Zeemeeuw » Specials » Hypotheek extra aflossen
Sparen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Hypotheek extra aflossen in 2016 en 2017?

Hypotheek extra aflossen in 2016 en 2017? U kunt de hypotheek extra aflossen of vervroegd aflossen, maar kiest u dan voor volledig hypotheekvrij wonen, is dat voordelig of juist niet? Wat zijn de fiscale gevolgen van een extra aflossing van uw hypotheek en maakt het verschil om welke hypotheek het gaat? In deze special worden alle voordelen en nadelen van extra aflossen op de hypotheek toegelicht. Vervroegd aflossen kan wel eens heel nadelig zijn, als de belastingdienst vervolgens met een extra heffing komt. Vergeet niet om de boeterente te berekenen. Aflossen, sparen of nooit extra aflossen?

Inhoud


Hypotheek vervroegd extra aflossen

Wie zijn hypotheek vervroegd aflost, heeft het directe voordeel dat de maandelijkse lasten omlaag gaan. U hoeft immers minder hypotheekrente te betalen en afhankelijk van uw hypotheek minder maandelijks af te lossen. Nu de spaarrente laag is, lijkt extra aflossen van een hypotheek voordelig te zijn en de overheid moedigt dat extra aflossen ook aan. Bijvoorbeeld in 2014 of straks in 2017 via de maatregel schenking, vrijstelling eigen woning 100.000 euro. Iedereen die 100.000 euro geschonken kreeg en hiermee zijn hypotheek extra afloste, ontving de schenking belastingvrij. De grote banken maakten dit boetevrij aflossen ook mogelijk. De meeste banken staan dat in 2015 en 2016 alleen nog maar toe als u uw hypotheek onder water staat (hypotheek groter dan waarde huis).

Vervroegde aflossing van welke hypotheek in 2016 of 2017?

Er zijn vele soorten hypotheken. Sinds 2013 is het aantal waaruit u kunt kiezen wat kleiner, omdat u geacht wordt maandelijks af te lossen, maar vele mensen hebben nog een spaarhypotheek, bankspaarhypotheek uit eerdere jaren die aflossingsvrij is. Bij een kapitaalverzekering moet u extra opletten. Als het een verzekering is in box 1 van de inkomstenbelasting, gelden er vrijstellingen van kapitaal. Maar alleen als u dat kapitaal ook voor de aflossing van de hypotheek op uw eigen huis gebruikt. Als er geen hypotheek meer is of het bedrag inmiddels lager is dan het kapitaal dat u hebt opgebouwd, is er minder vrijstelling tot geen vrijstelling. In dat geval voldoet u niet meer aan de fiscale eisen en gaat u veel belasting betalen. Het voordeel van de vervroegde aflossing van de hypotheek wordt zo helemaal weggeblazen door het kapitaalverlies aan de Belastingdienst.

Let op de kapitaalverzekering eigen woning

De kapitaalverzekering eigen woning (kew) komt in allerlei soorten voorbij. Als spaarhypotheek, bankspaarhypotheek, beleggingshypotheek en nog meer dan dat. Soms valt de kapitaalverzekering eigen woning in box 3. Dan hoeft u met het vrijvallende kapitaal niet uw hypotheek af te lossen en volgt er geen extra heffing als uw kapitaal vrijkomt. Dat kan een prima situatie zijn om eerder voor een gedeeltelijke vervroegde aflossing te kiezen.

Vervroegde aflossing van een aflossingsvrije hypotheek

Eigenlijk is de aflossingsvrije hypotheek de mooiste hypotheek die er is, omdat u vrij bent in uw aflossing. Voor nieuwe hypotheken vanaf 2013 is een aflossingsvrije hypotheek minder voordelig, omdat u dan geen hypotheekrenteaftrek hebt. Vele banken geven dan ook geen aflossingsvrije hypotheek meer. Als u een aflossingsvrije hypotheek hebt, kan de inmiddels lage spaarrente een goede reden zijn om uw hypotheek wel extra af te lossen. Let ook op de boeterente. Die is fiscaal aftrekbaar, maar ook een extra kostenpost als u meer extra aflost dan is toegestaan door de bank.

Wat levert vervroegde aflossing u maandelijks op?

