Zeemeeuw » Specials » Echtscheiding regelen

Echtscheiding met verdeling van de inboedel en eigen woning

Echtscheiding met verdeling van de inboedel en eigen woning Een echtscheiding betekent ook de inboedel verdelen, kinderalimentatie, vaak de eigen woning verkopen en veel geldzaken regelen. Zeker als er ook kinderen zijn en een eigen woning. Een scheiding betekent ook een verdeling van het opgebouwde pensioen. Hoe vindt de verdeling plaats en hoe zit het met het betalen van de partneralimentatie en kinderalimentatie? In 2021 en 2022 is er een beperkte gemeenschap van goederen de hoofdregel en niet langer de algemene gemeenschap van goederen. Hoe worden de schulden dan verdeeld? Let op de gevolgen van een scheiding op de heffingskortingen. Een echtscheiding ook zonder tussenkomst van een rechter worden geregeld, via een ambtenaar van de burgerlijke stand. Ook in 2020 dus. Tot slot veranderde met ingang van 2020 de maximale duur van de partneralimentatie (deze wordt korter). Let tot slot op de vergoedingsrechten.

Echtscheiding regelen

Bij het regelen van een echtscheiding komt veel kijken. Het aanvragen van een echtscheiding kan op het internet snel via een echtscheiding online, maar dit is alleen de aangewezen weg wanneer de partners het over de verdeling van de inboedel, de kinderen en allerlei andere zaken eens zijn. Dat betekent dat ook dan veel te regelen valt.

Wat valt in boedel bij een scheiding?

Om te weten wat er te verdelen valt, moet er een boedelbeschrijving worden gemaakt waaruit duidelijk wordt wat het vermogen is en wat de schulden zijn. Wie dan wat krijgt is in belangrijke mate afhankelijk van de huwelijkse voorwaarden. In zijn algemeenheid geldt dat wie in gemeenschap van goederen is getrouwd, recht heeft op de helft van het saldo van vermogen en schulden. Dat betekent dat als er schulden zijn, die ook voor de helft voor uw rekening zullen komen. Bij de verdeling, zeker bij een partner met schulden, komen vele details kijken:

Echtscheiding en eigen woning (vergoedingsrechten)

Bij de verdeling van de eigen woning is ook belangrijk hoe de eigendomsverhoudingen zijn. Vaak wil een partij in de woning blijven en vertrekt de partner. In dat geval kan de partner toch nog twee jaar in aanmerking komen voor de hypotheekrente aftrek. Ook kan een partner worden uitgekocht. Hebt een partner eigen geld in de woning gestopt, dan bestaat er bij de verdeling recht op vergoedingsrechten, die fors kunnen oplopen.

Echtscheiding en pensioen 2020, 2021 en 2022

Tijdens het huwelijk wordt er pensioen opgebouwd, maar wat gebeurt hiermee bij een echtscheiding. Hoe werkt bij een scheiding de verdeling van het pensioen?

Echtscheiding en alimentatie betalen en berekenen

Bij een echtscheiding wordt ook bepaald of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden. Voor de partner en of kinderen. Maar hoeveel partneralimentatie en kinderalimentatie? Bovendien, hoeveel alimentatie is fiscaal aftrekbaar?

Beperkte gemeenschap van goederen

Per 1 januari 2018 veranderde de wetgeving in die zin dat niet een algemene gemeenschap van goederen de regel is, maar een beperkte gemeenschap van goederen. Natuurlijk kunt u ook in 2021 en 2022 (aanvullende) huwelijkse voorwaarden laten opstellen.

Zeemeeuw ©
Aanslag onroerend goed (WOZ 2021 en OZB): maak bezwaar

Aanslag onroerend goed (WOZ 2021 en OZB): maak bezwaar

Kansrijk een WOZ-bezwaar in 2023 indienen? Bespaar zo geld. De WOZ waarde valt vaak hoger uit dan verwacht en deze te hoge waarde werkt dan in vele belastingen door. Hebt u ook de nieuwe aanslag onroe…
Meer hypotheek krijgen (uitzonderingen)

Meer hypotheek krijgen (uitzonderingen)

Hebt u meer hypotheek nodig dan gebruikelijk is? Er zijn situaties denkbaar waarbij meer hypotheek krijgen is toegestaan dan alleen op basis de inkomenstoets op uw huidige inkomen of de waarde van de…
Restschuld of overwaarde bij echtscheiding (NHG)

Restschuld of overwaarde bij echtscheiding (NHG)

Een huis dat in 2023 of 2024 onverkoopbaar is door onderwaarde en een restschuld maakt een echtscheiding nog moeilijker. Onderwaarde kan gebeuren als u in 2023 overbiedt. Een huis met restschuld en da…
Zorgtoeslag na scheiding

Zorgtoeslag na scheiding

Wanneer kunt u bij een echtscheiding zelf een zorgtoeslag aanvragen en hoeveel zorgtoeslag krijgt u dan? Een scheiding heeft gevolgen voor de zorgtoeslag en andere toeslagen zoals de huurtoeslag. Als…
Partneralimentatie bij samenwonen: aftrek inkomstenbelasting

Partneralimentatie bij samenwonen: aftrek inkomstenbelasting

Jullie woonden samen en willen een alimentatieregeling afspreken voor 2021 en 2022? Wettelijk bestaat er financieel geen plicht tot partneralimentatie na ongehuwd of ongeregistreerd samenwonen en er k…
Wat is een akte van verdeling?

Wat is een akte van verdeling?

