Zeemeeuw » Specials » Commissie van dijkhuizen
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Commissie Van Dijkhuizen over lager belastingtarief 2017

Commissie Van Dijkhuizen over lager belastingtarief 2017 Wie betaalt de hervorming en herziening van ons belastingstelsel? Het interim rapport van de commissie Van Dijkhuizen uit oktober 2012 gaf al aan hoe de commissie denkt het belastingstelsel te kunnen vereenvoudigen en het toptarief inkomstenbelasting te kunnen verlagen. Er komt ongeveer een vlaktaks, een huishoudentoeslag, een lager toptarief inkomstenbelasting, een lager renteforfait in box 3, minder aftrekposten, een fiscalisering van de AOW en een hogere btw. Het inmiddels beschikbare eindrapport van de commissie Van Dijkhuizen van 18 juni 2013 over de inkomstenbelasting heeft gevolgen voor 2016, 2017 en vooral de latere jaren. Het kabinet (Wiebes) heeft op 15 juni 2015 een akkoord bereikt over een nieuw belastingstelsel met lagere belastingtarieven in 2016. Ook bij de kabinetsformatie 2017 speelt voor de financiën 2018, 2019-2022 een verdere belastingverlaging en een mogelijke tweetaks een grote rol.

Opdracht van de commissie Van Dijkhuizen

De commissie Van Dijkhuizen is aan de slag gegaan op verzoek van de Tweede Kamer. Het doel is te komen tot een vereenvoudigd belastingstelsel zonder dat het begrotingstekort van de overheid groter wordt en zonder te grote koopkrachteffecten teweeg te brengen. Essentieel is de vraag of het toptarief loonbelasting en inkomstenbelasting dan omlaag kunnen gaan, hoe en hoeveel. Wellicht zou het mogelijk moeten zijn om tot een vlaktaks, één belastingtarief te komen. Naar schatting 95% van de belastingplichtigen zou onder het lagere belastingtarief vallen.

Heffingskortingen inkomstenbelasting

Om het belastingtarief te kunnen verlagen zonder het tekort te vergroten, moeten de heffingskortingen goed worden bekeken. Welke heffingskortingen kunnen weg of worden verlaagd? Dezelfde vraag kan worden gesteld bij de vele aftrekposten inkomstenbelasting en toeslagen die van invloed zijn op uw aangiften inkomstenbelasting en de toeslagen:

Van Dijkhuizen wil de toeslagen bovendien samenvoegen tot een huishoudtoeslag, maar dit gaat voorlopig nog niet door.

Twee belastingtarieven inkomstenbelasting, lager toptarief en twee belastingschijven

De commissie Van Dijkhuizen komt uit op twee belastingtarieven van 37% en 49%, net geen vlaktaks maar een tweetaks, een lager renteforfait dan de huidige 4% in box 3, en twee belastingschijven, waarbij de tweede schijf start bij een inkomen van 62.500 euro. Dit in plaats van de huidige vier schijven met een toptarief van 52%. Dit zijn de effecten op de tarieven in de inkomstenbelasting:

Op termijn zouden de tarieven voor deze twee belastingschijven kunnen gaan naar 34% en 46%, aldus de commissie. Ouderen betalen een belangrijk deel van deze verlaging door de fiscalisering van de AOW: laagste belastingtarieven gaan zo verdwijnen.

Aftrekposten inkomstenbelasting vervallen

De inkomsten om deze verlaging tot stand te kunnen brengen komen uit vele fiscale posten die zullen verdwijnen. De commissie Van Dijkhuizen ziet niets in de aftrekposten voor giften en alimentatie. De alimentatie zou voor betaler en ontvanger moeten worden gedefiscaliseerd. De btw zou omhoog moeten naar 23% en vooral ouderen met een pensioen moeten meer inkomstenbelasting gaan betalen doordat hun lagere tarief verdwijnt. Dit tarief zou per jaar geleidelijk omhoog moeten gaan. Sommige toeslagen worden samengevoegd tot een huishoudentoeslag en de zelfstandigenaftrek verdwijnt. Tot slot zou de hypotheekrenteaftrek verder moeten worden beperkt, voor zowel bestaande als nieuwe gevallen. Of dit eindrapport ook zal worden overgenomen en wat het effect van dit belastingplan zal zijn op onze belastingen in 2014, 2015 en latere jaren, hangt af van het nieuwe kabinet, de politiek en het parlement. Vooral de koopkrachteffecten zullen een belangrijk punt van aandacht zijn om een vereenvoudiging van ons belastingstelsel ook echt mogelijk te maken.

