Zeemeeuw » Specials » Kinderalimentatie

Kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar in 2019 en 2020?

Kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar in 2019 en 2020? De kinderalimentatie is fiscaal aftrekbaar geweest als noodzakelijke kosten levensonderhoud kind, maar hoe zit dat in 2019, 2020 en 2021? Anders dan bij partneralimentatie kunt u tot 2015 niet alle kosten van kinderalimentatie aftrekken, maar een deel. Daar bestaan aparte tabellen voor. De kinderalimentatie als aftrekpost bij uw belastingaangifte zorgt ervoor dat u minder belasting betaalt. Er ligt momenteel een wetsvoorstel in de Kamer om de duur van zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie te verkorten en vereenvoudigen. Kunt u alimentatie afkopen?

Inhoud


Partneralimentatie als fiscale aftrekpost

De partneralimentatie wordt gezien als een extra inkomen voor de ontvanger van de alimentatie, de ex-partner. Deze ex-partner betaalt over deze ontvangsten inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat de betaler van de partneralimentatie de betaling als fiscale aftrekpost kan opvoeren bij de belastingaangifte. Alles over de fiscaal aftrekbare partneralimentatie leest u in het artikel: de alimentatie is fiscaal aftrekbaar. Maar let op, in 2019, 2020 en 2021 is de kinderalimentatie niet meer aftrekbaar in box 1.

Kinderalimentatie als fiscale aftrekpost

Bij de kinderalimentatie ziet de Belastingdienst de aftrekbaarheid anders. Allereerst betaalt een of of kind geen inkomstenbelasting over de kinderalimentatie. Bovendien is de kinderalimentatie niet zonder meer een aftrekpost voor de betalende ouder en is een en ander ook afhankelijk van de bijverdiensten van het kind. Het geld zal voornamelijk van de kinderalimentatie en het kindgebonden budget moeten komen als een kind minderjarig is:

Kinderalimentatie berekenen

De berekening van de kinderalimentatie is verandert per 1 april 2013. Van de te verdelen kosten gaan eerst wat zaken af:
  • Er komt een zorgkorting die groter is dan de vijf euro tot nu toe per dag. Wie kinderalimentatie betaalt kan 15% tot 35 procent korting krijgen op zijn aandeel in de kosten;
  • Er vindt een correctie plaats voor het ontvangen kindgebonden budget.

Deze nieuwe rekenmethode wordt toegepast bij een scheiding vanaf 1 april 2013 en wanneer een herberekening van de alimentatie wordt gevraagd, bijvoorbeeld doordat de betalende ex partner werkloos is geworden.

Kinderalimentatie als aftrekpost in box 3 van de inkomstenbelasting

Wie na een scheiding kinderalimentatie moet betalen heeft daarmee ook een toekomstige schuld. Deze schuld is aftrekbaar van uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting, aldus een besluit van de Hoge Raad in 2011. Dat betekent wel dat die schuld elk jaar lager wordt, omdat de kinderalimentatie vervalt zodra een kind 21 jaar oud wordt.

Nieuwe regels alimentatie betalen in 2019, 2020 en 2021?

Er ligt een wetsvoorstel in het parlement om de duur van de partneralimentatie voor de ex partner of een kind te beperken. Soms is de alimentatieduur dan maximaal vijf jaar in plaats van 12 jaar. De alimentatie is fiscaal aftrekbaar, ook bij de nieuwe regels.

Alimentatie en aftrek alimentatie, is fiscale aftrek kinderalimentatie afgeschaft?

