Zeemeeuw » Specials » Ziektekosten
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Aftrekbare ziektekosten, specifieke zorgkosten 2019 en 2020

Aftrekbare ziektekosten, specifieke zorgkosten 2019 en 2020 Vooral chronisch ziek zijn, kost veel geld en wordt in 2018, 2019 en 2020 nog duurder. U merkt het aan de medicijnen, behandelingen en premies. Maar er is ook een meevaller te melden: de eigen bijdrage medicijnen wordt maximaal 250 euro. Een aantal regelingen worden versoberd. Aftrekbare ziektekosten en aftrekbare buitengewone lasten verminderen in aantal. Wel blijven er een aantal aftrekbare ziektekosten en zorgkosten over. Bekijk de goedkoopste zorgverzekering 2018 en de beschikbare informatie over de aftrekbare ziektekosten. Denk aan de tandarts en de fysiotherapeut. Een belangrijk punt voor uw keuze kan ook de de vrije artsenkeuze en uw keuze vrijheid in de zorg zijn. Het verplicht eigen risico 2019 en 2020 is 385 euro (hetzelfde als in 2018). De zorgpremie 2019 stijgt ten opzichte van 2018 en zal in 2020 naar verwachting verder stijgen.

Inhoud


Eigen risico ziektekosten 2018, 2019 en 2020

In ons land kennen we een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is wettelijk verplicht en bedraagt:
 • In 2009 155 euro.
 • In 2010 165 euro.
 • In 2011 170 euro.
 • In 2012 220 euro.
 • In 2013 350 euro.
 • In 2014 360 euro.
 • In 2015 375 euro.
 • In 2016 385 euro.
 • In 2017 385 euro.
 • In 2018 385 euro.
 • In 2019 385 euro.
 • In 2020 385 euro.

Dit verplicht eigen risico geldt voor iedereen, of u wel of geen ziektekosten heeft: er vindt geen restitutie plaats en het is niet aftrekbaar van de belasting. Het vrijwillig eigen risico, is een vrijwillige manier om uw premies voor de zorgverzekering wat te verlagen. Vooral jongeren met weinig ziektekosten, kiezen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. Het CAK geeft in een aantal gevallen compensatie voor het eigen risico.

Aftrekbare ziektekosten inkomstenbelasting 2009 - 2012

Eigenlijk was 2008 voor velen het laatste jaar om ziektekosten als buitengewone uitgaven van de inkomstenbelasting af te trekken. Mensen kochten vaak nog een bril en soms meerdere om zo extra van de aftrekposten gebruik te kunnen maken. Dit ten nadele van de chronisch zieke: doordat de regering vond, dat zo te veel aan ziektekosten werd afgetrokken, werden de aftrekposten flink versoberd. Sinds 1 januari 2009 hebben we de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten, Wtcg. Een ingewikkelde wet, met vaak een late uitbetaling en veel minder aftrekposten dan we gewend waren.

De goedkoopste basisverzekering en zorgverzekering 2020

Nu de zorgpremie voor de basisverzekering omhoog gaat en het verplicht eigen risico stijgt, loont het meer dan ooit om zorgverzekeringen goed te vergelijken en op zoek te gaan naar de goedkoopste zorgverzekering 2018. Ga dus ook op zoek naar:

Eigen bijdrage geneesmiddelen en medicijnen maximaal 250 euro

Gebruikt u veel medicijnen waarvan u een deel zelf moet betalen, dan is er in 2019 een meevaller. De basisverzekering 2019 verandert in die zijn dat als u meer dan 250 euro aan medicijnen en geneesmiddelen kwijt bent, u het meerdere terugkrijgt. Verwar deze eigen bijdrage echter niet met het verplicht eigen risico, want dat blijft ongewijzigd op 385 euro staan.

Verzekering opzeggen in 2019 (zorgpolis 2020)

Wie de nieuwe premies ziektekosten bij een aanbieder te hoog vindt, of wanneer de polis onvoldoende dekking geeft doordat uw situatie is gewijzigd, of de verzekeraar de voorwaarden heeft veranderd, moet tijdig maatregelen nemen. Zorg dat u zo snel mogelijk een offerte heeft van een nieuwe verzekeraar en een akkoord en zeg de oude verzekering dan liefst aangetekend voor 31 december van het jaar op. Dus de verzekering 2019 zegt u uiterlijk 31 december 2019 op en u sluit een nieuwe verzekering uiterlijk 1 februari 2020 af.

Verzekering ZEKUR

De polis van ZEKUR is vooral voor jongeren met weinig ziekte aantrekkelijk: de premies zijn relatief laag en de polisvoorwaarden goed. Op deze manier kan low budget basisverzekering ZEKUR u een goede en goedkope polis aanbieder van zorg.

