Zeemeeuw » Specials » Toeslagen 2020

Toeslagen 2020/'21 aanvragen: veranderingen en voorwaarden

Toeslagen 2020/'21 aanvragen: veranderingen en voorwaarden De afzonderlijke toeslagen voor 2020 en 2021 veranderen jaarlijks, er zijn andere inkomensgrenzen en andere bedragen voor het vrijgestelde vermogen. De eerste uitbetaling van de toeslag 2021 is in december 2020. Het loont om als u aan de voorwaarden voldoet om de toeslagen voor zorg, huur of kinderen aan te vragen. Let op de inkomenstoets en vermogenstoets bij de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, want de toeslagen zijn inkomensafhankelijk en behalve de kinderopvangtoeslag ook nog eens vermogensafhankelijk. Daardoor verschilt de hoogte van een toeslag per aanvrager, maar kan het ook zijn dat u geen toeslag krijgt.

Inhoud


Toeslagen 2020 en 2021 aanvragen

Ook in 2020 en 2021 kunt u als u aan de voorwaarden voldoet voor de volgende toeslagen in aanmerking komen:
  • De zorgtoeslag 2020 en 2021;
  • De huurtoeslag 2020 en 2021;
  • Het kindgebonden budget 2020 en 2021;
  • De kinderopvangtoeslag 2020 en 2021.

Wie al in 2019 een toeslag ontving, hoeft niet een nieuwe aanvraag voor het jaar 2020 en 2021 in te dienen, omdat de Belastingdienst u dan voor het einde van 2019 laat weten op welke bedragen u aan toeslagen recht hebt. Als u voor de eerste keer een toeslag aanvraagt, bijvoorbeeld omdat uw kind in 2020 voor de eerste keer naar de kinderopvang gaat, moet wel een nieuwe aanvraag indienen. Dit is ook het geval als u in 2018 werd afgewezen door de fiscus door een te hoog inkomen of vermogen, maar in 2020 een inkomen en vermogen hebt dat niet te hoog is. U kunt de kinderopvangtoeslag aan uzelf laten uitbetalen, maar onder voorwaarden (er moet een overeenkomst met de kinderopvang zijn) ook rechtstreeks laten overmaken aan de kinderopvanginstelling van uw kind.

Uitbetaling toeslagen 2020 en 2021: betaaldatum en betaaldata

De momenten en wijze van uitbetaling van zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderbijslag verschillen nogal:
  • Een toeslag wordt elke maand uitbetaald. Dit gebeurt ongeveer de twintigste dag van de maand. De precieze dag is per maand verschillend.
  • De uitbetaling van een toeslag is een voorschot dat vooruit betaald wordt. In januari 2020 betaalt de Belastingdienst dus uw toeslag voor de maand februari 2020.
  • De kinderbijslag, ook een soort toeslag voor uw kind, wordt per kwartaal en achteraf uitbetaald rond de derde dag van de eerste maand in een kwartaal. Dus rond 3 januari, 3 april, 3 juli en 3 oktober. Rond 3 januari 2020 krijgt u dus uw kinderbijslag over het vierde kwartaal van 2020.

Veranderingen in de voorwaarden toeslagen 2020 en 2021

Er is een duidelijke tendens aanwezig dat de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget alleen nog beschikbaar zijn voor de lagere inkomens. Daardoor vallen of mensen buiten de boot of ontvangen mensen met een iets hoger inkomen dan het minimuminkomen in 2020 minder toeslag dan ze gewend waren. De kinderopvangtoeslag was al sterk inkomensafhankelijk gemaakt en verandert in 2020 niet fors. Wel worden voor de kinderopvangtoeslag de toegelaten inkomens geïndexeerd en dus iets verhoogd.

Toeslagen 2020, kinderopvangtoeslag 2020

De toeslagen gaan veranderen. De kinderopvangtoeslag in 2020:

Zeemeeuw ©
Huurtoeslag 2021 en vermogen 2021

Huurtoeslag 2021 en vermogen 2021

Hebt u in 2021 niet te veel vermogen, een niet zo hoog inkomen, maar betaalt u wel een hoge huur? Vraag dan de huurtoeslag 2021 aan als opvolger van de individuele huursubsidie. Als u een te hoge kale…
Kindgebonden budget 2021: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Kindgebonden budget 2021: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Het kindgebonden budget 2021 (kgb) is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinderen. Op hoeveel kindgebonden budget hebt u in 2021 recht, bijvoorbeeld rec…
Definitieve berekening toeslagen Belastingdienst

