Zeemeeuw » Specials » Toeslagen 2019
Beleggen, spaarrente, belastingaangifte, erfenis, hypotheek

Toeslagen 2018 aanvragen: veranderingen en voorwaarden 2019

Toeslagen 2018 aanvragen: veranderingen en voorwaarden 2019 De afzonderlijke toeslagen voor 2018 en 2019 veranderen jaarlijks, er zijn andere inkomensgrenzen en andere bedragen voor het vrijgestelde vermogen. De eerste uitbetaling van de toeslag 2019 is in december 2018. Het loont om als u aan de voorwaarden voldoet om de toeslagen voor zorg, huur of kinderen aan te vragen. Let op de inkomenstoets en vermogenstoets bij de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget, want de toeslagen zijn inkomensafhankelijk en behalve de kinderopvangtoeslag ook nog eens vermogensafhankelijk. Daardoor verschilt de hoogte van een toeslag per aanvrager, maar kan het ook zijn dat u geen toeslag krijgt.

Inhoud


Toeslagen 2018 en 2019 aanvragen

Ook in 2018 en 2019 kunt u als u aan de voorwaarden voldoet voor de volgende toeslagen in aanmerking komen:
  • De zorgtoeslag 2018 en 2019;
  • De huurtoeslag 2018 en 2019;
  • Het kindgebonden budget 2018 en 2019;
  • De kinderopvangtoeslag 2018 en 2019.

Wie al in 2018 een toeslag ontving, hoeft niet een nieuwe aanvraag voor het jaar 2019 in te dienen, omdat de Belastingdienst u dan voor het einde van 2018 laat weten op welke bedragen u aan toeslagen recht hebt. Als u voor de eerste keer een toeslag aanvraagt, bijvoorbeeld omdat uw kind in 2019 voor de eerste keer naar de kinderopvang gaat, moet wel een nieuwe aanvraag indienen. Dit is ook het geval als u in 2018 werd afgewezen door de fiscus door een te hoog inkomen of vermogen, maar in 2019 een inkomen en vermogen hebt dat niet te hoog is. U kunt de kinderopvangtoeslag aan uzelf laten uitbetalen, maar onder voorwaarden (er moet een overeenkomst met de kinderopvang zijn) ook rechtstreeks laten overmaken aan de kinderopvanginstelling van uw kind.

Uitbetaling toeslagen 2018 en 2019: betaaldatum en betaaldata

De momenten en wijze van uitbetaling van zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderbijslag verschillen nogal:
  • Een toeslag wordt elke maand uitbetaald. Dit gebeurt ongeveer de twintigste dag van de maand. De precieze dag is per maand verschillend.
  • De uitbetaling van een toeslag is een voorschot dat vooruit betaald wordt. In januari 2019 betaalt de Belastingdienst dus uw toeslag voor de maand februari 2019.
  • De kinderbijslag, ook een soort toeslag voor uw kind, wordt per kwartaal en achteraf uitbetaald rond de derde dag van de eerste maand in een kwartaal. Dus rond 3 januari, 3 april, 3 juli en 3 oktober. Rond 3 januari 2019 krijgt u dus uw kinderbijslag over het vierde kwartaal van 2018.

Veranderingen in de voorwaarden toeslagen 2018 en 2019

Er is een duidelijke tendens aanwezig dat de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget alleen nog beschikbaar zijn voor de lagere inkomens. Daardoor vallen of mensen buiten de boot of ontvangen mensen met een iets hoger inkomen dan het minimuminkomen in 2018 minder toeslag dan ze gewend waren. De kinderopvangtoeslag was al sterk inkomensafhankelijk gemaakt en verandert in 2018 niet fors. Wel worden voor de kinderopvangtoeslag de toegelaten inkomens geïndexeerd en dus iets verhoogd.