Zeemeeuw ©
Betaaldata zorgtoeslag 2018 en 2019

Betaaldata zorgtoeslag 2018 en 2019

Wat zijn de betaaldata en voorwaarden voor de zorgtoeslag 2018 en 2019, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2018 en zorgtoeslag 2019 zijn belangrijke bedragen geworden en daarom wil iedereen de b…
Eigen bijdrage verzorgingshuis 2018-2019

Eigen bijdrage verzorgingshuis 2018-2019

U gaat naar een verzorgingshuis of verpleeghuis, moet u dan uw vermogen opeten en huis verplicht verkopen en waar hebt u recht op? Wat is de hoogte van uw eigen bijdrage 2017, 2018 of 2019 als u in ee…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

De aftrekbare specifieke zorgkosten, reiskosten bij ziekenbezoek en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog, deze fiscale regeling in de inkomstenbelasting is niet gedeeltelijk afgeschaft…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van welke hulpmiddelen, reiskosten ziekenbezoek en behandelingen zijn de kosten een fi…
Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regeling

Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regeling

Vaak is het belastbare inkomen zo laag dat u geen voordeel heeft van alle heffingskortingen in 2018 en 2019. U hebt bijvoorbeeld veel ziektekosten, maar onvoldoende belasting betaald om uit de aftrekp…
Berekening zorgtoeslag 2018

Berekening zorgtoeslag 2018

Hoeveel zorgtoeslag 2018 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2018 kunt u eenvoudig zelf met een rekenmachine doen. Met deze proefberekening weet u direct op hoeveel geld u recht hebt…
Verplicht eigen risico 2020 en de zorgpremie 2020

Verplicht eigen risico 2020 en de zorgpremie 2020

De hoogte van het verplicht eigen risico in 2020 is 385 euro, evenveel als in 2019. In 2020 betaalt u naar verwachting een hogere zorgpremie. Het eigen risico geldt niet voor uw kinderen tot achttien…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

De fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020 leidt in veel gevallen tot een lagere belastingteruggave dan in 2019. Het belastingpercentage waartegen u uw kosten kunt aftrekken daalt immers. Toch z…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2017

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2017

In 2017 zijn niet alle zorgkosten fiscaal aftrekbaar, welke nog wel en hoe berekent u die aftrek? Voor velen zijn de specifieke zorgkosten een belangrijke aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting…
Zorgtoeslag 2018 omhoog

Zorgtoeslag 2018 omhoog

De zorgtoeslag 2018 stijgt ten opzicht van 2017. Wat verandert in de zorgtoeslag 2018, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen? Vraag de zorgtoeslag 2018 op tijd aan. In 2018 zorgen een hoge…
Student verdient geld met zorgtoeslag 2018 en 2019

Student verdient geld met zorgtoeslag 2018 en 2019

Een student kan verdienen met de maandelijkse zorgtoeslag. Vraag die dus aan in 2018 en 2019. De zorgtoeslag krijgt u tot een bepaald inkomen. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk, maar niet afhankel…
Aftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegd

Aftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegd

Hoeveel ziektekosten krijgt u via de aangifte inkomstenbelasting vergoed en hoe staat het met de aftrek van de buitengewone lasten in 2019? Wie hoge zorgkosten heeft voor eigen rekening, kan een belan…
Tandartsverzekering? Tandartstarieven 2019 en 2020

Tandartsverzekering? Tandartstarieven 2019 en 2020

De tarieven van tandarts en orthodontist gaan omhoog, wat betaalt u in 2019 en 2020 voor de behandeling van een tandarts? Even waren de tandartstarieven volledig vrij, totdat de overheid heeft ingegre…
Overstappen zorgverzekering 2020

Overstappen zorgverzekering 2020

Als de premie zorgverzekering 2020 omlaag gaat door het overstappen naar een andere verzekering, zult u dan ook overstappen in 2019? Naar schatting stappen jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen mensen over n…
Basisverzekering 2020 uitgebreid

Basisverzekering 2020 uitgebreid

De basisverzekering 2020 wordt per 1 januari 2020 uitgebreid. Er gaan geen behandelingen uit de basisverzekering die ook in 2019 in het pakket zaten, wel is er bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe behandel…
Basisverzekering 2019: eigen bijdrage medicijnen tot 250

Basisverzekering 2019: eigen bijdrage medicijnen tot 250

De eigen bijdrage medicijnen en geneesmiddelen wordt maximaal 250 euro in 2019, een meevaller. De basisverzekering 2019 verandert namelijk op een aantal punten ten opzichte van 2018. De gecombineerde…
Aanvullende zorgverzekering 2020

