Zeemeeuw » Specials » Ziektekosten

Aftrekbare ziektekosten, specifieke zorgkosten 2020 en 2021

Aftrekbare ziektekosten, specifieke zorgkosten 2020 en 2021 Vooral chronisch ziek zijn, kost veel geld en wordt in 2021 en 2022 nog duurder. U merkt het aan de medicijnen, behandelingen en premies. Maar er is ook een meevaller te melden: de eigen bijdrage medicijnen wordt maximaal 250 euro. Een aantal regelingen worden versoberd. Aftrekbare ziektekosten en aftrekbare buitengewone lasten verminderen in aantal. Wel blijven er een aantal aftrekbare ziektekosten en zorgkosten over. Bekijk de goedkoopste zorgverzekering 2022 en de beschikbare informatie over de aftrekbare ziektekosten. Denk aan de tandarts en de fysiotherapeut. Een belangrijk punt voor uw keuze kan ook de de vrije artsenkeuze en uw keuze vrijheid in de zorg zijn. Het verplicht eigen risico 2021 en 2022 is 385 euro (hetzelfde als in 2020). De zorgpremie 2022 stijgt ten opzichte van de premie in 2021. DSW laat zelfs de premie fors stijgen in 2021 en 2022.

Inhoud


Eigen risico ziektekosten 2020, 2021 en 2022

In ons land kennen we een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is wettelijk verplicht en bedraagt:
 • In 2009 155 euro.
 • In 2010 165 euro.
 • In 2011 170 euro.
 • In 2012 220 euro.
 • In 2013 350 euro.
 • In 2014 360 euro.
 • In 2015 375 euro.
 • In 2016 385 euro.
 • In 2017 385 euro.
 • In 2018 385 euro.
 • In 2019 385 euro.
 • In 2020 385 euro.
 • In 2021 385 euro.
 • In 2022 385 euro.

Dit verplicht eigen risico geldt voor iedereen, of u wel of geen ziektekosten heeft: er vindt geen restitutie plaats en het is niet aftrekbaar van de belasting. Het vrijwillig eigen risico, is een vrijwillige manier om uw premies voor de zorgverzekering wat te verlagen. Vooral jongeren met weinig ziektekosten, kiezen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. Het CAK geeft in een aantal gevallen compensatie voor het eigen risico.

Aftrekbare ziektekosten inkomstenbelasting 2009 - 2012

Eigenlijk was 2008 voor velen het laatste jaar om ziektekosten als buitengewone uitgaven van de inkomstenbelasting af te trekken. Mensen kochten vaak nog een bril en soms meerdere om zo extra van de aftrekposten gebruik te kunnen maken. Dit ten nadele van de chronisch zieke: doordat de regering vond, dat zo te veel aan ziektekosten werd afgetrokken, werden de aftrekposten flink versoberd. Sinds 1 januari 2009 hebben we de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten, Wtcg. Een ingewikkelde wet, met vaak een late uitbetaling en veel minder aftrekposten dan we gewend waren.

De goedkoopste basisverzekering en zorgverzekering 2022

Nu de zorgpremie voor de basisverzekering omhoog gaat en het verplicht eigen risico stijgt, loont het meer dan ooit om zorgverzekeringen goed te vergelijken en op zoek te gaan naar de goedkoopste zorgverzekering 2022. Ga dus ook op zoek naar:

Eigen bijdrage geneesmiddelen en medicijnen maximaal 250 euro

Gebruikt u veel medicijnen waarvan u een deel zelf moet betalen, dan is er in 2020 een meevaller. De basisverzekering 2019 verandert in die zijn dat als u meer dan 250 euro aan medicijnen en geneesmiddelen kwijt bent, u het meerdere terugkrijgt. Verwar deze eigen bijdrage echter niet met het verplicht eigen risico, want dat blijft ongewijzigd op 385 euro staan.

Verzekering opzeggen in 2021 (zorgpolis 2022)

Wie de nieuwe premies ziektekosten bij een aanbieder te hoog vindt, of wanneer de polis onvoldoende dekking geeft doordat uw situatie is gewijzigd, of de verzekeraar de voorwaarden heeft veranderd, moet tijdig maatregelen nemen. Zorg dat u zo snel mogelijk een offerte heeft van een nieuwe verzekeraar en een akkoord en zeg de oude verzekering dan liefst aangetekend voor 31 december van het jaar op. Dus de verzekering 2021 zegt u uiterlijk 31 december 2021 op en u sluit een nieuwe verzekering uiterlijk 1 februari 2022 af.

Verzekering ZEKUR

De polis van ZEKUR is vooral voor jongeren met weinig ziekte aantrekkelijk: de premies zijn relatief laag en de polisvoorwaarden goed. Op deze manier kan low budget basisverzekering ZEKUR u een goede en goedkope polis aanbieder van zorg.

