Zeemeeuw » Specials » Miljoenennota 2020

Miljoenennota 2020: veranderingen 2020, 2021 financieel

Miljoenennota 2020: veranderingen 2020, 2021 financieel In de Miljoenennota 2020 en Miljoenennota 2021 kondigt het kabinet Rutte 3 de belangrijkste maatregelen aan voor uw koopkracht, woning, budget en belasting in 2020 en 2021. De belastingtarieven gaan omlaag, de btw omhoog, energielasten stijgen. Wat gebeurt er met de kinderbijslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget, de zorg en de andere toeslagen? De Miljoenennota 2022 is waarschijnlijk de laatste van Rutte 3. Wat brengt het Belastingplan u financieel?

Miljoenennota 2017 en Prinsjesdag 2016 op dinsdag 20 september 2016

Op 20 september 2016 werd de Miljoenennota 2017 gepresenteerd, met de stand van zaken van de staatskas in 2016 maar vooral ook de beleidsvoornemens voor 2017 en 2018. Omdat dit de laatste Miljoenennota van het Kabinet Rutte 2 (Asscher) was en de voorgenomen belastingverlaging al in 2016 heeft plaats gevonden, zijn de veranderingen die worden gepresenteerd goed te overzien. Berekeningen van het Centraal Planbureau geven aan dat het goed gaat met de Nederlandse economie en het begrotingstekort van de Staat terugloopt.

Belastingverlaging 2017

De belastingverlaging uit 2016 heeft een structureel karakter wat betekent dat vooral de werkenden ook in 2017 een fiscaal voordeel hebben ten opzichte van 2015. De belastingtarieven zijn immers verlaagd. Voor de ouderen is er een tegenvaller door de tegenvallende pensioen. De voorgenomen verlaging van de ouderenkorting in 2017 wordt door het kabinet gerepareerd.

Belastingverlaging 2018

Hoewel velen het er over eens zijn dat het Nederlandse belastingstelsel eenvoudiger zou moeten worden, is dat vanaf 2018 vooral de taak van het kabinet Rutte 3. Op 15 maart 2017 werden de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer en zal daarna werd er een nieuw kabinet met een nieuw regeerakkoord geformeerd. Het Regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 heet Vertrouwen in de Toekomst. Opmerkelijk voor stel is de afschaffing van de Wet Hillen met ingang van 2019. Daarmee is er een (nieuwe) aflosboete geboren.

Fiscale wijzigingen 2017 en 2018, Miljoenennota 2018, de toeslagen

Opvallende wijzigingen zijn de veranderingen van de bijtelling van een auto van de zaak. De algemene heffingskorting blijft nagenoeg gelijk, de arbeidskorting stijgt ten opzichte van 2016. Het kabinet wil werken fiscaal nog aantrekkelijker maken. Daar past ook bij dat in 2017 de kinderopvangtoeslag behoorlijk wordt verhoogd. Volgens de Miljoenennota 2018 wordt die verhoging ook in 2018 gehandhaafd en zelfs in sommige gevallen verder verhoogd. De kinderbijslag en het kindgebonden budget gaan ook in 2018 iets omhoog.

Belasting op spaargeld in 2018, 2019 en 2020

Er komt een andere vermogensrendementsheffing in 2017 en 2018. Tot en met 2016 werd er verondersteld dat iedereen 4% rendement maakte op zijn spaargeld en beleggingen. Die 4% wordt bij het sparen niet gehaald en daardoor wordt er te veel spaarbelasting betaald. In 2017 en 2018 zal het rendement meer in lijn worden gebracht met het feitelijk gemaakte rendement. Dat zal voor wie minder vermogen heeft en spaart, een lagere belasting betekenen maar voor wie belegt ongetwijfeld een hogere belastingheffing tot gevolg hebben.

Verhoogde schenkingsvrijstelling 2019, 2020, het overgangsrecht

In 2019 en 2020 keert de verhoogde schenkingsvrijstelling terug van maximaal 100.000 euro als u uw kind of een ander geld schenkt voor de aanschaf of verbetering van een eigen woning. Voorwaarde is wel dat die persoon jonger is dan 40 jaar. Voor 2015 en 2016 geldt er een overgangsrecht.

Miljoenennota 2019, 2020 en 2021

Economisch zit het tij in Nederland mee in 2018 en 2019. De economie vlakt in 2020 sterk af door corona, in 2021 is er enig herstel mogelijk. Relatief gezien vertoont Nederland nog steeds goede cijfers. De vooruitzichten van het Centraal Planbureau zijn, gegeven de omstandigheden, goed te noemen. De werkloosheid is wel een probleem. Daar staat tegenover dat de inflatie wat toeneemt. Onzeker is vooral wat het effect zal zijn van een eventuele aanscherpende handelsoorlog met de Verenigde Staten en de invloed van de aanstaande Brexit. Vallen de effecten van deze zaken fors tegen dan zullen ook de huidige ramingen voor 2020 geen werkelijkheid worden.

