Zeemeeuw » Specials » Studiefinanciering aanvragen

Alles over studiefinanciering aanvragen in 2021

Alles over studiefinanciering aanvragen in 2021 Studeren is duur in 2021. Daarom is er de studiefinanciering. Studenten in het mbo en hoger onderwijs kunnen daarom studiefinanciering aanvragen. Vraag op tijd de studiefinanciering aan. Lees alles over de studiefinanciering 2021, de hoogte van de bedragen en als u onder het oude studiestelsel studeert, alles over de studiefinanciering in 2015 en enkele eerdere jaren. Voor het hoger onderwijs is het nieuwe leenstelsel met een studievoorschot wel de grootste verandering in het stelsel van studiefinanciering.

Hoeveel studiefinanciering kunt u krijgen?


Studievoorschot hbo en wo

Vanaf september 2015 is er veel veranderd in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. De prestatiebeurs verdween en het studievoorschot kwam daar als lening voor in de plaats:

Sindsdien studeren sommige studenten nog onder het oude stelsel van studiefinanciering (zij die voor 2015 al studeerden) en het nieuwe stelsel met studievoorschotten.

Studiefinanciering en geld bijverdienen

Wie onder het nieuwe stelsel studeert in het hoger onderwijs, mag onbeperkt bijverdienen. Zij die onder het oude stelsel studeren of in het mbo hun onderwijs volgen mogen beperkt bijverdienen. U mag dan als student tot ruim 14.450 (2018) euro per jaar bijverdienen. Wat u meer aan bijverdiensten hebt, gaat van de studiefinanciering af. Als u denkt geen recht meer te hebben op studiefinanciering, bijvoorbeeld doordat u te veel bijverdient, kunt u de studiefinanciering ook stopzetten om te voorkomen dat u straks bedragen moet terugbetalen. Dit kan eenvoudig online:
  • maximale bijverdiensten 2018: 14.456,00.
  • maximale bijverdiensten 2018: 14.456,00.
  • maximale bijverdiensten 2019: 14.682,96.
  • maximale bijverdiensten 2020 en 2021: is vervallen.

Studiefinanciering 2021 mbo aanvragen

Wie een opleiding volgt in het mbo kan studiefinanciering aanvragen. Een basisbeurs, ov jaarkaart, aanvullende beurs of lening. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het feit of u nog thuis woont of niet. Wie van alle mogelijkheden gebruik maakt kan tot bijna 800 euro per maand aan studiefinanciering krijgen.

Studiefinanciering hbo en wetenschappelijk onderwijs aanvragen

Wie in het hbo studeert of aan universiteit of hogeschool kan ook voor studiefinanciering in aanmerking komen. Ook hier een basisbeurs, ov jaarkaart, aanvullende beurs of lening, maar ook nog een collegegeldkrediet. De bedragen zijn hoger als u niet meer thuis woont en kunnen oplopen tot ruim 900 euro per maand.

Studiefinanciering 2018 en studiefinanciering 2019

Alles over de studiefinanciering 2018 en 2019 plus de betaaldata vindt u in het artikel bedragen studiefinanciering, studiejaar 2018-2019.

Studiefinanciering 2021

De betaaldata en bedragen voor de studiefinanciering vindt u in het artikel bedragen studiefinanciering studiejaar 2020-2021

Deeltijdstudie en de tegemoetkoming deeltijders

Voor wie een deeltijdstudie volgt is er ook een tegemoetkoming in de studiekosten. Dit heet tegemoetkoming deeltijders aanvragen.

Er zijn een paar voorwaarden. Zo moet u minimaal 270 lesminuten per week volgen. En let op, wie een voltijds studie volgt, maar ouder is dan 30 jaar, komt ook voor de tegemoetkoming deeltijders in aanmerking.

Op tijd de studiefinanciering aanvragen

Vergeet niet om de studiefinanciering op tijd aan te vragen. Het beste is drie maanden voordat u begint met een studie. De uitvoeringsorganisatie DUO krijgt vele aanvragen en moet ze wel allemaal kunnen verwerken, vandaar.

Zeemeeuw ©
Studiefinanciering 2021: collegegeld en collegegeldkrediet

Studiefinanciering 2021: collegegeld en collegegeldkrediet

Studeren en de studiefinanciering zijn belangrijk. Studeren moet betaalbaar zijn voor een student. Daarom is er studiefinanciering met prestatiebeurs en aanvullende beurs in het mbo, en zijn er de stu…
Levenlanglerenkrediet voor voor studenten 30 jaar en ouder

Levenlanglerenkrediet voor voor studenten 30 jaar en ouder

In het mbo, hbo en de universiteit is het levenlanglerenkrediet ingevoerd. Het levenlanglerenkrediet is in 2021 en 2022 een nieuwe vorm van studiefinanciering voor vooral studenten van dertig jaar en…
Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgaven

Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgaven

De studiekosten en scholingsuitgaven die zijn gemaakt in 2018, 2019 en 2020 kunnen fiscaal aftrekbaar zijn, eventuele studiekosten in 2022 niet meer. Stel uw studie dus niet te lang uit, maar haal hem…
Aftrek studiekosten 2020 en 2021

Aftrek studiekosten 2020 en 2021

U kunt u in 2020 en 2021 een deel van de studiekosten en scholingsuitgaven aftrekken zodat u een deel van de gemaakte studiekosten van de Belastingdienst terugkrijgen, in 2022 is dat afgelopen. Komt u…
Studiefinanciering 2020-2021: de bedragen

Studiefinanciering 2020-2021: de bedragen

Hoeveel studiefinanciering krijgt u in studiejaar 2020-2021, hoeveel studievoorschot? De studiefinanciering is in het wetenschappelijk onderwijs anders geregeld dan in het mbo. De aanvullende beurs is…
Studieschuld extra aflossen en hogere hypotheek

Studieschuld extra aflossen en hogere hypotheek

Studieschuld extra aflossen of niet? Het ligt zo voor de hand, u hebt een studieschuld en een goede baan en wilt nu een huis kopen. Kunt u dan een hogere hypotheek afsluiten om uw studieschuld af te l…
Student verdient geld met zorgtoeslag 2020 en 2021

Student verdient geld met zorgtoeslag 2020 en 2021

Een student kan verdienen met de maandelijkse zorgtoeslag. Vraag die dus aan in 2022 en 2023. De zorgtoeslag krijgt u tot een bepaald inkomen. De zorgtoeslag is inkomensafhankelijk, maar niet afhankel…
Eenoudertoeslag studiebeurs 2020 - 2021: voorwaarden

Eenoudertoeslag studiebeurs 2020 - 2021: voorwaarden

Wie studeert en aanspraak kan maken op studiefinanciering heeft in het studiejaar 2020 - 2021 en 2022 - 2023 mogelijk recht op een extra toeslag bovenop de studiebeurs: de eenoudertoeslag. De partnert…
Sociaal leenstelsel 2021

Sociaal leenstelsel 2021

Het sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs (niet het MBO) leidt tot hogere schulden van studenten, niet verwonderlijk want de studiebeurs als gift bestaat sinds 2015 niet meer in het hoger onder…
Aftrek studiekosten en studiefinanciering

Aftrek studiekosten en studiefinanciering

De regels voor de particuliere fiscale aftrek van studiekosten zijn vrijwel gelijk gebleven. Er gelden voor de inkomstenbelasting vergelijkbare voorwaarden waarvan de belangrijkste is dat de studie ge…
Controle studiefinanciering uitwonend 2020/'21 & boete

Controle studiefinanciering uitwonend 2020/'21 & boete

Wie als student in het mbo in 2022 of 2023 uitwonend is en studiefinanciering krijgt, ontvangt een hogere (prestatie)beurs dan een thuiswonende student. Er zijn studenten die zich als uitwonend melden…
Studentenrekening bij bank? Studievoorschot 2021

Studentenrekening bij bank? Studievoorschot 2021

In 2021 is er de aanvullende beurs als studiefinanciering en natuurlijk het studievoorschot (een lening). Studenten hebben ook in 2021 vaak meer geld nodig en dus een studentenrekening. Banken bieden…
Ouderbijdrage 2020 - 2021 (aanvullende beurs)

Ouderbijdrage 2020 - 2021 (aanvullende beurs)

De ouderbijdrage in het levensonderhoud van een studeren kind is belangrijk om te kunnen berekenen op hoeveel aanvullende beurs of toelage een studeren kind recht heeft. Om deze ouderbijdrage te kunne…
Tegemoetkoming deeltijders aanvragen

Tegemoetkoming deeltijders aanvragen

Extra geld om te kunnen studeren is altijd welkom. Wie in deeltijd een vmbo theoretische leerweg, havo- of vwo-deeltijdopleiding volgt in het voortgezet onderwijs of in het voortgezet algemeen volwass…
Studiefinanciering 2019 en 2020

Studiefinanciering 2019 en 2020

Een student met recht op studiefinanciering in 2019 of 2020 moet de studiefinanciering wel eerst aanvragen bij de DUO om hem te krijgen. Dat kan in 2019 en 2020 met de DigiD en DigiD app. Studiefinanc…
Tegemoetkoming studiekosten leraren en docenten

Tegemoetkoming studiekosten leraren en docenten

Wie leraar wil worden in 2020 - 2021 kan gebruik maken van de tegemoetkoming studiekosten leraren en docenten, een soort lerarenbeurs. Wie als student, zij-instromer of contractant een lerarenopleidin…
Kwijtschelding studieschuld bij overlijden student

Kwijtschelding studieschuld bij overlijden student

Wie als student in het hoger of wetenschappelijk onderwijs studeert met studiefinanciering bouwt een grote studieschuld op, een schuld die normaliter na afloop van de studie terugbetaald moet worden.…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 17-07-2011, laatst gewijzigd op 17-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.