Definitieve berekening toeslagen Belastingdienst

De toeslagen 2020 en 2021 van de Belastingdienst zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag zijn een voorschot. Pas later ontvangt u de definitieve berekening over het afgelopen jaar en daarmee de definitiev…
In 2020 en 2021 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2020 en 2021 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2020 en 2021 merken dat er een beperkt aantal kindregelingen is. Van de elf regelingen voor een huishouden met een kind in 2015, zijn er in 2020 vie…
Extra toeslag alleenstaande ouder tot een paar duizend euro

Extra toeslag alleenstaande ouder tot een paar duizend euro

Een alleenstaande ouder kan recht hebben op een extra toeslag voor alleenstaande ouders die verwerkt zit in het kindgebonden budget. Als een alleenstaande ouder studeert, kan deze recht hebben op de e…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Kinderkorting 2020 is belastingvrij

Kinderkorting 2020 is belastingvrij

De kinderkorting is in de praktijk een belastingvrije toeslag voor ouders en alleenstaande ouders. Hebt u recht op kinderbijslag en is uw inkomen niet te hoog, dan hebt u recht op deze kinderkorting.…
Toetsingsinkomen 2020 en 2021 berekenen

Toetsingsinkomen 2020 en 2021 berekenen

De hoogte van het toetsingsinkomen 2020 en 2021 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag in 2020 en 2021 en het berekenen van de hoogte van de toeslag. Zowel bij een aanvraag voor de zorgto…
Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021

Betaaldata zorgtoeslag 2020 en 2021

Wat zijn de betaaldata en voorwaarden voor de zorgtoeslag 2020 en 2021, hoe werkt de zorgtoeslag? De zorgtoeslag 2020 en zorgtoeslag 2021 zijn belangrijke bedragen geworden en daarom wil iedereen de b…
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jaren

Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jaren

Het kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2020 vergeten, kunt u die dan nog aanvragen in 2021 en hoe zit dat met de toeslag uit afgelope…
Hoogte bijstandsuitkering 2019 - 2020 - 2021

Hoogte bijstandsuitkering 2019 - 2020 - 2021

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2021 en 1 juli 2020, wat verandert er in 2021? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersnorm. Dat…
Wijzigingen kinderbijslag 2019, 2020 en 2021

Wijzigingen kinderbijslag 2019, 2020 en 2021

Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2019, 2020 en 2021 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 juli…
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021

Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2021

Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2020 of 2021 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfenis ontvangt of ander extra vermogen hebt gekregen? Betekent het ontvangen van een erfen…
Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnen

Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnen

Doordat per 1 januari 2020 de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen, krijgen in 2020 meer mensen recht op huurtoeslag. Dat zijn personen die anders bij extra inkomen alle huursubsidie a…
Kinderopvangtoeslag 2021: kinderopvangtoeslagtabel 2021

Kinderopvangtoeslag 2021: kinderopvangtoeslagtabel 2021

Door de kindertoeslagenaffaire bij de Belastingdienst waarbij veel mensen ten onrechte als fraudeur werden bestempeld en financieel benadeeld, ligt het voor de hand dat de uitbetaling van de kinderopv…
Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?

Wie is mijn toeslagpartner 2019, 2020 of 2021?

Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2019, 2020 of 2021 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslagpartner, dan wordt in 2020 eerste instantie gekeken naar het gezamenlijke inkome…
Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

De zorgtoeslag 2020 stijgt ten opzichte van 2019. Wat verandert in de zorgtoeslag 2020, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen in de zorgtoeslagtabel 2020? Vraag de zorgtoeslag 2020 op tijd…
Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraude

Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraude

De Belastingdienst intensiveert ook in 2019 en 2020 de opsporing van fraude en misbruik van toeslagen en uitkeringsfraude of adresfraude. De boetes voor zwaar misbruik en het oneigenlijk gebruik van d…
Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020

Huurtoeslag 2020 en vermogen 2020

De hoogte van de huurtoeslag 2020 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw inkomen en uw vermogen. Deze vermogenstoets werd in 2012 ingevoerd. Ook als u n…
Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslag

Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslag

Betekent een hogere huur ook geen of minder huurtoeslag? Wat zijn de gevolgen van de jaarlijkse huurverhoging voor de huurtoeslag die u krijgt? Met deze vragen krijgen vele huurders te maken, nu de hu…
Huurtoeslag 2020 & 2021 en betaaldata