Toeslagen 2018, kinderopvangtoeslag 2018

De toeslagen gaan veranderen. De kinderopvangtoeslag in 2018:

Zeemeeuw ©
Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnen

Nieuwe huurtoeslag 2020: maximale inkomensgrenzen verdwijnen

Doordat per 1 januari 2020 de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen, krijgen in 2020 meer mensen recht op huurtoeslag. Dat zijn personen die anders bij extra inkomen alle huursubsidie a…
Zorgpremie 2020 stijgt, zorgtoeslag 2020 omhoog

Zorgpremie 2020 stijgt, zorgtoeslag 2020 omhoog

Wat doet de zorgtoeslag 2020, hoe werkt die? De zorgpremie 2020 stijgt naar verwachting in 2020, ook voor de kwetsbare groepen. De stijgende zorgtoeslag zorgt voor (enige) compensatie voor de minima.…
Huurtoeslag 2018 & 2019 en betaaldata

Huurtoeslag 2018 & 2019 en betaaldata

Hoeveel huurtoeslag 2018 en 2019, de bedragen? Tot 1 september 2019 kunt u nog huurtoeslag over 2018 aanvragen. Misschien verliest u uw recht op huurtoeslag door meer vermogen dan de vrijstelling van…
Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Kindgebonden budget 2020 omhoog: wijzigingen, inkomensgrens

Het kindgebonden budget 2020 gaat omhoog door de indexering van bedragen en hogere inkomensgrenzen en het nieuwe drempelinkomen voor paren. Naar verwachting zullen in 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen…
Wijzigingen kinderbijslag 2018 en 2019

Wijzigingen kinderbijslag 2018 en 2019

Waarschijnlijk hebt u recht op de kinderbijslag. Hoe ziet de kinderbijslag 2018 en 2019 eruit, wat zijn de nieuwe voorwaarden, wijzigingen en bedragen voor de kinderbijslag met ingang van 1 januari 20…
Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

Zorgtoeslag 2020 omhoog: zorgtoeslagtabel

De zorgtoeslag 2020 stijgt ten opzicht van 2019. Wat verandert in de zorgtoeslag 2020, wat zijn de belangrijkste wijzigingen en bedragen in de zorgtoeslagtabel 2020? Vraag de zorgtoeslag 2020 op tijd…
Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Wijzigingen kindgebonden budget 2019

Als u recht hebt op het kindgebonden budget in 2019, wilt u ook graag weten hoeveel dat is vanaf januari 2019 en hoe u dit kit/kgb budget kunt aanvragen. De regeling is tamelijk ingewikkeld, omdat er…
Hoogte bijstandsuitkering 2017 - 2018 - 2019

Hoogte bijstandsuitkering 2017 - 2018 - 2019

Welk bedrag aan bijstandsuitkering ontvangt u per 1 januari 2019 en 1 juli 2019, wat verandert er in 2019? Als nieuwe bijstandsgerechtigde heeft u in de bijstand te maken met de kostendelersnorm. Dat…
Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

Kinderopvangtoeslag 2019: kinderopvangtoeslagtabel 2019

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2019 stijgt ten opzichte van 2018. Er is extra geld beschikbaar. Waarop hebt u in 2019 recht, hoeveel toeslag komt erbij? De stijging van de kinderopvangtoe…
Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Kindgebonden budget 2018: bedragen, voorwaarden, wijzigingen

Het kindgebonden budget 2018 is samen met de kinderbijslag een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van uw kinderen. Op hoeveel kindgebonden budget hebt u in 2018 recht, bijvoorbeeld recht op…
Toetsingsinkomen 2018 en 2019 berekenen

Toetsingsinkomen 2018 en 2019 berekenen

De hoogte van het toetsingsinkomen 2018 en 2019 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag in 2018 en 2019 en het berekenen van de hoogte van de toeslag. Zowel bij een aanvraag voor de zorgto…
Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslag

Gevolgen huurverhoging voor de huurtoeslag

Betekent een hogere huur ook geen of minder huurtoeslag? Wat zijn de gevolgen van de jaarlijkse huurverhoging voor de huurtoeslag die u krijgt? Met deze vragen krijgen vele huurders te maken, nu de hu…
Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jaren

