Zeemeeuw » Specials » Woz 2019
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

WOZ-waarde 2018 of 2019 te hoog? Maak op tijd bezwaar

WOZ-waarde 2018 of 2019 te hoog? Maak op tijd bezwaar De WOZ-waarde 2019 voor uw eigen woning ontvangt u zeer waarschijnlijk in februari 2019. Het is een schatting van de waarde van uw pand per 1 januari 2018, een jaar geleden dus. Maak op tijd bezwaar als de waarde te hoog is op basis van enkele steekhoudende argumenten. De WOZ-waarde wordt jaarlijks door de gemeente waarin uw woning staat bepaald. U kunt dus bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking en dit is sinds 2017 eenvoudiger doordat de WOZ-waarde dan openbaar en toegankelijker wordt. Deze openbaarheid geeft meer inzicht in de woningmarkt 2019 en moet een succesvol bezwaar maken eenvoudiger maken. Ook de WOZ-waarde 2020 zal stijgen.

WOZ-waarde omlaag, OZB en eigenwoningforfait omhoog

Als het goed is ook bij u de WOZ-waarde dit jaar dan voor de crisis, maar dat wil niet zeggen dat u minder belasting zult betalen over uw eigen huis:
 • De OZB heffing, onroerend zaak belasting, kan procentueel hoger zijn, afhankelijk van de gemeente waarin u woont;
 • Het eigenwoningforfait, het vroegere huurwaardeforfait, gaat in Nederland verder omhoog.

WOZ-2017 openbaar

Veel mensen vinden de bepaling van de WOZ-waarde schimmig en moeilijk te volgen. Dat leidt ertoe dat men vaak de WOZ-beschikking van de gemeente als een gegeven aanvaardt, terwijl het zeer lonend kan zijn om wel tegen deze aanslag onroerend goed bezwaar te maken. Lonend, omdat de WOZ-waarde in allerlei heffingen doorwerkt, waardoor een te hoge waarde betekent dat u niet alleen te veel OZB betaalt, maar ook een te hoog huurwaarde forfait bij uw inkomstenbelasting moet afrekenen en te veel waterschapslasten betaalt. Daarom is het altijd goed om de mogelijkheden te bekijken om bezwaar te maken.

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde 2017, 2018 of 2019?

Zie voor meer informatie de artikelen:

Kansrijke argumenten voor bezwaar, maak bezwaar in 2018 of 2019

Enkele kansrijke argumenten om de WOZ-waarde omlaag te krijgen zijn:
 • De referentiewoningen uit het taxatierapport van de gemeente lijken niet op uw woning, u weet een betere vergelijking.
 • Bodemverontreiniging verlaagt de waarde van uw pand.
 • Achterstallig onderhoud.
 • Er zijn scheuren, verzakkingen, schade NAM (Groningen).
 • U hebt wateroverlast door permanente hoge waterstand (daling bodem, hoger waterpeil).
 • Er is asbest in huis.
 • Er is een drugspand vlakbij.
 • U hebt overlast door spoorlijn of ander verkeer.
 • Er is duidelijk sprake van prostitutie in de buurt.

WOZ-waarde vergelijken in 2018 en 2019

Bekijk wat andere mensen in uw buurt voor een vergelijkbaar huis betalen. Bekijk niet alleen de drie referentiewoningen die de gemeente voor u uitzoekt, maar zoek zelf ook naar vergelijkingsmateriaal. Dit plus de belofte van gemeentes dat, na enkele jaren van vertraging, hun taxatierapport onroerend goed met ingang van 2017 toegankelijker wordt, moet het voor u eenvoudiger maken om bezwaar te maken. Het kan natuurlijk ook zijn dat de gemeentes zorgvuldiger worden in hun taxatie, omdat ze weten dat u kunt meekijken, maar dat laatste is nog afwachten:

WOZ 2018 en 2019 en uw hypotheek

De tegenhanger van een lagere WOZ-waarde is dat banken minder hypotheek zullen geven. Voor sommige mensen is dat een reden om geen bezwaar aan te tekenen, maar die afweging zult u zelf moeten maken. Een hogere WOZ-waarde daarentegen kan ertoe leiden dat u meer overwaarde krijgt op uw woning waardoor de hypotheekrente ook omlaag kan. Zo heeft een hogere WOZ ook voordelen.