Zeemeeuw ©
Eigen bijdrage verzorgingshuis 2020 en 2021

Eigen bijdrage verzorgingshuis 2020 en 2021

U gaat naar een verzorgingshuis of verpleeghuis, moet u dan uw vermogen opeten en huis verplicht verkopen en waar hebt u recht op? Wat is de hoogte van uw eigen bijdrage 2020, 2021 en 2022 als u in ee…
Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regeling

Belastingdienst & de verzilveringsregeling & TSZ regeling

Vaak is het belastbare inkomen zo laag dat u geen voordeel heeft van alle heffingskortingen in 2020 en 2021. U hebt bijvoorbeeld veel ziektekosten, maar onvoldoende belasting betaald om uit de aftrekp…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2021

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2021

In 2021 zijn niet alle zorgkosten fiscaal aftrekbaar, welke nog wel en hoe berekent u die aftrek? Voor velen zijn de specifieke zorgkosten een belangrijke aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting…
Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021

Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021

Wat zijn de betaaldata en voorwaarden voor de zorgtoeslag 2020, 2021 en 2022, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2020, 2021 en zorgtoeslag 2022 zijn belangrijke bedragen geworden en daarom wil i…
Berekening zorgtoeslag 2021

Berekening zorgtoeslag 2021

Hoeveel zorgtoeslag 2021 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2021 kunt u eenvoudig zelf met een rekenmachine doen. Met deze proefberekening weet u direct op hoeveel geld u recht hebt…
Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2020

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 2020

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een opvolger van de Wtcg. De Wtcg had een groter bereik en was bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten. De tegemoetkoming arbeidsongeschikten wordt door…
Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

De zorgtoeslag 2020 stijgt ten opzichte van 2019. Wat verandert in de zorgtoeslag 2020, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen in de zorgtoeslagtabel 2020? Vraag de zorgtoeslag 2020 op tijd…
Student verdient geld met zorgtoeslag 2020 en 2021

Student verdient geld met zorgtoeslag 2020 en 2021

Een student kan verdienen met de maandelijkse zorgtoeslag. Vraag die dus aan in 2020 en 2021. De zorgtoeslag krijgt u tot een bepaald inkomen. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk, maar niet afhankel…
Zorgverzekering 2019: zorgpremie vergelijken

Zorgverzekering 2019: zorgpremie vergelijken

De zorgpremie 2019 stijgt, zo laat het kabinet ons weten, maar het kabinet gaat daar niet over. De zorgverzekeraar waar u de zorgverzekering voor 2019 afsluit bepaalt welke zorgverzekeringen er worden…
Basisverzekering 2020 uitgebreid

Basisverzekering 2020 uitgebreid

De basisverzekering 2020 wordt per 1 januari 2020 uitgebreid. Er gaan geen behandelingen uit de basisverzekering die ook in 2019 in het pakket zaten, wel is er bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe behandel…
Zorgpremie 2021 omhoog

Zorgpremie 2021 omhoog

De zorgpremie 2022 zal in de meeste gevallen stijgen ten opzichte van 2021. Corona heeft de verzekeraars veel geld gekost. U gaat dan dus meer geld betalen voor uw basisverzekering. De premiestijging…
Kosten huisarts 2020 en 2021: wie betaalt wat?

Kosten huisarts 2020 en 2021: wie betaalt wat?

Hoe worden de kosten van een huisarts door u betaald in 2020? Wie in 2020 of 2021 op consult gaat bij de huisarts zal geen rekening krijgen, want de vergoeding loopt direct via het basispakket van uw…
Zorgpremie 2020 stijgt, zorgtoeslag 2020 omhoog

Zorgpremie 2020 stijgt, zorgtoeslag 2020 omhoog

Wat doet de zorgtoeslag 2020, hoe werkt die? De zorgpremie 2020 stijgt om een aantal gevallen in 2020 als u niet overstapt, ook voor de kwetsbare groepen. De stijgende zorgtoeslag zorgt voor (enige) c…
Zorgverzekering Hema 2021

Zorgverzekering Hema 2021

Ook de Hema heeft voor 2021 een goedkope zorgverzekering in de aanbieding. Niet zomaar een basisverzekering, maar een verzekering met een zeer lage zorgpremie, zonder medische selectie en uitgevoerd d…
Zorgpremie 2020 en de zorgverzekering in 2020

Zorgpremie 2020 en de zorgverzekering in 2020

De zorgpremie 2020 gaat gemiddeld genomen met 37 euro omhoog. Gemiddeld, misschien zit u al bij een zorgverzekeraar die (ongerekend de collectiviteitskorting) de zorgpremie verlaagt en kunt u blijven…
Vrijwillig eigen risico 2021 verhogen: bereken uw korting

Vrijwillig eigen risico 2021 verhogen: bereken uw korting

Een zorgverzekering 2021 afsluiten met een hoger eigen risico en grotere korting, minder betalen voor uw zorgverzekering 2021? Ook in 2021 levert een hoger vrijwillig risico u geld en voordeel op, maa…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van welke hulpmiddelen, reiskosten ziekenbezoek en behandelingen zijn de kosten een fi…
Vrije artsenkeuze en lager eigen risico 2021