Wat extra aflossen u maandelijks oplevert, kan nog wel eens fors tegenvallen. Soms gaat het maar om een paar euro per maand. Het tikt pas echt aan bij grote aflossingen, voor zover die boetevrij zijn toegestaan: hypotheek meer aflossen, 10 nadelen. Ook een lage hypotheekrente geeft u voordeel.

Aflossen of sparen? Wat zegt de Belastingdienst?

Wie eenmaal aflost op zijn hypotheek doet dat volgens de Belastingdienst voor altijd. Verhoogt u later de hypotheek dan is dat voor eigen rekening zonder hypotheekrenteaftrek. Daarom de vraag: hypotheek aflossen voordeliger dan sparen?

Zeemeeuw ©
Hypotheek  Spaarhypotheek afkopen

Hypotheek Spaarhypotheek afkopen

Met een spaarhypotheek bouwt u na verloop van jaren een spaarpot op om uw hypotheek af te lossen. U kunt de spaarhypotheek ook tussentijds afkopen en beschikt dan eerder over het opgebouwde vermogen.…
Schenking 2017: vrijstelling eigen woning 100.000 euro

Schenking 2017: vrijstelling eigen woning 100.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt in 2017 zoals eind 2013 en in 2014 verhoogd en verruimd naar een belastingvrije schenking van 100.000 euro wat het mogelijk maakt om uw schulden op de eige…
Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Hypotheekvrije woning en inkomstenbelasting box 1 of box 3

Uw woning is hypotheekvrij of bijna hypotheekvrij in 2015 of 2016, hoeveel inkomstenbelasting betaalt u dan over uw woning? Betaalt u vermogensbelasting over de overwaarde in box 1 of box 3 of een and…
Hypotheek & de rangorde van hypotheken

Hypotheek & de rangorde van hypotheken

De volgorde van hypotheken, de rangorde van hypotheken en schuldeisers is belangrijk. Een eerste hypotheek, een tweede hypotheek, een onderhandse lening of hypotheek. Maar wat betekent deze rangorde e…
Hypotheek vervroegd aflossen zonder boete en boetevrij

Hypotheek vervroegd aflossen zonder boete en boetevrij

Vrijwillig uw hypotheek versneld en vervroegd boetevrij aflossen? Zonder boete en zonder de verplichting van de bank of belastingdienst om af te lossen? Sneller aflossen is populair, maar vervroegd af…
Aftrek hypotheekrente 2017 verder omlaag

Aftrek hypotheekrente 2017 verder omlaag

De hypotheekrenteaftrek 2017 is om een aantal redenen lager. Beleidsmatig wordt de hypotheekrenteaftrek 2017 beperkt, de hypotheekrente daalt, u moet aflossen en ook het eigenwoningforfait kost u aftr…
Hypotheek meer aflossen: 10 nadelen

Hypotheek meer aflossen: 10 nadelen

Geen hypotheek meer in 2017 of 2018 of een lagere hypotheek omdat u sneller aflost dan nodig is? Volledig of gedeeltelijk aflossen heeft zeker 10 nadelen en niet alleen pluspunten. Waar een paar jaar…
Boeterente berekenen: oversluiten hypotheek of aflossen

Boeterente berekenen: oversluiten hypotheek of aflossen

Hoeveel boeterente moet u betalen bij het oversluiten van een hypotheek in 2017? Uw (aflossingsvrije) hypotheek oversluiten met boeterente of lukt het omzetten doet u natuurlijk het liefste zonder ext…
Wat is een zorghypotheek (omgekeerde hypotheek)?

Wat is een zorghypotheek (omgekeerde hypotheek)?

Een zorghypotheek is een omgekeerde hypotheek die kan worden afgesloten door mensen die voldoende overwaarde hebben op hun huis en met de extra hypotheek hun toegenomen kosten van zorg willen kunnen b…
Met ontslagvergoeding 2017 hypotheek aflossen?

Met ontslagvergoeding 2017 hypotheek aflossen?