Belastingherziening en kabinetsstandpunt 2015

Het kabinetsstandpunt laat nog zich wachten. Er is wel een akkoord binnen de coalitie over een herziening van het belastingstelsel maar moet nu nog de oppositie in de Tweede en Eerste Kamer overtuigen. De huishoudtoeslag is uitgesteld en er is nogal wat discussie over de vermogensbelasting. In het voetspoor van de Franse socialist Thomas Piketty gaan geluiden op om de vermogensbelasting te verhogen, terwijl de commissie Van Dijkhuizen juist een verlaging voorstelt.

Belastingverlaging 2016, en nieuw belastingstelsel 2016-2017 en 2018, 2019-2022

Voor 2016 lijkt er belastingverlaging van vijf miljard aan te komen, maar of een hernieuwd en nieuw belastingstelsel 2017-2018 kan worden ingevoerd, is nog even afwachten. Een vernieuwd belastingstelsel voor de autobelasting treedt wel al in 2017 in werking. Een belastingherziening (lagere belastingtarieven, minder belastingschijven) ligt ook op tafel voor de periode 2018, 2019-2022.

Zeemeeuw ©
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moet in 2021 zijn gerealiseerd. In 2019 is het nog niet zover, wel gaat het tarief in de tweede, derde en vierde schijf omlaag.…
Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

Nieuwe bijtelling auto 2019 en 2020

De bijtelling voor een auto in 2019 en 2020 verloopt volgens nieuwe regels, een nieuw stelsel. De grootste verandering van deze autobelasting is de aanpassing van het tarief voor de volledig elektrisc…
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Voor de tarieven en belastingschijven van de inkomstenbelasting 2020 is het jaar 2020 een tussenjaar op weg naar de tweetaks voor de inkomstenbelasting en loonbelasting in 2021. In 2021 moet ons belas…
Alle aftrekbare kosten eigen woning 2018 en 2019

Alle aftrekbare kosten eigen woning 2018 en 2019

Wat zijn in 2018 en 2019 de aftrekposten voor de eigen woning, box 1? Wat kost een eigen woning in 2018 en 2019 u, wat zijn kosten koper en wat zijn de fiscaal aftrekbare kosten? Welke aankoopkosten v…
Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?

Gaat de spaarbelasting in Nederland omlaag in 2019 of 2020?

Wie in 2019 meer spaargeld heeft dan ruim 30.000 euro, betaalt in Nederland een spaarbelasting van 0,6 tot 1,6 procent. Omdat de rente tegelijkertijd laag is, zal dit door velen als een strafrente op…
Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2018 en 2019

Niet aftrekbare posten belastingaangifte 2018 en 2019

De fiscale aftrekposten 2018 en aftrekposten 2019 particulier zijn erg belangrijk voor uw belastingaangifte 2018 en belastingaangifte 2019 inkomstenbelasting. Uw belastingaangifte 2019 doet u uiterlij…
65 jaar belastingtarief  de houdbaarheidsbijdrage 2018-2019

65 jaar belastingtarief de houdbaarheidsbijdrage 2018-2019

De Bos-belasting is het belastingtarief voor wie 65 jaar of ouder is, recht heeft op AOW en ook nog eens is geboren na 1946. Dezelfde heffing heet in 2015-2018 de houdbaarheidsbijdrage. Dat betekent i…
Vermogensbelasting 2018: berekening en wijzigingen

