Zeemeeuw » Specials » Vruchtgebruik 2019
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Vruchtgebruik 2018 en 2019: welke waarde woning invullen?

Vruchtgebruik 2018 en 2019: welke waarde woning invullen? Wat is de waarde van een woning bij vruchtgebruik voor de langstlevende? Welke waarde 2017, 2018 of 2019 vult u in op uw aangifte inkomstenbelasting bij deze overdracht? Is dat de WOZ-waarde of kunt u deze waarde corrigeren voor het vruchtgebruik? Ja een correctie is mogelijk en de mate waarin u het bedrag mag verlagen is in 2017, 2018 en 2019 afhankelijk van de leeftijd van de persoon die het vruchtgebruik krijgt.

Huis met vruchtgebruik erven

Als er een eigen woning is en een partner komt te overlijden, dan wordt vaak bepaald dat de langstlevende nog in het huis mag wonen en de vruchten van het huis heeft. We noemen dit het vruchtgebruik. Dat is een belangrijk pluspunt voor de langstlevende en geeft zekerheid. Overigens kan het vruchtgebruik op meerdere manieren worden vormgegeven, met een metterwoon clausule of zonder.

Waarde woning met vruchtgebruik in 2017, 2018 en 2019

Als er op een huis het recht van vruchtgebruik rust, betekent dat de de totale waarde van de woning in twee delen is opgedeeld, namelijk het bloot eigendom en de waarde van het vruchtgebruik. Beide delen hebben een waarde en pas als de langstlevende door overlijden of verhuizing het recht op vruchtgebruik verliest, krijgt het huis weer één waarde. Als er een vruchtgebruik is, betaalt de langstlevende met dit recht hierover erfbelasting en successierechten. Die waarde is gelijk aan de WOZ-waarde minus een correctie voor de leeftijd van betrokkene. De volledige tabel met de waardering van het vruchtgebruik van een woning in 2017, 2018 en 2019 vindt u terug in het artikel: nieuw erfrecht nadelig voor huizenbezitters. Daarbij geldt dat als de vruchtgebruiker al wat ouder is met een lagere correctie en verlaging van de WOZ-waarde mag worden gewerkt, omdat het dan aannemelijk lijkt dat deze minder jaren van het vruchtgebruik gebruik kan maken dan een andere persoon die een stuk jonger is. Deze special en de artikelen maken u al snel duidelijk wat u rechten zijn en hoe u door een juiste toepassing van de waarderingstabel eigen woning kunt besparen op de successierechten.

Box 1 of box 3?

Als de woning met vruchtgebruik voor eigen bewoning is verkregen met een erfenis, is dit box 1. Is het vruchtgebruik bijvoorbeeld verkregen doordat een woning is verkocht onder voorbehoud van vruchtgebruik, dan valt de waarde van het vruchtgebruik voor de vruchtgebruiker in box 3.

Zeemeeuw ©
Eigen huis aan kind of kinderen verkopen

Eigen huis aan kind of kinderen verkopen

U wilt in 2018 of 2019 uw eigen huis aan een kind, kleinkind of uw kinderen verkopen, maar hoe doet u die overdracht fiscaal slim en hebt u daartoe het recht? Met de verkoop en overdracht van uw wonin…
Nieuwe erfrecht nadelig voor huizenbezitters

Nieuwe erfrecht nadelig voor huizenbezitters

Een huis erven, wat betekent een huis in de nalatenschap op basis van het nieuwe erfrecht voor u? Het erfrecht is sterk veranderd sinds 2010 en niet allemaal in uw voordeel. Spelbrekers kunnen bij een…
Erfenis en belastingaangifte inkomstenbelasting

Erfenis en belastingaangifte inkomstenbelasting

U moet ook aangifte voor de inkomstenbelasting doen bij een erfenis, niet alleen de belastingaangifte erfbelasting. Na een overlijden doet u postuum aangifte inkomstenbelasting namens de overledene vi…
Vastgoed & fiscus maakt huis kopen voor je ouders dure zaak

Vastgoed & fiscus maakt huis kopen voor je ouders dure zaak

Nogal wat ouders helpen hun kinderen bij het kopen van een huis. Andersom willen kinderen in 2017, 2018 of 2019 ook hun ouders kunnen helpen door bijvoorbeeld voor hun vader en moeder een huis te kope…
Vruchtgebruik box 1

Vruchtgebruik box 1

U hebt in 2019 als langstlevende ouder het recht van vruchtgebruik van de ouderlijke woning geërfd, is dat dan box 1 van de inkomstenbelasting of niet? Betaalt u dan naast de erfbelasting ook nog eens…
Successierechten op nalatenschap en erfenis België

Successierechten op nalatenschap en erfenis België

U moet successierechten in Vlaanderen betalen in 2018 of 2019, maar hoeveel is dat? Als iemand in België binnen 3 jaar na een schenking overlijdt, wordt de verkrijging meegenomen in de nalatenschap en…
Vrijstellingen box 3 vermogen in 2014, 2015 en 2016

Vrijstellingen box 3 vermogen in 2014, 2015 en 2016

De vrijstellingen in box 3 zorgen ervoor dat u niet over al het vermogen in 2014 en 2015 1,2% belasting betaalt. Op welke vrijstellingen hebt u recht? Er zijn twee soorten vrijstellingen: het heffings…
Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 en 2019

Vermogensrendementsheffing 2017, 2018 of 2019 berekenen? Bij uw aangifte inkomstenbelasting moet u gemiddeld 1,2% belasting over uw spaargeld, beleggen en ander vermogen afrekenen met de Belastingdien…
Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waarde

Erfrecht en schenkingsrecht op basis van WOZ-waarde

Hebt u een huis in de erfenis of krijgt u een woning? Hoe waardeert u dan een woning in de nalatenschap in 2018 of 2019 volgens het laatste erfrecht en schenkingsrecht? Deze waardering is aan een aant…
Wat is bij overlijden de legitieme portie

Wat is bij overlijden de legitieme portie

Wat is bij een overlijden en successie de legitieme portie en wie hebben daar recht op? Wat gebeurt er bij het onterven door de ouders als uw grootouders nog leven, maar uw ouders al zijn overleden? W…
Voorkom dubbele woonlasten bij aankoop huis

Voorkom dubbele woonlasten bij aankoop huis

Dubbele woonlasten in 2019? Neen, want dat is nergens voor nodig. Een tweede huis kopen voordat het eigen huis verkocht is, betekent ook het risico nemen op dubbele woonlasten en hypotheeklasten. Zeke…
Vastgoed & verkoop uw huis en ontvang daarvoor een lijfrente

Vastgoed & verkoop uw huis en ontvang daarvoor een lijfrente

En viager of viagère verkopen in plaats van een omgekeerd woonkrediet. Wat is dat? Benut in 2019 de meerwaarde van uw huis om er met lijfrente van te kunnen leven. In België en Frankrijk bestaat de re…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 19-11-2013, laatst gewijzigd op 27-12-2018. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!