Zeemeeuw » Specials » Kinderopvangtoeslag 2020
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Kinderopvangtoeslag 2020 aanvragen

Kinderopvangtoeslag 2020 aanvragen De kinderopvangtoeslag 2019 en 2020 vallen hoger uit. De bezuinigingen lijken even voorbij. U kunt in de meeste gevallen met subsidie uw kind onderbrengen bij een geregistreerde kinderopvang, een gastouderschap of een kinderdagverblijf. De maximale prijs van de kinderopvang gaat in 2019 en 2020 omhoog en u betaalt altijd ook een eigen bijdrage voor de opvang van uw kinderen.

Kinderopvangtoeslag 2019 en 2020 maandelijks aanvragen

Voor 2019 is er goed nieuws, de kinderopvangtoeslag gaat niet omlaag. Het kabinet steunt gezinnen met kinderen en vindt het belangrijk dat beide ouders kunnen gaan weken terwijl een goede opvang van de kinderen mogelijk en betaalbaar is. Op hoeveel toeslag u recht hebt is afhankelijk van uw inkomen en is af te lezen in de kinderopvangtoeslagtabel 2019 en 2020.

Kinderopvangtoeslag laten uitbetalen

U kunt ervoor kiezen om de kinderopvangtoeslag aan uzelf te laten uitbetalen of direct aan de opvanginstelling zelf. Waar u ook voor kiest, u blijft verantwoordelijk voor een juiste invulling van gegevens en als er te veel is uitbetaald, kan de Belastingdienst dit geld bij u terugvorderen. Op hoeveel opvangtoeslag u recht hebt is afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen en het aantal opvanguren in 2019 en 2020. De kinderopvangtoeslag wordt begrensd door het aantal gewerkte uren van de partner die het minste aantal uren werkt. Dit aantal wordt verhoogd met 40% voor de niet schoolgaande kinderen op de dagopvang en verlaagd met 30% voor de buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen.

Andere kindregelingen

Naast de kinderopvangtoeslag bestaan nog andere kindregelingen waarvan de kinderbijslag en het kindgebonden budget wel de bekendste zijn. De kinderbijslag is niet inkomensafhankelijk, het kindgebonden budget wel.

Zeemeeuw ©
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Wijzigingen kinderbijslag 2018, 2019 en 2020

Wijzigingen kinderbijslag 2018, 2019 en 2020

Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2018, 2019 en 2020 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 janu…
Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020

Kinderopvangtoeslag 2020: kinderopvangtoeslagtabel 2020

Als u in 2020 gebruik maakt van de kinderopvang, hebt u zeer waarschijnlijk recht op de kinderopvangtoeslag. Deze kinderopvangtoeslag is qua bedrag afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. In 2020 wo…
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019

Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2019

Het is in 2019 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen zijn allesbehalve goedkoop, moeten eten, gaan naar school, naar een sportclub, pianoles…
In 2019 en 2020 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2019 en 2020 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2019 en 2020 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit kunt gaan. Van de elf regelingen voor een huisho…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt u in 2019 recht, hoeveel toeslag komt erbij? De stijging van de kinderopvangtoe…
Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Als u recht hebt op het kindgebonden budget in 2019, wilt u ook graag weten hoeveel dat is vanaf januari 2019 en hoe u dit kit/kgb budget kunt aanvragen. De regeling is tamelijk ingewikkeld, omdat er…
Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Het kindgebonden budget 2018 is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinderen. Op hoeveel kindgebonden budget hebt u in 2018 recht, bijvoorbeeld recht op…
Alle toeslagen 2020

Alle toeslagen 2020

Op welke toeslagen hebt u recht in 2020? U kunt in 2020 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, de kinderopvangto…
Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Ook in 2018, 2019 en 2020 wordt de kinderopvangtoeslag uitgekeerd door de Belastingdienst. Via de kinderopvangtoeslagtabel is duidelijk op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht hebt. De directe financie…
Kinderopvangtoeslag 2017: kinderopvangtoeslagtabel 2017

Kinderopvangtoeslag 2017: kinderopvangtoeslagtabel 2017

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2017 gaat omhoog. In 2016 was er al een stijging, maar ook voor 2017 is er extra geld voor de kinderopvang uitgetrokken. Zowel voor de buitenschoolse opvang…
De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

Kinderopvang, het wordt allemaal duurder. Pas in 2016 en 2017 is er enige verbetering en in 2017 of 2018 moet elke peuter naar de kinderopvang kunnen gaan. Ouders betalen door de bezuinigingen meer vo…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 19-09-2011, laatst gewijzigd op 27-12-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!