Toeslag aanvragen over afgelopen jaar of jaren

Het kan gebeuren dat u vergeten bent om een fiscale toeslag aan te vragen. Stel u bent de zorgtoeslag uit 2018 vergeten, kunt u die dan nog aanvragen in 2019 en hoe zit dat met de toeslag uit afgelope…
Definitieve berekening toeslagen Belastingdienst

Definitieve berekening toeslagen Belastingdienst

De toeslagen 2017, 2018 en 2019 van de Belastingdienst zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag zijn een voorschot. Pas later ontvangt u de definitieve berekening over het afgelopen jaar en daarmee de defi…
Huurtoeslag 2019 en vermogen 2019

Huurtoeslag 2019 en vermogen 2019

Hebt u in 2019 niet te veel vermogen, een niet zo hoog inkomen, maar betaalt u wel een hoge huur? Vraag dan de huurtoeslag 2019 aan als opvolger van de individuele huursubsidie. Als u een te hoge kale…
Wie is mijn toeslagpartner 2017, 2018 of 2019?

Wie is mijn toeslagpartner 2017, 2018 of 2019?

Belangrijk bij de aanvraag van een toeslag in 2017, 2018 of 2019 is of u ook een toeslagpartner hebt. Hebt u een toeslagpartner, dan wordt in 2019 eerste instantie gekeken naar het gezamenlijke inkome…
Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2019

Geen huurtoeslag meer door erfenis bij vermogenstoets 2019

Geen huurtoeslag of andere toeslag in 2017, 2018 of 2019 meer krijgen, geen recht op de huurtoeslag doordat u een erfenis ontvangt of ander extra vermogen hebt gekregen? Betekent het ontvangen van een…
Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraude

Hoge boetes fraude en misbruik toeslagen, uitkeringsfraude

De Belastingdienst intensiveert ook in 2018 en 2019 de opsporing van fraude en misbruik van toeslagen en uitkeringsfraude of adresfraude. De boetes voor zwaar misbruik en het oneigenlijk gebruik van d…
Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomen

Toeslagen en bijzonder vermogen of bijzonder inkomen

Bij de inkomensafhankelijke toeslagen zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag kan uw vermogen of inkomen in 2017, 2018 of 2019 te hoog zijn om voor de toeslag in aanmerking te komen. Er vinden bij de toes…
In 2019 en 2020 nog vier kindregelingen in plaats van elf

In 2019 en 2020 nog vier kindregelingen in plaats van elf

Als u een kind of meerdere kinderen hebt, zult u in 2019 en 2020 merken dat er veel minder kindregelingen zijn waardoor u er in koopkracht op achteruit kunt gaan. Van de elf regelingen voor een huisho…
Zorgtoeslag 2019 omhoog

Zorgtoeslag 2019 omhoog

U krijgt in 2019 waarschijnlijk meer zorgtoeslag dan in 2018. Dit kan oplopen tot 92 euro extra per jaar voor een alleenstaande, maar deze verhoging kan in de praktijk ook erg tegenvallen, terwijl de…
Huurtoeslag 2018 en vermogen 2018

Huurtoeslag 2018 en vermogen 2018

De hoogte van de huurtoeslag 2018 is niet alleen afhankelijk van voorwaarden voor de kale huur die u betaalt maar ook uw inkomen en uw vermogen. Deze vermogenstoets werd in 2012 ingevoerd. Ook als u n…
Toeslag UWV omlaag voor alleenstaand woningdeler in 2019

Toeslag UWV omlaag voor alleenstaand woningdeler in 2019

Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum, dan kunt u in 2019 van het UWV een toeslag krijgen op uw uitkering en inkomen. Hoeveel u aan toeslag krijgt van het UWV is afhankelijk van het gezamenl…
Zorgtoeslag na scheiding

