Zeemeeuw » Specials » Commissie van dijkhuizen

Commissie Van Dijkhuizen en lager belastingtarief 2019

Commissie Van Dijkhuizen en lager belastingtarief 2019 Wie betaalt de hervorming en herziening van ons belastingstelsel? Het interim rapport van de commissie Van Dijkhuizen geeftf al aan hoe de commissie denkt het belastingstelsel te kunnen vereenvoudigen en het toptarief inkomstenbelasting te kunnen verlagen. Er komt ongeveer een vlaktaks, een huishoudentoeslag, een lager toptarief inkomstenbelasting, een lager renteforfait in box 3, minder aftrekposten, een fiscalisering van de AOW en een hogere btw. Het eindrapport van de commissie Van Dijkhuizen van 18 juni 2013 over de inkomstenbelasting heeft gevolgen voor 2019, 2020 en vooral de latere jaren. De financiën 2018, 2019-2022 spelen een belangrijke rol voor een verdere belastingverlaging en de boogde tweetaks.

Opdracht van de commissie Van Dijkhuizen

De commissie Van Dijkhuizen is aan de slag gegaan op verzoek van de Tweede Kamer. Het doel is te komen tot een vereenvoudigd belastingstelsel zonder dat het begrotingstekort van de overheid groter wordt en zonder te grote koopkrachteffecten teweeg te brengen. Essentieel is de vraag of het toptarief loonbelasting en inkomstenbelasting dan omlaag kunnen gaan, hoe en hoeveel. Wellicht zou het mogelijk moeten zijn om tot een vlaktaks, één belastingtarief te komen. Naar schatting 95% van de belastingplichtigen zou onder het lagere belastingtarief vallen.

Heffingskortingen inkomstenbelasting

Om het belastingtarief te kunnen verlagen zonder het tekort te vergroten, moeten de heffingskortingen goed worden bekeken. Welke heffingskortingen kunnen weg of worden verlaagd? Dezelfde vraag kan worden gesteld bij de vele aftrekposten inkomstenbelasting en toeslagen die van invloed zijn op uw aangiften inkomstenbelasting en de toeslagen:

Van Dijkhuizen wilde de toeslagen bovendien samenvoegen tot een huishoudtoeslag, maar die is er niet gekomen.

Twee belastingtarieven inkomstenbelasting, lager toptarief en twee belastingschijven

De commissie Van Dijkhuizen komt uit op twee belastingtarieven van 37% en 49%, net geen vlaktaks maar een tweetaks, een lager renteforfait dan de huidige 4% in box 3, en twee belastingschijven, waarbij de tweede schijf start bij een inkomen van 62.500 euro. Dit in plaats van de huidige vier schijven met een toptarief van 52%. Dit zijn de effecten op de tarieven in de inkomstenbelasting:

Op termijn zouden de tarieven voor deze twee belastingschijven kunnen gaan naar 34% en 46%, aldus de commissie. Ouderen betalen mogelijk een deel van deze verlaging.

Aftrekposten inkomstenbelasting vervallen

De inkomsten om deze verlaging tot stand te kunnen brengen komen uit vele fiscale posten die zullen verdwijnen. De commissie Van Dijkhuizen ziet niets in de aftrekposten voor giften en alimentatie. De alimentatie zou voor betaler en ontvanger moeten worden gedefiscaliseerd. De btw zou omhoog moeten naar 23% (is in 2019 al 21%) en vooral ouderen met een pensioen moeten meer inkomstenbelasting gaan betalen doordat hun lagere tarief verdwijnt. Dit tarief zou per jaar geleidelijk omhoog moeten gaan. Sommige toeslagen worden samengevoegd tot een huishoudentoeslag en de zelfstandigenaftrek verdwijnt. Tot slot zou de hypotheekrenteaftrek verder moeten worden beperkt, voor zowel bestaande als nieuwe gevallen. Of dit eindrapport ook zal worden overgenomen en wat het effect van dit belastingplan zal zijn op onze belastingen, hangt van de keuzes door Rutte 3 en het parlement. Vooral de koopkrachteffecten zullen een belangrijk punt van aandacht zijn om een vereenvoudiging van ons belastingstelsel ook echt mogelijk te maken.

De vermogensbelasting 2019

In het voetspoor van de Franse socialist Thomas Piketty gaan geluiden op om de vermogensbelasting te verhogen, terwijl de commissie Van Dijkhuizen juist een verlaging voorstelt en de Hoge Raad de vermogensbelasting eigenlijk ook te hoog vindt.

Belastingverlaging 2016, en nieuw belastingstelsel 2016-2017 en 2018, 2019-2022

In 2016 kwam er een belastingverlaging in de inkomstenbelasting van vijf miljard. Een vernieuwd belastingstelsel voor de autobelasting trad in 2017 in werking. Een belastingherziening (lagere belastingtarieven, minder belastingschijven) ligt ook op tafel voor de periode 2018, 2019-2022.

