Zeemeeuw » Specials » Kind onterven
Sparen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Kind onterven en legitieme portie

Kind onterven en legitieme portie Ouders kunnen in 2016 of 2017 hun kind of hun kinderen onterven door een testament op te maken bij de notaris. Wat betekent onterving financieel voor uw kind en wat is de legitieme portie waarop kinderen een beroep kunnen doen? Wat betekent een onterving juridisch? Zeker als de relatie tussen een ouder en een kind niet goed is, komt onterving van een kind regelmatig voor. Ken daarbij uw rechten. Deze special over de onterving van kinderen, zoon, dochter, echtgenoot, schoonzoon, echtgenote of schoondochter helpt u daarbij. Een kind onterven kan de langstlevende beschermen tegen erfbelasting.

Onterving kind of kinderen 2016 of 2017

Een kind is wettelijk gezien de eerste in de rij van erfgenamen van een ouder, dit naast de langstlevende echtgenoot of echtgenote. Een kind krijgt bij het overlijden van een ouder recht op een kindsdeel van diens nalatenschap. Dit kindsdeel is niet direct opeisbaar als de overledene nog een gehuwde partner heeft of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. In dat geval is het kindsdeel een vordering op de langstlevende partner die pas beschikbaar komt wanneer deze laatste ook komt te overlijden. Maar een ouder kan een wettig kind ook onterven door een testament op te stellen met een onterving clausule daarin:

Wettelijk onterven van kinderen en de gevolgen daarvan

Of kinderen worden onterfd wordt pas duidelijk na het overlijden, wanneer het testament bekend wordt. Maar toch komt een onterving vaak niet uit de lucht vallen. Dikwijls was er dan sprake van en slechte onderlinge relatie of heeft de erflater tijdens zijn leven wel eens met een onterving gedreigd. Vervelend is het wel want de gevolgen van onterving kunnen groot zijn. Een onterfd kind is namelijk geen erfgenaam en heeft geen wettelijk recht meer op goederen uit de boedel. Die mooie klok, waar al vaak naar is gekeken is niet voor wie onterfd is. Wel een deel van de waarde van de klok. Dat laatste is mogelijk, omdat een onterfd kind een beroep kan doen op zijn legitieme portie. De legitieme portie is een geldbedrag ter waarde van de helft van het wettelijke erfdeel:

Maar een kind kan een onterving ook zo laten en geen beroep doen op zijn legitieme portie. Er is geen plicht, en het recht vervalt na vijf jaar automatisch. Deze aanpak vindt vooral plaats als de relatie zo slecht was dat men niets meer met de nalatenschap te maken wil hebben en het wel goed vindt zo. De berekening van de legitieme portie is een exercitie op zich waarbij ook rekening wordt gehouden met de schenkingen die tijdens het leven zijn gedaan.

Echtgenoot of echtgenote onterven

Overigens kunt u ook een echtgenoot onterven. Ook dit gaat met een testament. Het grote verschil met het onterven van een kind of kinderen is dat een echtgenoot of echtgenote geen recht heeft op een legitieme portie.

Schoondochter en schoonzoon onterven

Via via kan uw nalatenschap bij de schoonzoon of schoondochter terecht komen. Welnu, ook dat kunt u eenvoudig voorkomen:

Zeemeeuw ©
Onterven van zoon en dochter

Onterven van zoon en dochter

Uw kind onterven in 2016 of 2017? Het onterven van een zoon en dochter heeft als groot voordeel dat de langstlevende partner in de meeste gevallen minder successierechten hoeft te betalen. De langstle…
Onterven van vader, moeder, broer, zus of beide ouders

Onterven van vader, moeder, broer, zus of beide ouders

Hoe uw vader, moeder of beide ouders onterven? De onterving van een ouder speelt waarschijnlijk niet als u een kind hebt, maar in alle andere gevallen kunnen uw ouders, broer of zus, een groot erfdeel…
Erfenis verwerpen

Erfenis verwerpen

Een erfenis verwerpen met een akte van verwerping en daarmee de nalatenschap niet zuiver aanvaarden of de erfenis beneficiair aanvaarden en deze op een later moment weigeren, is vaak een verstandige b…
Waarom een testament opstellen

Waarom een testament opstellen

Waarom een testament in 2015 of 2016 opstellen of testament maken? Vele redenen zijn aanwezig, ik geef er twaalf. Voornaamste reden en argument zijn: als u geen testament laat maken, laat u de verdeli…
Kind onterven zonder testament, notaris, kan dat?

Kind onterven zonder testament, notaris, kan dat?

Een kind onterven of uw kinderen onterven? Met een testament of zonder notaris? Via de onterving clausule kunt u iedereen onterven. U kunt de erfenis van een een kind ook onder bewind stellen. Wel beh…
Wat is bij overlijden de legitieme portie

Wat is bij overlijden de legitieme portie

Wat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven door de ouders als uw grootouders nog leven, maar uw ouders al zijn overleden? W…
Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)

Erfenis niet automatisch naar schoonfamilie (uitsluiting)

Uitsluitingsclausule in testament: u wilt niet dat uw erfenis ook gaat naar uw schoonzoon of schoondochter, ook niet na een scheiding of voortijdig overlijden van uw kind? Hoe kunt u de partner en sch…
Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

Erfenis, de legitieme portie of het wettelijke erfdeel

De legitieme portie is niet hetzelfde als kindsdeel. Sommige mensen zijn zo teleurgesteld in hun erfgenamen, dat ze hen het liefste zouden onterven. Kan dat en wat betekent dat voor de legitieme porti…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 16-05-2013, laatst gewijzigd op 14-12-2016. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!