Huurwaardeforfait stijgt ook weer

Het percentage aan huurwaardeforfait werd in 2013 al verhoogd, maar het kabinet Rutte 2 herhaalde dit in de jaren daarna nog eens. Zo gaat u weer meer belasting betalen voor uw eigen woning. De stijging van het huurwaardeforfait is in de meeste gevallen veel groter dan de daling van de WOZ-waarde:

Zeemeeuw ©
Belasting betalen over overwaarde huis

Belasting betalen over overwaarde huis

Moet u in 2018, 2019 of 2020 belasting betalen over de overwaarde en verkoopwinst van uw huis bij verkoop van uw huis? Is de overwaarde bij verkoop belast? Belasting betalen doet niemand graag, maar a…
Overdrachtsbelasting 2019 ook 2%

Overdrachtsbelasting 2019 ook 2%

De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd naar 2% voor particuliere woningen en wordt voor starters in 2020 waarschijnlijk 0%. Dit maakt het kopen van een huis in 2019 en 2020 een stuk goedkoper.…
WOZ-waarde 2020 omhoog

WOZ-waarde 2020 omhoog

De WOZ-waarde 2020 is in de meeste gevallen hoger dan de WOZ-waarde 2019. Zoveel is duidelijk nu de huizenprijzen ook in 2019 verder stijgen. Dan nog kan de geschatte waarde in 2020 door de gemeente n…
Huurwaardeforfait 2019 berekenen

Huurwaardeforfait 2019 berekenen

Het huurwaardeforfait 2019 is een bijtelling bij uw inkomen 2019 als u een eigen woning hebt. Alsof u niet al genoeg inkomstenbelasting betaalt en genoeg belasting over uw eigen woning, wordt de waard…
Belastingaangifte 2020: belasting ontwijken over 2019

Belastingaangifte 2020: belasting ontwijken over 2019

Door in 2020 uw belastingaangifte slim in te vullen, kunt u als particulier veel belasting ontwijken over 2019. Let op de aftrekposten 2019. Belasting op uw spaargeld 2019 en vermogen, maar ook de ink…
WOZ waarde 2019 en OZB 2019

WOZ waarde 2019 en OZB 2019

Let op de nieuwe WOZ 2017, 2018 en 2019 plus beschikking van de gemeente en onderneem zo nodig snel actie. Elk jaar ontvangen we in het voorjaar de nieuwe aanslag voor de onroerende zaakbelasting OZB.…
WOZ-waarde 2018 en 2019 openbaar door WOZ-waardeloket

WOZ-waarde 2018 en 2019 openbaar door WOZ-waardeloket

De WOZ-waarde 2018 en 2019 gaan omhoog en die cijfers van de WOZ zijn openbaar, zodat u zo ook de waarde van de buren kent. Al in 2014 zou de WOZ-waarde van uw woning openbaar zijn , maar dat is niet…
Eigenwoningforfait 2019

Eigenwoningforfait 2019

Met de publicatie van de Miljoenennota 2019 (Prinsjesdag 2018) is nu ook het eigenwoningforfait 2019 bekend. Door de hogere WOZ-waarde gaat u mogelijk weer meer belasting op de eigen woning betalen, o…
Woning verbouwen en verkopen met winst

Woning verbouwen en verkopen met winst

Uw woning professioneel verbouwen voor de verkoop in 2019, dat loont. Het betekent een waardestijging en vaak een snelle verkoop. Maar hoe kunt u dan het beste uw huis verbouwen om deze met winst te v…
Eigenwoningforfait 2018

Eigenwoningforfait 2018

Het eigenwoningforfait 2018 stijgt in euro's, omdat de huizenprijzen zijn gestegen, maar daalt als percentage ten opzichte van 2017. Wie een eigen woning bezit, betaalt met het eigenwoningforfait een…
Huurwaardeforfait 2018 berekenen

Huurwaardeforfait 2018 berekenen

Voor uw eigen woning betaalt u in 2018 ook een huurwaardeforfait. Het huurwaardeforfait behoort tot de woonlasten. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van uw huis en daarover betaalt u niet alleen de be…
Effect van een lagere WOZ-waarde

Effect van een lagere WOZ-waarde

U kunt in 2019 ook bezwaar maken tegen een te lage WOZ-waarde voor uw eigen woning en dat is maar goed ook want een te lage WOZ-waarde heeft ook nadelen. Wat merkt u van een lagere WOZ-waarde in 2018…
Aanslag onroerend goed (WOZ 2019 en OZB): maak bezwaar

