Zeemeeuw » Specials » Belastingvrij bijverdienen

Belastingvrij bijverdienen

Belastingvrij bijverdienen Hoeveel belasting betaalt u over het bijverdienen, uw bijverdiensten, inkomen, tweede baan, overuren en neveninkomen? Hoeveel mag u belastingvrij bijverdienen en belastingvrij verdienen? Wat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2019, 2020 of 2021 in uw geval? Wat is het bijzonder tarief voor tarief van de Belastingdienst? Soms lijkt het wel of bijverdienen niet de moeite waard is, omdat u veel belasting moet betalen. Lees hier hoe dat werkelijk zit en wat voor de belasting belastingvrij is en hoe hoog uw belastingvrij inkomen is.

Hoeveel mag ik belastingvrij bijverdienen?

U mag bijverdienen wat u wilt als u geen uitkering hebt, maar het lijkt wel of u over bijverdiensten veel meer belasting betaalt. Wie meerdere werkgevers heeft, loopt regelmatig tegen dit probleem aan. Dat komt doordat de ene werkgever wel met al uw heffingskortingen rekening houdt en de ander niet. Werkgevers doen dat om te voorkomen dat er te weinig loonbelasting wordt ingehouden en u straks belasting aan de Belastingdienst moet terugbetalen. Als u recht hebt op 2.400 euro aan algemene heffingskorting en beide werkgevers zouden onafhankelijk van elkaar daarmee rekening houden, dan wordt er feitelijk 2.400 euro te weinig aan loonbelasting ingehouden.

Loonbelasting is geen inkomstenbelasting

Dat is ook het grote verschil tussen loonbelasting en inkomstenbelasting. Bij de inkomstenbelasting kan aan het einde van het jaar het totale plaatje worden bekeken, bij de loonbelasting meestal niet.

Bijzonder tarief loonbelasting

Een goed voorbeeld is ook het bijzonder tarief dat u bij een werkgever betaalt over een bonus, dertiende maand of iets extra's. Voor de zekerheid wordt dan het hogere bijzondere tarief van meestal 52% ingehouden. Vaak is dit te veel en kunt u dat te veel betaalde deel bij uw belastingaangifte terugvragen. Zie ook:

Belastingvrij inkomen in 2019, 2020 en 2021

Door de algemene heffingskorting van ongeveer 2.000 euro is in ons land een jaarinkomen van grofweg 7.000 euro belastingvrij. De belasting die u eigenlijk zou moeten betalen is dan even hoog aan wat u terugkrijgt. Zie ook de heffingskortingen en belastingtarieven:

Maak bezwaar tegen aanslag onroerend goed en WOZ-waarde 2019, 2020 en 2021

Als de waarde van uw woning te hoog wordt ingeschat, betaalt u ook te veel belasting. Maak bezwaar tegen de WOZ-waarde 2020 en 2021: aanslag onroerend goed. WOZ-2021 en OZB, maak bezwaar.

Bijverdiensten en AOW

Wie AOW ontvangt, mag ook bijverdiensten of een neveninkomen hebben. U wordt niet op uw AOW gekort, maar moet wel belasting betalen:

Belastingheffing op overuren en overwerk

Over overwerk en overuren betaalt u in de meeste gevallen ook belasting en die belastingheffing kan hoger zijn dan normaal als u daardoor in een hogere belastingschijf terecht komt:

Zeemeeuw ©
Bijzonder tarief loonheffing

Bijzonder tarief loonheffing

Wie een extra inkomen ontvangt, een dertiende maand of vakantiegeld, krijgt dat inkomen niet belastingvrij. Vaak is er sprake van een bijzonder tarief loonheffing, bijverdienen door overwerk, een dert…
Belastingvrij verdienen 2019, 2020 en 2021

Belastingvrij verdienen 2019, 2020 en 2021

Meer belastingvrij verdienen wordt mogelijk in 2019, 2020 en 2021 doordat een aantal heffingskortingen omhoog gaat en het belastingvrije inkomen stijgt. Wat zijn de gevolgen voor de belasting en de to…
Hoge loonbelasting overuren en overwerk

Hoge loonbelasting overuren en overwerk

Belastingvrij verdienen en geld bijverdienen met een tweede baan in 2020 en 2021? Over de gewerkte overuren, vergoeding overwerk, vakantiewerk of bijverdienen betaalt u een relatief hoog tarief aan lo…
Twee banen en twee inkomens: veel belasting in 2020 en 2021

Twee banen en twee inkomens: veel belasting in 2020 en 2021

Betaalt u in 2020 en 2021 nou echt meer belasting als u twee banen en twee inkomens hebt? Twee banen betekent in de meeste gevallen meer inkomen, u verdient immers meer geld. Maar als het zo is dat u…
Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij erven 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij erven in 2019, 2020 of 2021, minder belasting over een erfenis betalen, kan dat en hoe voorkomt u zelfs successierechten? Belastingvrij erven in 2020 en 2021 is voor betrokkenen veel aan…
Bijverdienen naast vervroegd pensioen, mag dat?

Bijverdienen naast vervroegd pensioen, mag dat?