Subsidie energiebesparing eigen woning (SEEH) 2019 en 2020

Het is zover, vanaf 1 september 2019 kunt u een hoge subsidie van het Rijk krijgen (tot 15.000 euro), wanneer u uw woning isoleert en energiebesparende maatregelen aanbrengt. Isoleren gaat u per saldo zo minder geldt kosten. De subsidie energiebesparing eigen woning werd al in het Klimaatakkoord 2019 aangekondigd. Er is budget voor vele jaren gereserveerd, voor 2019, 2020, 2021 en daarna.

Zeemeeuw ©
Seniorenkortingen liggen voor het oprapen

Seniorenkortingen liggen voor het oprapen

Seniorenkortingen zijn er volop, ook in 2019 en 2020. Ouderen kunnen in de praktijk allerlei kortingen krijgen. Niet alleen van de fiscus, maar ook van allerlei bedrijven. Ook vijftigplussers komen vo…
Schenking 2020: vrijstelling eigen woning ruim 103.000 euro

Schenking 2020: vrijstelling eigen woning ruim 103.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning is in 2020 verder verhoogd en verruimd, dit maal naar een belastingvrije schenking van 103.643 euro, ruim 100.000 euro dus, maar vervalt in 2023. Dit maakt het m…
Hypotheekrenteaftrek 2022 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2022 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2022 wordt verder beperkt, verlaagd en versoberd voor hogere inkomens, voor bestaande hypotheken en voor nieuwe hypotheken. Wie bij zijn belastingaangifte inkomstenbelasting ve…
Kinderopvangtoeslag 2021: kinderopvangtoeslagtabel 2021

Kinderopvangtoeslag 2021: kinderopvangtoeslagtabel 2021

Door de kindertoeslagenaffaire bij de Belastingdienst waarbij veel mensen ten onrechte als fraudeur werden bestempeld en financieel benadeeld, ligt het voor de hand dat de uitbetaling van de kinderopv…
Eigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomen

Eigenwoningforfait 2021: bijtelling bij uw inkomen

Het eigenwoningforfait 2021 is een belasting op uw woning die u geld kost bij de inkomstenbelasting. Het eigenwoningforfait daalt in 2021, maar als u dit forfait bekijkt in samenhang met de Wet Hillen…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering van deze autobelasting is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrisc…
Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

Hypotheekrenteaftrek 2020 omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2020 gaat voor vele mensen omlaag. Niet alleen voor hogere inkomens, maar ook voor iedereen met een inkomen in de tweede en derde belastingschijf vanaf circa 36.000 euro. Jaarl…
Heffingskorting voor vroeggepensioneerden

Heffingskorting voor vroeggepensioneerden

De heffingskorting voor vroeggepensioneerden wordt in 2016 en 2017 afgeschaft, het jaar dat er wel 5 miljard euro beschikbaar is om mensen met een baan een belastingverlaging te geven. Bovendien is 20…
Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

Wet Hillen afgeschaft (hypotheekrenteaftrek)

De Wet Hillen is in 2019 afgeschaft. Het kabinet Rutte 3 neemt voor de woningmarkt een aantal fiscale wijzigingen die grote gevolgen kunnen hebben voor elke eigenaar van een woning. Fiscaal zijn aan d…
Groene lening en subsidie energiebesparing is fiscaal slim

Groene lening en subsidie energiebesparing is fiscaal slim

Investeren in energiebesparing voor de eigen woning is niet alleen zuinig maar ook fiscaal slim. U kunt tot 15.000 euro subsidie krijgen via de nieuwe Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Door…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt u in 2019 recht, hoeveel toeslag komt erbij? De stijging van de kinderopvangtoe…
Vennootschapsbelasting 2020, 2021 daalt. Tarief box 2 stijgt

Vennootschapsbelasting 2020, 2021 daalt. Tarief box 2 stijgt

Dat de vennootschapsbelasting in 2020 en 2021 daalt, is gunstig voor ondernemers en iedereen met vermogen in box 2 als men vennootschapsplichtig is en winstbelasting moet betalen. De vennootschapsbela…
Tesla-taks op elektrische auto's 2020 en 2021: de bijtelling

Tesla-taks op elektrische auto's 2020 en 2021: de bijtelling

Wie zakelijk een elektrische auto rijdt, kan in 2020, 2021 en 2022 te maken krijgen met een extra bijtelling door de zognaamde Tesla taks. De Tesla-taks houdt in dat een duurdere elektrische auto van…
Vooruitzichten economie 2020 - 2021 Prinsjesdag 2020

