Zeemeeuw » Specials » Kinderalimentatie
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar in 2014, in 2016 niet

Kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar in 2014, in 2016 niet De kinderalimentatie is fiscaal aftrekbaar in 2013, 2012 en 2014 als noodzakelijke kosten levensonderhoud kind, maar bedenk dat deze fiscale aftrekpost in box 1 verdwijnt in 2015, 2016 en 2017. Anders dan bij partneralimentatie kunt u tot 2015 ook niet alle kosten van kinderalimentatie aftrekken, maar bestaan daar aparte tabellen voor. De kinderalimentatie als aftrekpost bij uw belastingaangifte zorgt ervoor dat u minder belasting betaalt. Er ligt momenteel een wetsvoorstel in de Kamer om de duur van zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie te verkorten en vereenvoudigen. Kunt u alimentatie afkopen?

Inhoud


Partneralimentatie als fiscale aftrekpost

De partneralimentatie wordt gezien als een extra inkomen voor de ontvanger van de alimentatie, de ex-partner. Deze ex-partner betaalt over deze ontvangsten inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat de betaler van de partneralimentatie de betaling als fiscale aftrekpost kan opvoeren bij de belastingaangifte. Alles over de fiscaal aftrekbare partneralimentatie leest u in het artikel: de alimentatie is fiscaal aftrekbaar. Maar let op, vanaf 2015 is de kinderalimentatie niet meer aftrekbaar in box 1, wel in box 3.

Kinderalimentatie als fiscale aftrekpost in 2012 en 2013

Bij de kinderalimentatie ziet de belastingdienst de aftrekbaarheid anders. Allereerst betaalt een kind geen inkomstenbelasting over de kinderalimentatie. Bovendien is de kinderalimentatie niet zonder meer een aftrekpost voor de betalende ouder en is een en ander ook afhankelijk van de bijverdiensten van het kind. Dat komt doordat de aftrekbaarheid van de kinderalimentatie loopt via de aftrekpost levensonderhoud kind die met allerlei eisen is omgeven. Zie voor de hoogte en voorwaarden van de aftrekpost levensonderhoud kind:

Kinderalimentatie per april 2013

De berekening van de kinderalimentatie verandert per 1 april 2013. Van de te verdelen kosten gaan eerst wat zaken af:
  • Er komt een zorgkorting die groter is dan de vijf euro tot nu toe per dag. Wie kinderalimentatie betaalt kan 15% tot 35 procent korting krijgen op zijn aandeel in de kosten;
  • Er vindt een correctie plaats voor het ontvangen kindgebonden budget.

Deze nieuwe rekenmethode wordt toegepast bij een scheiding vanaf 1 april 2013 en wanneer een herberekening van de alimentatie wordt gevraagd, bijvoorbeeld doordat de betalende ex partner werkloos is geworden.

Kinderalimentatie als aftrekpost in box 3 van de inkomstenbelasting

Wie na een scheiding kinderalimentatie moet betalen heeft daarmee ook een toekomstige schuld. Deze schuld is aftrekbaar van uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting, aldus een besluit van de Hoge Raad in 2011. Dat betekent wel dat die schuld elk jaar lager wordt, omdat de kinderalimentatie vervalt zodra een kind 21 jaar oud wordt.

Nieuwe regels alimentatie betalen aanstaande in 2013

Er ligt een wetsvoorstel in het parlement om de duur van de partneralimentatie voor de ex partner of een kind te beperken. Zie hiervoor ook het artikel: alimentatie is fiscaal aftrekbaar, nieuwe regels.

Alimentatie en aftrek alimentatie 2014 en 2015, 2016 en 2017, fiscale aftrek kinderalimentatie 2015 afgeschaft?

