Zeemeeuw » Specials » Toeslagen 2020
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Toeslagen 2020 aanvragen: veranderingen en voorwaarden 2020

Toeslagen 2020 aanvragen: veranderingen en voorwaarden 2020 De afzonderlijke toeslagen voor 2019 en 2020 veranderen jaarlijks, er zijn andere inkomensgrenzen en andere bedragen voor het vrijgestelde vermogen. De eerste uitbetaling van de toeslag 2020 is in december 2019. Het loont om als u aan de voorwaarden voldoet om de toeslagen voor zorg, huur of kinderen aan te vragen. Let op de inkomenstoets en vermogenstoets bij de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, want de toeslagen zijn inkomensafhankelijk en behalve de kinderopvangtoeslag ook nog eens vermogensafhankelijk. Daardoor verschilt de hoogte van een toeslag per aanvrager, maar kan het ook zijn dat u geen toeslag krijgt.

Inhoud


Toeslagen 2019 en 2020 aanvragen

Ook in 2019 en 2020 kunt u als u aan de voorwaarden voldoet voor de volgende toeslagen in aanmerking komen:
  • De zorgtoeslag 2019 en 2020;
  • De huurtoeslag 2019 en 2020;
  • Het kindgebonden budget 2019 en 2020;
  • De kinderopvangtoeslag 2019 en 2020.

Wie al in 2019 een toeslag ontving, hoeft niet een nieuwe aanvraag voor het jaar 2020 in te dienen, omdat de Belastingdienst u dan voor het einde van 2019 laat weten op welke bedragen u aan toeslagen recht hebt. Als u voor de eerste keer een toeslag aanvraagt, bijvoorbeeld omdat uw kind in 2020 voor de eerste keer naar de kinderopvang gaat, moet wel een nieuwe aanvraag indienen. Dit is ook het geval als u in 2018 werd afgewezen door de fiscus door een te hoog inkomen of vermogen, maar in 2020 een inkomen en vermogen hebt dat niet te hoog is. U kunt de kinderopvangtoeslag aan uzelf laten uitbetalen, maar onder voorwaarden (er moet een overeenkomst met de kinderopvang zijn) ook rechtstreeks laten overmaken aan de kinderopvanginstelling van uw kind.

Uitbetaling toeslagen 2019 en 2020: betaaldatum en betaaldata

De momenten en wijze van uitbetaling van zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderbijslag verschillen nogal:
  • Een toeslag wordt elke maand uitbetaald. Dit gebeurt ongeveer de twintigste dag van de maand. De precieze dag is per maand verschillend.
  • De uitbetaling van een toeslag is een voorschot dat vooruit betaald wordt. In januari 2020 betaalt de Belastingdienst dus uw toeslag voor de maand februari 2020.
  • De kinderbijslag, ook een soort toeslag voor uw kind, wordt per kwartaal en achteraf uitbetaald rond de derde dag van de eerste maand in een kwartaal. Dus rond 3 januari, 3 april, 3 juli en 3 oktober. Rond 3 januari 2020 krijgt u dus uw kinderbijslag over het vierde kwartaal van 2019.

Veranderingen in de voorwaarden toeslagen 2019 en 2020

9
Er is een duidelijke tendens aanwezig dat de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget alleen nog beschikbaar zijn voor de lagere inkomens. Daardoor vallen of mensen buiten de boot of ontvangen mensen met een iets hoger inkomen dan het minimuminkomen in 2020 minder toeslag dan ze gewend waren. De kinderopvangtoeslag was al sterk inkomensafhankelijk gemaakt en verandert in 2020 niet fors. Wel worden voor de kinderopvangtoeslag de toegelaten inkomens geïndexeerd en dus iets verhoogd.

Toeslagen 2020, kinderopvangtoeslag 2020

De toeslagen gaan veranderen. De kinderopvangtoeslag in 2020:

Zeemeeuw ©
Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnen

Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnen

Doordat per 1 januari 2020 de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen, krijgen in 2020 meer mensen recht op huurtoeslag. Dat zijn personen die anders bij extra inkomen alle huursubsidie a…
Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020

Hoogte bijstandsuitkering 2018 - 2019 - 2020

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2020 en 1 juli 2019, wat verandert er in 2019 en 2020? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersno…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Wijzigingen kinderbijslag 2018, 2019 en 2020

Wijzigingen kinderbijslag 2018, 2019 en 2020

Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2018, 2019 en 2020 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 janu…
Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslag

Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslag

Betekent een hogere huur ook geen of minder huurtoeslag? Wat zijn de gevolgen van de jaarlijkse huurverhoging voor de huurtoeslag die u krijgt? Met deze vragen krijgen vele huurders te maken, nu de hu…
Definitieve berekening toeslagen Belastingdienst

Definitieve berekening toeslagen Belastingdienst

De toeslagen 2019 en 2020 van de Belastingdienst zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag zijn een voorschot. Pas later ontvangt u de definitieve berekening over het afgelopen jaar en daarmee de definitiev…
Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020

Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020

De hoogte van de huurtoeslag 2020 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw inkomen en uw vermogen. Deze vermogenstoets werd in 2012 ingevoerd. Ook als u n…
Toetsingsinkomen 2019 en 2020 berekenen

Toetsingsinkomen 2019 en 2020 berekenen

De hoogte van het toetsingsinkomen 2019 en 2020 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag in 2019 en 2020 en het berekenen van de hoogte van de toeslag. Zowel bij een aanvraag voor de zorgto…
Wie is mijn toeslagpartner 2018, 2019 of 2020?