Huurtoeslag 2020 & 2021 en betaaldata

Hoeveel huurtoeslag 2020 en 2021, de bedragen? Tot 1 september 2021 kunt u nog huurtoeslag over 2020 aanvragen. Misschien verliest u uw recht op huurtoeslag door meer vermogen dan de vrijstelling van…
Individuele studietoeslag of inkomenstoeslag aanvragen, 2021

Individuele studietoeslag of inkomenstoeslag aanvragen, 2021

De gemeente heeft in 2021 mogelijk twee interessante toeslagen voor u: de individuele studietoeslag en de individuele inkomenstoeslag. Als u een beperking hebt, studeert en recht hebt op studiefinanci…
Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomen

Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomen

Bij de inkomensafhankelijke toeslagen zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag kan uw vermogen of inkomen in 2020 of 2021 te hoog zijn om voor de toeslag in aanmerking te komen. Er vinden bij de toeslagen…
Alle toeslagen 2021

Alle toeslagen 2021

Op welke toeslagen hebt u recht in 2021? U kunt in 2021 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, de kinderopvangto…
Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020

Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020

Als u in 2020 gebruik maakt van de kinderopvang, hebt u zeer waarschijnlijk recht op de kinderopvangtoeslag. Deze kinderopvangtoeslag is qua bedrag afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. In 2020 wo…
Berekening zorgtoeslag 2021

Berekening zorgtoeslag 2021

Hoeveel zorgtoeslag 2021 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2021 kunt u eenvoudig zelf met een rekenmachine doen. Met deze proefberekening weet u direct op hoeveel geld u recht hebt…
Belastingdienst en corona: de belastingmaatregelen

Belastingdienst en corona: de belastingmaatregelen

Vanwege corona in 2020 heeft de Belastingdienst meerdere belastingmaatregelen genomen die het leven voor de particulier en het bedrijfsleven wat eenvoudiger kunnen maken. Het gaat om sommige belasting…
Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalen

Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalen

Betalingsproblemen kunnen zich voordoen als u een toeslag zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget of de kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. Vooral de kinderopvangtoeslag is een p…
Hogere zorgtoeslag 2021 bij laag inkomen

Hogere zorgtoeslag 2021 bij laag inkomen

De zorgtoeslag 2021 is een inkomensafhankelijke regeling. Dat betekent dat wie een relatief laag inkomen heeft meer zorgtoeslag krijgt dan personen met een hoger inkomen. Wat zijn de voorwaarden voor…
Fiscale toeslagen: nieuw belastingstelsel komt eraan?

Fiscale toeslagen: nieuw belastingstelsel komt eraan?

Welke fiscale toeslagen zijn er in 2020 nog en hoe kan een nieuw belastingstelsel zonder toeslagen eruit zien? Wat zijn de gevolgen van een hervorming in 2021 of 2022? Voor de vier inkomensafhankelijk…
Eenoudertoeslag studiebeurs 2020 - 2021: voorwaarden

Eenoudertoeslag studiebeurs 2020 - 2021: voorwaarden

Wie studeert en aanspraak kan maken op studiefinanciering heeft in het studiejaar 2020 - 2021 mogelijk recht op een extra toeslag bovenop de studiebeurs: de eenoudertoeslag. De partnertoeslag verviel…
Zorgtoeslag na scheiding

Zorgtoeslag na scheiding

Wanneer kunt u bij een echtscheiding zelf een zorgtoeslag aanvragen en hoeveel zorgtoeslag krijgt u dan? Een scheiding heeft gevolgen voor de zorgtoeslag en andere toeslagen zoals de huurtoeslag. Als…
Zorgpremie 2020 stijgt, zorgtoeslag 2020 omhoog

Zorgpremie 2020 stijgt, zorgtoeslag 2020 omhoog

Wat doet de zorgtoeslag 2020, hoe werkt die? De zorgpremie 2020 stijgt om een aantal gevallen in 2020 als u niet overstapt, ook voor de kwetsbare groepen. De stijgende zorgtoeslag zorgt voor (enige) c…
De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

Kinderopvang, het wordt allemaal duurder. Pas in 2016 en 2017 is er enige verbetering en in 2017 of 2018 moet elke peuter naar de kinderopvang kunnen gaan. Ouders betalen door de bezuinigingen meer vo…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 19-07-2014, laatst gewijzigd op 14-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.