Zeemeeuw » Specials » Kindgebonden budget 2020

Kindgebonden budget 2020 en 2021 en de kinderbijslag

Kindgebonden budget 2020 en 2021 en de kinderbijslag Hoeveel kindgebonden budget 2021 en kinderbijslag 2021 krijgt u nog? Waarschijnlijk is het meer dan in 2020. Hetzelfde geldt voor de kinderopvangtoeslag 2020 en 2021. Huishoudens met meerdere kinderen en vooral jonge kinderen gaan erop vooruit in 2021. Maak van de toeslagen in 2020 en 2021 gebruik als u erop recht hebt. Een kind opvoeden en laten studeren is immers vaak duur.

Het kindgebonden budget 202 en 20210

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke toeslag die u kunt krijgen voor uw kinderen als u ook kinderbijslag ontvangt. De kinderbijslag wordt in 2020 verhoogd en het kindgebonden budget eveneens. Het kabinet Rutte 3 heeft extra geld voor een gezin vrijgemaakt. Op het moment dat uw kind 12 of 16 jaar oud wordt, krijgt u meer kindgebonden budget. Zie het als een extra bedrag in de tegemoetkoming voor de te maken schoolkosten.

Kinderbijslag in 2020

Ook de kinderbijslag gaat per kind omhoog:

Kinderopvangtoeslag 2020 en 2021

De kinderopvangtoeslag is een relatief nieuwe regeling waarbij u een tegemoetkoming krijgt voor de kinderopvang van uw jonge kinderen. Van de kinderopvang wordt in ons land ruimschoots gebruik gemaakt, waardoor na de invoering van de kinderopvangtoeslag het de uitgaven sterk toenamen en zonder maatregelen verder zullen stijgen. Toch trekt het kabinet Rutte 3 hiervoor extra geld uit om te bevorderen dat zo veel mogelijk mensen aan het werk gaan.

Kinderbijslag en kindgebonden budget aanvragen

In de meeste gevallen hoeft u voor de kinderbijslag en het kindgebonden budget geen aanvraag in te dienen. Zodra uw kinderen bij de gemeente bekend zijn, wordt u door de Sociale Verzekeringsbank SVB hiervoor benaderd. Hoeveel kinderbijslag u krijgt, is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet AKW. Het bedrag aan kinderbijslag, hangt af van de leeftijd van uw kind, waarbij u meer kinderbijslag ontvangt als uw kind 6 jaar wordt of als uw kind 12 jaar wordt. Dit is zeker de moeite waard. U heeft zo altijd een paar honderd euro per kind beschikbaar.

Zeemeeuw ©
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021

Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021

Het is in 2020 en 2021 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen zijn allesbehalve goedkoop, moeten eten, gaan naar school, naar een sportclub,…
Kindgebonden budget 2021: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Kindgebonden budget 2021: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Het kindgebonden budget 2021 (kgb) is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinderen. Op hoeveel kindgebonden budget hebt u in 2021 recht, bijvoorbeeld rec…
Alleenstaande (ouder) en de Belastingdienst

Alleenstaande (ouder) en de Belastingdienst

Een alleenstaande en een alleenstaande ouder hebben het financieel vaak moeilijk, omdat er geen fiscale partner is waarop u kunt terugvallen. De alleenstaande ouderkorting bestaat in 2020 en 2021 niet…
In 2020 en 2021 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2020 en 2021 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2020 en 2021 merken dat er een beperkt aantal kindregelingen is. Van de elf regelingen voor een huishouden met een kind in 2015, zijn er in 2020 vie…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?

Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?

De kosten van levensonderhoud van een kind spelen een belangrijke rol om te berekenen of je recht hebt op kinderbijslag, maar ook bij de kinderalimentatie. Hoe bepaal je deze kosten van levensonderhou…
Wijzigingen kinderbijslag 2019, 2020 en 2021

Wijzigingen kinderbijslag 2019, 2020 en 2021

Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2019, 2020 en 2021 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 juli…
Bijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatie

Bijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatie

De kinderalimentatie is een bijdrage en gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud die u voor een kind maakt als verzorgende ouder. Tijdens het huwelijk zijn de kosten al hoog en bi…
Kinderopvangtoeslag 2021: kinderopvangtoeslagtabel 2021

Kinderopvangtoeslag 2021: kinderopvangtoeslagtabel 2021

Door de kindertoeslagenaffaire bij de Belastingdienst waarbij veel mensen ten onrechte als fraudeur werden bestempeld en financieel benadeeld, ligt het voor de hand dat de uitbetaling van de kinderopv…
Kinderbijslag 2021 buitenland: het woonlandbeginsel

Kinderbijslag 2021 buitenland: het woonlandbeginsel

Ook in het buitenland kunt u in 2021 in aanmerking komen voor de kinderbijslag, maar het bedrag aan kinderbijslag waarop u recht hebt kan een stuk lager zijn. In Afghanistan bijvoorbeeld is het bedrag…
Kind helpen bij aankoop eigen woning

Kind helpen bij aankoop eigen woning

Hoe kunt u in 2020 en 2021 uw kind fiscaal slim helpen bij de aankoop van een woning, welke voordelen of nadelen zitten daaraan vast? U kunt een woning kopen en die aan uw kinderen verhuren, maar hoe…
Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Als u recht hebt op het kindgebonden budget in 2019, wilt u ook graag weten hoeveel dat is vanaf januari 2019 en hoe u dit kit/kgb budget kunt aanvragen. De regeling is tamelijk ingewikkeld, omdat er…
Alle toeslagen 2021

Alle toeslagen 2021

Op welke toeslagen hebt u recht in 2021? U kunt in 2021 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, de kinderopvangto…
Recht op (dubbele) kinderbijslag

Recht op (dubbele) kinderbijslag

De kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Niet iedereen heeft recht op de kinderbijslag, wanneer hebt u er wel recht op? Hebt u meerdere kinderen, dan kan de kinderbijslag aard…
Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020

Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020

Als u in 2020 gebruik maakt van de kinderopvang, hebt u zeer waarschijnlijk recht op de kinderopvangtoeslag. Deze kinderopvangtoeslag is qua bedrag afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. In 2020 wo…
Berekening ouderschapsverlof

Berekening ouderschapsverlof

Als ouder wilt u graag weten op hoeveel ouderschapsverlof u recht hebt. Hoe berekent u die, bijvoorbeeld als u in een jaar minder of juist meer gaat werken? Uiteraard moet u aan een aantal voorwaarden…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt u in 2019 recht, hoeveel toeslag komt erbij? De stijging van de kinderopvangtoe…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 21-09-2011, laatst gewijzigd op 11-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.