Zorgtoeslag na scheiding

Wanneer kunt u bij een echtscheiding in 2018 of 2019 zelf een zorgtoeslag aanvragen en hoeveel zorgtoeslag krijgt u dan? Een scheiding heeft gevolgen voor de zorgtoeslag en andere toeslagen zoals de h…
Individuele studietoeslag of inkomenstoeslag aanvragen, 2019

Individuele studietoeslag of inkomenstoeslag aanvragen, 2019

De gemeente heeft in 2019 mogelijk twee interessante toeslagen voor u: de individuele studietoeslag en de individuele inkomenstoeslag. Als u een beperking hebt, studeert en recht hebt op studiefinanci…
Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalen

Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalen

Betalingsproblemen kunnen zich voordoen als u een toeslag zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget of de kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. Vooral de kinderopvangtoeslag is een p…
Zorgtoeslag 2017: bedrag, vermogen en vermogenstoets

Zorgtoeslag 2017: bedrag, vermogen en vermogenstoets

Wat wordt voor u de hoogte van de zorgtoeslag, hoeveel wordt die per saldo lager of hoger? De zorgtoeslag gaat gemiddeld in 2017 iets omhoog, maar de zorgpremie ook. Ook in 2016 en 2017 is er een verm…
Alle toeslagen 2019

Alle toeslagen 2019

Op welke toeslagen hebt u recht in 2019? U kunt in 2019 maximaal vier inkomensafhankelijke toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst: de zorgtoeslag, de huurtoeslag of huursubsidie, de kinderopvangto…
Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Kinderopvangtoeslag 2018: vergoeding DUO en eigen bijdrage

Tot en met 2018 wordt de kinderopvangtoeslag berekend en uitgekeerd door de Belastingdienst. Via de kinderopvangtoeslagtabel is duidelijk op hoeveel kinderopvangtoeslag u recht hebt. Dit verandert van…
Berekening zorgtoeslag 2018

Berekening zorgtoeslag 2018

Hoeveel zorgtoeslag 2018 krijgt u? De berekening van hoogte van de zorgtoeslag 2018 kunt u eenvoudig zelf met een rekenmachine doen. Met deze proefberekening weet u direct op hoeveel geld u recht hebt…
Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015

Kinderopvangtoeslag 2015: kinderopvangtoeslagtabel 2015

De kinderopvangtoeslag 2015 is ongeveer gelijk aan die uit 2014. Waarop hebt u in 2015 recht? De kinderopvangtoeslagtabel 2015 wijkt door de loonindexatie slechts iets af van de kinderopvangtoeslagtab…
Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Fiscale toeslagen 2016, 2017: nieuw belastingstelsel Wiebes

Welke fiscale toeslagen zijn er in 2016 en 2017 met het nieuw belastingstelsel van het kabinet Rutte en vooral Wiebes, ook als u 65+ bent, wat de gevolgen van een hervorming? Voor de vier inkomensafha…
Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

Kinderopvangtoeslag 2016: kinderopvangtoeslagtabel 2016

De inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag 2016 gaat fors omhoog ten opzichte van 2015. Er is 290 miljoen euro extra beschikbaar. Waarop hebt u in 2016 recht? De kinderopvangtoeslagtabel 2016 is ook…
Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Huishoudtoeslag 2015, huishoudentoeslag 2015

Een nieuw belastingstelsel met gevolgen voor de toeslagen? De huishoudtoeslag of huishoudentoeslag moet al vanaf 2015 de verschillende toeslagen van de belastingdienst vervangen en verlagen. Lagere to…
De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

De Wet Kinderopvang, kansen voor een betere kinderopvang

Kinderopvang, het wordt allemaal duurder. Pas in 2016 en 2017 is er enige verbetering en in 2017 of 2018 moet elke peuter naar de kinderopvang kunnen gaan. Ouders betalen door de bezuinigingen meer vo…
Gepubliceerd door Zeemeeuw op 19-07-2014, laatst gewijzigd op 09-08-2019. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!