Zeemeeuw » Specials » Toeslagpartner
Sparen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Toeslagpartner of fiscaal partner zijn, de verschillen

Toeslagpartner of fiscaal partner zijn, de verschillen Bij de aanvraag van een toeslag is belangrijk of u toeslagpartner bent of een toeslagpartner hebt. Bij de belastingaangifte inkomstenbelasting bekijkt de Belastingdienst of u een fiscaal partner hebt en of er sprake is van fiscaal partnerschap. Maar wat zijn de verschillen tussen een fiscaal partner en een toeslagpartner in 2013, 2014 of 2015?

Fiscaal partner en fiscaal partnerschap 2011

Vanaf 2011 is het begrip fiscaal partnerschap grondig gewijzigd. De belastingdienst heeft per 1 januari 2011 de nieuwe regels voor het fiscaal partnerschap 2011 opgesteld. De belangrijkste wijziging is wel dat u als u samen met uw partner een samenlevingscontract hebt opgesteld dat niet notarieel is vastgesteld of samenwoont zonder samenlevingscontract, ook niet kunt kiezen voor een fiscaal partnerschap. Het begrip kiezen voor is alleen soms nog weggelegd voor wie gedurende het jaar trouwt of gedurende het jaar een geregistreerd partnerschap aangaat. Zij kunnen namelijk ervoor kiezen om het hele jaar elkaars fiscale partner te zijn. Maar dat is niet in alle gevallen zo. Als u al per 1 januari samenwoonde op hetzelfde adres, wordt u automatisch bij huwelijk of geregistreerd partnerschap voor het hele jaar elkaars fiscale partner.

Toeslagpartner zorgtoeslag 2012, 2013, 2014 en de huurtoeslag

Het begrip toeslagpartner speelt een belangrijke rol bij de bepaling van de hoogte van uw toeslag. Dat komt doordat de Belastingdienst bij de bepaling van de hoogte van de toeslagen primair kijkt naar het gezamenlijke inkomen van u en uw toeslagpartner. Als u een toeslagpartner hebt, zal in veel gevallen de toeslag lager zijn of kan het gebeuren dat het gezamenlijke inkomen te hoog is om nog een toeslag te krijgen. Het simpele is dat uw fiscale partner, als hij op hetzelfde adres als u is ingeschreven in het GBA, automatisch ook uw toeslagpartner is. Het ingewikkelde is dat iemand uw toeslagpartner kan zijn, zonder dat dezelfde persoon ook uw fiscaal partner is. Als u het precies wilt weten voor uw situatie, leest u ook:

Hoe hoog is mijn toetsingsinkomen en wat is het toetsingsinkomen?

Als u weet of u een toeslagpartner hebt, moet u nog bepalen hoe hoog het toetsingsinkomen is. Ook het toetsingsinkomen is een begrip dat we niet bij de belastingaangifte inkomstenbelasting kennen, maar alleen bij de toeslagen. Vaak kan bij het berekenen van het toetsingsinkomen 2013 of 2014 het loonstrookje als uitgangspunt gelden, maar nog vaker is het toch nog even plussen en minnen, omdat er een bonus zal worden uitgedeeld of omdat de situatie gedurende het jaar nog zal veranderen.

Zie ook:

Zeemeeuw ©
Huurtoeslag 2015 en vermogen 2015

Huurtoeslag 2015 en vermogen 2015

De hoogte van de huurtoeslag 2015 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw inkomen en uw vermogen. Deze vermogenstoets werd in 2012 ingevoerd. Ook als u n…
Toetsingsinkomen 2013 en 2014 berekenen

Toetsingsinkomen 2013 en 2014 berekenen

De hoogte van het toetsingsinkomen 2013 en 2014 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag 2013 en 2014 en het berekenen van de hoogte van de toeslag. Zowel bij een aanvraag voor de zorgtoesl…
Wie is mijn toeslagpartner 2012 of 2013?

Wie is mijn toeslagpartner 2012 of 2013?

Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2012 of 2013 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslagpartner, dan wordt gekeken naar het gezamenlijke inkomen in 2012 of 2013. Dit geldt vo…
Geld terug van de belastingdienst 2014 - 2015: belastingtips

Geld terug van de belastingdienst 2014 - 2015: belastingtips

Belastingtips voor de belastingteruggave 2014 of 2015. Hebt u als particulier al geld terug gekregen van de belastingdienst in 2014 of 2015? Vraag anders maandelijks geld terug van de belastingdienst…
Huurverhoging 2014 en 2015 inkomensafhankelijk

Huurverhoging 2014 en 2015 inkomensafhankelijk

De maximale huurverhoging 2015 per 1 juli en 1 juli 2014 is groot (tot 6,5%) en inkomensafhankelijk. Het kabinet wil meer marktconforme huren en wil dat mensen die scheefwonen in 2013 en 2014, dat wil…
Huurtoeslag 2012 en vermogen 2013

Huurtoeslag 2012 en vermogen 2013

Hebt u in 2012 of 2013 niet te veel vermogen, een niet zo hoog inkomen, maar betaalt u wel een hoge huur? Vraag dan de huurtoeslag 2012 of 2013 aan als opvolger van de individuele huursubsidie. Als u…
Huurtoeslag 2014

Huurtoeslag 2014

Hoeveel huurtoeslag 2014, de bedragen? Tot 1 september 2014 kunt u nog huurtoeslag over 2013 aanvragen. Vanaf december 2013 krijgt u de eerste huurtoeslag 2014 uitbetaald als u aan de voorwaarden vold…
Fiscaal partnerschap 2011 & 2010

Fiscaal partnerschap 2011 & 2010

Het fiscaal partnerschap 2011 en 2012 is anders geregeld dan in 2010. Dit komt door de gewijzigde wet inkomstenbelasting 2011. Nieuwe voorwaarden gelden dus in 2011 en 2012. Fiscaal partnerschap reikt…
Zorgtoeslag 2015 - wijzigingen en betaaldata 2015

Zorgtoeslag 2015 - wijzigingen en betaaldata 2015

Wat verandert in de zorgtoeslag 2015, wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De zorgtoeslag 2015 gaat in veel gevallen omlaag door nieuwe bezuinigingen. Bekijk hier de nieuwe voorwaarden en of u er oo…
Huurtoeslag 2012 omlaag en huurtoeslag 2013

Huurtoeslag 2012 omlaag en huurtoeslag 2013

De huurtoeslag 2012 is omlaag en de huurtoeslag 2013 gaat omlaag ten opzichte van 2012. Een extra kwaliteitskorting als eigen bijdrage leidt ertoe dat voor bijna 80 procent van de ontvangers van de hu…
Berekening zorgtoeslag 2014

Berekening zorgtoeslag 2014

Hoeveel zorgtoeslag 2014 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2014 kunt u eenvoudig zelf met een rekenmachine doen. Met deze proefberekening weet u direct op hoeveel geld u recht hebt…
Alle toeslagen 2013 en 2012

Alle toeslagen 2013 en 2012

Op welke toeslagen hebt u recht in 2013 of 2012? U kunt in 2012 en 2013 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, d…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 24-10-2011, laatst gewijzigd op 31-12-2014. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!