Zie voor informatie over de hoogte van de alimentatie voor kinderalimentatie en de belastingaftrek die nog wel mogelijk is, de artikelen:

Zeemeeuw ©
Belastingen, levensonderhoud kinderen

Belastingen, levensonderhoud kinderen

De kosten van levensonderhoud van uw kind kunnen in 2011, 2012, 2013 of 2014 aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. Door dit recht betaalt de fiscus dus mee aan het levensonderhoud. Boven…
Pleegvergoeding 2020 en 2021 (pleegzorgvergoeding)

Pleegvergoeding 2020 en 2021 (pleegzorgvergoeding)

Wie zorgt voor een pleegkind kan in 2020 en 2021 een pleegvergoeding of pleegzorgvergoeding krijgen. De pleegzorgvergoeding is een basisbedrag dat in speciale gevallen kan worden aangevuld met een ext…
In 2020 en 2021 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2020 en 2021 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2020 en 2021 merken dat er een beperkt aantal kindregelingen is. Van de elf regelingen voor een huishouden met een kind in 2015, zijn er in 2020 vie…
Heffingskortingen en echtscheiding

Heffingskortingen en echtscheiding

Een echtscheiding heeft vele gevolgen, financieel en emotioneel. Financieel kunnen er grote veranderingen door een echtscheiding optreden. Denk aan de kinderkorting of inkomensafhankelijke combinatiek…
Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?

Hoe bereken je de kosten levensonderhoud kind?

De kosten van levensonderhoud van een kind spelen een belangrijke rol om te berekenen of je recht hebt op kinderbijslag, maar ook bij de kinderalimentatie. Hoe bepaal je deze kosten van levensonderhou…
Bijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatie

Bijdrage kosten levensonderhoud kind: de kinderalimentatie

De kinderalimentatie is een bijdrage en gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud die u voor een kind maakt als verzorgende ouder. Tijdens het huwelijk zijn de kosten al hoog en bi…
Kinderalimentatie aftrekbaar? Partneralimentatie afkopen

Kinderalimentatie aftrekbaar? Partneralimentatie afkopen

Hoe zit het fiscaal met de afkoop van alimentatie in 2020 en 2021? Alimentatie voor uw ex-partner en uw kind kan een langdurige verplichting zijn. Het afkopen van de kinderalimentatie en partneralimen…
Alimentatie 2020 en 2021 wijzigen bij erfenis of vermogen

Alimentatie 2020 en 2021 wijzigen bij erfenis of vermogen

De hoogte van de alimentatie in 2020 en 2021 aanpassen, herzien of wijzigen, meer of minder belastingvoordeel? Bijvoorbeeld een alimentatie herziening bij ontvangst van extra vermogen of een erfenis?…
Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021

Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021

Alimentatie in 2020, 2021 of 2022 en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner zijn mogelijk een aparte aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, een recht voor de betalende par…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2021

Loonbeslag deurwaarder, incassobureau: beslagvrije voet 2021

Loonbeslag bij de werkgever of een beslag op de inboedel door een deurwaarder vinden in 2022 regelmatig plaats. Let op de beslagvrije voet die u zelf kunt berekenen, de procedure en het gezinsinkomen.…
Belastingen - de belastingvrijstelling sparen en vermogen

Belastingen - de belastingvrijstelling sparen en vermogen

U betaalt tot 2017 1,2 procent vermogensbelasting over uw spaargeld en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting, in 2019, 2020 en 2021 kan dit percentage veel hoger zijn. Wel is de fiscale vrijstel…
Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Wat kost de partneralimentatie of kinderalimentatie u nu netto na de aftrekpost alimentatie en de post levensonderhoud kind? De alimentatie aan uw partner is fiscaal aftrekbaar en ook het levensonderh…
Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021

Belastingdienst en kosten levensonderhoud kind in 2021

Het is in 2021 en 2022 niet altijd eenvoudig om goed in de kosten van levensonderhoud van een kind te voorzien. Kinderen zijn allesbehalve goedkoop, moeten eten, gaan naar school, naar een sportclub,…
Nieuwe kinderalimentatie 2020 en 2021

Nieuwe kinderalimentatie 2020 en 2021

Of de nieuwe kinderalimentatie al in halverwege 2021 ingaat of dat we tot 2022 of 2023 moeten wachten is nog even de vraag. Eerst moet daarvoor het wetsvoorstel van de Tweede Kamer leden Recourt en Va…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 16-04-2012, laatst gewijzigd op 07-02-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.