Zeemeeuw » Specials » Studiefinanciering aanvragen
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Alles over studiefinanciering aanvragen in 2015, 2016, 2017

Alles over studiefinanciering aanvragen in 2015, 2016, 2017 Studeren is duur in 2016 en 2017. Daarom is er de studiefinanciering. Studenten in het mbo en hoger onderwijs kunnen daarom studiefinanciering aanvragen. Vraag op tijd de studiefinanciering aan. Lees alles over de studiefinanciering 2015 en 2016, de hoogte van de bedragen en verder alles over de studiefinanciering in 2015 en enkele eerdere jaren. Voor het hoger onderwijs is het nieuwe leenstelsel met een studievoorschot wel de grootste verandering in 2015, 2016 en 2017.

Studiefinanciering en geld bijverdienen

U mag als student tot ruim 13.500 euro per jaar bijverdienen. Wat u meer aan bijverdiensten hebt, gaat van de studiefinanciering af. Als u denkt geen recht meer te hebben op studiefinanciering, bijvoorbeeld doordat u te veel bijverdient, kunt u de studiefinanciering ook stopzetten om te voorkomen dat u straks bedragen moet terugbetalen. Dit kan eenvoudig online:
  • maximale bijverdienste 2013: 13.530,90.
  • maximale bijverdienste 2014: 13.729,80.
  • maximale bijverdienste 2015: 13.856,11.
  • maximale bijverdienste 2016: 13.989,13.
  • maximale bijverdienste 2017: 14.215,75.

Studiefinanciering 2015-2016 en 2017 mbo aanvragen

Wie een opleiding volgt in het mbo kan studiefinanciering aanvragen. Een basisbeurs, ov jaarkaart, aanvullende beurs of lening. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het feit of u nog thuis woont of niet. Wie van alle mogelijkheden gebruik maakt kan tot bijna 800 euro per maand aan studiefinanciering krijgen.

Studiefinanciering hbo en wetenschappelijk onderwijs aanvragen

Wie in het hbo studeert of aan universiteit of hogeschool kan ook voor studiefinanciering in aanmerking komen. Ook hier een basisbeurs, ov jaarkaart, aanvullende beurs of lening, maar ook nog een collegegeldkrediet. De bedragen zijn hoger als u niet meer thuis woont en kunnen oplopen tot ruim 900 euro per maand.

Studiefinanciering 2016 en studiefinanciering 2016

Alles over de studiefinanciering 2016 en 2016 plus de betaaldata vindt u in het artikel bedragen studiefinanciering, studiejaar 2015-2016.

Deeltijdstudie en de tegemoetkoming deeltijders

Voor wie een deeltijdstudie volgt is er ook een tegemoetkoming in de studiekosten. Dit heet tegemoetkoming deeltijders aanvragen.

Er zijn een paar voorwaarden. Zo moet u minimaal 270 lesminuten per week volgen. En let op, wie een voltijds studie volgt, maar ouder is dan 30 jaar, komt ook voor de tegemoetkoming deeltijders in aanmerking.

Studievoorschot 2015 en 2016, hbo en wo

Vanaf september 2015 verandert er veel in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De prestatiebeurs verdwijnt en het studievoorschot komt daar als lening voor in de plaats:

Op tijd de studiefinanciering aanvragen

Vergeet niet om de studiefinanciering op tijd aan te vragen. Het beste is drie maanden voordat u begint met een studie. De uitvoeringsorganisatie DUO krijgt vele aanvragen en moet ze wel allemaal kunnen verwerken, vandaar.

Studiefinanciering 2017

De betaaldata en bedragen voor de studiefinanciering in 2017 vindt u in het artikel bedragen studiefinanciering studiejaar 2016-2017

Zeemeeuw ©
Bedragen studiefinanciering 2016 en studievoorschot 2016

Bedragen studiefinanciering 2016 en studievoorschot 2016

Hoeveel studiefinanciering krijgt u in 2015, 2016 en hoeveel studievoorschot? Wie al studeert krijgt de studiefinanciering, wie in september 2015 of later gaat starten met zijn studie ontvangt in zijn…
Studiefinanciering 2017: collegegeld en collegegeldkrediet

Studiefinanciering 2017: collegegeld en collegegeldkrediet

Studeren en de studiefinanciering zijn belangrijk. Studeren moet namelijk betaalbaar zijn voor een student. Daarom is er studiefinanciering met prestatiebeurs en aanvullende beurs in het mbo, en zijn…
Aftrek studiekosten 2012, 2013, 2014 en 2015

Aftrek studiekosten 2012, 2013, 2014 en 2015

De regels voor de fiscale aftrek van studiekosten 2012 zijn vrijwel gelijk aan die voor de aftrek studiekosten 2011. Er gelden voor de inkomstenbelasting vergelijkbare voorwaarden waarvan de belangrij…
Controle studiefinanciering uitwonend 2017 & boete

Controle studiefinanciering uitwonend 2017 & boete

Wie als student in 2015, 2016 of 2017 uitwonend is en studiefinanciering krijgt, ontvangt een hogere (prestatie)beurs dan een thuiswonende student. Er zijn studenten die zich als uitwonend melden, maa…
Levenlanglerenkrediet voor voor studenten 30 jaar en ouder

Levenlanglerenkrediet voor voor studenten 30 jaar en ouder

In 2017 wordt voor het mbo, hbo en de universiteit het levenlanglerenkrediet ingevoerd. Het levenlanglerenkrediet is een nieuwe vorm van studiefinanciering voor vooral studenten van dertig jaar en oud…
Studiefinanciering 2012 en 2011

Studiefinanciering 2012 en 2011

Een student met recht op studiefinanciering 2012 of 2011 moet de studiefinanciering wel eerst aanvragen bij de IB-groep om hem te krijgen. Dat kan in 2012 en 2011 met de DigiD. Lees hier alles over de…
Tegemoetkoming studiekosten leraren en docenten

Tegemoetkoming studiekosten leraren en docenten

Wie leraar wil worden in 2017 of 2018 kan gebruik maken van de tegemoetkoming studiekosten leraren en docenten, een soort lerarenbeurs. Wie als student, zij-instromer of contractant een lerarenopleidi…
Student verdient geld met zorgtoeslag 2017 of 2018 (Besured)

Student verdient geld met zorgtoeslag 2017 of 2018 (Besured)

Een student kan verdienen met de maandelijkse zorgtoeslag. Tot wel 300 euro in 2017 en 2018. De zorgtoeslag krijgt u tot een bepaald inkomen. De zorgtoeslag is dus inkomensafhankelijk, maar niet afhan…
Studieschuld aflossen en hogere hypotheek

Studieschuld aflossen en hogere hypotheek

Studieschuld aflossen? Het ligt zo voor de hand, u hebt een studieschuld en een goede baan en wilt nu een huis kopen. Kunt u dan een hogere hypotheek afsluiten om uw studieschuld af te lossen en zo ee…
Tegemoetkoming deeltijders aanvragen

Tegemoetkoming deeltijders aanvragen

Extra geld om te kunnen studeren is altijd welkom. Wie een vmbo theoretische leerweg, havo- of vwo-deeltijdopleiding volgt in het voortgezet onderwijs of in het voortgezet algemeen volwassenen onderwi…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 17-07-2011, laatst gewijzigd op 13-03-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!