Zeemeeuw » Specials » Erfenis beneficiair aanvaarden

Erfenis beneficiair aanvaarden?

Erfenis beneficiair aanvaarden? Een erfgenaam hoeft in 2021 een erfenis niet zuiver te aanvaarden, maar kan ook kiezen voor het beneficiair aanvaarden. Een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap houdt in dat u niet direct met uw eigen vermogen verantwoordelijk wordt voor de eventueel nagelaten schulden van de overleden erflater. Deze schulden komen wel ten laste van uw erfdeel, maar u voorkomt een negatieve erfenis die volledig voor uw rekening kan komen. Een erfenis verwerpen kan natuurlijk ook.

Erfenis zuiver aanvaarden of beneficiair?

Als iemand komt te overlijden gaat diens nalatenschap in beginsel over naar de erfgenamen. Dat kunnen alleen de wettelijke erfgenamen zijn, maar ook andere personen en instellingen die in het testament als erfgenaam zijn aangewezen. Met een testament bepaalt de erflater binnen de regels van de successiewet wie wat uit de nalatenschap krijgt. Maar een erfgenaam is niet verplicht om de erfenis ook te aanvaarden. Er zijn meerdere manieren om met een erfenis om te gaan. U kunt kiezen uit:
  • Het zuiver aanvaarden van een erfenis;
  • Het beneficiair aanvaarden van een erfenis;
  • Een erfenis verwerpen.

Groot verschil tussen zuiver aanvaarden en beneficiair aanvaarden

Het grote verschil tussen zuiver aanvaarden en beneficiair aanvaarden is dat u bij zuiver aanvaarden uw aandeel in de erfenis volledig aanvaardt, inclusief de schulden die nog moeten worden voldaan. Bij beneficiair aanvaarden houdt u een slag om de arm. U wijst de erfenis niet af maar wilt een aanvaarding onder de voorwaarde van een boedelbeschrijving hebben. Dat wil zeggen dat een vereffenaar, dat kan de notaris zijn, een boedelbeschrijving maakt met het vermogen, de goederen en de schulden. Als uit deze boedelbeschrijving blijkt dat het om een negatieve erfenis gaat waarbij de schulden groter zijn dan het vermogen, kunt u alsnog de erfenis verwerpen. Beneficiair aanvaarden is dus een voorwaardelijke aanvaarding.

Procedure beneficiaire aanvaarding

De successiewet stelt allerlei eisen aan de procedure van een beneficiaire aanvaarding. Niet alleen moet u laten weten voor wat voor een aanvaarding u kiest, maar ook als de vereffenaar zich niet aan de regels houdt, kan de kantonrechter besluiten dat de beneficiaire aanvaarding komt te vervallen en voor straf wordt omgezet in een zuivere aanvaarding. Dat kan gebeuren als met opzet bijvoorbeeld niet alle schuldeisers worden opgeroepen of de vereffenaar zich niet aan de afspraken met de kantonrechter houdt. Veder moet een vereffenaar alles op alles zetten om ook onbekende erfgenamen op te roepen:

Beneficiaire aanvaarding kost tijd, beslag op de erfenis

Het zal duidelijk zijn dat als een erfenis beneficiair wordt aanvaard, er veel tijd nodig kan zijn om de erfenis goed af te wikkelen. Pas als alle informatie op tafel ligt, de schulden en schuldeisers bekend zijn, en de kantonrechter zijn fiat heeft gegeven kan er tot een verdeling van de nalatenschap worden overgegaan. Het is ook zo dat als er meerdere erfgenamen zijn en er eentje niet zuiver aanvaardt, iedereen zal moeten wachten met de verdeling.

Erfenis verwerpen

Wilt u niet met de erfenis te maken hebben en de boedelbeschrijving niet afwachten, dan kunt u er ook voor kiezen om een erfenis te verwerpen. Dan bent u geen erfgenaam meer, en hebt u geen sores met de verdeling en eventuele familiekwesties:

Zeemeeuw ©
Erf geen schulden: erfenis

Erf geen schulden: erfenis

Pas op voor schulden bij een erfenis in 2023 en neem dus uw maatregelen. Schulden erven van een overledene: schulden komen in de nalatenschap. Stel u bent erfgenaam, maar u kent de financiële positie…
Beneficiair erven: nadelen?

Beneficiair erven: nadelen?