Zie voor informatie over de hoogte van de alimentatie 2014, het afschaffen van de aftrekpost voor kinderalimentatie en de belastingaftrek die nog wel mogelijk is, de artikelen:

Zeemeeuw ©
Nieuwe kinderalimentatie 2016 - 2017

Nieuwe kinderalimentatie 2016 - 2017

Of de nieuwe kinderalimentatie al in 2017 ingaat of dat we tot 2018 of 2019 moeten wachten is nog even de vraag. Eerst moet daarvoor het wetsvoorstel van de Tweede Kamer leden Recourt en Van der Steur…
Alles over kinderbijslag 2016 en kindgebonden budget 2017

Alles over kinderbijslag 2016 en kindgebonden budget 2017

Het kindgebonden budget 2016 is voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van de kinderen. Het kgb komt bovenop de kinderbijslag. Het kindgebonden bu…
Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Wat kost de partneralimentatie of kinderalimentatie u nu netto na de aftrekpost alimentatie en de post levensonderhoud kind? De alimentatie aan uw partner is fiscaal aftrekbaar en ook het levensonderh…
Belastingen - de belastingvrijstelling sparen en vermogen

Belastingen - de belastingvrijstelling sparen en vermogen

U betaalt 1,2 procent of meer vermogensbelasting over uw spaargeld en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Wel is de fiscale vrijstelling voor de vermogensbelasting in 2015, 2016, 2017 en 2018…
Pleegvergoeding 2016 en 2017 (pleegzorgvergoeding)

Pleegvergoeding 2016 en 2017 (pleegzorgvergoeding)

Wie zorgt voor een pleegkind kan in 2015, 2016 of 2017 een pleegvergoeding of pleegzorgvergoeding krijgen. De pleegzorgvergoeding is een basisbedrag dat in speciale gevallen kan worden aangevuld met e…
Belastingen, levensonderhoud kinderen

Belastingen, levensonderhoud kinderen

De kosten van levensonderhoud van uw kind kunnen in 2011, 2012, 2013 of 2014 aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Door dit recht betaalt de fiscus dus mee aan het levensonderhoud. Boven…
Aftrek alimentatie 2013 en 2014 & alimentatie 2015 en 2016

Aftrek alimentatie 2013 en 2014 & alimentatie 2015 en 2016

Alimentatie in 2013, 2014, 2015 of 2016 en andere onderhoudsverplichtingen zijn een aparte aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, een recht voor de betalende partij. De fiscale aftrek…
In 2017 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2017 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2015, 2016 en 2017 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit gaat ten opzichte van 2014. Van de elf reg…
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 afgeschaft

Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 afgeschaft

De aftrekpost kosten levensonderhoud kind is afgeschaft in 2015. Tot 2015 kon u elk kwartaal een forfaitair bedrag aftrekken voor uw kind of kinderen. De kantonrechter hield tot 2015 ook met deze fisc…
Kinderalimentatie aftrekbaar en partneralimentatie afkopen

Kinderalimentatie aftrekbaar en partneralimentatie afkopen

Afkoop van alimentatie? Vanaf 2015 is de kinderalimentatie niet meer fiscaal aftrekbaar in box 1, geen belastingvoordeel meer in box 1 maar wel in box 3 tot 2017. Alimentatie voor uw ex-partner en uw…
Alimentatie 2017 wijzigen bij erfenis of vermogen

Alimentatie 2017 wijzigen bij erfenis of vermogen

De hoogte van de alimentatie in 2015, 2016 of 2017 aanpassen, herzien of wijzigen, meer of minder belastingvoordeel? Bijvoorbeeld een alimentatie herziening bij ontvangst van extra vermogen of een erf…
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013

Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2013

De aftrekpost levensonderhoud kind 2013 kan een interessante aftrekpost zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting 2013 of bij uw voorlopige aanslag 2013. Afhankelijk van de uitgaven die u voor het leven…
Heffingskortingen en echtscheiding

Heffingskortingen en echtscheiding

Een echtscheiding heeft vele gevolgen, financieel en emotioneel. Financieel kunnen er grote veranderingen door een echtscheiding optreden. Denk aan de kinderkorting of inkomensafhankelijke combinatiek…
Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2014

De aftrekpost levensonderhoud kind 2014 kan voor wie in belangrijke mate in de kosten van levensonderhoud van een kind voorziet of kinderalimentatie betaalt, als belasting teruggave aardig oplopen. Ho…
Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011

Aftrek levensonderhoud kind 2012 & 2011

Bekijk of u in aanmerking komt voor de fiscale aftrekpost levensonderhoud kind in 2012 en hoeveel aftrek dat is. Nu kan het nog. Ons staat in de periode 2012, 2013, 2014 en 2015 een verdere gefaseerde…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 16-04-2012, laatst gewijzigd op 22-01-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!