Zeemeeuw ©
Alle aftrekbare kosten eigen woning 2020 en 2021

Alle aftrekbare kosten eigen woning 2020 en 2021

Wat zijn in 2020 en 2021 de aftrekposten voor de eigen woning, box 1? Wat kost een eigen woning in 2020 en 2021 u, wat zijn kosten koper en wat zijn de fiscaal aftrekbare kosten? Welke aankoopkosten v…
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Het tweeschijvenstelsel wordt al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieven en belastingschijven van de inkomstenbelasting 2020 zou het jaar 2020 een tussenjaar zijn op weg naar…
In 2020 en 2021 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2020 en 2021 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2020 en 2021 merken dat er een beperkt aantal kindregelingen is. Van de elf regelingen voor een huishouden met een kind in 2015, zijn er in 2020 vie…
Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2020 en 2021

Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2020 en 2021

De fiscale aftrekposten 2020 en 2021 particulier zijn erg belangrijk voor uw belastingaangifte 2020 en belastingaangifte 2021 inkomstenbelasting. Uw belastingaangifte 2020 doet u uiterlijk 1 mei 2021…
Hoogte heffingskortingen 2021

Hoogte heffingskortingen 2021

Het bedrag aan heffingskortingen 2021 bepaalt in belangrijke mate de te betalen inkomstenbelasting, uw koopkracht, wat u terug krijgt en uw netto inkomen in 2021. Maandelijks wordt bij uw loon of uitk…
Belastingaangifte 2021: belasting ontwijken over 2020

Belastingaangifte 2021: belasting ontwijken over 2020

Door in 2021 uw belastingaangifte slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2020. Let op de aftrekposten 2020. Belasting op uw spaargeld 2020 en vermogen, maar ook de ink…
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2020-2021

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2020-2021

De houdbaarheidsbijdrage is het verhoogde belastingtarief voor wie recht heeft op AOW en ook nog eens is geboren na 1946. Dezelfde heffing heet ook wel de Bos-belasting. Het betekent een hogere belast…
Toptarief 2020, 2021: loonbelasting en inkomstenbelasting

Toptarief 2020, 2021: loonbelasting en inkomstenbelasting

Het toptarief 2020 en 2021 voor de loonbelasting en inkomstenbelasting bedraagt bijna 50%, een daling ten opzichte van 2019 (belastingherziening, nieuw belastingstelsel Rutte 3). Met de juiste aftrekp…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering van deze autobelasting is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrisc…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt al in 2020 gehaald volgens de Miljoenennota 2020 (Prinsjesdag 2019). In 2019 is…
Vermogensbelasting 2020: berekening en wijzigingen

Vermogensbelasting 2020: berekening en wijzigingen

De vermogensbelasting 2020 gaat omlaag. U merkt dit bij uw belastingaangifte 2021 over uw inkomen en vermogen 2020. Vooral de kleine spaarder gaat erop vooruit. Dit komt door de verhoging van de belas…
Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2020 of 2021?

Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2020 of 2021?

Wie in 2020 meer spaargeld heeft dan ruim 30.000 euro, betaalt in Nederland een spaarbelasting van 0,6 tot 1,6 procent. Omdat de rente tegelijkertijd laag is, zal dit door velen als een strafrente op…
Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

De definitieve belastingtarieven 2013 en de belastingschijven 2013 zijn nu met de Miljoenennota 2013 en het Belastingplan 2013 bekend en daarmee uw loonstrookje 2013. Veel was al bekend door het akkoo…
Hypotheekrenteaftrek 2021 en 2022 annuïtair of lineair

Hypotheekrenteaftrek 2021 en 2022 annuïtair of lineair

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijgt u in 2021 en 2022 via een annuïteitenhypotheek? Hoeveel mag u nog volgens een annuïteit aftrekken? Er gelden nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 2021 en 2022…
Vlaktaks, tweetaks en fiscalisering AOW in 2020?

Vlaktaks, tweetaks en fiscalisering AOW in 2020?

Een vlaktaks is hetzelfde belastingtarief voor iedereen en geen belastingschijven met verschillende tarieven meer. Sommige politieke partijen willen dit combineren met een solidariteitsheffing voor to…
Fiscale toeslagen: nieuw belastingstelsel komt eraan?

Fiscale toeslagen: nieuw belastingstelsel komt eraan?

Welke fiscale toeslagen zijn er in 2020 nog en hoe kan een nieuw belastingstelsel zonder toeslagen eruit zien? Wat zijn de gevolgen van een hervorming in 2021 of 2022? Voor de vier inkomensafhankelijk…
Nieuw belastingstelsel 2017-2018 en belastingverlaging 2016?

Nieuw belastingstelsel 2017-2018 en belastingverlaging 2016?

Een nieuw belastingstelsel in 2017 en 2018, maar eerst een belastingverlaging in 2016? Hoe zien deze belastingherziening, belastingwijziging en belastingverlaging eruit? Wat merkt u ervan in 2016, 201…
Belastingherziening 2021: hoge belasting in box 3 mogelijk

Belastingherziening 2021: hoge belasting in box 3 mogelijk

De belastingherziening voor het spaargeld en vermogen in box 3 kan een forse belastingverhoging betekenen. Wie denkt dat Nederland een mild belastingklimaat heeft, vergist zich. Sommige Nederlanders b…
Collectief bezwaar: belasting sparen en vermogen

Collectief bezwaar: belasting sparen en vermogen

Een procedure collectief bezwaar bij de Belastingdienst is mogelijk als veel mensen voor hetzelfde feit bezwaar aantekenen. De Belastingdienst zou erg veel tijd kwijt zijn om alles individueel af te h…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 20-10-2012, laatst gewijzigd op 03-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.