Zeemeeuw » Specials » Partneralimentatie belasting
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Partneralimentatie & belasting & kinderalimentatie 2016

Partneralimentatie & belasting & kinderalimentatie 2016 Onder alimentatie en onderhoudsverplichtingen horen de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Het is belangrijk om goed te bekijken wat dit fiscaal voor u en de ontvanger van de alimentatie betekent. Wat betekent de belasting voor de partneralimentatie en de kinderalimentatie? Is afkopen van de alimentatie mogelijk en wat betekent dat fiscaal voor u? Hoe lang en hoe veel kinderalimentatie betalen? Let op de nieuwe regels voor partneralimentatie en kinderalimentatie die eraan komen in 2017 en 2018.

Partneralimentatie en belasting 2015, 2016, 2017 en 2018

Voor de partneralimentatie geldt dat voor de ontvanger van de alimentatie dit inkomen belast is met inkomstenbelasting. Afhankelijk van het totale inkomen kan dit betekenen dat de ontvanger 52% belasting betaalt. De ontvanger mag hier wel de kosten vanaf trekken die moesten worden gemaakt om de alimentatie te kunnen krijgen. Degene die de alimentatie betaalt mag deze uitgave opvoeren als aftrekpost. Dat betekent dat de betaler van alimentatie ook tot maximaal 52% terug kan krijgen van de betaalde alimentatie. Hier mogen geen eigen kosten vanaf worden getrokken voor de advocaat en dergelijke. Enkele aandachtspunten zijn nog:

Afkoop van partneralimentatie

Het betalen van alimentatie kan vele jaren duren. Dat is niet prettig voor wie moet betalen, maar vaak ook niet voor de ontvanger die zich daarmee afhankelijk voelt. Daarom is er de mogelijkheid om de partneralimentatie af te kopen. Dat geldt niet voor de kinderalimentatie, want die loopt door totdat een kind 21 jaar oud is.

Kinderalimentatie en belasting

De kinderalimentatie wordt door de belastingdienst anders behandeld dan de partneralimentatie. Drie belangrijke fiscale verschillen vallen op:
  • Kinderalimentatie is niet fiscaal belast. Een kind betaalt over de ontvangen alimentatie dus geen belasting;
  • Kinderalimentatie is niet volledig fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst staat toe tot 2015 dat u een forfaitair bedrag aftrekt. Dat wil zeggen een vast bedrag is fiscaal aftrekbaar, ook als u meer betaalt dan dat. Het gaat om de aftrekpost kosten levensonderhoud kind.
  • De kosten die worden gemaakt om de kinderalimentatie te ontvangen zijn niet aftrekbaar.

Kinderalimentatie 2015 en 2016 niet aftrekbaar

De kinderalimentatie 2015 is als aftrekpost levensonderhoud kind (box 1) in 2015 komen te vervallen. Hetzelfde geldt voor 2016. Wel kan een alimentatieschuld in 2015 en 2016 worden afgetrokken als schuld in box 3 van de inkomstenbelasting.

Hoe lang kinderalimentatie betalen en hoeveel kinderalimentatie betalen?

U betaalt kinderalimentatie totdat het kind uiterlijk 21 jaar oud is. Hoeveel kinderalimentatie een kind krijgt is door de onderhoudsplicht van de ouder afhankelijk van de behoefte van het kind. Het inkomen speelt nauwelijks een rol. Wel is het zo dat als er te weinig inkomen is voor zowel partneralimentatie als kinderalimentatie, de kinderalimentatie voorrang heeft

Nieuwe regels partneralimentatie en kinderalimentatie

Er komen nieuwe regels voor de duur van de partneralimentatie en kinderalimentatie aan. Een wetsvoorstel ligt in de Kamer, maar het is nog geen goedgekeurde wet. Hoofdlijn is een kortere duur van alimentatie voor zowel partner als kind.

Echtscheiding, samenwonen en partnerpensioen

Als er een scheiding is, kan dat ook gevolgen hebben voor het opgebouwde partnerpensioen, maar is er wel een partnerpensioen waarop u recht hebt? Er moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan namelijk.