Vrije artsenkeuze en lager eigen risico 2021

Bij uw zorgverzekering 2021 staat u voor de keuze of u een vrije artsenkeuze wilt en hoe hoog uw eigen risico in de zorg mag zijn. Een zorgverzekering met vrije artsenkeuze is in 2021 vaak duurder, ma…
Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020

De fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2020 leidt in veel gevallen tot een lagere belastingteruggave dan in 2019. Het belastingpercentage waartegen u uw kosten kunt aftrekken daalt immers. Toch z…
Overstappen zorgverzekering 2021

Overstappen zorgverzekering 2021

Als de premie zorgverzekering 2021 omlaag gaat of minder hard stijgt door het overstappen naar een andere verzekering, zult u dan ook overstappen in 2020? Naar schatting stappen jaarlijks ongeveer 1,5…
De ziektekosten in 2021, low budget basisverzekering ZEKUR

De ziektekosten in 2021, low budget basisverzekering ZEKUR

De zorgpremies zijn bekend en in 2021 kost de zorgpremie bij budgetpolis Zekur u vanaf 85,95 euro per maand. Opvallend is de succesvolle low budget basisverzekering van ZEKUR. Bij een totaal eigen r…
Belastingdienst: tarieven 2020 en buitengewone lasten

Belastingdienst: tarieven 2020 en buitengewone lasten

Aftrekbare ziektekosten? Teruggave bril en lenzen in 2020 en 2021? De aftrekbare zorgkosten en ziektekosten behoren tot de buitengewone lasten en buitengewone uitgaven, maar niet alles aan zorgkosten…
Aftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegd

Aftrekbare ziektekosten IB 2019 uitgelegd

Hoeveel ziektekosten krijgt u via de aangifte inkomstenbelasting vergoed en hoe staat het met de aftrek van de buitengewone lasten in 2019? Wie hoge zorgkosten heeft voor eigen rekening, kan een belan…
Aanvullende zorgverzekering 2021

Aanvullende zorgverzekering 2021

Een aanvullende zorgverzekering is in 2021 niet verplicht, maar kan verstandig zijn als u ook zorg nodig hebt die niet in de basisverzekering zit. Vergelijk voordat u een aanvullende zorgverzekering a…
Zorgverzekering studenten 2021

Zorgverzekering studenten 2021

Studenten willen een goedkope zorgverzekering voor 2021 kunnen afsluiten en hebben het meestal niet breed. Gelukkig is er een zorgverzekering speciaal voor studenten en kun je een hoger eigen risico n…
Verplicht eigen risico 2020 en de zorgpremie 2020

Verplicht eigen risico 2020 en de zorgpremie 2020

De hoogte van het verplicht eigen risico in 2020 is 385 euro, evenveel als in 2019 en 2021. In 2020 betaalt u naar verwachting een hogere zorgpremie. Het eigen risico geldt niet voor uw kinderen tot a…
Korting collectieve zorgverzekering 2021

Korting collectieve zorgverzekering 2021

Door een collectieve zorgverzekering af te sluiten kunt u een extra korting krijgen op de zorgpremie 2021 en 2022. Werkgevers, sportverenigingen en andere organisaties kunnen een collectieve zorgverze…
Basisverzekering 2021: waaruit kiezen?

Basisverzekering 2021: waaruit kiezen?

De basisverzekering zorg 2021 is wettelijk voor iedereen in Nederland verplicht en gelijk, iedereen heeft tenminste recht op het basispakket voor de zorg. Uit welke verzekeringen kunt u kiezen en is e…
Griepprik 2020 - 2021: vergoeding en samenstelling

Griepprik 2020 - 2021: vergoeding en samenstelling

Ook in het griepseizoen 2020-2021 zal de griepprik veelvuldig door de huisarts worden toegediend en misschien is er dan een vaccin tegen corona. Moet u de griepprik 2020 en 2021 dan zelf betalen of be…
Tandartsverzekering? Tandartstarieven 2020 en 2021

Tandartsverzekering? Tandartstarieven 2020 en 2021

De tarieven van tandarts en orthodontist gaan omhoog, wat betaalt u in 2020 en 2021 voor de behandeling van een tandarts? Even waren de tandartstarieven volledig vrij, totdat de overheid heeft ingegre…
Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018

De aftrekbare specifieke zorgkosten, reiskosten bij ziekenbezoek en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog, deze fiscale regeling in de inkomstenbelasting is niet gedeeltelijk afgeschaft…
Hemofilie: bloedstoornis door gendefect

Hemofilie: bloedstoornis door gendefect

Wat is hemofilie voor ziekte? Hemofilie is een bloedziekte, een bloedstoornis en een stollingsziekte. De bloedstollingsziekte hemofilie is een erfelijke ziekte die hoofdzakelijk bij mannen voorkomt en…
Medicijnen 2020: eigen bijdrage tot 250

Medicijnen 2020: eigen bijdrage tot 250

De eigen bijdrage medicijnen en geneesmiddelen is maximaal 250 euro in 2020, een meevaller. De basisverzekering 2020 maakt dit mogelijk. De gecombineerde leefstijlinterventie wordt betaald uit de basi…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 05-02-2011, laatst gewijzigd op 13-11-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.