Beneficiair erven kan u in 2023 veel geld besparen en bescherming bieden tegen schuldeisers. Wees voorzichtig: u hoeft niet akkoord te gaan met een erfenis zonder te weten waaruit de erfenis bestaat.…
Trouwen in 2020/'21: beperkte gemeenschap van goederen

Trouwen in 2020/'21: beperkte gemeenschap van goederen

Gaat u trouwen in 2020 of 2021, dan krijgt u te maken met nieuwe huwelijksregels en een nieuw huwelijksvermogensrecht. Op 28 maart 2017 werd het initiatiefvoorstel Swinkels, Recourt en Van Oosten 'de…
Testament herroepen en veranderen

Testament herroepen en veranderen

Een nieuw testament opstellen, dat kan natuurlijk? U mag uw testament herroepen, ongewijzigd laten, volledig veranderen, een nieuw testament laten maken, herzien of enkele wijzigingen aanbrengen. Wett…
Boedel erfenis verdelen - ruzie

Boedel erfenis verdelen - ruzie

Hoe mag u de boedel bij een erfenis verdelen? U kunt verdelen zonder een notaris of boedelnotaris, maar welke regels gelden voor de verdeling? Wat bij ruzie? De boedel is alles: geld, huizen, inboedel…
Van wie krijg ik een erfenis?

Van wie krijg ik een erfenis?

Hebt u ook geld nodig, dan kan een erfenis helpen. Van wie kunt u erven, hoe is dat wettelijk geregeld, wat zijn uw rechten? U kunt in feite van iedereen een erfenis krijgen. U kunt zelfs erven van Bi…
Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij schenken is ook in 2020, 2021 en 2022 zeer de moeite waard, ook al zijn de vrijstellingen in 2022 in een aantal gevallen lager geworden. De schenkingsbelasting 2021 en schenkbelasting 20…
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij erven in 2021 of 2022, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successierechten? Belastingvrij erven in 2021 en 2022 is voor betrokkenen veel aantrekke…
Uitstel erfbelasting 2020 of 2021 aanvragen

Uitstel erfbelasting 2020 of 2021 aanvragen

U wilt uitstel van de belastingaangifte erfbelasting aanvragen bij de Belastingdienst en uitstel van betaling aanvragen, maar kan dat dan ook? Als de erfenis van een overledene hoofdzakelijk bestaat u…
Erfenis verwerpen

Erfenis verwerpen

Een erfenis verwerpen met een akte van verwerping en daarmee de nalatenschap niet zuiver aanvaarden of de erfenis beneficiair aanvaarden en deze op een later moment weigeren, is vaak een verstandige b…
Waarom een testament opstellen

Waarom een testament opstellen

Waarom een testament in 2023 of 2024 opstellen of testament maken, wat staat erin? Vele redenen zijn aanwezig, zeker twaalf. Voornaamste reden en argument kan zijn dat als u geen testament laat maken,…
Wie als erfgenaam en erfgenamen

Wie als erfgenaam en erfgenamen

Wie erft van u volgens de wet, het erfrecht, uw vermogen en nalatenschap? Wie erf van u wanneer er geen testament is opgesteld? Wie is dus uw erfgenaam of zijn de erfgenamen volgens het wettelijk erfr…
Schenkingsplan maken en estate planning

Schenkingsplan maken en estate planning

Niemand wil als zijn erfenis onnodig veel geld aan de belastingdienst nalaten. De erflater niet en de erfgenaam niet. Om te voorkomen dat de erfgenaam of erfgenamen in de toekomst te veel erfbelasting…
Erfenis onderneming bedrijfsopvolging en Belastingdienst

Erfenis onderneming bedrijfsopvolging en Belastingdienst

Successierechten en erfbelasting zakelijk zijn relatief voordelig. Betaal bij een bedrijfsopvolging en familiebedrijf, BOF en BOR, of overname binnen de familie door de grote vrijstelling in 2019 en 2…
Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)

Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)

Een uitsluitingsclausule in uw testament of bij een schenking opnemen? Dat doet u omdat u wilt voorkomen dat uw erfenis of schenking automatisch ook naar uw schoonzoon of schoondochter gaat na een sch…
Erfenis en nalatenschap 2020: de Belastingdienst

Erfenis en nalatenschap 2020: de Belastingdienst

Erfenis en nalatenschap 2023, successierechten betalen in 2023, erfrecht, kindsdeel, vruchtgebruik 2023 en Belastingdienst. Over een erfenis moeten belasting en successierechten worden betaald via het…
Wanneer partner voor de erfbelasting?

Wanneer partner voor de erfbelasting?

Voor de hoogte van de erfbelasting maakt het een groot verschil of jullie partners zijn of niet. Overlijdt een partner, dan is de vrijstelling voor de erfbelasting veel hoger dan wanneer een broer of…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 10-06-2013, laatst gewijzigd op 07-02-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.