Vooruitzichten economie 2020 - 2021 Prinsjesdag 2020

Het Centraal Planbureau heeft met het Centraal economisch Plan 2020 en de augustus raming 2020 nieuwe vooruitzichten en verwachtingen voor de economie en economische groei 2020 en 2021 bekend gemaakt,…
Basisverzekering 2020 uitgebreid

Basisverzekering 2020 uitgebreid

De basisverzekering 2020 wordt per 1 januari 2020 uitgebreid. Er gaan geen behandelingen uit de basisverzekering die ook in 2019 in het pakket zaten, wel is er bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe behandel…
Online kansspel en online gokken in 2020 pas legaal

Online kansspel en online gokken in 2020 pas legaal

Een online kansspel was in Nederland lange tijd niet legaal, laat staan online gokken. Vanaf 2020, na enkele jaren vertraging, zal dat veranderen zodra de overheid vergunningen geeft voor online kanss…
Koopkrachtberekening klopt zelden

Koopkrachtberekening klopt zelden

De koopkracht van alle Nederlanders staat voortdurend in de politieke belangstelling, maar een koopkrachtberekening is zelden correct en de berekende situatie is zelden op u van toepassing. Als er een…
Het belastingplan 2020 op hoofdlijnen

Het belastingplan 2020 op hoofdlijnen

Het Belastingplan 2020 bevat de belastingmaatregelen voor 2020, met soms een vooruitblik naar 2021. In totaal gaat het om ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Opvallend is dat het t…
Het IMF: economische groei lager in 2020 en 2021

Het IMF: economische groei lager in 2020 en 2021

Corona treft in 2020 de wereld en de economische wereldhandel. De mate waarin zal sterk afhankelijk zijn van de omvang van de coronacrisis en of er in 2020 of 2021 een tweede of derde corona-uitbraak…
Bezuinigingen: wat merkt u ervan in 2020 en 2021?

Bezuinigingen: wat merkt u ervan in 2020 en 2021?

Versoberingen en bezuinigingen kunnen door de politiek sluipenderwijs worden ingevoerd. In het eerste jaar merkt een burger niet zo veel van een maatregel, maar na enkele jaren lopen de bedragen toch…
Belastingdienst en corona: de belastingmaatregelen

Belastingdienst en corona: de belastingmaatregelen

Vanwege corona in 2020 heeft de Belastingdienst meerdere belastingmaatregelen genomen die het leven voor de particulier en het bedrijfsleven wat eenvoudiger kunnen maken. Het gaat om sommige belasting…
Hoofdpunten Miljoenennota 2020: koopkracht en belastingen

Hoofdpunten Miljoenennota 2020: koopkracht en belastingen

De koopkracht in 2020 en de belastingen zijn belangrijke onderwerpen in de Miljoenennota 2020. De tweetaks wordt in 2020 ingevoerd en een aantal heffingskortingen van de Belastingdienst gaan omhoog. D…
Vermogensrendementsheffing 2019, 2020 en 2021

Vermogensrendementsheffing 2019, 2020 en 2021

U wilt de vermogensrendementsheffing 2019, 2020 of 2021 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting betaalt u belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen en moet u dus afrekenen met de B…
Prognose hypotheekrente 2022 (verwachting)

Prognose hypotheekrente 2022 (verwachting)

Wat is de prognose en verwachting voor de hypotheekrente in 2022 na jaren van daling van de hypotheekrente? Hoe kunt u het beste reageren op de verwachte wijziging van de rente. Als we een tijd van in…
Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

De zorgtoeslag 2020 stijgt ten opzichte van 2019. Wat verandert in de zorgtoeslag 2020, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen in de zorgtoeslagtabel 2020? Vraag de zorgtoeslag 2020 op tijd…
Auto van de zaak: bijtelling 2021

Auto van de zaak: bijtelling 2021

Een auto van de zaak kan voor een werknemer een heel goedkope manier van vervoer zijn. Veel werkgevers bieden hun werknemers een leaseauto aan. Maar een auto van de zaak betekent ook een rittenadminis…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt al in 2020 gehaald volgens de Miljoenennota 2020 (Prinsjesdag 2019). In 2019 is…
Koopkracht 2021 omhoog (Prinsjesdag 2020) nieuws uitgelicht

Koopkracht 2021 omhoog (Prinsjesdag 2020)

Op Prinsjesdag dinsdag 15 september 2020 worden de nieuwe begrotingen (Miljoenennota 2021) en belastingplannen van het kabinet bekend gemaakt. Ook wordt bekend wat er binnen de belastingen gaat verand…
Medicijnen 2020: eigen bijdrage tot  250

Medicijnen 2020: eigen bijdrage tot 250

De eigen bijdrage medicijnen en geneesmiddelen is maximaal 250 euro in 2020, een meevaller. De basisverzekering 2020 maakt dit mogelijk. De gecombineerde leefstijlinterventie wordt betaald uit de basi…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 06-06-2016, laatst gewijzigd op 21-09-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.