 2021 en 2022

Faillissement, dwangakkoord en doorstart in 2021 en 2022 De WHOA maakt een dwangakkoord mogelijk zonder faillissement. Als in 2021 of 2022 een faillissement niet meer is te voorkomen, is er misschien nog wel een doorstart van het inmiddels failliete bedrijf mogelijk. Dit zijn spannende momenten in het leven van een gefailleerde ondernemer en zijn werknemers. Wat houdt een faillissement voor u, de werknemer en klanten in? Kunt u ook aansprakelijk worden gesteld? Wat is een beslagvrije voet? Wat betekent dit voor de schulden en schuldeisers. Bent u persoonlijk aansprakelijk? Kunt u zelf een faillissement aanvragen, wat is een saneringskrediet? Welke rechtsvorm kiest u?

Grote bedrijven die failliet gingen

Als grote bedrijven als Enron door fraude omvallen, is dat verschrikkelijk. Als een startend bedrijfje omvalt, wordt dat vaak als een kans gezien om een nieuw bedrijfje te beginnen met nieuwe kansen. Vele groot verdieners in onze wereld begonnen ooit een bedrijfje dat inmiddels al lang ter ziele is. Ze hebben leergeld betaald, en daar hun voordeel mee gedaan. Of wat als een bank als Lehman Brothers, of dichter bij huis, de DSB Bank omvalt. Wat gebeurt er met de vorderingen?

Faillissement voorkomen

Een faillissement voorkomen is vaak een moeilijke zaak als niet alle schuldeisers meewerken. Een aanpassing van de Faillissementswet, via de Wet homologatie onderhands akkoord WHOA, maakt een dwangakkoord mogelijk dat veel werkgelegenheid kan redden.

Failliet gaan en dan de doorstart van het bedrijf

Soms is ook een doorstart mogelijk van het oude bedrijf. Afgeslankt en wel, en gericht op de toekomst. Maar zo eenvoudig is een doorstart nog niet. De curator is immers nog de baas en financiers, medewerkers, afnemers en klanten moeten wel mee willen. Deze special gaat op dit soort zaken in, en bekijkt de gevolgen van faillissement en surseance van betaling.

Bekijk altijd ook de mogelijkheden voor een verdere doorstart van een bedrijf bij faillissement.

De curator

De bevoegdheden van de curator gaan ver. De curator wordt door een rechter aangewezen. Vervolgens is hij of zij gemachtigd, om het totale beheer te voeren over de bezittingen en schulden, en betrokken bij alle belangrijke beslissingen. Wanneer het economisch wat minder gaat, worden steeds meer mensen met een curator geconfronteerd. Persoonlijk, of collectief, zoals eerder met de DSB Bank. Meer over het wel en wee van een curator leest u in: de curator mag wel heel veel. Als u dit leest weet u ook wat u nu het beste kunt doen om zo snel mogelijk alles weer op orde te krijgen. Laat u niet door een faillissement uit het veld slaan, want het overkomt velen. Het is de kunst om weer alles zo snel mogelijk op de rails te krijgen en weer door te gaan. Maak zo nodig gebruik van de aangeboden schuldsanering.

Aannemer failliet in 2021 of 2022

Ook uw aannemer kan failliet gaan in 2021 of 2022. Bekijk vooraf hoe u zich daar tegen verzekert met de aannemer failliet garantie.

Welke rechtsvorm voor uw onderneming

Een ondernemer zal privévermogen en zakelijk vermogen graag gescheiden houden. Dat kan met een bv maar ook met een Limited Liability Partnership, LLP. Iets voor u?

Zeemeeuw ©
Bent u privé aansprakelijk bij een faillissement?

Bent u privé aansprakelijk bij een faillissement?

Een faillissement betekent nog niet per se dat u ook privé aansprakelijk bent. De vraag is of u en bij welke rechtsvorm u ook privé aansprakelijk kunt worden gesteld en wat bestuurdersaansprakelijkhei…
Coöperatie oprichten: fiscaal voordeel en aansprakelijkheid

Coöperatie oprichten: fiscaal voordeel en aansprakelijkheid

U kunt een coöperatie oprichten, daardoor minder belasting betalen en minder risico lopen. Maar wat is de coöperatie voor rechtsvorm, wat zijn de voordelen van het oprichten van een coöperatie? In vee…
Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schulden

Bankbeslag, loonbeslag of boedelbeslag bij schulden

Wie te veel schulden en schuldeisers heeft, kan te maken krijgen met een loonbeslag, een bankbeslag of een boedelbeslag (beslag op boedel) door de deurwaarder. Het zijn drie pressiemiddelen van schuld…
Aannemer failliet garantie

Aannemer failliet garantie

Aannemers gaan failliet, ook in 2023 gaan bouwbedrijven failliet. Ook uw aannemer of het bouwbedrijf kan dus failliet gaan. Wat is bij een faillissement nog de garantie van de aannemer waard, bij een…
Schulden partner bij samenwonen

Schulden partner bij samenwonen

Een partner met schulden hebben, wat betekent dat voor u, wie is verantwoordelijk voor de schuld in 2020 en 2021? Schulden en samenwonen, schulden en scheiding, wat betekenen de schulden van een partn…
Banksparen veilig bij faillissement?