Aanvullende zorgverzekering 2020

Een aanvullende zorgverzekering is in 2019 en 2020 niet verplicht, maar kan zeker de moeite waard zijn. Vergelijk voordat u afsluit; voldoet de goedkoopste aanvullende zorgverzekering 2019 aan uw wens…
Zorgverzekering 2019: zorgpremie vergelijken

Zorgverzekering 2019: zorgpremie vergelijken

De zorgpremie 2019 stijgt, zo laat het kabinet ons weten, maar het kabinet gaat daar niet over. De zorgverzekeraar waar u de zorgverzekering voor 2019 afsluit bepaalt welke zorgverzekeringen er worden…
Zorgpremie 2019 omhoog

Zorgpremie 2019 omhoog

De zorgpremie 2019 stijgt ten opzichte van 2018, u gaat dus weer meer geld betalen voor uw basisverzekering. Zilveren Kruis en CZ bijvoorbeeld rekenen op een stijging met 6%. De premiestijging in de z…
De ziektekosten in 2019, low budget basisverzekering ZEKUR

De ziektekosten in 2019, low budget basisverzekering ZEKUR

De zorgpremies zijn bekend en in 2019 kost de zorgpremie bij budgetpolis Zekur u vanaf 83,50 euro per maand. Opvallend is de succesvolle intrede sinds 2008 van een nieuwe basisverzekering ziektekost…
Belastingdienst & tarieven 2008 & buitengewone lasten

Belastingdienst & tarieven 2008 & buitengewone lasten

Aftrekbare ziektekosten? Teruggave bril en lenzen in 2008? U had het waarschijnlijk al gemerkt aan de voorlopige teruggaaf 2008: de regeling voor de buitengewone lasten in 2008 is veranderd. Aftrekpos…
Vrije artsenkeuze en lager eigen risico 2019?

Vrije artsenkeuze en lager eigen risico 2019?

Bij uw zorgverzekering 2019 en 2020 staat u voor de keuze of u een vrije artsenkeuze wilt en hoe hoog uw eigen risico in de zorg mag zijn. Een zorgverzekering met vrije artsenkeuze is in 2019 vaak duu…
Vrijwillig eigen risico 2019 en 2020 verhogen

Vrijwillig eigen risico 2019 en 2020 verhogen

Een zorgverzekering 2019 of 2020 afsluiten met een hoger eigen risico en korting? Ook in 2019 levert een hoger vrijwillig risico u geld op, maar niet bij elke verzekeraar is de premiekorting die u kri…
Zorgverzekering Hema 2019

Zorgverzekering Hema 2019

Ook de Hema heeft voor 2019 een goedkope zorgverzekering in de aanbieding. Niet zomaar een basisverzekering, maar een verzekering met een zeer lage zorgpremie, zonder medische selectie en uitgevoerd d…
Kosten huisarts 2018 en 2019

Kosten huisarts 2018 en 2019

Hoe worden de kosten van een huisarts door u betaald in 2018 en 2019? Wie op consult gaat bij de huisarts zal geen rekening krijgen, want de vergoeding loopt direct via het basispakket van uw zorgverz…
Zorgverzekering studenten 2019

Zorgverzekering studenten 2019

Studenten willen een goedkope zorgverzekering voor 2019 kunnen afsluiten en hebben het meestal niet breed. Gelukkig is er een zorgverzekering speciaal voor studenten en kun je een hoger eigen risico n…
Collectieve zorgverzekering 2020 en eigen risico 2020

Collectieve zorgverzekering 2020 en eigen risico 2020

Let op de collectieve zorgverzekering 2020 en de korting. De collectiviteitskorting is in 2020 ook voor de zorgverzekering 2020 interessant als u eind 2019 een nieuwe zorgverzekering afsluit. Het verp…
Basispakket zorgverzekering: nieuw in 2018

Basispakket zorgverzekering: nieuw in 2018

De basisverzekering zorg 2017 en 2018 zijn wettelijk voor iedereen in Nederland verplicht en gelijk, iedereen heeft tenminste recht op het basispakket voor de zorg. Welke geneesmiddelen en behandeling…
Hemofilie: bloedstoornis door gendefect

Hemofilie: bloedstoornis door gendefect

Wat is hemofilie voor ziekte? Hemofilie is een bloedziekte, een bloedstoornis en een stollingsziekte. De bloedstollingsziekte hemofilie is een erfelijke ziekte die hoofdzakelijk bij mannen voorkomt en…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 05-02-2011, laatst gewijzigd op 25-07-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!