Wie in 2017 wordt ontslagen en een ontslagvergoeding krijgt, kan daarmee zijn hypotheekschuld direct verkleinen. Waarom met de ontslagvergoeding in 2017 de hypotheek aflossen? Viel u nog onder de over…
Hypotheekrenteaftrek 2016, 2017 annuïtair of lineair

Hypotheekrenteaftrek 2016, 2017 annuïtair of lineair

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijgt u nog in 2016 en 2017 via een annuïteitenhypotheek? Er is een groot verschil met 2012 toen u nog een aflossingsvrije hypotheek kon afsluiten met aftrek. Hoeveel mag…
Onbeperkt hypotheek aflossen: Florius

Onbeperkt hypotheek aflossen: Florius

Bij Florius kunt u onder voorwaarden onbeperkt uw hypotheek extra aflossen zonder boeterente. Bovendien zijn er tot 31 december 2016 extra mogelijkheden als de hypotheek hoger is dan de WOZ-waarde. Ma…
Oversluiten of aflossen: veel gestelde vragen

Oversluiten of aflossen: veel gestelde vragen

Hypotheek oversluiten, omzetten, aflossen of het zo laten, wat wordt het? Bij een lage hypotheekrente zoals in 2017 en waarschijnlijk ook in 2018 kan het oversluiten of omzetten van uw hypotheek, ook…
Met lijfrente hypotheek aflossen

Met lijfrente hypotheek aflossen

Stel u hebt een lijfrente volgens het nieuwe regime die tot uitbetaling gaat komen, kunt u daarmee uw hypotheek vervroegd aflossen of is dat onverstandig en duur? Het alternatief kan immers zijn een v…
Spaarhypotheek omzetten naar aflossingsvrije hypotheek

Spaarhypotheek omzetten naar aflossingsvrije hypotheek

Een spaarhypotheek kunt u per 1 april 2017 belastingvrij omzetten in een aflossingsvrije hypotheek. Met een spaarhypotheek bouwt u weliswaar kapitaal op, maar bij de lagere rente in 2017, heeft wellic…
Aflossingsvrije hypotheek heeft voordelen

Aflossingsvrije hypotheek heeft voordelen

De aflossingsvrije hypotheek heeft zeker voordelen en ook in 2015, 2016 en 2017 is de aflossingsvrije hypotheek toegestaan. Bij een aflossingsvrije hypotheek zijn de maandlasten laag. Deze hypotheek i…
Restschuld 2016 of 2017 financieren

Restschuld 2016 of 2017 financieren

Met een restschuld in 2016 of 2017 kunt u onder voorwaarden een nieuw huis met Nationale Hypotheekgarantie kopen en de restschuld financieren, aflossen en betalen onder de NHG 2015 of NHG 2016. Dit is…
Studieschuld aflossen met hogere hypotheek?

Studieschuld aflossen met hogere hypotheek?

Studieschuld aflossen? Het ligt zo voor de hand, u hebt een studieschuld en een goede baan en wilt nu een huis kopen. Kunt u dan een hogere hypotheek afsluiten om uw studieschuld af te lossen en zo ee…
Hypotheek aflossen voordeliger dan sparen?

Hypotheek aflossen voordeliger dan sparen?

Hypotheek aflossen of sparen, wat is voor u fiscaal voordeliger? Is honderd procent aflossen wellicht toch goedkoper? Stel dat u spaargeld hebt en een woning met hypotheek, gaat u dan voor de hypothee…
Bouwsparen: eerst sparen, dan woning kopen

Bouwsparen: eerst sparen, dan woning kopen

Bouwsparen in Nederland, wat is dat voor iets? Bouwsparen bestaat al in Duitsland en dat sluit volledig aan bij de trend dat we eerst moeten sparen en dan kopen. Geschrokken van de schuldencrisis beve…
Soorten overlijdensrisicoverzekering

Soorten overlijdensrisicoverzekering

Welke overlijdensrisicoverzekering kunt u in 2017 afsluiten, voor welk bedrag? Er zijn meerdere soorten overlijdensrisicoverzekering. U kunt deze verzekering bij uw hypotheek afsluiten. Bekijk dan wel…
Hypotheekregels financiering eigen woning 2017

Hypotheekregels financiering eigen woning 2017

Weer is er hypotheeknieuws en zijn er nieuwe regels voor de eigen woning in 2016 en 2017, regels die de financiering van de koop van een eigen woning inclusief kosten koper moeilijker maken. De maxima…
Hypotheek in 2014 en 2015 (nieuwe regels)

Hypotheek in 2014 en 2015 (nieuwe regels)

Weer nieuwe regels voor huizenbezitters, de hypotheek wijzigingen, eigen woning, maximale hypotheek 2014 en 2015 omlaag naar 100 procent in 2018 en andere veranderingen voor uw hypotheek en woonlasten…
Hypotheekrenteaftrek, aflossen of sparen in 2017

Hypotheekrenteaftrek, aflossen of sparen in 2017

U kunt uw hypotheekrenteaftrek benutten, aflossen op de hypotheek of kiezen voor spaargeld op een spaarrekening. U kunt immers sparen of toch de hypotheek extra aflossen. Stel u hebt een hypotheek die…
Woning verbouwen in 2017 met hypotheekrenteaftrek?