Banksparen veilig bij faillissement?

Is ook het banksparen bij een bank een veilige manier van sparen bij een faillissement van de bank? Als u niet de juiste maatregelen treft, niet. Wat zijn de juiste maatregelen om uw spaargeld te besc…
Alles over conservatoir beslag en executoriaal beslag

Alles over conservatoir beslag en executoriaal beslag

Een beslag op loon of goederen komt veel voor. Wat betekent dit voor u? Een conservatoir beslag op uw goederen, inboedel of bankrekening is als voorzorgsmaatregel toegestaan, als iemand op u een vorde…
Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2021

Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2021

Loonbeslag bij de werkgever of een beslag op de inboedel door een deurwaarder vinden in 2022 regelmatig plaats. Let op de beslagvrije voet die u zelf kunt berekenen, de procedure en het gezinsinkomen.…
De verkoop van openstaande vorderingen aan een incassobureau

De verkoop van openstaande vorderingen aan een incassobureau

Het komt nogal eens voor dat debiteuren niet op tijd of zelfs helemaal niet betalen en er vele openstaande vorderingen zijn. Wanbetalers, het wordt er niet beter op. U hebt de mogelijkheid om uw opens…
Bank failliet: wat betekent dat voor mijn beleggingen

Bank failliet: wat betekent dat voor mijn beleggingen

Een bank kan failliet gaan, ook 2023. Niet zo snel in Nederland meer, maar toch, het kan wel. Wie spaart bij een bank weet dat hij veilig moet sparen. Daarvoor moet de bank vallen onder de garantie va…
Bank failliet: gevolgen voor spaargeld en lening in 2021

Bank failliet: gevolgen voor spaargeld en lening in 2021

Zodra een bank in 2023 of 2024 failliet gaat, zijn er niet alleen gevolgen voor uw spaargeld. De gevolgen van een faillissement zijn nog erger als u bij dezelfde bank ook een hypotheek of andere geldz…
De verjaringstermijnen voor uw vorderingen en schulden

De verjaringstermijnen voor uw vorderingen en schulden

Schulden kunnen verjaren in 2022 en 2023. Een erfenis kan komen te vervallen, een factuur verjaart. Nogal wat banken hebben rekeningen, waarop al jaren geen transacties meer zijn gedaan (slapende reke…
Faillissement, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Faillissement, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Een faillissement dreigt en wat doet u dan, wat doet de curator? Wat is een schone lei en wat gebeurt er met de schulden? Als u uw schulden niet betaalt, kunt u failliet worden verklaard. U kunt ook g…
Faillissement & faillissementswet: dwangakkoord in 2020/'21

Faillissement & faillissementswet: dwangakkoord in 2020/'21

Een faillissement komt vaak voor, surseance van betaling ook. Maar het gebeurt uiteraard ook dat een bedrijf in financiële problemen een faillissement juist wil voorkomen en tijdig in gesprek gaat met…
De curator mag wel heel veel

De curator mag wel heel veel

Wat mag de curator allemaal doen als u in een faillissement bent verwikkeld. Waarover mag u als gefailleerde nog zelf beslissen en wat is eigenlijk de taak van een curator bij een faillissement, wat d…
Een faillissement, wat betekent dat voor u

Een faillissement, wat betekent dat voor u

Failliet gaan of dreigen failliet te gaan. Wat betekent het nou als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard. Kunt u zomaar failliet worden verklaard. U kunt uw eigen faillissement aanvragen, m…
Surseance van betaling of faillissement?

Surseance van betaling of faillissement?

Wat is een surseance van betaling, wat is hierbij de procedure? Meestal gaat een surseance van betaling aan een faillissement vooraf, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Soms komt het lek tijdig bo…
De doorstart van een bedrijf bij faillissement

De doorstart van een bedrijf bij faillissement

Ook wanneer een faillissement is aangevraagd en uitgesproken, zijn er soms nog voldoende gezonde onderdelen binnen een bedrijf dat een doorstart kan worden overwogen. Hoewel dit niet eenvoudig is het…
Limited Liability Partnership (LLP): voordelen en nadelen

Limited Liability Partnership (LLP): voordelen en nadelen

De Limited Liability Partnership (LLP) is een Engelse rechtsvorm die ook in Nederland voor vrije beroepsbeoefenaren en kleine ondernemers een fiscaal slimme rechtsvorm kan zijn. Uw aansprakelijkheid i…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 05-12-2010, laatst gewijzigd op 14-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.