Zeemeeuw ©
Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Wat kost de partneralimentatie of kinderalimentatie u nu netto na de aftrekpost alimentatie en de post levensonderhoud kind? De alimentatie aan uw partner is fiscaal aftrekbaar en ook het levensonderh…
Belastingen, levensonderhoud kinderen

Belastingen, levensonderhoud kinderen

De kosten van levensonderhoud van uw kind kunnen in 2011, 2012, 2013 of 2014 aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Door dit recht betaalt de fiscus dus mee aan het levensonderhoud. Boven…
Echtscheiding 2017 en 2018, nieuwe regels

Echtscheiding 2017 en 2018, nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels bij een echtscheiding in 2016, 2017 en 2018. Een echtscheiding bovendien mogelijk zonder de tussenkomst van een rechter. Een verzoek tot echtscheiding in 2013 en daarna valt onde…
Partneralimentatie bij samenwonen: aftrek inkomstenbelasting

Partneralimentatie bij samenwonen: aftrek inkomstenbelasting

Jullie woonden samen en willen een alimentatieregeling afspreken voor 2017 en 2018? Wettelijk bestaat er financieel geen plicht tot partneralimentatie na ongehuwd of ongeregistreerd samenwonen en er k…
Echtscheiding & wat valt in boedel bij een scheiding

Echtscheiding & wat valt in boedel bij een scheiding

Een echtscheiding betekent ook in 2015, 2016 en 2017 financieel veel. Denk aan boedel, de verdeling van de inboedel, het uitkopen, alimentatie, pensioen, schulden en huisraad. Vele vragen zijn dan aan…
Partnerpensioen en samenwonen

Partnerpensioen en samenwonen

Jullie wonen wel samen, maar hebben jullie dan ook automatisch recht op elkaars partnerpensioen als de partner komt te overlijden of niet? Wat moet u regelen om recht te hebben op het partnerpensioen…
Aftrek alimentatie 2015 en 2016 & alimentatie 2017 en 2018

Aftrek alimentatie 2015 en 2016 & alimentatie 2017 en 2018

Alimentatie in 2015, 2016, 2017 of 2018 en andere onderhoudsverplichtingen zijn mogelijk een aparte aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, een recht voor de betalende partij. De fisca…
Vastgoed & wat betekent een echtscheiding voor u financieel

Vastgoed & wat betekent een echtscheiding voor u financieel

Bij een echtscheiding komt ook in 2016 en 2017 veel kijken. Hebt u een eigen huis, wat betekent een echtscheiding voor u financieel, wat zij de gevolgen van een echtscheiding? Uitkopen eigen woning, v…
Echtscheiding: verdeling pensioen en vechtscheiding

Echtscheiding: verdeling pensioen en vechtscheiding

Een echtscheiding in 2017 of wordt het een vechtscheiding, wat zijn de gevolgen voor het pensioen in 2017 en 2018? Hoe is dan de verdeling van het opgebouwde pensioen en hoe werkt deze verdeling van h…
Alimentatie 2017 wijzigen bij erfenis of vermogen

Alimentatie 2017 wijzigen bij erfenis of vermogen

De hoogte van de alimentatie in 2015, 2016 of 2017 aanpassen, herzien of wijzigen, meer of minder belastingvoordeel? Bijvoorbeeld een alimentatie herziening bij ontvangst van extra vermogen of een erf…
Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011

Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011

Bekijk of u in aanmerking komt voor de fiscale aftrekpost levensonderhoud kind in 2012 en hoeveel aftrek dat is. Nu kan het nog. Ons staat in de periode 2012, 2013, 2014 en 2015 een verdere gefaseerde…
Echtscheiding online voor een snelle scheiding

Echtscheiding online voor een snelle scheiding

Een snelle echtscheiding in 2017 is een echtscheiding online. Het bespaart kosten en tijd. Zo kunt u een echtscheiding eenvoudig via het internet regelen en afwikkelen en wordt de echtscheiding niet o…
Kinderalimentatie aftrekbaar en partneralimentatie afkopen

Kinderalimentatie aftrekbaar en partneralimentatie afkopen

Afkoop van alimentatie? Vanaf 2015 is de kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar in box 1, geen belastingvoordeel meer in box 1 maar wel in box 3 tot 2017. Alimentatie voor uw ex-partner en uw…
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013

Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013

De aftrekpost levensonderhoud kind 2013 kan een interessante aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting 2013 of bij uw voorlopige aanslag 2013. Afhankelijk van de uitgaven die u voor het leven…
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

De aftrekpost levensonderhoud kind 2014 kan voor wie in belangrijke mate in de kosten van levensonderhoud van een kind voorziet of kinderalimentatie betaalt, als belasting teruggave aardig oplopen. Ho…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 19-06-2012, laatst gewijzigd op 17-12-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!