Aanslag onroerend goed (WOZ 2019 en OZB): maak bezwaar

Kansrijk een WOZ-bezwaar in 2019 of 2020 indienen? Bespaar zo geld. De WOZ waarde valt vaak hoger uit dan verwacht en deze te hoge waarde werkt dan in vele belastingen door. Hebt u ook de nieuwe aansl…
Waterschapsbelasting 2019 en 2020

Waterschapsbelasting 2019 en 2020

Hoeveel gaat de waterschapsbelasting 2020 omhoog, stijgen de waterschapslasten ook bij u in 2020? U hebt de rekening met waterschapsbelasting 2019 al ontvangen of krijgt die van 2020 ook binnenkort. O…
De rioolheffing: maak succesvol bezwaar

De rioolheffing: maak succesvol bezwaar

Eigenaren betalen per (on)roerende zaak een vast bedrag aan rioolheffing. U betaalt ongeacht het aantal rioolaansluitingen rioolbelasting en ongeacht het aantal gebruikers van het riool. Ten onrechte…
Een hogere WOZ geeft ook voordeel

Een hogere WOZ geeft ook voordeel

Ook een hogere waarde onroerend goed in 2018 en 2019, WOZ-waarde, heeft voordelen. Namelijk als u wilt lenen of minder hypotheekrente wilt betalen. Een WOZ-krediet krijgt u bijvoorbeeld op basis van d…
Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2019)

Vastgoed & check de WOZ-waarde van uw huis goed (2019)

De WOZ-waarde 2018 zoals die komt op uw WOZ-beschikking 2019 is bekend. Het is weer zover. Als huiseigenaar ontvangt u op zijn vroegst in februari 2019 de nieuwe aanslag onroerend goed en een nieuwe W…
Huurwaardeforfait 2016

Huurwaardeforfait 2016

Het huurwaardeforfait 2016 is een extra belasting op uw woning en wordt daarom ook wel eigenwoningforfait genoemd. Een hoger huurwaardeforfait 2016 betekent voor de eigenaar van een woning meer belast…
Hogere WOZ is lagere renteopslag (lagere hypotheekrente)

Hogere WOZ is lagere renteopslag (lagere hypotheekrente)

Betaal als trouwe klant in 2018 en 2019 bij overwaarde op uw woning niet meer hypotheekrente dan nodig is, verlaag uw eigen hypotheekrente en let op de renteberekening en renteopslag en risico-opslag…
Prognose hypotheekrente 2019

Prognose hypotheekrente 2019

De hypotheekrente bepaalt in belangrijke mate uw hypotheeklasten en de prestaties op de woningmarkt. Gaat de hypotheekrente in 2019 dalen of stijgen? Wat is de laatst bekende prognose, voorspelling en…
WOZ-krediet of starterslening

WOZ-krediet of starterslening

Starten op de woningmarkt anno 2018 of 2019 en jonger zijn dan 35 jaar, hoe komt u dan aan geld? Kies dan voor een starterslening, startershypotheek of voor Koopgarant hypotheek. Voor 2019 kunt u weer…
Het eigenwoningforfait 2018 en 2019 - aanslag onroerend goed

Het eigenwoningforfait 2018 en 2019 - aanslag onroerend goed

Het eigenwoningforfait 2018 en 2019 is een forse bijtelling bij uw inkomen. De hoogte van dit forfait hangt direct af van de WOZ waarde van uw eigen woning. Het eigenwoningforfait is procentueel omhoo…
WOZ & pas ook op voor de aanmaningskosten van de gemeente

WOZ & pas ook op voor de aanmaningskosten van de gemeente

De nieuwe WOZ-waarde 2019 is (bijna) bekend. Daarmee kent u ook de aanlag onroerend goed, OZB, en andere de gemeentelijke heffingen. Alsof dat niet genoeg is, is de gemeente er als de kippen bij om u…
WOZ-krediet - lenen door overwaarde

WOZ-krediet - lenen door overwaarde

Bestaat het WOZ-krediet nog en wat is een WOZ-krediet voor een lening? Zeker, met een WOZ-krediet benut u de overwaarde van uw huis optimaal en relatief goedkoop. Zo zet de overwaarde van uw huis om i…
Huurwaardeforfait 2017

Huurwaardeforfait 2017

Het huurwaardeforfait 2017 betekent in de meeste gevallen meer belasting betalen. Als u een eigen woning bezit, rekent de Belastingdienst uw woning een bepaalde huurwaarde toe die als extra inkomen wo…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 28-12-2011, laatst gewijzigd op 17-09-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!