U wilt in 2020 of 2021 eerder met pensioen gaan of u bent eerder met pensioen gegaan, mag u dan bijverdienen of niet? Nogal wat personen gaan eerder met pensioen, maar het pensioen is niet altijd een…
Bijverdienen en de AOW  wat is het belastingtarief

Bijverdienen en de AOW wat is het belastingtarief

Mag u geld bijverdienen met een AOW in 2019, 2020 of 2021? Ja, want een extra inkomen verkrijgen met een bijbaan mag ook als u AOW ontvangt. Is dit neveninkomen dan belastingvrij? Soms. Wat betekent t…
Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij schenken 2019 & 2020 en 2021

Belastingvrij schenken is ook in 2019, 2020 en 2021 zeer de moeite waard. De schenkingsbelasting 2020 en schenkbelasting 2021 zijn hoog, gelukkig zijn er de tips voor belastingvrij schenken. De ontvan…
Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2020: belastingtarieven en schijven

Het tweeschijvenstelsel wordt al in 2020 ingevoerd, een jaar eerder dan gepland. Voor de tarieven en belastingschijven van de inkomstenbelasting 2020 zou het jaar 2020 een tussenjaar zijn op weg naar…
Hoogte heffingskortingen 2020

Hoogte heffingskortingen 2020

Zes heffingskortingen zijn er in 2020, waar hebt u recht op? Een heffingskorting is vooral een loonheffingskorting die wordt verrekend met het loon en salaris per maand, maar de definitieve afrekening…
Belastingaangifte 2020 en 2021 inkomstenbelasting

Belastingaangifte 2020 en 2021 inkomstenbelasting

U moet uw belastingaangifte 2020 inkomstenbelasting (inkomen 2020) uiterlijk op 1 mei 2021 indienen bij de Belastingdienst, de belastingaangifte 2021 op 1 mei 2022. Een uitstel van de belastingaangift…
Kinderkorting 2020 is belastingvrij

Kinderkorting 2020 is belastingvrij

De kinderkorting is in de praktijk een belastingvrije toeslag voor ouders en alleenstaande ouders. Hebt u recht op kinderbijslag en is uw inkomen niet te hoog, dan hebt u recht op deze kinderkorting.…
Geen belasting betalen: belasting omzeilen

Geen belasting betalen: belasting omzeilen

Hoe zorgt u ervoor dat u geen belasting hoeft te betalen over 2020 of 2021? Kortom belastingtarief nul, een belastingvrij inkomen, geen belasting over erfenis of schenking, niet over spaargeld of verm…
Bijverdienen en bijstand: vrijlatingsregeling

Bijverdienen en bijstand: vrijlatingsregeling

De vrijlatingsregeling regelt hoeveel u mag bijverdienen met werk als u bijstand krijgt, hoeveel u netto zelf mag houden van uw inkomen, hoeveel het vrijgelaten bedrag is. Extra inkomen is van invloed…
Belastingvrij beleggen

Belastingvrij beleggen

Belastingvrij beleggen is beleggen met maximaal fiscaal voordeel. Zo is de koerswinst op uw belegging belastingvrij, maar er is nog meer fiscaal voordeel te halen als u kiest voor een groenfonds. Groe…
Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Elektronische belastingaangifte doen of op papier?

Wanneer u in 2021 belastingaangifte moet doen over het inkomen in 2020 kunt u als particulier kiezen voor digitaal en elektronisch belastingaangifte inkomstenbelasting doen of op papier. Een onderneme…
Minder belasting bij middeling van inkomen

Minder belasting bij middeling van inkomen

Middeling van inkomen is dan de oplossing voor een groot belastingvoordeel. Krijgt u een ontslagvergoeding en dus extra inkomen in 2019, 2020 of 2021? Betaal minder inkomstenbelasting aan de Belasting…
Belastingvrij sparen in 2020 en 2021

Belastingvrij sparen in 2020 en 2021

Belastingvrij sparen in 2020 en 2021, sparen met fiscaal voordeel, belastingvrij geld bijverdienen in 2020 en 2021, belastingvrij inkomen of banksparen en wat is er verder belastingvrij mogelijk in on…
Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?

Kwijtschelding van belasting kan dat in 2020 en 2021?

Kwijtschelding van de belasting aanvragen bij de fiscus? Kwijtschelden in 2020 en 2021 van belastingen en belastingschuld, kan dat? In welke gevallen is het kwijt schelden van belasting mogelijk? Niet…
Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)

Hoogte heffingskortingen 2019 (loonheffingskorting)

Kijkend naar het aantal heffingskortingen in 2019 is een belastingvereenvoudiging niet gelukt. Er zijn zes heffingskortingen, sommige tamelijk ingewikkeld en dan ook nog eens verschillend wanneer u re…
Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Inkomstenbelasting 2019: twee belastingtarieven en schijven

Twee belastingschijven en voor wie AOW heeft drie belastingschijven, dat moest in 2021 zijn gerealiseerd, maar dat wordt al in 2020 gehaald volgens de Miljoenennota 2020 (Prinsjesdag 2019). In 2019 is…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 31-01-2012, laatst gewijzigd op 07-02-2021. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.