Wie is mijn toeslagpartner 2018, 2019 of 2020?

Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2018, 2019 of 2020 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslagpartner, dan wordt in 2020 eerste instantie gekeken naar het gezamenlijke inkome…
Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraude

Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraude

De Belastingdienst intensiveert ook in 2019 en 2020 de opsporing van fraude en misbruik van toeslagen en uitkeringsfraude of adresfraude. De boetes voor zwaar misbruik en het oneigenlijk gebruik van d…
In 2019 en 2020 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2019 en 2020 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2019 en 2020 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit kunt gaan. Van de elf regelingen voor een huisho…
Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomen

Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomen

Bij de inkomensafhankelijke toeslagen zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag kan uw vermogen of inkomen in 2018, 2019 of 2020 te hoog zijn om voor de toeslag in aanmerking te komen. Er vinden bij de toes…
Individuele studietoeslag of inkomenstoeslag aanvragen, 2020

Individuele studietoeslag of inkomenstoeslag aanvragen, 2020

De gemeente heeft in 2020 mogelijk twee interessante toeslagen voor u: de individuele studietoeslag en de individuele inkomenstoeslag. Als u een beperking hebt, studeert en recht hebt op studiefinanci…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt u in 2019 recht, hoeveel toeslag komt erbij? De stijging van de kinderopvangtoe…
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2020

Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2020

Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2018, 2019 of 2020 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfenis ontvangt of ander extra vermogen hebt gekregen? Betekent het ontvangen van een…
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jaren

Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jaren

Het kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2019 vergeten, kunt u die dan nog aanvragen in 2020 en hoe zit dat met de toeslag uit afgelope…
Toeslag UWV omlaag voor alleenstaand woningdeler in 2019

Toeslag UWV omlaag voor alleenstaand woningdeler in 2019

Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum, dan kunt u in 2019 van het UWV een toeslag krijgen op uw uitkering en inkomen. Hoeveel u aan toeslag krijgt van het UWV is afhankelijk van het gezamenl…
Zorgtoeslag 2019 omhoog

Zorgtoeslag 2019 omhoog

U krijgt in 2019 waarschijnlijk meer zorgtoeslag dan in 2018. Dit kan oplopen tot 92 euro extra per jaar voor een alleenstaande, maar deze verhoging kan in de praktijk ook erg tegenvallen, terwijl de…
Huurtoeslag 2019 en vermogen 2019

Huurtoeslag 2019 en vermogen 2019

Hebt u in 2019 niet te veel vermogen, een niet zo hoog inkomen, maar betaalt u wel een hoge huur? Vraag dan de huurtoeslag 2019 aan als opvolger van de individuele huursubsidie. Als u een te hoge kale…
Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Het kindgebonden budget 2018 is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinderen. Op hoeveel kindgebonden budget hebt u in 2018 recht, bijvoorbeeld recht op…
Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Als u recht hebt op het kindgebonden budget in 2019, wilt u ook graag weten hoeveel dat is vanaf januari 2019 en hoe u dit kit/kgb budget kunt aanvragen. De regeling is tamelijk ingewikkeld, omdat er…
Zorgtoeslag na scheiding

Zorgtoeslag na scheiding

Wanneer kunt u bij een echtscheiding in 2019 of 2020 zelf een zorgtoeslag aanvragen en hoeveel zorgtoeslag krijgt u dan? Een scheiding heeft gevolgen voor de zorgtoeslag en andere toeslagen zoals de h…
Zorgpremie 2020 stijgt, zorgtoeslag 2020 omhoog

Zorgpremie 2020 stijgt, zorgtoeslag 2020 omhoog

Wat doet de zorgtoeslag 2020, hoe werkt die? De zorgpremie 2020 stijgt om een aantal gevallen in 2020 als u niet overstapt, ook voor de kwetsbare groepen. De stijgende zorgtoeslag zorgt voor (enige) c…
Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

De zorgtoeslag 2020 stijgt ten opzichte van 2019. Wat verandert in de zorgtoeslag 2020, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen in de zorgtoeslagtabel 2020? Vraag de zorgtoeslag 2020 op tijd…
Huurtoeslag 2019 & 2020 en betaaldata

Huurtoeslag 2019 & 2020 en betaaldata

Hoeveel huurtoeslag 2019 en 2020, de bedragen? Tot 1 september 2020 kunt u nog huurtoeslag over 2019 aanvragen. Misschien verliest u uw recht op huurtoeslag door meer vermogen dan de vrijstelling van…
Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalen

Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalen

Betalingsproblemen kunnen zich voordoen als u een toeslag zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget of de kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. Vooral de kinderopvangtoeslag is een p…
Berekening zorgtoeslag 2018

Berekening zorgtoeslag 2018

Hoeveel zorgtoeslag 2018 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2018 kunt u eenvoudig zelf met een rekenmachine doen. Met deze proefberekening weet u direct op hoeveel geld u recht hebt…
Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Ook in 2018, 2019 en 2020 wordt de kinderopvangtoeslag uitgekeerd door de Belastingdienst. Via de kinderopvangtoeslagtabel is duidelijk op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht hebt. De directe financie…
Alle toeslagen 2020

Alle toeslagen 2020

Op welke toeslagen hebt u recht in 2020? U kunt in 2020 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, de kinderopvangto…
De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

Kinderopvang, het wordt allemaal duurder. Pas in 2016 en 2017 is er enige verbetering en in 2017 of 2018 moet elke peuter naar de kinderopvang kunnen gaan. Ouders betalen door de bezuinigingen meer vo…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 19-07-2014, laatst gewijzigd op 15-01-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!