De notariële akte van verdeling wordt door een notaris opgesteld bij een echtscheiding of een erfenis. Maar wat regelt het? De akte van verdeling regelt bij een echtscheiding in ieder geval de overdra…
Partnerpensioen en samenwonen

Partnerpensioen en samenwonen

Jullie wonen wel samen in 2022, maar hebben jullie dan ook automatisch recht op elkaars partnerpensioen als de partner komt te overlijden of niet? Wat moet u regelen om recht te hebben op het partnerp…
Trouwen in 2020/'21: beperkte gemeenschap van goederen

Trouwen in 2020/'21: beperkte gemeenschap van goederen

Gaat u trouwen in 2020 of 2021, dan krijgt u te maken met nieuwe huwelijksregels en een nieuw huwelijksvermogensrecht. Op 28 maart 2017 werd het initiatiefvoorstel Swinkels, Recourt en Van Oosten 'de…
Belasting betalen over partneralimentatie in 2020 en 2021

Belasting betalen over partneralimentatie in 2020 en 2021

Partneralimentatie is voor velen een gruwel, maar voor wie recht heeft op alimentatie is dit vaak ook een belangrijke bron van inkomsten. Ook de Belastingdienst ziet de partneralimentatie die uw ex aa…
Hoe lang partneralimentatie betalen in 2020 en 2021?

Hoe lang partneralimentatie betalen in 2020 en 2021?

Het wordt in veel gevallen minder lang partneralimentatie betalen in 2022. De duur van de alimentatiebetalingen is tot 2020 afhankelijk van wanneer u gescheiden bent, hoe lang u getrouwd bent geweest…
Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Stel uw partner en u gaan scheiden, jullie gaan uit elkaar. Jullie hebben een eigen woning met hypotheek en dus een te betalen hypotheekrente. Wat gebeurt er na een echtscheiding met de hypotheekrente…
Heffingskortingen en echtscheiding

Heffingskortingen en echtscheiding

Een echtscheiding heeft vele gevolgen, financieel en emotioneel. Financieel kunnen er grote veranderingen door een echtscheiding optreden. Denk aan de kinderkorting of inkomensafhankelijke combinatiek…
Vastgoed & wat betekent een echtscheiding voor u financieel

Vastgoed & wat betekent een echtscheiding voor u financieel

Bij een echtscheiding komt ook in 2019 en 2020 veel kijken. Hebt u een eigen huis, wat betekent een echtscheiding voor u financieel, wat zij de gevolgen van een echtscheiding? Uitkopen eigen woning, v…
Echtscheiding & wat valt in boedel bij een scheiding

Echtscheiding & wat valt in boedel bij een scheiding

Een echtscheiding betekent financieel veel. Denk aan de boedel, de verdeling van de inboedel, het uitkopen, alimentatie, pensioen, schulden en huisraad. Vele vragen zijn dan aan de orde. Wat valt wett…
Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Alimentatie is fiscaal aftrekbaar

Wat kost de partneralimentatie of kinderalimentatie u nu netto na de aftrekpost alimentatie en de post levensonderhoud kind? De alimentatie aan uw partner is fiscaal aftrekbaar en ook het levensonderh…
Echtscheiding: verdeling pensioen en vechtscheiding

Echtscheiding: verdeling pensioen en vechtscheiding

Een echtscheiding in 2021 of 2022 of wordt het een vechtscheiding, wat zijn de gevolgen voor het pensioen in 2021 en 2022? Hoe is dan de verdeling van het opgebouwde pensioen en hoe werkt deze verdeli…
Echtscheiding online: digitale echtscheiding is goedkoper

Echtscheiding online: digitale echtscheiding is goedkoper

Een snelle echtscheiding is een echtscheiding online. Het bespaart kosten en tijd. Zo kunt u een echtscheiding eenvoudig via het internet regelen en afwikkelen en wordt de echtscheiding niet onnodig d…
Echtscheiding 2020 en 2021, nieuwe regels

Echtscheiding 2020 en 2021, nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels bij een echtscheiding in 2020, 2021 en 2022. Een echtscheiding bovendien mogelijk zonder de tussenkomst van een rechter. Een verzoek tot echtscheiding in 2013 en daarna valt onde…
Schulden partner bij samenwonen

Schulden partner bij samenwonen

Een partner met schulden hebben, wat betekent dat voor u, wie is verantwoordelijk voor de schuld in 2020 en 2021? Schulden en samenwonen, schulden en scheiding, wat betekenen de schulden van een partn…
Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021

Aftrek alimentatie 2018 en 2019 & alimentatie 2020 en 2021

Alimentatie in 2020, 2021 of 2022 en andere onderhoudsverplichtingen voor de ex-partner zijn mogelijk een aparte aftrekpost bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting, een recht voor de betalende par…
Waarom een samenlevingscontract?

Waarom een samenlevingscontract?

Samenwonen met of zonder samenlevingscontract in 2022? Samenwonen zonder samenlevingscontract betekent dat er wettelijk niets is geregeld, ook geen verblijvingsbeding in het huis waar jullie wonen. Ni…
Vergoedingsrechten: wie krijgt waardestijging woning

Vergoedingsrechten: wie krijgt waardestijging woning

Wettelijke vergoedingsrechten bepalen in belangrijke mate wie bij een echtscheiding wat van de overwaarde en waardestijging van de woning krijgt. Wie gedurende het huwelijk of samenwonen eigen geld en…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 20-11-2011, laatst gewijzigd op 14-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.