Vermogensbelasting 2018: berekening en wijzigingen

De vermogensbelasting 2018 gaat omlaag. U merkt dit bij uw belastingaangifte 2019 over uw inkomen en vermogen 2018. Vooral de kleine spaarder gaat erop vooruit. Dit komt door de verhoging van de belas…
Hypotheekrenteaftrek 2018 en 2019 annuïtair of lineair

Hypotheekrenteaftrek 2018 en 2019 annuïtair of lineair

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijgt u nog in 2017, 2018 en 2019 via een annuïteitenhypotheek? Hoeveel mag u nog volgens een annuïteit aftrekken? Er gelden nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek 20…
Vlaktaks, tweetaks en fiscalisering AOW in 2019?

Vlaktaks, tweetaks en fiscalisering AOW in 2019?

Een vlaktaks is hetzelfde belastingtarief voor iedereen en geen belastingschijven met verschillende tarieven meer. Sommige politieke partijen willen dit combineren met een solidariteitsheffing voor to…
In 2018 en 2019 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2018 en 2019 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2017, 2018 en 2019 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit kunt gaan. Van de elf regelingen voor een…
Toptarief 2018, 2019: loonbelasting en inkomstenbelasting

Toptarief 2018, 2019: loonbelasting en inkomstenbelasting

Het toptarief 2018 en 2019 voor de loonbelasting en inkomstenbelasting bedraagt bijna 52% en zou bij de belastingherziening (nieuw belastingstelsel Rutte 3) kunnen dalen naar 49,5% in 2021. Met de jui…
Collectief bezwaar: belasting sparen en vermogen

Collectief bezwaar: belasting sparen en vermogen

Een procedure collectief bezwaar bij de Belastingdienst is mogelijk als veel mensen voor hetzelfde feit bezwaar aantekenen. De Belastingdienst zou erg veel tijd kwijt zijn om alles individueel af te h…
Hoogte heffingskortingen 2015

Hoogte heffingskortingen 2015

Het bedrag aan heffingskortingen 2015 bepaalt in belangrijke mate de te betalen inkomstenbelasting, uw koopkracht, wat u terug krijgt en uw netto inkomen in 2015. Maandelijks wordt bij uw loon of uitk…
Belastingaangifte 2019: belasting ontwijken over 2018

Belastingaangifte 2019: belasting ontwijken over 2018

Door in 2019 uw belastingaangifte 2018 slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2018. Let op de aftrekposten 2018. Belasting op uw spaargeld 2018 en vermogen, maar ook d…
Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Een nieuw belastingstelsel met gevolgen voor de toeslagen? De huishoudtoeslag of huishoudentoeslag moet al vanaf 2015 de verschillende toeslagen van de belastingdienst vervangen en verlagen. Lagere to…
Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Welke fiscale toeslagen zijn er in 2016 en 2017 met het nieuw belastingstelsel van het kabinet Rutte en vooral Wiebes, ook als u 65+ bent, wat de gevolgen van een hervorming? Voor de vier inkomensafha…
Nieuw belastingstelsel 2017-2018 en belastingverlaging 2016?

Nieuw belastingstelsel 2017-2018 en belastingverlaging 2016?

Een nieuw belastingstelsel in 2017 en 2018, maar eerst een belastingverlaging in 2016? Hoe zien deze belastingherziening, belastingwijziging en belastingverlaging eruit? Wat merkt u ervan in 2016, 201…
Belastingherziening 2019: hoge belasting in box 3 mogelijk

Belastingherziening 2019: hoge belasting in box 3 mogelijk

De belastingherziening voor het spaargeld en vermogen in box 3 kan een forse belastingverhoging betekenen. Wie denkt dat Nederland een mild belastingklimaat heeft, vergist zich. Sommige Nederlanders b…
Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2013 & belastingtarieven en schijven

De definitieve belastingtarieven 2013 en de belastingschijven 2013 zijn nu met de Miljoenennota 2013 en het Belastingplan 2013 bekend en daarmee uw loonstrookje 2013. Veel was al bekend door het akkoo…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 20-10-2012, laatst gewijzigd op 09-08-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!