Woning verbouwen in 2017 met hypotheekrenteaftrek?

Kunt u bij een verbouwing van uw woning in 2016 en 2017 nog gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek, moet een verbouwing met eigen geld en wat betekent dat voor uw woonlasten? Wat valt fiscaal onder…
De aflossingsvrije hypotheek is goedkoop

De aflossingsvrije hypotheek is goedkoop

Hoe goedkoop is een aflossingsvrije hypotheek in 2016 of 2017? Een aflossingsvrije hypotheek is miet alleen een goedkope hypotheek, het is ook erg flexibel: aflossen is toegestaan, maar niet verplicht…
Waarom extra aflossen op hypotheek (hoeveel voordelen)?

Waarom extra aflossen op hypotheek (hoeveel voordelen)?

De voordelen van het extra aflossen van een hypotheek of schulden, nu de rente zo laag is? Extra aflossen van een hypotheek en geld bijstorten zijn meer dan een hype, u wilt uw woonlasten in stapjes v…
Hypotheek aflossen of hypotheek niet aflossen in 2017?

Hypotheek aflossen of hypotheek niet aflossen in 2017?

Lagere woonlasten door sneller aflossen en liefst boetevrij in 2017. U wilt uw hypotheek gedeeltelijk aflossen met spaargeld of liever maandelijks versneld aflossen, hoe pakt u dat aan? Een hypotheek…
Huis verbouwen of huis kopen (en verhuizen)

Huis verbouwen of huis kopen (en verhuizen)

U gaat verbouwen in 2017 en blijft in de oude woning of u gaat een ander huis kopen. Verhuizen of niet, wat zijn de argumenten en afwegingen? Wat betekent dit financieel? Wordt het dan een extra hypot…
Maximale hypotheek 2017 online afsluiten

Maximale hypotheek 2017 online afsluiten

Een maximale hypotheek 2017, hoeveel geld kunt u lenen in 2017, wat is de woonquote? Online zelf uw maximale hypotheek berekenen en afsluiten is veel goedkoper dan via een adviseur. Via het internet a…
Huis kopen zonder hypotheek

Huis kopen zonder hypotheek

Een huis kopen zonder hypotheek in 2016 of 2017, hypotheekvrij met gebruik van uw spaargeld is niet voor iedereen weggelegd. Misschien met een lening bij de familie, een hypotheek zonder notaris? Ook…
Lage hypotheekrente (oversluiten) of extra aflossen?

Lage hypotheekrente (oversluiten) of extra aflossen?

Gaat u uw hypotheek oversluiten of aflossen? Met andere woorden minder hypotheekrente betalen door een lagere hypotheekrente of omdat de schuld wordt? Als de rentevaste periode van uw hypotheek afloop…
Overdrachtsbelasting 2017 ook 2%

Overdrachtsbelasting 2017 ook 2%

De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd naar 2%. Dit maakt het kopen van een huis in 2016 en 2017 een stuk goedkoper. Om de woningmarkt verder te helpen was het zeer gewenst dat de overdrachtsbe…
Hoe lening aflossen?

Hoe lening aflossen?

Hoe gaat u uw lening aflossen, hoeveel, wat zijn de regels in 2017? Als u een lening afsluit, wordt in de voorwaarden ook aangeven hoe u de lening kunt aflossen en ook of vervroegd of versneld aflosse…
Blok-hypotheek: 50 procent waarde huis aflossingsvrij

Blok-hypotheek: 50 procent waarde huis aflossingsvrij

Minister Blok wil dat u in 2014, 2015 of 2016 een annuïtaire hypotheek neemt met een aflossing in dertig jaar tijd. Toch staat de Blok-hypotheek toe dat uw hypotheek uiteindelijk voor 50 procent aflos…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 26-10-2013, laatst gewijzigd op 10-12-2016. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!